GOD KAN NIE LIEF NIE

1. Toe Jesus op aarde was, het Hy gesê dat ons deur geloof berge kan beweeg en vyebome doodmaak (dinge verander). Hy het gesê dat alles moontlik is vir die een wat glo. Matt 17:20; 21: 21,22;
Markus 9:23; 11: 23,24
a. Maar vir baie van ons werk dit nie soos Jesus gesê het nie.
b. Ons probeer redes identifiseer waarom dit nie vir ons werk soos Jesus gesê het nie.
2. Een saak waarop ons gekonsentreer het, is die feit dat 'n spesifieke soort geloof nodig is om berge te verskuif en vyebome dood te maak - openbaringsgeloof.
a. Openbaringsgeloof glo wat God sê sonder enige fisiese of sinvolle bewyse. Johannes 20: 24-29
b. Die meeste van ons het 'n begripskennis, maar besef dit nie. Sinnige kennis glo nie, tensy dit sien of voel.
c. Sense kennis geloof is 'n vorm van ongeloof, en dit beweeg nie berge nie. Dit loop eintlik deur sig. Johannes 20:27; II Kor 5: 7
3. Hoe weet u of u vertroue in enige gebied het? Hier is ons toets: U sê iets om in die naam van Jesus te gaan (iets waarmee u magtig is om te praat), en niks gebeur nie. U antwoord is - dit het nie gewerk nie.
a. Hoe weet jy dat dit nie gewerk het nie? Omdat jy geen verandering gesien of gevoel het nie. U bewys vir wat u glo, is sinskennis.
b. Hoe sou u weet of dit gewerk het? As u 'n gevoel gesien het, is dit 'n verandering. Jou bewyse vir wat jy glo is kennis van kennis. U het 'n geloofskennis.
4. Vir openbaring (bergbeweging, vyeboommoord), word God se woord dit reggemaak. Tydperk. Einde van bespreking. U hoef nie te sien of te voel om te glo nie. U moet net weet wat God gesê het.
5. Openbaringsgeloof is om God op sy woord te neem - om sy woord te behandel, op sy woord te handel, soos ons dit sou doen b. Ons moet leer om die woord van God (die Bybel) met soveel vertroue te aanvaar as wat ons die woord van 'n bankier of 'n dokter doen.
6. Die hele geloofsprobleem berus regtig op die integriteit van God en sy woord.
a. Ons sukkel met hierdie kwessies - het ek genoeg geloof? Werk my geloof? Here, help my ongeloof.
b. Maar dit is die eintlike probleem: praat God die waarheid as Hy praat? Is Hy betroubaar? Kan Hy vertrou word? As God sê dat iets so is, is dit nie? As God sê dat iets sal gebeur, sal dit nie?
c. Ons moet leer om God te behandel soos Hy nie 'n leuenaar is nie. As God sê iets is so, dan is dit so. Tydperk. Einde van bespreking.
7. Ons moet leer om die Bybel as die stem van God te aanvaar en daarvolgens te handel.
a. Almal van ons sou sê dat ons die Bybel glo - elke woord van Genesis tot Openbaring.
b. Tog berus ons op wat ons glo en hoe ons reageer op wat ons sien en voel sonder om dit te besef.
c. Hoe kom ons verder as dit? Dit is wat ons in hierdie les wil hanteer.

1. Die Bybel is God se woord. Dit is God wat met u en my praat.
a. As Jesus aan u sou verskyn, sou Hy sê wat in sy boek, die Bybel, staan.
b. Dit moet u houding teenoor die Bybel wees: die Bybel praat dat God nou met my praat.
c. Die Bybel moet dieselfde gewig en gesag vir jou hê asof God met jou sou praat, want die Bybel is God wat met jou praat.
2. U moet verstaan ​​hoe belangrik die Bybel vir God is. God werk deur sy woord.
a. As God wil hê dat iets gedoen moet word, as Hy iets wil doen, dan praat Hy dit eers.
b. God glo wat Hy sê, verwag dat dit sal gebeur wat Hy sê. Gen 1: 3; ens
3. Terwyl ons die Bybel bestudeer, sien ons dat God verskillende soorte woorde met ons spreek.
a. As God in die Bybel praat, vertel Hy ons soms van dinge wat werklik is (wat bestaan, wel bestaan), maar wat onsigbaar (geestelik) is - engele, die menslike gees, die hemel, ens.
1. Hierdie onsigbare, geestelike dinge is eg - soos God self. Geestelike dinge is so werklik soos materiële dinge. I Tim 1:17; II Kor 4:18; Heb 11: 3
2. Hierdie onsienlike, geestelike dinge kan doen en verander wat ons sien en voel.
b. As God in die Bybel praat, vertel Hy ons soms oor dinge wat nog nie bestaan ​​nie, maar omdat God dit gepraat het, sal dit gebeur of sal gebeur. Dus, in 'n baie regte sin, sodra God gepraat het, is dit net so goed soos gedaan.
1. Rom 4: 17 - Want Abraham het God geglo - God wat die dooies lewend maak en die dinge noem wat nie is nie (en aan hulle 'n werklike bestaan ​​gee). ()
2. Rom 4: 17 – God, wat die dooies kan opwek en sy roeping kan stuur na die wat nie bestaan ​​nie, asof dit reeds was. (Knox)
4. Dit is 'n sleutelpunt in die hele geloofsonderwerp.
a. Wat God sê is - bestaan ​​reeds - jy kan dit net nog nie sien nie.
b. Of wat God sê, sal word - en omdat Hy dit gesê het, is dit so goed soos gedoen.
5. Hier is nog 'n sleutelpunt in hierdie hele geloofsvraagstuk. God kan nie lieg nie. Titus 1: 2; Heb 6:18
a. God kan Sy woord nie vergeet, ignoreer of verwerp nie. Sy integriteit, sy karakter, sy reputasie, is die rug van sy woord.
b. II Tim 2: 13 – As ons ontrou is (nie glo nie en onwaar is aan Hom), bly Hy getrou [getrou aan sy woord en sy regverdige karakter], want Hy kan Homself nie verloën nie. (Versterker)
c. As God sê dat iets so is, dan is dit so (bestaan ​​dit al), of dit kom tot stand. Tydperk. Einde van bespreking.
d. Ons moet leer om die Bybel (die woord van God) as die stem van God te aanvaar en daarvolgens te handel.
6. Waarom is dit vir ons so moeilik om God na sy woord te neem? om Hom te glo?
a. Ons leef in 'n antagonistiese atmosfeer waar ons voortdurend dinge sien en voel wat God se woord weerspreek.
b. Die wêreld word gelei deur die vader van leuens en al sy kinders is leuenaars. Ongeloof deurdring die lug.
c. Ons het eeue van vertroue in die arm van die vlees (dinge wat ons kan sien) - geld, banke, fisieke mag, dokters, medisyne, ens.
d. Almal ken iemand “dit het nie gewerk nie”. Hele bedienings is gebaseer op die feit dat 'dit nie gewerk het nie, want jy kan nie altyd vertel wat God wil hê, wat sy wil is, totdat jy dit sien of nie!'
7. Dit verg van ons kant om ons natuurlike neigings en die wêreld van ongeloof waarin ons leef, teen te werk.
a. Ons moet akkurate kennis uit God se woord verkry en daaroor peins. Rom 10:17
b. Namate ons die NT bestudeer en die feite leer van ons verlossing, van ons geregtigheid, van ons genesing, van die Vader se liefde en omgee vir ons, sal ons vermoë om God op sy woord te neem, groei. Ps 9:10
8. God het agteruit gebuig om ons te demonstreer en te oortuig van sy getrouheid aan sy woord. Jer 1: 12; Jes 55:11
a. Die Bybel is gevul met voorbeelde van God wat sy woord aan mense hou en sy belofte aan mense nakom. Jos 21:45, 23:14
b. Die natuur self getuig van God se trou aan sy woord. Rom 1:20; Jer 33: 19-26; Gen 8:22

1. Abraham word na ons toe gehou as voorbeeld van die geloof waarin ons moet wandel. Heb 6:12
a. Hy is ten volle oortuig dat wat God gesê het, so was. Rom 4: 19-21
b. Om ten volle te oorreed, beteken:
1. U is heeltemal oortuig daarvan dat wat God sê, so is of sal word, ten spyte van wat u sien of voel.
2. Niks wat u sien of voel nie, verander of beïnvloed dit wat u glo nie. Slegs God se woord beïnvloed wat u glo, hoe u optree.
2. Abraham was nie ontroer deur sinbewyse wat God se woord aan hom weerspreek het nie. Rom 4:19
a. Hy het nie teenoorgestelde bewyse aanvaar as rede om aan God se woord te twyfel nie.
b. Dit is hoe sensuele geloof in Abraham se situasie sou reageer:
1. Ek kan nie 'n vader wees nie. Ek is te oud om pa te wees.
2. Ek weet dat ek 'n vader is - ek glo dit alles. Maar ek is nog oud en het nie 'n kind nie.
3. Abraham het geen fisiese bewys van die werklikheid van God se belofte nodig gehad nie.
a. Heb 11: 17-19 – Abraham se getuienis dat hy 'n vader was, was God se woord, nie Isak nie.
b. U getuienis dat u genees is, selfs as u beter voel, moet God se woord wees - anders is dit geloofskennis.
4. Hoe is Abraham ten volle oorreed?
a. Terwyl ons die verhaal van Abraham bestudeer, sien ons dat God sy belofte aan Abraham voortdurend nagekom het.
b. Gen 17: 5 – God het Abraham se naam verander om hom te help om in ooreenstemming met God se woord te kom.
c. Gen 15: 4,5; 22: 16,17 – God het nie net vir Abraham 'n seun beloof nie, maar God het dit gesweer.
5. God het dit vir Abraham gedoen, maar Hy het dit ook vir ons gedoen.
a. Heb 6: 13-18 – Want toe God [Abraham] sy belofte gemaak het, het Hy by Homself gesweer, omdat Hy niemand by wie groter was om te sweer nie, deur te sê: Geseën Ek sal jou beslis seën en vermenigvuldig Ek jou!
1. v15 – En dit was dat hy [Abraham] lank gewag het en geduldig verdra, besef en verkry [in die geboorte van Isak as 'n pand van wat sou kom] wat God hom beloof het.
2. v16 – Mense sweer inderdaad by 'n groter [as hulleself], en saam met hulle in alle geskille is die eed wat ter bevestiging afgelê is, die finale twis.
3. v17 – Gevolglik het God ook, in sy begeerte om meer oortuigend en bo alle twyfel te betoon, aan diegene wat die belofte sou beërwe, die onveranderlikheid van sy doel en plan ingegryp (bemiddel) met 'n eed.
4. v18 – Dit was so dat deur twee onveranderlike dinge [sy belofte en sy eed], waarin dit onmoontlik is dat God ooit kan vals wees of ons mislei, ons wat [na Hom toe gevlug het] 'n magtige inwonende krag het en 'n sterk aanmoediging om die hoop wat vir ons voorgehou is, vas te hou en vas te hou. (Versterker)
b. Hy het by Homself gesweer dat ons, soos Abraham, kon weet dat God self agter sy woord staan.
c. Heb 7: 22 – God sê net vir ons dat Jesus self persoonlik terug is van elke woord van Matteus tot Openbaring. Hy is die waarborg dat elke woord van God is of sal word.
d. Johannes 14: 12-14 – Terwyl Jesus op die aarde was, het Hy gesê dat Hy sy woord sou steun.
6. Gen 15: 6 – Abraham het geglo wat God vir Hom gesê het. Hy het 'n ongekwalifiseerde verbintenis van Homself aan God, tot sy woord, verbind.
a. Dit het tyd geneem, maar Abraham het uiteindelik opgehou vertrou op sinbewyse en afhangende van die kennis van die kennis (Hagar en Ismael).
b. Rom 10: 9,10 – Die heerskappy van Jesus is ons lewe is eintlik die heerskappy van sy woord. Die geskrewe woord neem die plek in van die afwesige Christus en oorheers alle sinbewyse.
c. God se belofte aan ons is dat ons nie skaam sal wees as ons onsself aan die woord van God oorgee nie.
d. Jes 28: 16 – Kyk, ek lê in Sion 'n fondament, 'n klip, 'n beproefde klip, 'n kosbare hoeksteen of 'n vaste fondament; wie glo - vertrou op, vertrou op en hou vas aan daardie Steen - sal nie skaam wees of padgee of haastig [in skielike paniek] wees nie. (Versterker)

1. Is die woord van God finaal in u geval, of het u 'n goeie bewyse nodig voordat u tevrede is?
a. Ons sou waarskynlik almal ja sê, die woord van God is vir my finaal. Maar ons moet onsself eerlik ondersoek om te sien of daar gebiede is waar ander bewyse God se woord oortref.
b. Baie van ons sou sê: Bid dat ek 'n goeie verslag van die dokter sal kry. Dit is sin-kennis-geloof. Waarom het u 'n goeie verslag van die dokter nodig? U het reeds u verslag - die woord van die Een wat nie kan lieg nie.
2. Voeg nou u getuienis by God se verslag.
a. Te midde van die teenstrydigheid van u sintuie, verklaar die openbaringsgeloof dat wat God sê, waar is en vas aan sy woord.
b. Openbaringsgeloof werp alles neer wat nie met God se woord strook nie. II Kor 10: 5
3. Ongesiene geestelike dinge is net so eg soos materiële dinge.
a. Geestelike realiteite kan vir ons net so realiteit word as feite met kennis, as ons die tyd neem om daaroor te mediteer.
b. Lukas 1: 37 – Want by God is niks ooit onmoontlik nie, en geen woord van God mag sonder krag of onmoontlik wees om te vervul nie. (Versterker)
4. Die woord van God se krag kan en sal verander wat ons sien en voel as ons daarby wil aansluit en vashou aan ons vertroue in en belydenis van sy woord. Heb 10:23
a. Hou op om te probeer glo. Besin oor die feit dat God wat nie kan lieg nie, nou met my praat oor ongesiene realiteite wat sal verander wat ek sien.
b. God wat nie kan lieg nie, maak my woord goed in my geval.