GOD IS GOED

God is goed
Goed beteken goed
God is steeds goed
Wat van die Ou Testament
God is die pottebakker
'N Goeie God en sonde
'N Goeie God en sonde II
Wat wil God hê?

1. Geloof is vertroue in God. Geloof is om te glo wat God sê ondanks wat ons sien of voel. Geloof stem saam met God. Geloof is vertroue dat God sal doen wat Hy gesê het.
2. Vir baie Christene is geloof 'n stryd. Die primêre rede vir die stryd is die gebrek aan akkurate kennis van God se karakter.
a. Die woordeboek definieer karakter as die somtotaal van die onderskeidende eienskappe van 'n persoon - sy aard.
b. Akkurate kennis van God se karakter is 'n geweldige geloofsbouer.
c. Ps 9: 10 - En diegene wat U naam ken [wat ervaring en kennis het met u barmhartigheid], sal daarop vertrou en vertroue in U stel; (Amp)
3. Ons sien 'n goeie voorbeeld van hoe kennis van God se karakter die geloof in Sarah beïnvloed.
a. Hebreërs 11:11 vertel dat Sarah deur die geloof die krag of genade ontvang wat nodig is om swanger te word en 'n kind te verwek toe sy te oud was. Deur die geloof het sy iets tasbaars van God ontvang.
1. Daar is verskillende soorte geloof wat in die Bybel beskryf word. Maar alles behels dan dat u iets glo wat u nie kan sien nie, bloot omdat God u daarvan vertel het. II Kor 5: 7
2. In Sarah se geval het sy geglo wat God gesê het dat Abraham en haar seun 'n seun sou hê wanneer dit 'n fisiese onmoontlikheid was.
b. Let op dat Sarah God se genade of sterkte deur geloof ontvang het omdat sy God getrou beoordeel het.
1. Met ander woorde, die geloof van Sarah het God se voorsiening suksesvol ontvang omdat sy iets van God se karakter geweet het.
2. Sarah het onsigbare hulp van God ontvang wat sigbare resultate lewer omdat sy Hom getrou beoordeel het wat gepraat het (wat belowe het). Beoordeel beteken geag of beskou.
4. Ons wil begin kyk na God se karakter, sy aard, om ons te help om ons geloof op te bou. Daar is baie aspekte van God se karakter wat die studie waardig is.
a. In die volgende les gaan ons op drie daarvan konsentreer: God is goed. God is 'n Vader. God is getrou.
b. As u op alle terreine van u lewe sterk wil wees, moet u weet dat God goed is en goed beteken, dat God beter is as die beste aardse vaders, en dat Hy getrou is - Hy hou altyd sy woord.

1. Maar dit bring 'n vraag na vore. As God goed is, waarom gebeur daar dan slegte dinge met sy mense?
a. Sommige mense sou sê dat probleme van God af kom, word deur God toegelaat, omdat God ons tugtig, ons toets, vervolmaak met beproewings. Maar omdat Hy goed is, sal Hy ons nie meer gee as wat ons kan dra nie.
b. Ander sou sê dat God ons soms seëninge as vermomming gee. Ons dink miskien nie iets is goed nie. Maar as dit van God is, is dit goed, selfs al is dit sleg, want Hy weet die beste.
2. Maar die probleem is dat hierdie idees nie ooreenstem met die Bybel nie. Ons het baie onakkurate en godsdienstige idees oor God en die woord goed.
a. Ons weet wat goed beteken as ons die woord onder mekaar gebruik. Goed beteken iets voordelig, behulpsaam, aangenaam, bevredigend, ens.
b. Maar as ons die woord in verband met God gebruik, word ons denke deurmekaar. Daar gebeur iets slegs en ons sê dat omdat God dit toegelaat het of dit toegelaat het (op een of ander manier daaragter), dit eintlik goed is, 'n seën in vermomming ..
c. Die woord goed word egter in 655 verse in die Bybel gebruik (ongeveer 688 keer in totaal), en elke keer as dit gebruik word, beteken dit goed. Ons moet die Bybel woorde vir ons definieer.
1. Jesus sê vir ons dat as iets sleg is, dit nie van God afkomstig was nie. Johannes 10:10
2. Jesus sê vir ons dat die Vader soos aardse vaders goeie geskenke aan sy kinders gee. Matt 7: 11,12
3. Baie van wat ons oor God en die woord goed glo, is gebaseer op ons ervaring, wanbegrip van die Skrif en verse wat buite konteks is.
a. Ons het 'n motorwrak en ons probeer om 'n vers in die Skrif te vind om te verduidelik wat met ons gebeur het.
1. Ons onthou dat ons gehoor het dat God mense tugtig en ons besluit dat dit God se tugtiging moet wees.
2. Maar u kan geen vers op sigself neem nie. U moet dit binne konteks neem. Wat beteken die tugtiging vir die mense aan wie die vers oorspronklik geskryf is? Hoe en waarom tugtig God sy mense?
b. Of, tante Mary het 'n motorwrak en ons sê dat God dit toegelaat het omdat sy in staat was om voor die paramedici te getuig op pad hospitaal toe.
1. Sou enige aardse vader die remlyne op sy kind se motor knip sodat hulle 'n goeie les kan leer of die paramedici op pad hospitaal toe kan getuig?
2. Tante Mary het Rom 8:28 beleef. God het sleg geneem en daaruit voordeel getrek.
c. Ons glo en herhaal godsdienstige clichies wat geen basis in die Skrif het nie.
1. Probleme slaan en ons sê: 'God sal jou nie meer gee as wat jy kan dra nie. Dit is goed vir jou. ”
2. Die idee is gebaseer op 'n vers wat buite konteks geneem is - I Kor 10:13. Die konteks van hierdie vers is sonde, nie beproewings van God nie.

1. Alle probleme, beproewings, toetse, ens. Kan uiteindelik direk of indirek na Satan en sonde teruggevoer word.
a. Adam en Eva se sonde het 'n vloek op die aarde en die dood op die mensdom vrygestel. Gen 3: 17-19
b. Rom 5: 12 - Toe Adam gesondig het, het die sonde die hele mensdom betree. Sy sonde het die dood oor die hele wêreld versprei, sodat alles begin oud word en sterf, want almal het gesondig. (Living)
c. In hierdie wêreld sal ons probleme hê. Motte en roes is korrup. Diewe breek in en steel. Dit is net die lewe in 'n sonde vervloekte aarde. Johannes 16:33; Matt 6:19
2. Ons moet daagliks die gevolge van sonde en die gevolge daarvan op die aarde en die mensdom hanteer.
a. Ons leef in 'n aarde wat vervloek is deur sonde. Dit beteken moordenaars storms, onkruid, roes, verval en dood.
b. Ons het liggame wat nog sterflik is. Dit beteken dat hulle onderworpe is aan siekte, ouderdom en dood.
c. Ons het interaksie met ongeredde mense wat deur Satan oorheers word en met Christene wat vleeslik en onhernuwe gedagtes is.
d. Ons het 'n vyand, die duiwel, wat ons wil vernietig.
3. Hoe kan 'n goeie God al hierdie kwaad en lyding toelaat?
a. Ons moet duidelik weet wat ons met “toelaat” bedoel. God laat mense sondig en hel toe gaan. Dit beteken nie dat Hy daaragter sit of dit op enige manier wil doen nie.
b. Die mens het regtig 'n vrye wil. Hy kan goed of sleg kies en al die gevolge wat daarmee gepaard gaan.
4. Oorweeg hierdie punte. Lyding is hier as gevolg van sonde. Dit sal nie vir ewig aangaan nie. As Jesus terugkom aarde toe, sal pyn en lyding ophou. Wat ewigheid betref, is 6,000 XNUMX jaar van die menslike geskiedenis klein.
a. Wanneer die geskiedenis van die mens uiteindelik toegedraai word, sal dit 'n ewige monument wees vir wat gebeur as mans onafhanklikheid van God kies.
b. God, wat alwetend (alwetend) en almagtig (alles magtig) is, is in staat om die slegte, die slegte, die lyding te neem en te laat dien om sy ewige doeleindes te dien en groot goed daaruit te bring.
c. Lyding is in die wêreld aanwesig, maar dit kom nie van God af nie. Dit is die resultaat van die lewe in 'n vervloekte aarde as gevolg van sonde, omgang met Satan se invloed, en ons eie swak keuses.
5. Akkurate kennis van God se karakter kan u help om die swaarkry van die lewe in die gesig te staar.
a. Ons kyk na die swaarkry van die lewe en wil weet hoekom. Waarom God?
1. As ons eerlik is daaroor, dan is die kern van die 'waarom' vraag 'n beskuldiging teen God. Waarom het u dit laat gebeur? Ek verdien dit nie. Ek het dit nie nodig nie.
2. Die vraag ondermyn u vertroue in God, wat u enigste hulp in die moeilikheid is.
b. As u weet dat God goed is en goed, beteken dit dat goeie, akkurate kennis van God se karakter die vrae en beskuldigings kan afsluit.
1. God is goed en goed beteken goed. Wat gebeur is nie goed nie. Daarom weet ek dat dit nie van God af gekom het nie.
2. Maar omdat God so groot is, kan hy opregte goed uit slegte dinge bring. Wat die duiwel vir die kwaad bedoel het, sal God na die goeie verander as ek op Hom vertrou en Hom prys.
6. Sommige mense sou sê: 'Dit is reg, God doen nie sleg met mense nie, maar Hy laat die duiwel toe om dit te doen. Die duiwel is die duiwel van God ”.
a. Ons moet baie duidelik weet wat ons bedoel met toelaat. Onthou wat ons oor die woord gesê het.
b. Ja, maar die duiwel is God se duiwel en die Here laat Hom soms toe om ons te benadeel om ons te toets, te leer en ons te vervolmaak.
1. Wat 'n belediging vir die leraar van die kerk, die Heilige Gees en sy leerinstrument, die Bybel.
2. Die duiwel is nie God se “treffer man” nie. As hy dit sou doen, sou God net so skuldig wees aan vernietiging soos Satan - net soos as ons 'n gesette man huur om 'n ander persoon te beseer.
3. Ja, maar wat van Job? God het die duiwel op Job losgemaak, nie waar nie? Nee, Hy het nie. Maar dit is nog 'n les vir 'n ander dag.

1. Die Bybel is nie 'n versameling onafhanklike, onverwante verse nie. Die Bybel is die verhaal van God se begeerte na 'n gesin en die groot lengtes wat Hy deurgemaak het om sy gesin deur Jesus Christus te verkry.
a. Elke vers in die Bybel wat onder die sambreel pas, is op die een of ander manier verwant aan God en sy familie.
b. U moet leer om in konteks te lees. Alles in die Bybel is deur iemand oor iemand geskryf. U moet hierdie drie dinge bepaal om 'n vers volledig te verstaan.
c. U kan nie verse buite konteks neem nie. As u dit doen, kan u die Bybel iets sê.
d. U kan nie verse uit die konteks trek en probeer om hulle in pas te stel en u ervaring te verduidelik nie.
2. Wanneer ons die Bybel bestudeer, moet ons by Jesus begin, want God die Vader het sy gesin deur Jesus verkry en God die Vader wys Homself deur Jesus. Gal 4: 4,5; Johannes 14: 9
a. Die Bybel is 'n progressiewe openbaring. God het Homself geleidelik aan die mens geopenbaar (Eks 6: 2,3). Jesus is die volledige openbaring van God. Johannes 1:18; 12:45; 14: 9; II Kor 4: 4; Kol 1:15; Heb 1: 1-3
b. Jesus het telkens gesê dat Hy die woorde van sy Vader gespreek het en die werke van sy Vader gedoen het deur die krag van die Vader in Hom. Johannes 4:34; 5: 19,20,36; 7:16; 8: 28,29; 9: 4; 10:32; 14:10; 17: 4
c. As u wil weet hoe God lyk, wat God doen, moet u na Jesus kyk - nie na u omstandighede, u ervaring, u gevoelens of u logika (of iemand anders) nie.
1. Alles wat die Bybel oor God sê, moet in die lig van Jesus gelees en verstaan ​​word.
2. Ons begin nie ons studie met Job of met die vloed van Noag of met ons beproewings of met die vrou waarvoor die hele kerk gebid het nie en sy is in elk geval dood.
3. Jesus sê vir ons dat God goed is (Matt 19:17). Handelinge 10:38 definieer goed soos wat Jesus gedoen het toe Hy op die aarde was. Let op wat Jesus gedoen het.
a. Hy het mense genees. Hy het mense vrygelaat van slawerny. Hy het mense die Woord van God geleer. Hy het duiwels uitgedryf. Hy het mense uit die dood opgewek. Hy het mense gevoed. Hy het in die behoeftes van mense voorsien. Hy het mense aangemoedig en vertroos. Hy het medelye met mense gehad. Hy het opgehou om storms te woed.
b. Let op wat Hy nie gedoen het nie. Hy het niemand siek gemaak nie, en ook nie geweier om iemand te genees wat na Hom toe gekom het nie. Hy het nie omstandighede opgestel om te sien wat mense sou doen nie. Hy het mense geleer met Sy woord, nie deur slegte omstandighede te stuur nie. Hy het storms stopgesit, Hy het hulle nie gestuur nie. Hy het nie 'n donkiekar-ongeluk veroorsaak nie. Hy het nie 'n enkele seën in vermomming gestuur nie. Hy het mense met sy woord gedissiplineer, nie met omstandighede nie.
c. As Jesus dit nie gedoen het nie, doen God dit nie, want Jesus is God en Jesus wys ons die Vader.

1. U kan nie iemand vertrou wat u dink verkeerd is of verkeerd doen nie. Vir baie Christene is geloof 'n stryd omdat hulle nie God se ware karakter ken nie.
a. Baie Christene probeer, uit 'n opregte begeerte om God te dien, Hom vertrou en in Hom glo, selfs as hulle glo dat Hy hulle deur afgryslike omstandighede plaas.
b. Maar baie Christene is gefrustreerd, verward, bang vir God en selfs kwaad vir God.
2. Gebrek aan akkurate kennis van God se karakter maak Christene passief. Hulle aanvaar dinge in hul lewens wat hulle moet weerstaan ​​in die naam van Jesus omdat hulle verkeerdelik dink dat die moeilikheid uit of deur die hand van God gekom het.
3. God sit op geen manier agter u probleme nie. In Matt 12: 24-26 vertel Jesus dat 'n huis wat teen homself verdeeld is nie kan staan ​​nie.
a. As God probleme in ons lewens stuur om ons te troos in ons probleme (II Kor 1: 3,4) of ons slegs pla om ons te verlos (Ps 34:19), dan is sy huis verdeeld. Hy werk teen Homself.
b. Sommige mense sou sê, maar God is God. Hy is soewerein en Hy kan alles doen wat Hy wil doen.
c. God kan Homself nie verloën nie. Hy moet getrou bly aan Sy karakter. II Tim 2: 13 - As ons ontrou is (nie glo nie en nie met Hom vertrou nie), bly hy getrou aan sy Woord en sy regverdige karakter, want Hy kan Homself nie verloën nie. (Amp)
4. Voed op die NT. Laat die geskrewe woord van God u die Lewende Woord van God, Jesus, wys, en sodoende u geloof, vertroue en vertroue opbou in God wat goed is.
a. Heb 12: 2 - Jesus is die outeur of bron van ons geloof? Hoekom? Omdat Hy ons die Vader wys.
Geloof of vertroue is die reaksie van ons hart as ons God sien soos Hy is, soos Hy in die woord deur Jesus geopenbaar word.
b. Ons het nie alles gesê wat daar is om te sê nie, maar onthou, God is goed en goed beteken goed !!