IS JESUS ​​GOD?

1. Vandag is daar meer as ooit 'n aanval op wie God is - veral Jesus.
2. Enigiets wat ons oor God kan leer, sal ons lewens verryk. II Pet 1: 2; II Kor 13:14
3. God het gekies om Homself in en deur die Bybel aan ons te openbaar. Een van die merkwaardigste dinge wat God in die Bybel oor Homself openbaar, is dat hy drie persone in een God is. Hy is 'n drie-enige God, drie in een. (Leer van die Drie-eenheid)
a. Wanneer ons die Bybel lees, sien ons duidelik dat daar net een God is. Tog sien ons ook duidelik drie persone wat God is - die Vader, die Seun en die Heilige Gees.
b. Al drie persone besit en demonstreer die eienskappe, eienskappe en vermoëns van God - almal is en doen wat net God is en kan doen.
c. God is nie een persoon wat optree soos drie verskillende mense nie, en ook nie drie afsonderlike persone soos Petrus, Jakobus en Johannes wat almal saamwerk nie. Daar is net een God, maar daar is drie goddelike persone = een wat, drie wie.
d. Hier is 'n definisie van die Drie-eenheid: "Binne die Een Wese wat God is, bestaan ​​daar vir ewig drie eweknieë en medemens, naamlik die Vader, die Seun en die Heilige Gees." (James R. White)
4. Die Bybel bewys nie dat God drie-enig is nie, dit veronderstel dit. U kan nie na die een vers wat die Drie-eenheid verklaar en definieer, gebruik nie. Wat u moet doen is om die hele Bybel te lees. En wat u van Genesis tot Openbaring sien, is een God wat God die Vader is, God die Seun en God die Heilige Gees.
5. I Kor 13: 12 – Daar is grense aan hoeveel begrip van God ons nou kan hê.
a. God is oneindig (sonder beperkinge van enige aard, nie tyd of ruimte nie). Hy is ewig (het geen begin of einde nie, en leef in die ewige hede). En ons wat geskape wesens is, word deur ruimte en tyd beperk.
b. Maar dit beteken nie dat ons nie moet studeer nie. Dit beteken dat ons nie hoef te verstaan ​​wat ons nie kan verstaan ​​nie. Ons aanvaar eenvoudig wat God oor Homself sê.
c. God is onverstaanbaar - Hy kan nie die menslike verstand ten volle verstaan ​​nie. Tog is God kenbaar, en Hy het gekies om Homself aan ons te openbaar. Ons kan Hom ken. Jer 9: 23,24; Johannes 17: 3
6. Terwyl ons die Drie-eenheid bestudeer, moet ons die godheid van Jesus en die Heilige Gees hanteer.
a. Niemand betwis dat die Vader God is nie. Daar is egter mense wat sê dat Jesus en die Heilige Gees nie God is nie, en daarom is God nie 'n Drie-eenheid nie.
b. In hierdie les wil ons kyk na die godheid van Jesus. Is Hy God?
7. Christenskap is uniek. Dit is nie gebaseer op die leer van Jesus nie, dit is gebaseer op die persoon van Jesus - wie Hy is, wat Hy is en wat Hy gedoen het. Daarom is dit noodsaaklik dat u 'n duidelike, Bybelse begrip van Jesus het.
a. Terwyl Hy op aarde was, het Jesus gesê dat die opkoms van valse christusse een kenmerk van die einde van hierdie tyd was. Matt 24: 4,5; 23,24
b. Vandag verkondig baie godsdienste Jesus, maar nie Jesus van die Bybel nie. (Mormone, Jehovah se Getuies, New Age-teologie, ens.)
8. Hier is 'n paar algemene idees oor Jesus - wat almal die Bybel weerspreek: Hy is 'n geskape wese. Hy is 'n engel. Hy is minderwaardig as die Vader. Hy is 'n mens wat ware Christusbewussyn bereik het (God binne-in ontdek het); Hy is 'n opgevaar meester, tydreisiger of ruimtewesen.
9. Dit is noodsaaklik dat ons ons inligting oor Jesus uit die Bybel kry, die enigste volledig betroubare bron van inligting oor Jesus. Ons ewige bestemming hang daarvan af.
10. As u enigste bron van inligting die Bybel was, sou u tot geen ander gevolgtrekking kon kom nie, maar dat Jesus God is. Hy is gelyk aan die Vader, van dieselfde aard as die Vader, en bestaan ​​ewig met die Vader.
1. Johannes kontrasteer twee Griekse woorde vir die werkwoord deur hierdie verse, en sodoende maak hy 'n kritiese punt oor Jesus, die Woord.
a. Was = EN = Die tyd gee uitdrukking aan voortdurende optrede in die verlede.
b. Was = EGENETO = Die tyd dui op 'n tyd toe iets ontstaan ​​het. EN nie.
c. EN word gebruik vir die Woord. EGENETO word vir alles gebruik. v3, alle geskape dinge; v6, Johannes die Doper.
2. Met ander woorde, die gebruik van hierdie werkwoord (EN) sê vir ons, in teenstelling met dinge wat 'n definitiewe begin het, was daar nooit 'n tyd dat die Woord (Jesus) nie bestaan ​​het nie.
a. Hy is ewig, Hy het nog altyd bestaan, Hy is nie 'n skepping nie, Hy is die Skepper.
b. Die Woord was by God = die Woord was vir ewig by God.
c. Johannes 1: 1 –Toe alles begin, was die Woord al. (NEB) Gen 1: 1
3. Nie net het die Woord, Jesus, nog altyd bestaan ​​nie, Hy was nog altyd met die Vader in 'n liefdevolle verhouding. Met = PROS = het die idee van intieme, ononderbroke gemeenskap van aangesig tot aangesig. I Kor 13: 12 – Gesig tot (PROS) gesig. Die Woord is 'n persoon, nie 'n krag nie.
4. Sonder om in detail in te gaan, is dit belangrik om daarop te let dat Johannes hierdie vers in die Grieks geskryf het, maar nie versigtig was om God en die Woord uitruilbaar te maak nie. Die Vader is nie die Seun nie; die Seun is nie die Vader nie.
a. Hulle is van dieselfde aard, maar hulle is twee verskillende persone.
b. Johannes 1: 1 – Wat God was, was die Woord. (NEB) In die begin het die Woord reeds bestaan. Hy was by God, en Hy was God. (New Living)
c. Johannes 1: 1 – In die begin het die Woord bestaan. En die Woord was in gemeenskap met God die Vader, en die Woord het betrekking op Sy wese absolute godheid. (Wuest)
5. v2 – Herhaal die feit dat die Woord ewig bestaan ​​in 'n verhouding met God.
6. v3 – Alle dinge is (EGENETO) deur Hom gemaak. Dit is nog 'n kenmerk van godheid. Gen 1: 1; Jer 10: 11,12; Heb 3: 4; Heb 1: 10-12 (Ps 102: 25-27)
a. Heb 1: 1,2 maak dit duidelik dat God die Skepper Jesus die Here is.
b. Sommige sê dat Jesus die eerste skepping van God was wat dan alles anders geskep het.
c. Maar dit kan nie wees nie omdat Johannes 1: 1 dit duidelik maak dat Jesus vir ewig by die Vader bestaan ​​- Hy het geen begin nie.
d. Heb 1: 8 – God die Vader noem God die Seun (Jesus) God.
7. Johannes 1: 1-13 - Daar word 'n duidelike onderskeid getref tussen die ewige Woord (Jesus) en dit wat deur die werkwoorde EN en EGENETO deur Hom gemaak is.

1. Om Jesus die Seun van God te noem, maak Hom nie minder as die Vader nie, en dit dui ook nie daarop dat Hy 'n begin gehad het nie. In die Bybeltye het die uitdrukking 'Seun van' soms nageslag beteken, maar dit het meer gereeld "volgens die orde van" beteken.
a. Die ou mense het die frase gebruik om gelykvormigheid van aard en gelykheid van wese te beteken.
b. Die OT gebruik die frase op die manier. I Konings 20:35; II Konings 2: 3,5,7,15; Neh 12:28
2. Terwyl Jesus op aarde was, het Jesus gesê dat Hy die Seun van God is, het Hy gesê dat Hy God is.
a. Dit is hoe die Jode met wie Hy gepraat het, die uitdrukking sou verstaan.
b. Kyk na die manier waarop die Jode op Jesus gereageer het. Hulle wou Hom stenig omdat hy gesê het dat Hy die Seun van God is, gelyk aan God. In hulle oë het Jesus godslastering gedoen deur wat Hy gesê het. Johannes 5:18; 10: 31-33; 19: 7; Lev 24:16
3. Jesus is nie die Seun van God nie, omdat Hy in Betlehem gebore is, of omdat Hy sommige minder is as God. Hy is die Seun omdat Hy God is. Spr 30: 4 (teenwoordige tyd)
a. Die Seun het uit die hemel en die ewigheid gekom en die aarde en die tyd binnegegaan.
Johannes 3: 16,17; 11:27; Miga 5: 2
1. Van ouds = dieselfde woord word vertaal uit die ewigheid in Hab 1:12.
2. Van ewigheid = Lit: dae van onmeetlike tyd (ewigheid).
b. Sy heengaan verwys na Christus se werksaamhede voordat Hy aarde toe gekom het - Sy ewige gemeenskap met die Vader en die Heilige Gees; Sy aandeel in die skepping; Sy talle preïnkarnatiewe verskynings. I Kor 10: 4
c. Jes 9: 6 – Jesus word die Ewige Vader genoem = lett: Vader van die ewigheid; 'n idioom wat die verhouding van Christus met tyd beskryf, nie met ander lede van die Drie-eenheid nie.
In Hebreeus en Aramees beteken dit dat hy sterk is om iemand vader van krag te noem; vader van kennis = hy is intelligent; vader van die ewigheid = hy is 'n ewige wese.
d. Johannes 1:30 - Johannes die Doper is ses maande voor Jesus gebore (Luk. 1:36). Tog het Jesus, die ewige seun, Hom voorgegaan. Voor ek gebore is, was hy al. (NEB)
4. Jesus het, as die Seun van God, gesê dat hy by die Vader bestaan ​​het voordat Hy na die aarde gekom het. Johannes 8: 54-59 (Eks 3:14); Johannes 6: 38,46,51,62; 8:23; 16:28; 17: 5

1. Johannes 1: 14 – Vertel ons dat die Woord vleeslik geword het. Die Tweede Persoon van die Drie-eenheid het tyd binnegegaan. Hy het die mens se bestaan ​​betree.
a. Werkwoordverbruik verander. Was = EGENATO = het op 'n spesifieke tydstip gebeur.
b. Hy het vlees aangeneem (nie net 'n liggaam nie, maar 'n volle menslike natuur - gees, siel en liggaam). Dit is die menswording.
c. In sy OT-verskyning het die Seun in die vorm van 'n mens verskyn, maar Hy het nie 'n menslike aard aangeneem nie. Hy het dit egter by die inkarnasie gedoen.
2. Toe die Seun vlees aangeneem het, het Hy nie opgehou om God te wees nie en het Hy ook nie 'n man geword nie.
a. Hy was terselfdertyd volkome God en volkome mens. Dit is die raaisel van die inkarnasie. Matt 1:23 (Jes 7:14) Emmanuel = die God-mens (THEANTHROPOS).
b. Toe Jesus 'n menslike natuur aangeneem het, het Hy nie opgehou om God te wees nie, Hy was steeds God, maar Hy het ook 'n man geword.
c. Dit is hoe Hy kon groei (Luk. 2:52) en tog die onveranderlike EK IS
(Johannes 8:58; 3:13). Handelinge 10: 38 – Daarom moes Hy gesalf word.
d. God die Seun het Homself verneder deur die vorm van 'n dienskneg aan te neem, deur 'n menslike natuur aan te neem. Hy het Homself vrywilliglik as God beperk en as 'n mens op die aarde gewoon. Fil 2: 5-8
3. Probleme ontstaan ​​wanneer mense verse neem wat die man Jesus beskryf en probeer om dit te gebruik om te bewys dat Jesus nie God is nie. Johannes 14:38
a. Johannes 14: 38 – Jesus verwys duidelik na sy posisie op daardie stadium, nie na sy aard nie.
b. Toe Jesus die stelling gemaak het, was God die Vader in 'n posisie van heerlikheid wat Jesus onthou, en Hy, God die Seun, was in 'n posisie van nederigheid en het op aarde geleef as 'n man met die vuil, pyn en verdriet van hierdie wêreld. .
4. Johannes 1: 17 – Johannes maak dit duidelik dat hy in hierdie gedeelte oor Jesus praat. Jesus is die Woord. Jesus is die Tweede Persoon van die Drie-eenheid.
5. Johannes 1: 14,18 - Johannes identifiseer God, die Een by wie die Woord was voordat Hy aarde toe gekom het, as die Vader. Die Vader (God) en Jesus (die Woord) is twee verskillende persone.
6. Probleme kom ook voor as gevolg van 'n misverstand van die woord verwekte. v14,18
a. Gebore = MONOGENES = uniek; een van 'n spesiale soort. Dit is 'n ander woord as die vader (GENNAO) = om voort te plant, aan vader.
b. Die woord verwys nie na verwekking nie, maar na uniekheid. 1: 14 – Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid van die Enigste wat van die Vader kom. (NIV)
7. Waarom is Jesus uniek? Hy is die enigste man wat voor God as God bestaan ​​het. Hy is die enigste Man wie se geboorte nie sy begin was nie. Hy is die enigste Godmens.
8. v18 – Die eniggebore Seun - 'n meer letterlike vertaling is: die enigste Seun wat God is.
a. Onthou konteks - Johannes sê nie nou vir ons dat Jesus 'n geskape wese is nie. So 'n verklaring sal alles wat John tot hiertoe gesê het, ontken.
b. v18 – Niemand het God ooit gesien nie; die enigste unieke Seun, die eniggebore God, wat in die boesem (dit wil sê in die intieme teenwoordigheid) van die Vader is, Hy het Hom verklaar - Hy het Hom geopenbaar, uitgelei waar Hy gesien kan word; Hy het Hom geïnterpreteer en Hom bekend gemaak. (Versterker)
9. Die Tweede Persoon van die Drie-eenheid het vlees aangeneem vir 'n baie spesifieke doel - sodat Hy vir ons kan sterf en die prys wat ons vir ons sonde verskuldig is, kan betaal. Heb 2: 9; 14,15
a. Jesus moes 'n man wees sodat Hy kon sterf. Hy moes 'n man wees omdat die mens gesondig het en net die mens die straf vir die sonde kan betaal. Die betaling van die boete behels lyding van liggaam, siel en gees wat God nie kan verdra nie.
b. Jesus moes God wees sodat sy offer die waarde sou hê om die prys vir ons sonde, eens en vir altyd, ten volle te betaal.
c. I Tim 3: 16 – En sonder omstredenheid is die verborgenheid van die godsaligheid groot: God was openbaar in die vlees.

1. God die Vader het God die Seun gegee sodat Hy seuns en dogters kon hê.
2. God die Seun was bereid om die heerlikheid van die hemel te verlaat en die vernedering van hierdie lewe te verduur om ons te hê. God die Vader was bereid om die Seun te stuur.
3. God die Seun het 'n menslike natuur aangeneem, sodat ons aan die goddelike natuur kan deelneem.
4. God die Seun het die tyd binnegegaan sodat ons die ewigheid kan betree.

1. God die Vader, die Seun en die Heilige Gees het ons na daardie gebied uitgenooi en ons daarvoor gekwalifiseer.
2. Kan u sien hoe hierdie inligting u daaglikse lewe kan help?