EINDE U KURSUS

1. I Kor 15: 58 – Die groot apostel Paulus het aan Christene geskryf dat ons standvastig, onbeweeglik en
altyd oorvloedig in die werk van die Here omdat ons weet dat ons pogings, terwyl ons hierdie lewe leef, nie in is nie
tevergeefs. Daar is baie in hierdie vers waaroor ons nie nou gaan praat nie, maar let op hierdie punte.
a. Standvastig kom van 'n woord wat beteken om te sit en by implikasie onbeweeglik te wees. onbeweeglik
is die woord beweegbaar met 'un' daaraan geheg. Beweegbaar beteken om weg te beweeg.
b. Werk beteken om te werk as 'n poging of beroep. Ons dink outomaties daaraan om vir die Here te werk
soos om 'n bediening te hê of in die kerk te werk. Maar ons het die idee gekry uit ons kultuur, nie uit die
Nuwe Testament. Dit is 'n les vir nog 'n aand, maar let op hierdie gedagtes.
1. Die mense aan wie Paulus geskryf het, was gewone mense wat voor die kerkgeboue gewoon het,
Sondagskoolprogramme, of help ministeries. Om vir die Here te werk, moet iets wees
elke Christen in elke generasie kan doen wat hulle ookal in die lewe is. Kol 3: 22-24
2. Ons werk is om God te vertrou en Hom te gehoorsaam, om sy eer en die goeie van ander te begeer.
Ons werk is om Hom te ken en om Hom te wys vir diegene rondom ons deur ons karakter en
gedrag soos ons leef in onderdanigheid en gehoorsaamheid aan die Here.
2. Terug na nie beweeg nie. Twee mense kan dieselfde situasie ondervind, maar een staan ​​sterk
terwyl die ander geskuif word. Om onbeweeglik te raak het te make met hoe ons dinge sien of met ons
perspektief. Oorweeg twee voorvalle.
a. In een geval het die profeet Elisa en sy dienaar albei gesien dat hulle omring is deur 'n
vyandelike leër wat gekom het om hulle te kry. Elisa was vol vertroue, maar die dienskneg het groot geskrik (II
Konings 6: 13-18). In 'n ander geval het Jesus en sy dissipels 'n gruwelike storm ondervind
oor die See van Galilea. Jesus was vol vertroue, maar die dissipels het geskrik en twyfel aan God
sorg vir hulle (Markus 4: 35-41).
b. Uit hierdie voorbeelde kan ons sien dat dit nie die omstandigheid self is wat ons beweeg nie, dit is ook ons ​​siening
van die werklikheid. Beide Elisa en Jesus weet dat die werklikheid meer is as wat hulle kon sien en voel
op die oomblik en dit het beïnvloed hoe hulle die probleme waarmee hulle te kampe gehad het, hanteer het. Hulle is nie geskuif nie. .
c. Om onbewus van die swaarkry van die lewe te bly, moet ons weet waar die ware stryd is. Dit is nie met nie
wat jy sien. Dit is met hoe jy sien wat jy sien. Dit is waarop ons wil fokus in hierdie les.

1. Hierdie mense het al belaglikheid, geslaan en verlies van eiendom ervaar as gevolg van hul vertroue in
Christus (Heb. 10: 32-34), en die druk op hulle neem toe.
a. Die hele doel van die brief was om hulle aan te moedig om getrou aan Christus te bly, ongeag die saak
koste, want dit is op die ou end die moeite werd. Paulus gebruik 'n aantal benaderings om te herinner en
moedig hierdie mense aan om nie beweeg te word nie. Sy vermanings gee ons insig in hoe ons moet word
onbewoonbaar in die aangesig van moeilikheid.
b. Heb 12: 1-3 – Paulus het sy lesers aangemoedig om met geduld of uithouvermoë te hardloop soos die vorige wedren aangebied is
hulle kyk na Jesus. Hy het gesê dat hulle Jesus moet oorweeg, sodat u nie moeg word nie.
1. Minds is die Griekse woord psuche wat verwys na die immateriële gedeelte van die mens. Dit is meer
dan fisiese moegheid. Dit is geestelike uitputting.
2. v3 – Sodat u siel nie moedeloos raak nie (Berkeley); verloor u doel of
moed (Phillips); raak moeg en gee op (Beck).
TCC - 1005
2
2. Om hulle te help om moegheid te beveg, rig Paulus hulle op om na Jesus te kyk. Oorweeg middele om
dink. Oorweeg beteken om deeglik en vir 'n lang tyd te oorweeg, of te dink: Gee nadenke
vir hom (Basies); beskou Hom versigtig (Norlie); neem jou standaard van hom (Knox)
a. Paulus gee 'n baie spesifieke voorbeeld van wat hy bedoel. Hy het verwys na die feit dat Jesus verduur het
die kruis. Uithou (werkwoord) is dieselfde woord vertaal geduld (selfstandige naamwoord) in v2. Dit beteken om te bly
of volhard met vrolike uithouvermoë.
1. Paulus sê dat Jesus verduur het as gevolg van die vreugde wat voor Hom gestel is. Vreugde kom van 'n woord wat
beteken om 'vrolik' te wees. Dit is nie 'n emosionele reaksie nie. Dit is 'n gemoedstoestand.
2. Ons het hierdie woord die afgelope jaar baie bespreek. Om vrolik te wees beteken nie om 'n gevoel te hê nie
sekere emosies. Dit beteken om jouself te verheug of aan te moedig met die redes waarom jy hoop of 'n
die verwagting dat dit goed sal gaan, sodat u kan volhard of onbeweeg kan wees.
b. Die Kruis sou 'n gruwelike ervaring vir Jesus wees, en Hy het dit vooraf geweet.
1. U kan onthou dat Jesus die aand voordat Hy gekruisig is, tot sy Vader gebid het: As dit so is
moontlik, laat hierdie beker van My verbygaan. Nietemin, nie my wil nie, maar die uwe. Matt 26: 36-45
2. Jesus was duidelik nie onwillig nie. Maar sy vlees het teruggekeer oor wat Hy sou ervaar: Hy
sou ons sonde op Homself neem, van sy Vader afgesny word, in die doodsverband ingaan, ens.
c. Maar vir die vreugde wat voor Hom gestel is, het Hy die Kruis verduur. Jesus het tot die eindresultaat deurgedring
en wat voorlê, het Hom gehelp om te volhard. Hy het in sy gedagtes nie moeg geword nie. v3 – Wie, in die oog
van die vreugde wat voor Hom (Berkeley) voorgelê is aan die kruis, niks omgee vir die skande daarvan nie
(Goeie spoed).
1. Onthou, ons het ons bespreking begin om onbewoon te raak van Paulus wat, in die aangesig van
naderende gevangenisstraf en die dood, het gesê dat nie een van die dinge hom beweeg het nie. Handelinge 20: 22-24
2. Hy neem sy eie raad. Hy het baie geskryf oor die behoud van u fokus op die eindresultaat
om vas te hou in die storms van die lewe. Rom 8:18; II Kor 4: 17,18
3. Terug na Heb 12: 2 – Paulus het gelowiges aangespoor om die wedloop wat ons voorgehou het, met volharding te hardloop: “Kyk weg [van alles wat aandag sal trek] na Jesus, wat die leier en die bron van ons geloof is (v2, Amp) .
a. Om onbeweeglik te word hou direk verband met wat u met u verstand doen, waar u u fokus
aandag, hoe jy die werklikheid sien. As u na Jesus kyk, sal u 'n geloof gee (oorreding of vertroue)
wat jou stabiel sal hou in die gesig van die uitdagings van die lewe.
b. Om te kyk beteken om aandagtig te oorweeg of om jou fokus op Hom te hou. Daar is meer hieraan toe as ons
kan nou bespreek, maar kyk na verskillende gedagtes.
1. Jesus se eerste dissipels is beïnvloed deur tyd saam met Hom te spandeer. Hy het “op hulle gevryf”,
By wyse van spreke. In Handelinge 3 het Petrus 'n kreupel man in die naam van Jesus genees deur die krag van God.
A. Toe hy en John deur die tempelowerhede ondersoek is na wat gebeur het, het die
die raad was verbaas deur die twee mans.
B. Hand. 4: 13 – Toe die raad die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien en kon sien dat hulle
was kennelik onopgevoede nie-professionele persone, hulle was verbaas en besef wat dit is
saam met Jesus vir hulle gedoen het! (NLT).
2. Jesus het teruggekeer hemel toe, maar ons kan ook met Jesus wees deur sy Woord. Die geskrewe
Woord, die Bybel, openbaar die Lewende Woord, die Here Jesus. Daarom sit ek so baie op
om 'n gereelde leser van die Nuwe Testament te word (omslag te dek, oor en oor). Dit is 'n
bonatuurlike boek wat u sal beïnvloed op maniere wat u nie kan voorstel nie.
c. U moet ook besef dat daar voortdurende afleidings is: wat ons sien, wat ons voel, onbehulpsaam
gedagtes in ons gedagtes, ens. U moet kies om u aandag weg te neem van die dinge en
fokus op die skrywer en die afwerking van u geloof, op wat die Lewende Woord, deur die geskrewe Woord,
sê oor jou en jou situasie.
1. “As ons wegkyk [van alles wat sal lei] na Jesus, wat die leier en die bron van ons is
geloof (v2, amp).
2. Dit is nie 'n formule of tegniek wat u onmiddellik kan beëindig as u dit reg werk nie
TCC - 1005
3
probleme. Dit verander jou siening van die werklikheid sodat jy dinge sien soos wat hulle regtig is
aan God. En gevolglik word u nie deur u omstandighede geroer nie.
A. die profeet Elisa het geweet dat hy deur wesens in die onsigbare wêreld beskerm word. Elisa se
dienskneg het net die vyandelike leër gesien.
B. Jesus het geweet dat sy Vader vir hom sorg en dat hy krag gehad het om lewensgevaarlik te kalmeer
storm. Die dissipels het net die wind en die golwe gesien.
4. Paulus sluit sy brief aan die Hebreërs af met enkele opmerkings in hoofstuk 13. Let op een punt. In Heb
13: 5 Paulus sê vir sy lesers om tevrede te wees met die dinge wat hulle het, want God het gesê dat Hy nooit sal doen nie
verlaat of verlaat ons (die idee in die Grieks is: nooit, nooit, ooit nie).
a. Die woordinhoud in v5 beteken om voldoende te wees, genoegsame krag te hê, sterk te wees,
genoeg te wees. Dit is nie 'n emosie nie. Dit is 'n siening van die werklikheid. Om tevrede te wees beteken om te erken dat ek
het wat ek nodig het om te gaan met alles wat my pad kom, want God is met my.
1. Die stelling “Hy sal jou nooit verlaat of jou nie verlaat nie” is 'n aanhaling uit Deut 31: 6,8. God
het hierdie woorde met Israel gespreek toe hulle aan die grens van Kanaän was, en voorberei om oor te gaan en
neem die land in. Hulle gaan ommuurde stede, oorlogagtige stamme en reusemanne teëkom.
2. Dit was dieselfde struikelblokke wat hul ouers veertig jaar tevore oorreed het om nie in te gaan nie
Kanaän. Hulle siening van die werklikheid (dit alles is te groot vir ons) het hulle verhinder om die grens oor te steek.
A. Slegs Joshua en Kaleb het die land binnegekom. Hulle het die werklikheid gesien soos dit werklik is: God met hulle,
vir hulle. God wat groter is as enige hindernis waarmee hulle te kampe het. Num 13:30; 14: 7-9
B. Die Here het aan hierdie nuwe geslag gesê: Moenie bang wees vir hierdie struikelblokke nie. Ek sal saam met jou gaan
en ek sal jou nooit laat vaar nie.
b. Paulus het die bekende belofte van die Here aan sy Hebreeuse lesers (wat bekend sou gewees het) aangehaal
met wat aan die rand van Kanaän gebeur het) om hulle verder aan te moedig om nie beweeg te word nie. Paul
wou hê dat sy lesers dit moes verstaan, selfs al lyk dit nie of dit in die gesig staar nie
met hierdie toenemende vervolging, het u dit wat u nodig het om hiermee te handel, omdat God met u is.
5. Fil 4: 11 – Paulus, 'n man wat nie ontroer is deur die baie beproewinge waarmee hy te kampe gehad het nie, het van homself gesê dat hy gehad het
geleer om tevrede te wees. Voordat ons bespreek wat Paulus bedoel, let op die vers wat volg: Ek kan alles doen
dinge deur Christus wat my versterk.
a. Dit was nie 'n godsdienstige cliché vir hom nie. Paulus het sy lewe geleef en na Jesus gekyk en na hom gekyk
wat die Kruis verduur het. Dit was Paulus se siening van die werklikheid en dit het hom vertroue of geloof gegee.
b. Paulus het hierdie brief geskryf toe hy in Rome in die gevangenis was, met moontlike teregstelling. Hy was nie
destyds tereggestel; hy is vrygelaat. Maar toe hy die brief skryf, weet hy nog nie wat sy lot is nie.
1. Terug na v11 – Alhoewel hierdie Grieks-vertaalde inhoud anders is as wat Paulus gebruik het
in Heb 13 is die idee dieselfde: bekwaamheid, voldoende; 'n tevrede tevredenheid of self-
voldoende gebaseer op die feit dat ek alles het wat ek nodig het.
2. Paulus se siening van die werklikheid was: Ek het die Almagtige God vir, met en in my. Niks kan kom nie
teen my is dit groter as God, insluitend die dood.
c. Fil 4: 11-13 – Moenie dink dat ek dit onder druk van gebrek sê nie. Want soos ek ook al is
geplaas het, het ek ten minste geleer om onafhanklik te wees van omstandighede (20ste eeu)… ek het krag
alle dinge in Christus wat my bemagtig  Ek is gereed vir alles en is gelyk aan alles deur
Hom wat innerlike krag in my gee, [dit wil sê, ek is selfversorgend in Christus se genoegsaamheid] (Amp).
d. Ons het verlede week die feit bespreek dat ek Kor 15:58 (een van Paulus se vermanings aan gelowiges) is
aan die einde van 'n lang gedeelte oor die opstanding van die dode. synde
onbewoon deur die swaarkry van die lewe hou direk verband met die verstaan ​​van die opstanding van die dooies.
1. Ons het meer te sê oor die opstanding in komende lesse, maar oorweeg nou een punt.
Die grootste bedreiging van die lewe is weg. Daar is nie net lewe na die dood nie, die dood is oorwin en
omgekeer deur herstel en herstel van die liggaam (opstanding van die dode) vir almal wat
vertrou in Jesus. Daarom is dit die moeite werd om die Here te dien, ongeag die koste.
TCC - 1005
4
2. Paulus het dit geweet. Dit het sy siening van die werklikheid gevorm en dit het hom selfs in die gesig onbeweeglik gemaak
van teregstelling en dood.

1. Om u verstand te beheer, beteken eerstens u siening van die werklikheid of die manier waarop u God sien,
jouself en die wêreld. Dit kom deur gereelde lees van die Bybel, veral die Nuwe
Testament. Dit neem tyd, maar dit is die moeite werd.
a. Deur die Nuwe Testament gereeld te lees, sal dit u help om te besef dat daar meer dinge in u situasie is
dan wat u op die oomblik sien en voel. Dit sal jou vol vertroue maak dat niks kan kom nie
teen jou is dit groter as God.
b. Die voorbeelde wat ons aangehaal het van mans wat nie deur hul omstandighede aangeraak is nie (Paul, Joshua en
Kaleb aan die rand van Kanaän, Elisa, Jesus, in sy mensdom) het nie 'n formule of tegniek gewerk nie.
Hulle het geantwoord op grond van die manier waarop hulle dinge gesien het (net soos ons almal).
2. Om jou gedagtes te beheer, beteken ook om te besef dat wanneer die storm woed en jy die uitdagings sien
en voel die emosies wat gestimuleer word deur wat jy sien, en jou gedagtes jaag met allerhande gedagtes van
mislukking, nederlaag, ens., moet u in staat wees om u fokus te herwin.
a. Ek moedig mense aan om 'n SOS-frase, 'n Sight On Saviour-frase, te hê wat u sal help om u taal te gebruik
let op die werklikheid soos dit werklik is. Ek self, ken en kan menigte Bybelverse aanhaal.
Maar ek, soos jy, weet ook hoe dit voel om verwoestende nuus te kry en om met iets te kampe te kry
onoorkomelike. Ek het die swierige emosies en die wilde gedagtes ervaar.
1. In hierdie tye is die eerste woorde uit my mond: “Loof die Here” (nie as uitdrukking van
bly, maar as 'n erkenning van Hom en 'n erkenning dat Hy my hulp is) en 'Dit is nie
groter as God ”(nie as 'n tegniek om onmiddellik hulp vir my te kry nie, maar as erkenning van
die werklikheid soos dit werklik is).
2. Ek weier om te laat dat iets uit my mond kom of om my gedagtes oor te neem en my dryf
dade wat strydig is met God en sy Woord. Ek weier om geskuif te word.
b. Let op nog 'n stelling wat Paulus in Fil 4: 6-8 gemaak het. Hy het gelowiges vermaan om nie versigtig te wees nie
bekommerd oor enigiets. Die Griekse woord vertaalde bekommernis beteken om afgelei te word. Kry jou fokus
terug op God en die manier waarop dinge werklik is deur gebed en danksegging.
1. As u dit doen, sal die vrede van God (gemoedsrus) u hart en gees beskerm. Dit
kan 'n stryd wees om na daardie plek te kom, maar dit kan gedoen word.
2. Dan gee Paulus die gelowiges opdrag om na te dink of "laat dit die argument van u gedagtes wees"
(Knox). Wat ook al waar, eerlik, regverdig, suiwer, lieflik, van goeie verslag, deugsaam en lofwaardig is
waardig, dink aan die dinge. Slegs God se Woord dek elkeen van hierdie kategorieë.
3. Om onbewustelik in u gedagtes te wees, moet u die Bybel lees en bewus word van wat in u gedagtes gebeur
as die storm tref. Neem dan die beheer van u gedagtes deur die krag van God. Meer volgende week!