LEER OM TE REGERING – PT I

Lewe soos supermanne
Die ongesiene onthulling
Mediteer oor God se Woord
Stap soos Jesus geloop het
Leer om te regeer
Leer om te regeer II
Hy wat Beleiveth Hath
Soos Hy so is, is ons
Jy was, jy is
Die lewe van God
Meer lewe van God
Waarheid verander waar
Sê wat God sê
1. Om in die lewe te regeer, beteken nie vrye lewe nie (Johannes 16:33). Dit beteken dat te midde van die moeilikheid:
a. Ons het oorwinning - vrede, vreugde, wysheid, voorsiening, ens.
b. Ons ervaar alles wat die Kruis van Christus voorsien het - gesondheid, vryheid van sonde en veroordeling, vryheid van gebrek, ens.
c. Ons het die vermoë om Jesus in hierdie lewe akkuraat voor te stel, beide sy karakter en sy krag.
2. Regeer in die lewe gebeur nie outomaties nie. Ons moet leer hoe om dit te doen.
a. Paulus het gesê dat hy geleer het hoe om onafhanklik van omstandighede te wees. Fil 4:11
b. As ons alles gaan ervaar wat God deur die kruis vir ons voorsien het, is daar 'n paar dinge wat ons moet leer. Matt 11: 28-30; 28:19
c. Ons neem tyd om die dinge te leer wat ons nodig het om in die lewe te regeer.

1. Die sigbare ryk is die hele materiële skepping waarmee ons kontak maak deur middel van ons vyf fisiese sintuie. Die onsigbare ryk is die ryk van God - die geesteryk, die onsigbare, onsigbare ryk.
2. Ons is geneig om aan ongesiene dinge te dink as nie eg of minder reëel as wat ons sien nie.
a. Nie gesien nie, beteken nie dat dit nie regtig is nie. Dit beteken onsigbaar. Klank is onsigbaar - maar tog werklik. Jy kan dit net nie sien nie.
b. Onsigbaar beteken geestelik. Geestelik beteken nie onwerklik nie, dit beteken onsigbaar. Iets wat onsigbaar is, is nie vir ons oë sigbaar nie.
3. God is 'n Gees en Hy is onsigbaar. Johannes 4:24; Heb 11:27; I Tim 1:17; 6:16; Kol 1:15
a. Tog is God werklik. En God is die magtigste (almagtige) wese wat daar is.
b. Die hele skepping is gesien deur die werk van die onsienlike, onsigbare God wat oor 'n onsigbare, geestelike koninkryk heers. Heb 11: 3
c. Die onsigbare het nie net die sigbare geskep nie, maar dit kan die sigbare beïnvloed en verander, en dit sal die sigbare oorskry. Gen 1: 3; Markus 4:39; II Kor 4:18
d. Die Bybel is ons enigste betroubare bron van inligting oor die onsienlike wêreld.
4. Al die hulp en voorsiening wat God vir ons het, is aanvanklik geestelik of onsigbaar. Ef 1: 3
a. Die feit dat God se voorsiening geestelik is, lei vir baie van ons dat ons glo dat dit geen werklike hulp is nie. En gevolglik sien ons nie daaraan of is ons daarvan afhanklik nie. Daarom ervaar ons nie die krag wat nodig is om in die lewe te regeer nie.
b. Maar ons het regte hulp, regte voorsiening. Die spirituele het die (gesien) materiaal geskep, kan die (gesien) materiaal verander en sal die materiële (gesien) duur.
5. As ons in die lewe gaan regeer, moet ons leer om na die onsienlike wêreld om te sien en te staatmaak.

1. U ware identiteit is gees (onsigbaar, ewig). Johannes 3: 6
a. Daar is 'n gevoel waarin ons nie die regte jy kan sien nie.
b. Dit beteken nie dat u nie regtig is nie. Dit beteken net dat ons u nie kan sien nie.
2. Gen 1:26; Johannes 4: 24 – God is 'n gees en ons is na sy beeld gemaak. Dit beteken:
a. U is in dieselfde klas as God. Dit beteken nie dat jy God is nie. Dit beteken dat jy op so 'n manier gemaak is dat God jou kan bewoon en gemeenskap met jou kan hê.
b. U is 'n ewige wese. Dit beteken dat jy vir ewig sal lewe.
c. U kan onafhanklik van u liggaam leef. Fil 1: 23,24; II Kor 5: 6
3. Dit is baie belangrik dat u hierdie dinge moet weet, want toe u weer gebore is, het alles wat met u gebeur het, in u gees gebeur, die gedeelte wat u nie kan sien nie.
a. Toe u wedergebore is, het die ongeskape lewe van God in u gees gekom en u 'n nuwe skepsel gemaak. II Kor 5: 17,18; I Johannes 5: 11,12; II Pet 1: 4
b. Alles in die lewe wat nou in u is, geld nou vir u - geregtigheid, vrede, vreugde, wysheid, gesondheid, krag.
c. Dit is God se plan dat u gees wat u nou die lewe en die natuur van God het, u siel en liggaam oorheers. Rom 8: 12,13; Gal 5: 16,17
d. Christene wat leer om in die lewe van God daarin te leef, is diegene wat in die lewe regeer. Fil 4: 11-13
4. Ons moet weet wat ons is noudat ons weergebore is. En ons moet begin identifiseer met wat ons is - nuwe skepsels wat die lewe en die natuur van God in ons het. II Kor 4:16
a. Lukas 9: 55 – Omdat Jakobus en Johannes verkeerd wou optree, het hulle nie geweet watter gees hulle gelei het nie.
b. I Kor 3: 3 – Die Heilige Gees se vermaning aan die vleeslike Korintiërs was: Hou op om soos blote mans op te tree. Tree op soos wat jy is.
c. Gal 4: 19 - Paulus se besorgdheid oor die Galasiërs wat in leerstellige dwaling verkeer het, was dat Christus nog nie in hulle gevind is nie.
5. Een van die Bybeltemas wat ons in die afgelope lesse behandel het, is God se plan vir ons lewens. God se plan vir ons is dat ons seuns en dogters word wat ooreenstem met die beeld van Christus. Ef 1: 4,5; Rom 8:29
a. Dit is God se wil dat ons op die aarde leef net soos Jesus geleef het. I Johannes 2: 6; 4:17
b. Jesus het geweet wie Hy was en Hy het voortdurend gesê wie Hy was - nie volgens die gesig nie, maar volgens sy Vader. Johannes 6:35; 8:12; 10: 9; 11:25; 14: 6
c. Ons moet dieselfde doen as ons presies Jesus wil verteenwoordig.
6. Plaas hierdie soort studie te veel fokus op ons en nie genoeg op God nie?
a. In die sendbriewe, ongeveer 130 keer, sien ons frases soos in Christus, deur Christus, deur Christus, ens. Hierdie verse vertel elkeen iets wat waar is van ons noudat ons wedergebore is. Die Heilige Gees het daardie sendbriewe geskryf.
b. In Jakobus 1: 22-25 word ons aangesê om voort te gaan om na God se woord (Sy spieël) te kyk, sodat ons nie sal vergeet watter maniere ons is nie.
c. God weet dat ons geskik is om te lewe soos Hy wil hê dat ons moet lewe. Nou moet ons dit ook weet! Ef 2:10
7. Daar is twee maniere om jouself te beskou - volgens wat jy sien of volgens wat God sê.
a. U kan leef volgens die sigbare, of u kan leef volgens die onsigbare, volgens die natuurlike of volgens die bonatuurlike.
b. Albei lewer besliste resultate in ons lewens.
8. Ons wil na verskeie voorbeelde in die OT kyk na die belangrikheid daarvan om jouself te sien soos God jou sien en dan in die lig daarvan te leef.

1. Toe die kinders van Israel die rand van die beloofde land bereik, het twaalf spioene veertig dae in die land deurgebring. Toe hulle terugkom, het hulle 'n verslag aan die res van die mense gegee.
2. Die spioene het twee inligtingsbronne oor hulle situasie beskikbaar.
a. Wat hulle kon sien - dit was 'n goeie land vol sterk mense, ommuurde stede en reuse. Num 13: 27-29
b. Wat God gesê het - dat Hy hulle hierdie land gegee het en hulle daarin sou bring.
Eks 3: 7,8; 6: 6-8; Eks 13
3. Tien spioene het verkies om te wandel in die lig van wat hulle kon sien = hul situasie beoordeel volgens wat hulle kon sien = praat en optree op grond van wat hulle kon sien.
Num 13: 28,29; 31-33
a. Twee spioene, Joshua en Caleb (en Moses), het die situasie en hulself beoordeel aan die hand van wat God gesê het. Num 13:30; 14: 7-9; Deut 1: 29-33
b. Die hele Israel het die verslag van die tien spioene aanvaar, en dit het vrees, kla, moedeloosheid en ongeloof opgelewer. Num 14: 1-4
c. As gevolg hiervan het hulle nie die land besit wat reeds aan hulle behoort nie, die land wat God wou hê dat hulle moes hê. Num 14: 26-29; Heb 3:19
4. Die enigste wat die land binnegekom het, was diegene wat hulself gesien het soos God hulle gesien het en daarvolgens opgetree het - Josua en Kaleb. Num 14:30
5. Die interessante ding is: toe dit goed gaan, kon die kinders van Israel die regte belydenis doen. Eks 15: 13-17
a. In die lewenskrisis het hulle egter ingetrek met bewyse.
b. Hoekom? Omdat selfs hul 'goeie belydenis' gebaseer was op wat hulle gesien en gevoel het, het die Rooi See geskei en hul vyande vernietig.
c. U moet sê wat God van u sê (dink aan sy woord) totdat dit u oorheers, ten spyte van wat u sien en voel.
1. Die Filistynse leërs het byeengekom teen Saul en die manne van Israel. v1-3
a. Goliat, een van die magtige stryders van die Filistyn, het veertig dae elke dag uitgetrek en Israel gedreig. v4-11; 16
b. Hy het elke dag dieselfde uitdaging uitgereik - stuur 'n man uit om teen my te veg. Israel se reaksie was vrees.
c. David was nie in die leër nie, maar het drie ouer broers gehad. Dawid het eendag met kos na die kamp gekom toe Goliat sy uitdaging uitgespreek het. v17-24
d. Dawid het aangekondig dat hy teen Goliat sou veg, en hy is na Saul gebring. v31,32
2. Dit is die feite oor Dawid en Goliat volgens sig.
a. v3-7 – Goliat was nege meter lank en het 'n pos van 200 LB gedra. Hy het 'n spies van enkele sentimeter dik gedra, met 'n yster-spiespunt van 25 LB. Sy skild was so groot, 'n man het voor Goliat geloop en die skild gedra.
b. v33 – David was 'n seun sonder militêre opleiding en was gewoond daaraan om skape op te pas. Goliat is van sy jeug af opgelei vir oorlog.
c. v38-40 – David het geen eie wapenrusting gehad nie en kon nie Saul se wapenrusting dra nie. Al waarmee hy moes veg, was 'n slinger en vyf klippe.
d. v41,42 – Goliat stap uit na Dawid met sy skilddraer voor hom, smalend van minagting oor hierdie pragtige klein rooiwang-seuntjie! (Woon)
3. Maar Dawid het nie geveg op grond van wat hy kon sien nie. Hy het Goliat ontmoet op grond van wat God gesê het.
a. Dawid het 'n verbondsman teen Goliat getrek. Dawid se verwysing na Goliat as onbesnede maak dit duidelik dat David dit as 'n verbondskwessie beskou. v 26,36
b. As 'n verbondsman het Dawid God se belofte van oorwinning gehad. Lev 26: 3-13
4. Toe Dawid voor Goliat te staan ​​gekom het, het hy hom vereenselwig met die onsigbare ryk - God se woord en God se krag. v37,45-47
a. Dawid het nie die werklikheid van wat hy kon sien ontken nie, hy erken 'n hoër werklikheid wat hy nie kon sien nie.
b. Dawid het nie hierdie dinge bely om iets te probeer word nie, maar omdat hy alreeds iets was. Hy het gesê wat hy volgens God was.
c. Enigiemand in Israel kon Goliat met klippe doodgemaak het omdat hulle almal verbondsmanne was. Net Dawid het opgetree soos hy was.
5. Die gevolg van Dawid se wandel in die lig van wat hy volgens ongesiene inligting gehad het, was dat hy in hierdie situasie geregeer het.

1. Om dit te kan doen, sal u tyd moet neem om in God se woord te mediteer totdat hierdie onsigbare werklikhede u oorheers. Ps 63: 5-7; Ps 8
2. Daarby is die gewoonte ontwikkel om oor jouself en jou situasie te sê wat God sê.
a. Ons moet vas hou aan ons beroep (om dieselfde dinge te sê as) van geloof.
Heb 10:23; 13: 5,6
b. U lieg nie - u praat van onsigbare werklikhede wat deur God aan ons geopenbaar is.
c. Die kere wat ons die minste voel om te sê wat God sê, is die kere wat ons dit die nodigste het.
d. Deur die nuwe geboorte word ons meesters. Ons is meesters wat met woorde regeer, wat oorwin. I Johannes 5: 4; II Kor 2:14; I Kor 15:57; Rom 8:37
3. Hou hierdie gedagte in gedagte terwyl ons hierdie probleme bestudeer.
a. Die basis van alles waaroor ons praat, is die integriteit van God se woord.
b. Die Bybel is dat God met ons praat. Hy kan nie lieg nie. Hy kan nie faal nie. Jes 55:14;
Jer 1:12; Het 6:18
c. As Hy dit gesê het, is dit so - die saak is gesluit, die kwessie is afgehandel. Die Bybel is God wat met ons praat.
4. As ons God sal neem op sy woord ondanks wat ons sien of voel en in die lig daarvan sal wandel, sal ons in die lewe regeer deur Christus Jesus.