Vreugde en die stryd van die geloof

1. Kennis uit God se Woord help ons om die stryd van geloof te beveg. Ef 6:13
a. God se wapenrusting is Sy Woord. Ps 91: 4
b. Hele wapenrusting impliseer dat daar 'n volledige stel feite is wat ons nodig het om te kan veg in die stryd van die geloof. Ef 6: 14-17
2. In elk van hierdie lesse het ons gekyk na verskillende wapenrustings, verskillende wapens - verskillende feite van God se Woord - wat Hy ons gegee het om ons te help in die moeilike tye.
3. In hierdie les wil ons begin kyk na 'n belangrike wapen wat God ons gegee het in die stryd van geloof - die gawe van vreugde.
4. Een van die dinge wat Jesus vir ons kom doen het, is om die olie van vreugde vir ons te gee. Jes 61: 3; Lukas 4: 18-21
a. Die lewe is moeilik; en dit is gevul met probleme wat ons laat treur = hartseer of hartseer voel.
b. Maar Jesus het regte hulp gegee vir werklike pyn as ons leer hoe om dit te gebruik.

1. Die woord vreugde word op verskillende maniere in die Bybel gebruik, maar as ons kyk na die verskillende gebruike, kan ons 'n volledige idee kry van wat die woord beteken.
a. Vreugde word beide as 'n selfstandige naamwoord ('n ding, 'n stof) en as 'n werkwoord ('n aksie) gebruik.
b. Die vreugde waarna ons gaan kyk, is nie 'n emosie nie, alhoewel dit u emosies kan beïnvloed.
2. Vreugde is 'n vrug van die herskepte menslike gees. Gal 5:22
a. Vrugte is 'n bewys van die lewe binne.
b. As takke van die wingerdstok het ons die ewige lewe van God in ons. Johannes 1: 4; 5 Johannes 11,12: XNUMX
c. Ons het nou die potensiaal om hierdie vrug van vreugde te demonstreer.
d. Hieruit sien ons dat vreugde nie net 'n emosie is nie, omdat ongelowiges emosies het, maar dat hulle nie die vrug van die gees het nie.
3. Die doel van hierdie vrug van vreugde is om ons te versterk in die moeilike tye. Neh 8:10
a. As u seerkry, as u hartseer het, verswak dit u vasberadenheid om die stryd van die geloof te beveg.
b. Jes 61: 3 vertel dat Jesus ons die olie van vreugde vir treurigheid (hartseer) en die kleed van lof vir die gees van swaarmoedigheid gegee het.
1. Swaardigheid = KEHAH = swakheid.
2. Hartseer of treur verswak ons.
c. Vreugde is 'n geestelike krag wat ons versterk in moeilike tye, sodat ons dit kan verduur totdat ons beter word.
d. In 'n kwetsende situasie moet u beter voel, maar dit is nie noodwendig wat u eers of die nodigste het nie.
1. Om sleg te voel as gevolg van 'n seer, 'n teleurstelling, is 'n werklike reaksie op verlies en daardie gevoel moet homself uitdruk.
2. Prediker 3: 4 sê vir ons dat daar 'n tyd is om te ween en om te lag; 'n tyd om te treur, en 'n tyd om te dans.
e. Daarom het God ons vreugde verskaf om ons te help om die hartseer wat deel is van die lewe in 'n sonde vervloekte aarde, te hanteer.
4. Vreugde is ook 'n reaksie op die lewensprobleme. Hab 3: 17,18
a. Ten spyte van geweldige probleme, het die profeet gesê dat sy reaksie vreugde sou wees. Hy sou bly wees; hy sou bly wees. Hy sal bly wees - nie bly voel nie - maar bly wees.
b. Die Hebreeuse woord vreugde = GUL = sprong, vreugde, verbly, bly wees.
c. Paulus het gepraat oor hartseer en tog bly wees. II Kor 6:10
1. Die emosie wat hy gevoel het, was hartseer, maar tog reageer hy deur te juig.
2. As u bly is, doen u 'n beroep op die vrug van vreugde om u te versterk om te staan ​​totdat u 'n oorwinning behaal.

1. Reageer met vreugde = reageer op 'n manier waarop u die olie van vreugde, hierdie geestelike vrug, op hierdie versterking te midde van moeilike omstandighede gebruik, om u te help om te verduur totdat dinge beter word.
2. Jakobus 1: 2 sê dat ons dit alles van vreugde moet tel as ons probleme ondervind.
a. Tel = oorweeg of reken.
1. Dink aan hulle as niks meer as net blydskap nie. (20)
2. Onthou niks anders as vreugde nie. (Weymouth)
b. Let op, dit het te make met hoe ons ons situasie beskou.
3. Dit is onmoontlik om te verheug oor probleme, maar let op die volgende woorde: om dit te weet. v3
a. Die enigste manier waarop u gepas op probleme kan reageer, is as u van dinge weet.
b. In hierdie Skrif noem James dat hy weet dat probleme werk of geduld het.
4. Om met vreugde te reageer, moet u 'n paar feite uit God se woord ken.
a. As ons na die konteks van Nehemia 8:10 kyk, sien ons dat die vreugde van die volk gekom het deur God se woord te ken en te verstaan.
1. Die woord van God is aan die mense voorgelees en aan hulle verduidelik. 8: 1-8
2. v12 - Toe gaan die volk weg om 'n feesmaal te eet en geskenke te stuur; dit was 'n tyd van groot en vreugdevolle viering omdat hulle
kon God se woord hoor en verstaan. (Woon)
b. Jesus het sy volgelinge geleer dat Hy dinge vir hulle gesê het - dat Hy hulle sy woord gegee het - sodat hulle vreugde sou hê. Johannes 15:11
5. Vreugde kom na ons toe ons God se woord ken en verstaan, want sy woord vertel ons wat God doen in ons situasie op die terrein wat ons nie kan sien nie, die wêreld wat uiteindelik sal beïnvloed wat ons wel sien. Kennisgewing:
a. Vreugde is nie 'n emosie wat u moet opwek as u probleme ondervind nie.
b. Vreugde is 'n reaksie op die moeilikheid gebaseer op kennis van God se beloftes soos dit in sy woord geopenbaar word.

1. Hierdie vers is 'n geweldige belofte van God dat Hy ware goed uit die euwels kan en wil bring in u situasie.
a. God het geweet voordat Hy ooit die aarde gevorm het van die probleme waarmee ons te kampe het.
b. Hy het reeds 'n plan in gedagte om te neem wat bedoel is vir die kwaad en te laat werk ten goede.
c. Die Bybel is gevul met voorbeelde hiervan - Josef in die gevangenis, die Rooi See.
2. Rom 8:28 is nie 'n cliche om te gebruik as daar niks anders oor is om te sê nie - dit is 'n wonderlike belofte van God.
a. Maar net soos met ander beloftes van God, sal dit nie outomaties in werking tree nie. Heb 6:12
b. Ons moet Sy belofte glo en saamstem met Sy belofte.
3. Jakobus 1: 2 sê dat ons ons probleme as 'n geleentheid om te verheug beskou.
a. Ons kan net bly wees as ons weet dat iets goed is.
b. Hoe kan 'n ramp goed wees? Dit is nie as u dit sien volgens wat u met u natuurlike oë kan sien nie.
c. Maar as u na u situasie kyk met die oog van geloof, soos God dit sien, kan u die goeie, die eindresultaat sien.
1. Fisiese oë sien slegs die fisiese omstandighede.
2. Die oog van geloof sien wat God in en oor die situasie sê en stem daarmee saam.
4. II Kor 4: 17,18 - Paulus kon al sy probleme ligte kwellinge noem.
a. Hoe? Omdat hy deur God se Woord gekyk het na wat hy nie kon sien nie (die eindresultaat).
b. Hy weet dat die ewige realiteite agter die skerms afgespeel word.
5. Die profeet Habbakuk kon hom verbly omdat hy sekere dinge geweet het. Hab 3:19
a. God is my sterkte.
b. Dit sal nie altyd so wees nie, want God is aan die werk.
6. As u met God saamstem, as u dit alles van vreugde beskou, aktiveer u die olie van vreugde in u, waardeur die Heilige Gees u in die moeilikheid kan versterk.
7. Hoe reken jy dit alles vreugde? U stem saam met God deur die woorde van u mond en sê wat Hy sê.
a. Volgens sig is dit 'n slegte situasie.
b. Maar dit het God nie verbaas nie - Hy het geweet dat dit sou kom.
c. Hy het reeds 'n plan om dit te laat dien.
d. Daarom prys ek U God omdat u in hierdie situasie werk.
e. Ek is bly oor hierdie situasie, want ek weet dat u dit vir my goed sal maak.
f. Ek kies om die einde van die situasie te sien - die goeie wat u werk, die ewige gevolge wat u deur hierdie situasie uitwerk.
8. Hou in gedagte, niks hiervan het iets met emosies te doen nie.

1. Jesus het vir ons die olie van vreugde (vrug van die gees) vir rou gegee en die kleed van lof vir die gees van swaarmoedigheid - die twee werk saam.
2. Die olie van vreugde word geaktiveer as u die kledingstuk van lofprysing aantrek.
a. Jes 12: 1-6 praat van die put uit die put van verlossing deur lof.
b. Jeremia 33:11 praat van die stem van vreugde.
3. Lof is 'n aksie gebaseer op 'n besluit om gepas te reageer op 'n persoon of
'n situasie.
a. Dit het niks met emosies te doen nie.
b. As ek iemand prys vir sy goed gedoen, voel ek nie emosioneel nie.
c. Ek reageer gepas op wat hy / sy gedoen het deur sy / haar prestasies te lys en te prys.
d. As ek besef wat hy / sy gedoen het, sal dit my emosies beïnvloed - maak my gelukkig.
e. Maar ek het hom / haar nie geprys nie, want ek was gelukkig. Ek het hom / haar geprys omdat dit die regte antwoord was.
4. Dit is dieselfde met God.
a. Ek loof Hom (noem sy deugde en prestasies), nie omdat ek lus het daarvoor nie, maar omdat dit die regte antwoord is.
b. Ek loof Hom vir wat ek weet dat hy in die situasie doen, alhoewel ek dit nog nie sien nie. Dis geloof !!

1. U kies om te onthou en uit te spreek:
a. Wat God gedoen het - Hy het reeds 'n plan beraam om hierdie situasie te hanteer.
b. Wat God doen - namens u agter die skerms werk.
c. Wat God sal doen - kry u deur totdat u die eindresultaat sien.
2. Dit sal op sy beurt weer tot lof lei, terwyl u op God gepas reageer op wat Hy gedoen het, doen en doen.
3. Terwyl u dit doen, sal u die vrug van vreugde aan u binnekant aktiveer om u te versterk.
4. Jy kan hartseer wees, jy kan seermaak, jy kan huil - maar wees bly! Spreek voortdurend uit wat God gedoen het, doen en doen.
5. Om God te loof maak die deur na sy krag op 'n geweldige manier oop.
a. In II Kron 20 het Israel met lof gepraat en hul vyande verslaan.
b. Ps 50:23 - Wie lof prys, verheerlik my (OAV), en hy berei die weg voor sodat ek die heil van God aan hom kan bewys. (NIV)

1. Ons is sigskeppings, en ons dink outomaties aan emosies.
a. Hierdie situasie is regtig sleg - dit is onmoontlik; dit sal nooit regkom nie.
b. Om te sê dat dit ten goede sal werk, is belaglik - niks anders as 'n cliche nie.
2. Dit lyk so, tensy u weet en glo wat aan die gang is agter die skerms.
a. God het ons die vermoë gegee om verder te kyk as wat ons sien.
b. Hy het ons sy Woord gegee om ons te vertel / te wys wat aangaan in die wêreld wat ons nie kan sien nie.
3. As u sy belofte en voorsiening onthou en Hom daarvoor begin bedank voordat u dit sien, sal u lof die vreugde wat u nodig het om te bly aktiveer totdat u God se beloftes in u lewe sien vervul word.