GOD SE WILGEWING TOT GESONDHEID

God se bereidwilligheid om te genees
God se bereidwilligheid om te genees II
Besware teen genesing
Meer besware teen genesing
Hoe genesing kom
Genesing deur geloof
Genesing deur geloof II

1. Alhoewel ons klem lê op genesing, kan die dinge wat ons oor geloof leer, wees ook op ander gebiede toegepas. Rom 1:17; II Kor 5: 7

2. 'n Noukeurige studie van die Bybel toon aan dat God 'n geneser is en dat dit altyd so is
Sy wil om te genees. Daar is twis hieroor omdat:
a. Mense het nie kennis van God se woord oor hierdie onderwerp nie.
b. Mense plaas ervaring bo God se woord.

3. Om gesond te word, moet u oor twee belangrike kategorieë inligting beskik genesing.
a. U moet weet dat God alreeds genesing aan u gegee het deur die kruis van Christus. Hy het reeds gesê ja om jou te genees deur genesing by verlossing in te sluit. Met ander woorde, dit is Sy wil om jou te genees. Jes 53: 4-6; I Pet. 2:24
b. U moet weet hoe om dit wat God reeds voorsien het, te neem of te ontvang. U neem dit deur geloof. Heb 6:12

4. Gebrek aan kennis op een van hierdie gebiede kan u verhinder om gesond te word.
a. As u nie weet dat genesing verskaf is nie, sal u sukkel met: Is dit God se wil om my te genees? Voordat u die probleem regstel, sal u waarskynlik nie genees word nie.
b. As u nie weet hoe om te neem wat God voorsien het nie, sal u op Hom wag om iets te gee wat Hy op u wag om te neem, en u sal waarskynlik nie gesond word nie.

5. In hierdie reeks neem ons tyd om ons geloof op beide gebiede op te bou - dat genesing voorsien is en dat ons moet neem wat voorsien is. Rom 10:17

6. In hierdie les wil ons kyk na God se bereidwilligheid, selfs gretigheid om te genees. Waarom dit bestudeer as die meeste van ons al glo dat God 'n geneser is?
a. U weet miskien dat God 'n geneser is en dat genesing sy wil is, maar wat van U as u siek is? Wil Hy U NOU goed he?
b. Die geloof wat dit wat God aanbied, moet ten volle oortuig word, en van sommige dinge heeltemal oortuig word. Dit beteken dat ALLE twyfel weg is!
c. Wat as iemand wat u seker is genees sal word? Sou dit jou geloof laat wankel?
d. Omdat God oneindig en ewig is, is daar altyd meer oor Hom te wete uit sy woord - maak nie saak hoeveel u reeds weet nie!
e. Ons volg God se verklaring vir ons gesondheid. Spr 4: 20-22

1. In vorige lesse het ons daarop gewys dat:
a. Daar was geen siekte in die tuin van Eden voordat die mens gesondig het nie. Gen 1:31
b. Daar is geen siekte in die hemel nie, en daar sal niemand wees in die koninkryk wat Jesus sal oprig wanneer Hy na die aarde terugkeer nie. Jes 65: 19,20
c. Daar sal niemand in die nuwe hemel of aarde wees wat God uiteindelik sal vestig nie. Openb 21: 1-4
d. Siekte is in die aarde as gevolg van sonde. Rom 5:12

2. Die Bybel noem nêrens siekte goed nie, van God, 'n leerinstrument van God, 'n seën in vermomming of lyding vir die Here. Dit word 'n vloek, ballingskap, sataniese onderdrukking genoem. Deut 28; Lukas 13:16; Handelinge 10:38

3. Jesus was die wil van God in aksie op aarde. Johannes 4:34; 14: 9; Heb 1: 1-3
a. Hy het almal genees wat na Hom gekom het. Hy het nie geweier om 'n enkele persoon te genees nie. Hy het niemand siek gemaak nie.
b. Toe Hy kruis toe gaan, het Hy ons sondes en ons siekte gedra om dit te verwyder. Jes 53: 5,6; Gal 3:13
c. Jesus het gekom om lewe te bring. Gesondheid is een aspek van die lewe. Johannes 10:10

4. Dit is God se wil om almal te genees, want dit is in sy verlossingsplan wat vir almal geld.
a. Alles in die Bybel moet in ooreenstemming met Jesus en die kruis gelees word.
b. Dus, wat u dink oor Job, die doring van Paulus, Joni, ens. Weerspreek, moet u by die Kruis inskakel as u genees gaan word.

1. Die eerste belofte van genesing in die Bybel word gevind in Eks 15:26.
a. Hierdie belofte is gemaak aan mense wat pas verlos is. Eks 6: 6; 15:13 (genees = RAPHA = om te herstel deur te stik; om te genees, te genees; geneesheer)
b. Ps 105: 37 - Let eers daarop dat God hulle gesond uit Egipte gebring het. (Eks 12:37 sê vir ons dat daar 600,000 gemiddeldes plus vroue en kinders was.)
1. Die laaste ding wat hulle gedoen het voordat hulle Egipte verlaat het, was die liggaam (vlees) van die Pasga-lam. Eks 12: 3,8

2. Die liggaam van Jesus, ons Pasga Lam, is vir ons gebreek om ons te genees. 5 Kor 7: 11; I Kor 23: 32-1; Johannes 29:XNUMX
c. Ek is Jehovah RAPHA = die Here jou dokter. Dit is die eerste feit (openbaring) oor Homself dat God sy verloste mense gegee het.
d. Dit is nie 'n belofte aan perfekte mense nie. God is op die punt om hulle 'n stelsel van offers te gee om hul sondes te bedek. (Lev)
e. Die siektes “Ek het die Egiptenare opgedoen”. Hierdie werkwoord is in die oorsaaklike sin vertaal, maar moes in die permissiewe sin vertaal word. (Dr. Robert Young - Wenke en help om Bybelinterpretasie.)
f. Let op, 'n boom het die bitter water soet vir Israel gemaak (v25). Jesus is op 'n boom gekruisig. Gal 3:13
g. 10 Kor 11: XNUMX - Die dinge wat oor Israel geskryf is, is voorbeelde vir ons.

2. Eks 23: 23-26 - God het sy volk belowe dat hy siekte van hulle sou neem in die beloofde land.

3. In Lev 14: 18,19 sien ons fisiese genesing vir melaatsheid wat met versoening verband hou.

4. Num 21: 4-9 - Toe giftige slange die Israeliete gebyt het, is diegene wat na 'n soort kruis gekyk het (Johannes 3:14), genees. (Soort = persoon of ding wat geglo word om 'n ander te voorskadu of te simboliseer.) Let op hierdie punte:
a. v6 – God het toegelaat dat die slange hulle byt, Hy het dit nie gelas nie.
b. Nadat al hierdie mense gesien het, na alles wat God vir hulle gedoen het, na al die probleme waarmee hulle al dieselfde dinge gedoen het, is dit wonderlik dat hulle hierdie gevolge gebruik het?
c. Wat hulle hier gedoen het, word versoeking Christus genoem. 10 Kor 9: XNUMX
d. Toe hulle kyk na die soort versoening, die Kruis, is almal wat UITGESIEN genees. Nie almal wat goed was of verdien het nie
genees, of wie nie te veel gekla het nie, maar almal wat GEKOEK het. Maar hulle moes kyk.

5. Deut 7: 12-15 - Toe Israel die beloofde land bereik het na veertig jaar se wandel in die woestyn, het God sy belofte vir gesondheid tot dan toe herstel.

6. Israel het uiteindelik die beloofde land binnegegaan en dit gevestig. (Josua)
a. Ons het geen rede om te dink dat God nie al die beloftes wat Hy aan sy mense gemaak het, gehou het nie, solank hulle Hom gedien het.
b. Die Bybel sê nêrens dat God geweier het om sy mense in die land te genees nie.
c. En daar word verskeie dramatiese genesings vir ons aangeteken: Naaman die melaatse (II Konings 5: 1-14; Hiskia die Koning (II Konings 20: 1-7).
d. II Kron 16: 11-13 - Gee vir ons 'n verslag van 'n Israeliet wat nie genees is nie, die koning Asa.

7. Sommige gebruik Job as 'n 'bewys' dat siekte soms God se wil vir sy mense is. Oorweeg hierdie punte:
a. Die doel van die boek Job is nie om genesing te bewys of te weerlê nie. Dit is die verhaal van 'n man wat ondanks baie moeilike omstandighede getrou aan God gebly het.
b. Die NT prys Job se geduld en sê dat ons die einde van sy verhaal moet oorweeg - hy het genees. Jakobus 5: 10,11; Job 42:10
c. satan het Jobs siek gemaak, nie God nie. Job 2: 7
1. Ja, maar God het dit toegelaat, sou sommige mense sê. God laat mense sondig, maar dit beteken nie dat dit Sy wil is nie.
2. God en die duiwel werk nie saam nie. Matt 12: 22-26
d. Wat met Job gebeur het, word ballingskap genoem en God maak nie gevangenes nie, Hy stel hulle vry. Job 42:10; Lukas 4:18

8. In die Psalms sien ons dat Dawid God prys vir sy genesing.
a. Ps 30: 2,3 - Here my God, ek het U gesmeek, en U het my weer gesond gemaak. U het my teruggebring vanaf die rand van die graf, uit die dood self, en hier leef ek! (Lewend) (Gesondheid = RAPHA; dieselfde woord wat gebruik word in Eks 15:26 en Jes 53: 5)
b. Ps 103: 1-3 - Let op die verband tussen sonde en siekte, vergewing (verlossing) en genesing. (Gesondheid = RAPHA)

1. Ons het al hierdie punte oor Jesus gemaak:
a. Een van die belangrikste dinge wat Jesus in sy aardbediening gedoen het, was om mense te genees. Matt 4: 23,24
b. Aan die kruis het Hy ons siektes gedra. Jes 53: 10– Tog was dit die wil van die Here om Hom te vermorsel; Hy het Hom bedroef gemaak en siek gemaak. (Amp)

2. Let ook op hierdie punte oor Jesus:
a. Hy het sy volgelinge opdrag gegee en bemagtig om genesing te bedien. Matt 9: 35-38; 10: 1; 7,8; Markus 6: 12,13; Lukas 10: 1; 9; 17
b. Johannes 14: 12 - Jesus het gesê dat diegene wat in Hom glo, die werke sou doen wat Hy gedoen het.
c. Net voordat Jesus terug is na die hemel, het Hy sy volgelinge opdrag gegee om die siekes te slaan en te sien hoe hulle herstel. Markus 16: 15-18

3. In die boek Handelinge is hierdie bediening van genesing voortgesit deur die apostels en andere (Filippus en Stefanus). Handelinge 3: 1-9; 5: 12-16; 6: 8; 8: 5-8; 14: 8-10; 19: 11,12

4. Die sendbriewe is briewe wat geskryf is aan kerke wat gevestig is en gelowiges bekeer in die atmosfeer wat ons in die boek Handelinge sien, dus wanneer genesing en gesondheid genoem word, is die boek Handelinge die konteks waarin die inligting in die sendbriewe geskryf is, ontvang is , en verstaan.
a. 12 Kor 1: 31-9 - God het geskenke van genesings in die kerk gesit. v28; XNUMX
b. In een van die vroegste briewe is daar aan die gelowiges gesê wat hulle moet doen as hulle siek was. Jakobus 5: 14,15
c. III Johannes 2 = 'n Gebed geïnspireer deur die Heilige Gees wat aan Johannes gegee is en wat geweet het van genesing uit persoonlike ervaring.
5. In die sendbriewe het God ons gewys dat ons die liggaam van Christus is. Ef 5:30; I Kor 6:15; 12:27; Ef 1: 22,23
a. Deur die vereniging met Christus het ons nou die lewe van Christus in ons. 5 Johannes 11,12: XNUMX
b. Ons het die voorreg om die lewe vir ons vlees te eis. II Kor 4: 11,12; 12: 9; Rom 8:11

1. As ons na die Bybel kyk, sien ons geen siekte voordat die sonde plaasgevind het nie, ons sien geen siekte nadat die sonde verwyder is nie, en tussenin sien ons dat God siekte verwyder en mense genees.

2. Matt 8: 1-3 - Toe 'n melaatse na Jesus toe kom wat Jesus se krag erken om te genees, maar nie seker was van sy bereidwilligheid om te genees nie, het Jesus die begrip van die man reggestel.
a. v3 – Jesus steek sy hand uit, raak aan hom en sê: Natuurlik wil ek! Wees genees. (Jeru)
b. As u na God kom om onseker te wees oor sy wil, is die eerste ding wat hy wil doen, om u begrip reg te stel. Hy doen dit deur Sy woord.

3. God het verlossing verskaf wat genesing vir u insluit terwyl u nog sondaar was. Rom 5: 8
a. As Hy dit vir u voorsien het terwyl u 'n sondaar was, waarom sou Hy dit weerhou noudat u Sy kind is? Rom 5:10; 8:32
b. God is gewillig, gretig om jou te genees !!