KOM HERE JESUS

1. Jesus Christus het tweeduisend jaar gelede na hierdie wêreld gekom om vir die sonde aan die Kruis te betaal. Deur sy dood
en opstanding het Hy die weg oopgemaak vir sondaars om in heilige, regverdige seuns en dogters te verander
van God deur geloof in Hom. Johannes1: 12-13; Gal 4: 4; Titus 2:14; ens.
a. Jesus sal binnekort weer kom om God se plan vir 'n gesin te voltooi deur hierdie wêreld weer in pas te stel
vir altyd 'n tuiste vir Homself en sy gesin. Hy sal die aarde reinig van alle verderf en dood en
keer die wêreld terug na sy toestand voor die sonde. Die lewe op aarde sal uiteindelik alles wees waarvoor dit voorheen bedoel was
dit is deur die sonde bederf. I Jes 65:17; II Pet 3: 10-13; Op 21: 1-7; ens.
b. Jesus het gesê dat die jare voorafgaande aan sy wederkoms al hoe moeiliker sal wees en sal uitloop op die
ergste verdrukking wat die wêreld nog ooit gesien het. Jesus het sommige van die probleme met kraampyne vergelyk.
Dit sal ongereeldheid en intensiteit verhoog namate sy wederkoms nader kom. Matt 24:21; Matt 24: 6-8
2. Ons kyk al 'n aantal maande na wat volgens die Bybel gaan gebeur. Ons
het beklemtoon dat die geboortepyne begin het en dat ons moet leer hoe om deur te navigeer
die moeilike dae en jare wat voorlê.
a. Die Bybel gee ons baie inligting oor die wêreldtoestande op die oomblik dat die Here terugkeer. Laaste
week het ons daarop gewys dat sekere onlangse verwikkelinge daarop dui dat die wêreldtoestande wel is
opstel. Hierdie ontwikkelinge help ons om te sien dat Jesus se wederkoms naby is.
1. Die Bybel beskryf 'n wêreldwye stelsel van regering, ekonomie en godsdiens wat in staat is om te beheer
menslikheid. Die tegnologie wat nodig is vir so 'n stelsel, is eers onlangs ontwikkel.
2. Die Bybel beskryf ook 'n finale wêreldoorlog met die potensiaal om almal op aarde dood te maak. Dit
soort vernietigende mag was ook eers die afgelope dekades beskikbaar.
b. Ons het verder gesê dat Jesus gesê het dat godsdienstige misleiding en wetteloosheid 'n kenmerk van die
laaste jare van die mens se geskiedenis voordat Hy terugkeer (Matt 24: 4-5; Matt 11-12; Matt 23-24). Hierin
les gaan ons voortbou op wat ons verlede week gesê het, terwyl ons hierdie reeks afsluit deur na die
hulp wat tot ons beskikking is in hierdie jare.
1. Die eerste verwerping van God se gesag kom van Lucifer, 'n engel wat 'n opstand teen God gehad het
voordat die aarde geskep is. Lucifer (wat as Satan bekend geword het) wou die eer en eerbied hê
behoort aan God alleen. Hy het 'n aantal engele gelok om hom te volg. Jes 14: 12-14
a. Toe God mense geskep het, het Satan die eerste man en vrou gelok wat hom in opstand aangesluit het.
Adam se sonde het die menslike natuur verander en die neiging tot goddeloosheid (wetteloosheid) het by die mens ontwikkel.
1. Mans het van nature sondaars geword. Dit is waarom ons innerlik deur die Heilige verander moet word
Gees deur 'n nuwe geboorte of wedergeboorte. Rom 5:12; Ef 2: 3; Titus 3: 5
2. Sedert daardie tyd het Satan gepoog om soveel moontlik mense te beïnvloed om hom te gehoorsaam en te volg
eerder as God. Dit het nie net in goddelose optrede nie, maar ook in valse godsdienste gemanifesteer -
afgodsaanbidding of die aanbidding van iets of iemand anders as die Almagtige God. Gen 11: 1-4
b. Voor Jesus se wederkoms sal Satan die wêreld die uiteindelike valse christus (algemeen bekend as
Antichris). Deur hierdie man sal Satan aanbidding van die hele wêreld ontvang terwyl hy probeer
hou vas aan die beheer van sy vervalste koninkryk op die aarde. Lukas 4: 6; Lukas 22:53; II Kor 4: 4; ens.
1. Hierdie finale leier wat deur Satan bemagtig word, word die man van wetteloosheid (sonde) genoem wat sal verhef

TCC - 1108
2
homself en trotseer elke god wat daar is en breek elke voorwerp van aanbidding en aanbidding af. Hy
sal homself in die tempel van God posisioneer en beweer dat hy self God is (II Thess 2: 4, NLV).
2. Hierdie bose man sal die werk van Satan met vervalste krag en tekens en wonderwerke kom doen.
Hy sal elke soort goddelose misleiding gebruik om diegene te mislei wat op pad is na vernietiging
omdat hulle weier om die waarheid te glo wat hulle sou red (II Thess 2: 9-10, NLV).
c. Die verdrukking van die laaste paar jaar van die mensegeskiedenis in hierdie era sal veroorsaak word deur die optrede van die
finale heerser en die gedrag van gevalle mense wat gewilliglik groot misleiding aanvaar het en
die Almagtige God verwerp.
2. Paulus het geskryf dat tye gevaarlik sal wees: want mense sal net hulleself en hul geld liefhê. Hulle
sal trots en trots wees, spot met God, ongehoorsaam aan hul ouers en ondankbaar. Hulle sal
beskou niks as heilig nie. Hulle sal liefdeloos en onvergewensgesind wees; hulle sal ander belaster en nie
selfbeheer; hulle sal wreed wees (NLT); veragters van die wat goed is (KJV). Hulle sal hul verraai
vriende, wees roekeloos, word opgeblase van trots en hou van plesier eerder as van God. Hulle sal optree asof hulle
godsdienstig is, maar hulle sal die mag verwerp wat hulle godvrugtig kan maak (II Tim 3: 1-5, NLV).
a. Let op die verband tussen gedrag en opsetlike verwerping van God, tesame met godsdienstige neigings
in hierdie mense. Petrus het geskryf: dat daar in die laaste dae spotters sal wees wat vir die waarheid sal lag
en doen alles wat hulle begeer (II Pet. 3: 3, NLV)
waarheid van God (II Pet 3: 5, Amp). Impliseer moedswillig aktiewe wil en doel.
b. Ons sien 'n wenk van waartoe die menslike hart in staat is om die waarheid in Jesus se eerste koms te weerstaan.
1. Herodes het bevel gegee dat kinders van twee jaar en jonger geslag word in 'n poging om die kinders te onderhou
krag (Matt 2:16). Toe Jesus Lasarus uit die dood opgewek het, het die priesters besluit om nie dood te maak nie
net Jesus, maar Lasarus, want as gevolg van hom het baie in Jesus geglo (Johannes 12: 9-11).
2. Goddelose en wettelose mans wat deur Satan geïnspireer is, het die Here gekruisig (Hand. 2:23). Owerpriesters en
ouderlinge van Israel het Romeinse soldate wat die graf bewaak het, betaal om te lieg oor wat gebeur het
by die opstanding (Matt 28: 11-15).
c. Benewens die voortdurende rebellie van Satan en goddelose gedrag by mans en vroue wat het
nie oorgegee aan die almagtige God nie, is nog 'n faktor betrokke by die komende chaos en verdrukking.
1. Wetteloosheid (of opstand teen God) is al baie millennia in die wêreld aan die gang. Maar
dit is ingeperk. Die beperkings is egter op die punt om heeltemal verwyder te word.
2. II Thess 2: 7 - Vir die verborgenheid van wetteloosheid - daardie verborge beginsel van rebellie teen
gesaghebbende gesag — is alreeds aan die werk in die wêreld [maar dit word] slegs beperk totdat hy wat
bedwing word dit uit die pad gehaal (Amp).
3. Ons kan 'n volledige les oor hierdie onderwerp doen, maar bespreek vir eers een punt. Die liggaam van Christus (waar
gelowiges in Jesus) en die Heilige Gees wat in en deur hulle werk, is 'n beperkende krag op die aarde.
a. Wanneer gelowiges van die aarde af weggeneem word in die wegneem of bymekaarkom (I Thess 4: 13-18;
II Thess 2: 1), sal daar geen enkele volgeling van Jesus op aarde wees nie. As God se hart sou vernietig
die mensdom en die aarde sou dit die perfekte tyd wees. Maar sy voornemens is altyd verlossend.
b. Sodra die man van wetteloosheid op die wêreldtoneel kom, sal daar nog net 'n paar jaar oor wees
hierdie ouderdom kom tot 'n einde. Mans en vroue het net 'n kort tydjie om God te erken en
onderwerp u aan sy heerskappy of word vir ewig van sy teenwoordigheid verwyder. Radikale optrede is nodig.
1. In hierdie laaste jare van die mensegeskiedenis is die goddeloosheid in die menslike hart buiten God buite
enige beperkings, en om saam met die duiwel te werk, sal ten volle vertoon word. Die mensdom sal sien
hoe die lewe is in 'n wêreld wat die Almagtige God heeltemal verwerp vir 'n valse god.
2. Sommige mense sal verder verhard word in opstand. Maar menigtes sal wakker word, erken
die Ware God en word deel van sy gesin deur geloof in Christus. Op 7: 9-14; Matt 24:14
4. Hierdie finale wêreldheerser, die man van wetteloosheid, het 'n wettelose samelewing nodig om hom te verwelkom en te omhels
as God - 'n samelewing wat God en sy waarheid verwerp het. Hierdie omstandighede is nou besig om op te stel.

TCC - 1108
3
a. Ons is getuies van die toenemende uiteensetting van maatskaplike norme, die verwerping van objektiewe waarheid, en
'n openlike vyandigheid teenoor die Joods-Christelike etiek en moraliteit - wat alles ooreenstem
chaos en geweld, nie net in ons land nie, maar regoor die wêreld.
b. In die eerste hoofstuk van Romeine beskryf Paulus 'n afwaartse spiraal van vernietiging wat plaasvind wanneer
mans verwerp die waarheid van God opsetlik - goddelose mense wat die waarheid van hulleself wegstoot;
... hulle het God geken, maar hulle sou hom nie as God aanbid of selfs nie dankie sê nie (v18-21, NLT).
1. Die gevolg was dat hulle gedagtes donker en verward geraak het. Hulle het beweer dat hulle wys is, en het geword
spreek eerder dwase uit (v21-22, NLT). Hulle gedrag het toenemend afgetakel tot hulle
verstand het ontaard (v28), wat hulle nie in staat stel om besluite in hul eie belang te neem nie.
2. Ons lewens word toenemend beïnvloed deur verkeerde besluite wat goddelose mense neem - en
dit sal aanhou totdat Jesus terugkom.
c. Ek glo wel dat gelowiges in Jesus van die aarde verwyder sal word voor die vernietigende gebeure wat beskryf word
in die Boek Openbaring plaasvind. Daardie vernietiging begin wanneer die man van wetteloosheid is
geopenbaar en hy kan nie op die toneel kom voordat gelowiges weg is nie. Op 6: 1-14; II Tess 2: 3.
1. Die Ou Testament het baie voorbeelde van die bevryding van die gevolge van God se volk
van afkeurende besluite en optrede. Henog is van die aarde af weggeneem voor die vloed van Noag
dag (Gen 5: 22-24; Heb 11: 5). Noag en sy gesin is deur die sondvloed in die ark bewaar
(Gen 6-8). Lot is van Sodom verlos voordat dit vernietig is (Gen 19).
2. Maar ons kan nie net wag op die wegval van gelowiges (die wegraping) nie. Ons moet ook
leer hoe om 'n goddelike lewe te leef te midde van 'n wêreld wat vinnig agteruitgaan en ons geloof in te bou
die feit dat God ons sal kry deur alles wat voorlê - totdat Hy kom.

1. I Konings 16: 29-34 — Omstreeks 870 vC het koning Agab van Israel en sy vrou Isebel die volk diep ingeneem
Baäl aanbidding. God het die profeet Elia opgewek om sy volk na Hom terug te roep.
a. I Konings 17: 1 — Elia het in die naam van die Almagtige God verklaar dat daar geen reën in Israel sou wees nie
vir drie jaar. Toe, volgens die woord van Elia, het die reënval herstel (I Konings 18: 41-46).
1. Gebrek aan reënval het droogte tot gevolg gehad wat gewasmislukkings tot gevolg gehad het. God het voorheen
het sy volk gewaarsku dat dit sou gebeur as hulle afgode aanbid. Lev 26: 19-20; I Konings 8: 35-37
2. Daar was 'n verlossingsdoel. Geen reënval was 'n direkte uitdaging deur die Almagtige nie
God vir Baäl ('n valse god). Baal was 'n stormgod en hy was ook die plaasgod wat
het die lande, kleinvee en beeste laat vermeerder.
b. I Konings 17: 2-16 — God het bonatuurlik vir Elia voedsel voorsien in 'n spruit in Gilead (oos van die
Jordanië) en vir 'n heidense weduwee in die stad Sarfat (in die hedendaagse Libanon).
1. God het Elia na 'n spruit genaamd Cherith vir water gelei. Ravens het vir hom vleis en brood gebring
twee keer 'n dag. Toe die spruit uitdroog, stuur die Here Elía na die weste na Sarafet, na 'n vrou wat
was op die punt om haar laaste maaltyd te kook en dan te sterf. Elia het haar opdrag gegee om hom eers te voed en haar te vertel
dat as sy dit sou doen, haar kos nie sou opraak nie.
2. Hierdie weergawes klink opwindend wanneer ons dit lees. Maar stel jou voor dat jy met die werklikheid leef
jy moet van voëls afhanklik wees om vir jou kos te bring. En jy moet hoop dat daar meel en olie is
elke keer as jy gaan kos in die houers.
2. Beide Elia en die vrou van die weduwee moes God se spesifieke opdragte aan hulle hoor, Sy Woord glo,
en gehoorsaam dit dan. Dit is moeilik om te doen as u nie die vrede het as gevolg van die siening van die geheelbeeld nie
en hoop put uit die feit dat God se plan vir 'n gesin op hierdie aarde herstel, voltooi sal wees.

TCC - 1108
4
a. Jer 29:11 is een van die beroemdste gedeeltes in die Ou Testament. Maar min mense beskou dit as sy
konteks en mis die ware betekenis van die vers. God het hierdie woorde tot sy volk gespreek toe hulle dit gedoen het
was op die punt om met geweld uit hul land verwyder te word en as gevangenes weggevoer te word weens hulle land
aanhoudende, onberouvolle afgodsaanbidding. Hulle sou sewentig jaar van die land af weg wees (v10).
1. Alhoewel daar godvrugtige mans en vroue in Israel gewoon het, was hulle lewens ook ongeveer
om heeltemal verander te word weens slegte besluite van slegte mense.
2. Die meeste van hulle sal nooit weer hul vaderland sien nie. Hulle sou in Babilon sterf. Waar is
hul toekoms en hoop? Dit is in die toekomstige lewe — op hierdie aarde vernuwe en herstel.
3. Jer 29: 4-7 — God het sy volk spesifieke instruksies gegee om die beste van slegte dinge te maak
situasie. Gaan sit en maak vir u 'n nuwe lewe; jy sal oorleef; jy het 'n toekoms.
b. Habakuk was 'n ander profeet wat na Israel gestuur is (saam met Jeremia) net voor die land
die bestaan ​​het tot 'n einde gekom. Albei profete het die Here gehoorsaam. Tog het albei hul lewens verbeter
weens slegte besluite wat deur goddelose mans en vroue geneem word. Habakuk se antwoord was:
Ten spyte van wat rondom my aangaan, sal ek my verheug in God my Verlosser. Hab 3: 17-19
3. Jesus het die eerste generasie van Sy volgelinge instruksies gegee oor hoe om politieke onrus in hulle te hanteer
dag wat te wyte was aan onverstandige keuses wat ander gemaak het. Lukas 21: 20-24
a. In 66AD het Israel teen die Romeinse regering in opstand gekom. Jode wat in Jesus gelowig geword het, het nie hierby aangesluit nie
in die opstand wat hulle verraaiers gemaak het in die oë van hul landgenote.
b. Die Romeine het uiteindelik Jerusalem omring en die stad beleër. Israel is verslaan, die
Tempel het tot op die grond afgebrand, en Jerusalem is vernietig. Israel het opgehou om as 'n nasionale entiteit te bestaan
en het bekend geword as Palestina.
1. Soveel as een miljoen Jode is doodgemaak en groot getalle is met geweld na ander verplaas
dele van die Ryk. Nie een enkele Christen is doodgemaak nie. Hulle het gehoor gegee aan Jesus se waarskuwing om uit te kom
van Jerusalem toe hulle die stad omring deur leërs sien.
2. Gelowiges het na die berge ontsnap en baie het hulle uiteindelik in Pella (oos van die Jordaan) gevestig
Rivier in die streek Decapolis) en 'n Christelike gemeenskap daar gevestig.
c. Dit was 'n spesifieke rigting vir 'n spesifieke situasie om God se volk te beskerm en om Syne te bevorder
verlossingsdoeleindes.
4. Soos hierbo gesê, sal mense tot geloof in Christus kom in die jare nadat die wettelose aan die bewind gekom het.
a. Sommige van hulle sal in Jerusalem woon wanneer hierdie finale heerser 'n herboude tempel binnegaan en verklaar
homself om God te wees. Jesus het diegene wat hierdie gebeurtenis sien, gewaarsku om onmiddellik uit die stad te kom
want die heerser sal agter diegene aanloop wat sy aanspraak op God verwerp. Matt 24: 15-21
b. Ons kan baie lesse hieroor doen, maar let op een punt. God sal diegene wat aan Hom behoort, help
maak die moeilike tye wat voorlê. Ons moet egter leer hoe om in vrede te wandel sodat
ons kan God se aanwysings vir ons hoor oor hoe ons die dae en jare vorentoe moet navigeer.

 1. II Tim 3: 13 — In die konteks van die gevaarlike tye wat op die aarde kom, het Paulus geskryf dat bose mense
  en bedrieërs sal al hoe erger word. Hoekom? Want dit is die natuurlike vordering van wetteloosheid
  of sonde. Die sonde mislei en verhard diegene wat daarin volhard (Heb 3:13).
 2. II Tim 3: 14-15 — Paulus het gelowiges opdrag gegee om die omstandighede wat deur hierdie wêreld kom, te hanteer
  voortgaan in die Woord van God. Dieselfde stem wat die Skrif geïnspireer het, is dieselfde Een wat wil
  lei ons spesifiek deur die toenemende onrus wat voorlê. (Meer hieroor in die volgende reeks)
 3. 'N Plan is besig om te ontwikkel met 'n goeie einde in sig. Die koninkryke van hierdie wêreld sal die koninkryke word
  van onse Here en van sy Christus - en Hy sal vir ewig en altyd regeer. En van sy vrede sal daar geen wees nie
  einde (Op 11:15; Jes 9: 6-7). Dit is ons vrede, ons vreugde en ons hoop. Kom Here Jesus kom!