DIE ALGEMENE WIL VAN GOD

Algemene wil van God
Spesifieke wil van God
Sense kennis geloof
Die geloof van Abraham
Volle oortuig geloof
Word heeltemal oortuig
As die berg nie beweeg nie
Wanneer die berg nie beweeg nie II
Die stryd van die geloof I
Die stryd teen die geloof II
Die stryd teen die geloof III
Die stryd teen die geloof IV
Klag en die stryd van die geloof
Geloof en 'n goeie gewete
Valse uitgawes vernietig geloof
Vreugde en die stryd van die geloof
Lof en die stryd van die geloof
Geloof en die koninkryk van God
Geloof en resultate
Die gewoonte van die geloof
Geloof sien, geloof sê
As God getrou is, waarom? Ek
As God getrou is, waarom? II
Genade, geloof en gedrag
Genade, geloof en gedrag II

1. Ons is so pas klaar met 'n reeks oor geloof en maak die punt dat u, om berge te beweeg, God se wil moet ken voordat u bid.
2. Dit bring duidelike vrae na vore:
a. Is dit moontlik om God se wil in daardie soort detail te ken - voordat u bid?
b. Moet u nie net bid en wag en kyk wat gebeur met die wete van God nie?
c. Hoe kan u God se wil ken?
3. In hierdie les wil ons hierdie saak bespreek - kan u God se wil in u lewe ken? Indien wel, hoe?
a. Daar is baie verwarring en frustrasie in die lewens van mense oor hierdie kwessie.
b. Soos met enige onderwerp, is die wortel van ons verwarring en frustrasie 'n gebrek aan kennis van wat die Bybel sê.

1. God se wil is Sy Woord.
a. Testament = wil; wil = doeleindes, voornemens, begeertes
b. God se doel, bedoeling en begeertes word in die Bybel geopenbaar.
2. God het 'n algemene wil en 'n spesifieke wil vir elkeen van ons.
a. Sy algemene wil = die inligting wat in die Bybel geopenbaar word; daar is twee kategorieë:
1. Die Bybel vertel wat God deur Jesus Christus vir ons voorsien het.
2. Die Bybel vertel hoe God wil hê dat ons moet lewe - sy gebooie.
b. Sy spesifieke wil = met wie om te trou; waar om te woon; watter werk om te neem, ens.
3. Ons is geneig om meer op God se spesifieke wil te fokus as op sy algemene wil.
a. Dit sit die wa voor die perd.
b. As ons soveel moeite doen om die algemene wil van God te leer as om ons oor die spesifieke wil van God te bekommer, sal dit baie makliker wees om sy spesifieke wil uit te vind.
4. Ons is ook geneig om te praat in terme van die wil van God - dit kan misleidend wees.
a. Die Bybel praat daarvan om die wil van God te doen eerder as om in die wil van God te wees.
b. Matt 6:10; 7:21; 12:50; Johannes 4:34; 6:38; 7:17; Ef 6: 6; Heb 10: 7 (Ps 40: 8); 10:36; 13:21; I Johannes 2:17
5. Ons kan dit so sê: as u die wil van God doen, is u in sy wil.
6. Terwyl ons met God se algemene wil (Sy geskrewe Woord) saamwerk, stel dit ons in staat om Sy spesifieke wil vir ons lewens te leer.
a. Spr 3: 6 sê vir ons dat as ons ons deel doen, God sy deel sal doen. 1. Ons deel = loop in ooreenstemming met Sy algemene wil en gehoorsaam Hom
2. Sy deel = bring ons op die regte plek op die regte tyd = Sy spesifieke wil
b. Spr 3: 6
1. Plaas God in alles wat u doen, en Hy sal u lei en u pogings met sukses kroon. (Living)
2. Hou Hom in gedagte by elke stap wat u neem, en Hy sal u pad rig. (Reb)
3. Dink aan Hom oral waar jy gaan, en Hy sal die pad vir jou skoonmaak. (Moffatt)
7. In hierdie les wil ons fokus op God se algemene wil.
a. God het sy wil, sy voornemens, sy doelstellings in die Bybel duidelik geopenbaar.
b. Ons vra / smeek God gereeld vir dinge wat Hy alreeds voorsien het (ja gesê, gekoop deur Jesus).
c. Dit is nie die vraag om Hom te oorreed om iets te gee of te doen nie, maar eerder van:
1. Ons glo Sy Woord oor wat Hy reeds voorsien het.
2. En dan vervul Hy sy Woord - bring dit tot stand.

1. Jesus is die volledige openbaring van God, die Vader. Heb 1: 1-3; Johannes 14: 9
a. Alles wat God vir ons het en vir ons gedoen het, word in Jesus gevind.
b. Dit is in Jesus, deur Jesus, as gevolg van Jesus, dat ons toegang het tot God die Vader, sy genade en sy seën - spesifiek deur die dood, begrafnis en opstanding van Jesus Christus.
c. God het geen seën of hulp vir niemand nie, behalwe Jesus Christus en die Kruis.
2. Wat Jesus aan die kruis vir ons gedoen het deur sy dood, begrafnis en opstanding, word verlossing genoem.
a. Jesus het ons verlos. Rom 3:24; Gal 4: 4,5; Ef 1: 7; Kol 1:14; Heb 9:12; I Pet 1: 18,19
b. God het aan elke menslike behoefte voldoen deur verlossing. Dit is dus uiters belangrik dat ons dit verstaan.
3. Wat is verlossing?
a. Grieks = APOLUTROSIS = verlore; veral deur 'n losprys te betaal
1. Strong's = 'n vrylating / bevryding / bevryding deur die betaling van losprys
2. Wingerde = om uit te koop; esp van die aankoop van 'n slaaf om vry te wees
b. Webster = om terug te koop; om vrygelaat te word uit ballingskap deur die betaling van 'n losprys
4. Die woord verlossing impliseer slawerny.
a. Die mensdom is in ballingskap van sonde en die gevolge daarvan.
b. Jesus en sy bloed is die losprys wat ons vryheid van sonde en die gevolge daarvan gekoop het. Matt 20:28; Handelinge 20:28; 2 Tim 6: XNUMX
c. Die doel / verlossingspunt is om alle spore van sonde en die gevolge daarvan van ons te verwyder sodat:
1. God kan 'n verhouding met ons hê. Op 5: 9
2. God kan sy heerlikheid deur ons demonstreer. Titus 2:13; I Pet 2: 9
5. Kan ons sê dat dit die wil van God is, omdat verlossing reeds bewerk is? Dit is duidelik dat ons kan!
6. Kan ons verder sê dat enige resultaat of voordeelverlossing die wil van God vir ons is, aangesien dit reeds deur Hom bereik is? Natuurlik kan ons!
a. Dit is hier waar u 'n studie van God se wil vir u begin.
b. Wat het God alreeds vir u voorsien? klaar vir jou?
7. Die resultate / voordele van verlossing is God se wil vir u lewe.

1. Ons vergewing van sondes. Ef 1: 7
a. Opdrag = om geld as betaling in te stuur; ontslaan; vrylating; Verwyder
b. God se plan was om ons sondes te verwyder. Heb 8: 10-13; Ps 103: 12; Jes 43:25; 44:22
c. Die boodskap van die evangelie = vergewing van prediking. Lukas 24:47; Handelinge 2:38; 3:19
2. Ons is bevry van die vloek van die wet. Gal 3:13
a. Die vloek van die wet = gevolge van die oortreding van God se wet.
b. Terwyl ons die OT bestudeer, vind ons 'n drievoudige gevolg (straf) vir die oortreding van God se wet:
l. Geestelike dood Gen 2:17; Eze 18: 4
2. Armoede Deut 28: 15-68
3. Siekte Deut 28: 15-68
3. In die NT het Jesus ons 'n perfekte beeld gegee van wat dit beteken om herstel te word aan God, ons Vader - die verlore Seun. Lukas 15: 11-32
a. Alhoewel daar baie wonderlike punte in hierdie gelykenis is, wil ons veral op een fokus: 'n terugkeer na Vader se huis beteken dat alles wat Hy het, ons s'n is. v31
1. Deur verlossing het God alles wat ons nodig het om hierdie lewe en die volgende te leef, aan ons beskikbaar gestel.
2. Hy het reeds ja gesê - dit is Sy wil.
b. Ef 1: 3
1. As ons deur Christus elke geestelike voordeel as burgers van die hemel gee (Phillips)
2. Wie het ons in Christus geseën met elke geestelike seën wat die hemel self geniet (Norlie)
3. Wie het ons deur Christus geseën met elke soort geestelike en bonatuurlike seën. (Wand)
c. II Pet 1: 3
1. Sy goddelike krag het ons alles gegee wat ons nodig het vir ons liggaamlike en geestelike lewe (Norlie)
2. Hy het ons op eie manier alles gegee wat nodig is om die ware goeie lewe te kan lei. (Phillips)
d. Jesus openbaar God se wil aan ons. 1. Alles wat Jesus gedoen en gesê het terwyl Hy op aarde was, alles wat Hy deur die kruis voorsien het, is God se wil vir ons.
2. God wil nou sy wil in ons lewens vervul.

1. God se wil kom nie outomaties in die lewens van mense voor nie. II Pet 3: 9; Matt 23:37; 13:58
2. God werk in ons lewens uit genade deur geloof. Ef 2: 8
a. Verlossing is 'n allesomvattende woord.
b. SOTERIA = impliseer bevryding, bewaring, genesing, heelheid, gesondheid
c. God se genade voorsien al hierdie dinge, maar dit moet deur die geloof ontvang word.
3. Ons spandeer gereeld tyd in gebed om te vra, te smeek, om God te smeek oor die dinge wat Hy alreeds gedoen / voorsien het.
a. Ons moet eerder danksegging gebede bid.
b. God wag dat ons sal ontvang wat Hy gedoen het.
4. Die voordele van verlossing (God se wil vir ons) kom nie in ons lewens voor nie:
a. Ons het nie kennis van wat dit beteken om verlos te word nie.
b. Ons weet nie hoe om met God saam te werk om die voordele van verlossing te ontvang nie.
c. Al hierdie dinge kan reggestel word deur God se algemene wil = Sy Woord te bestudeer.
5. As u weet dat u behoefte deur verlossing gedek word, dan:
a. U kan God se wil vooraf ken, bid in ooreenstemming met Hom en sien dat die gebed beantwoord word. 5 Johannes 14,15: XNUMX
b. Met ander woorde, jy kan sien hoe jou berg beweeg.
6. Hoe weet ek of my behoefte deur verlossing gedek word? Daarom bestudeer ons die Bybel - om God se wil te leer.
7. Dit bring die vraag na vore: wat as God onder normale omstandighede wil hê dat ek hierdie seën moes kry, maar Hy sien iets in my lewe wat keer dat Hy dit nie aan my gee nie.
a. Ons verdien / kan niks by God verdien nie - is dit die basis van u benadering tot God?
b. Maar as daar iets in u lewe is wat u sal verhinder om te ontvang (onvergewensgesindheid, bekommernis, kla, onverantwoordelikheid), sal God se Woord u wys.

1. As ons praat oor die kennis van God se wil, is die eerste soorte gedagtes:
a. Met wie gaan ek trou? Watter werk moet ek aanpak? Wat is my bediening?
b. Maar dit is nie die plek om te begin nie.
2. Stap 1 = vind uit God se algemene wil vir u uit sy Woord.
a. Wat Hy deur verlossing voorsien het.
b. Hoe Hy wil hê dat jy moet lewe; Sy gebooie.
3. As u die spesifieke wil van God vir u lewe gaan bepaal, moet u u verstand eers hernu.
a. Ons doen dit deur God se Woord te bestudeer. Rom 12: 2
1. Laat God u gedagtes van binne herinner, sodat u in die praktyk kan bewys dat die plan van God vir u goed is, aan al sy eise voldoen, en beweeg na die doel van ware volwassenheid. (Phillips)
2. Laat Hy u eerstens 'n nuwe gedagte gee. Dan sal u weet wat God wil hê dat u moet doen. En die dinge wat u doen, sal goed en aangenaam en volmaak wees. (Nuwe lewe)
b. Uit die Woord van God leer ons:
1. Wat Hy voorsien het en hoe om dit te ontvang.
2. Beginsels van God se koninkryk
3. Gedrags- en gesindheidsveranderinge wat ons moet aanbring.
c. Al hierdie dinge plaas u in staat om die spesifieke wil van God vir u lewe te leer. Johannes 14: 21; 23
1. Jesus het gesê dat as ons Sy opdragte nakom, Hy en sy Vader hulself aan ons bekend sou maak.
2. Maak wat bekend? Hulle wil, hul karakter, hul begeertes vir ons = God se wil.
4. As u in die lig van God se Woord sal wandel, sal Hy u na sy spesifieke wil vir u lewe lei.
5. As u sy wil doen, is u in sy wil, en u sal daardie man ontmoet, daardie werk kry, daardie bediening vind, ens.