LEER OM TE REGERING – PT I

1. Om in die lewe te regeer, beteken nie 'n probleemvrye lewe nie (Johannes 16:33). Dit beteken dat te midde van moeilikheid:
a. Ons het oorwinning - vrede, vreugde, wysheid, voorsiening, ens.
b. Ons ervaar alles wat die Kruis van Christus voorsien het - gesondheid, vryheid van sonde en veroordeling, vryheid van gebrek, ens.
c. Ons het die vermoë om Jesus akkuraat in hierdie lewe voor te stel, beide Sy karakter en Sy krag.
2. Regeer in die lewe gebeur nie outomaties nie. Ons moet leer hoe om dit te doen.
a. Paulus het gesê hy het geleer hoe om onafhanklik van omstandighede te wees. Fil 4:11
b. As ons alles gaan ervaar wat God vir ons deur die Kruis voorsien het, is daar 'n paar dinge wat ons moet leer. Matt 11:28-30; 28:19
c. Ons neem tyd om die dinge te leer wat nodig is vir ons om in die lewe te regeer.

1. Die sigbare ryk is die hele materiële skepping waarmee ons kontak maak deur middel van ons vyf fisiese sintuie. Die onsigbare ryk is die ryk van God - die geesteryk, die onsigbare, onsigbare ryk.
2. Ons is geneig om aan ongesiene dinge te dink as nie eg of minder reëel as wat ons sien nie.
a. Nie gesien nie, beteken nie dat dit nie regtig is nie. Dit beteken onsigbaar. Klank is onsigbaar - maar tog werklik. Jy kan dit net nie sien nie.
b. Onsigbaar beteken geestelik. Geestelik beteken nie onwerklik nie, dit beteken onsigbaar. Iets wat onsigbaar is, is nie vir ons oë sigbaar nie.
3. God is 'n Gees en Hy is onsigbaar. Johannes 4:24; Heb 11:27; I Tim 1:17; 6:16; Kol 1:15
a. Tog is God werklik. En God is die magtigste (almagtige) wese wat daar is.
b. Die hele skepping is gesien deur die werk van die onsienlike, onsigbare God wat oor 'n onsigbare, geestelike koninkryk heers. Heb 11: 3
c. Die onsigbare het nie net die sigbare geskep nie, maar dit kan die sigbare beïnvloed en verander, en dit sal die sigbare oorskry. Gen 1: 3; Markus 4:39; II Kor 4:18
d. Die Bybel is ons enigste betroubare bron van inligting oor die onsienlike wêreld.
4. Al die hulp en voorsiening wat God vir ons het, is aanvanklik geestelik of onsigbaar. Ef 1: 3
a. Die feit dat God se voorsiening geestelik is, lei vir baie van ons dat ons glo dat dit geen werklike hulp is nie. En gevolglik sien ons nie daaraan of is ons daarvan afhanklik nie. Daarom ervaar ons nie die krag wat nodig is om in die lewe te regeer nie.
b. Maar ons het regte hulp, regte voorsiening. Die spirituele het die (gesien) materiaal geskep, kan die (gesien) materiaal verander en sal die materiële (gesien) duur.
5. As ons in die lewe gaan regeer, moet ons leer om na die onsienlike wêreld om te sien en te staatmaak.

1. U ware identiteit is gees (onsigbaar, ewig). Johannes 3: 6
a. Daar is 'n gevoel waarin ons nie die regte jy kan sien nie.
b. Dit beteken nie dat u nie regtig is nie. Dit beteken net dat ons u nie kan sien nie.
2. Gen 1:26; Johannes 4: 24 – God is 'n gees en ons is na sy beeld gemaak. Dit beteken:
a. U is in dieselfde klas as God. Dit beteken nie dat jy God is nie. Dit beteken dat jy op so 'n manier gemaak is dat God jou kan bewoon en gemeenskap met jou kan hê.
b. U is 'n ewige wese. Dit beteken dat jy vir ewig sal lewe.
c. U kan onafhanklik van u liggaam leef. Fil 1: 23,24; II Kor 5: 6
3. Dit is baie belangrik dat u hierdie dinge moet weet, want toe u weer gebore is, het alles wat met u gebeur het, in u gees gebeur, die gedeelte wat u nie kan sien nie.
a. Toe u wedergebore is, het die ongeskape lewe van God in u gees gekom en u 'n nuwe skepsel gemaak. II Kor 5: 17,18; I Johannes 5: 11,12; II Pet 1: 4
b. Alles in die lewe wat nou in u is, geld nou vir u - geregtigheid, vrede, vreugde, wysheid, gesondheid, krag.
c. Dit is God se plan dat u gees wat u nou die lewe en die natuur van God het, u siel en liggaam oorheers. Rom 8: 12,13; Gal 5: 16,17
d. Christene wat leer om in die lewe van God daarin te leef, is diegene wat in die lewe regeer. Fil 4: 11-13
4. Ons moet weet wat ons is noudat ons weergebore is. En ons moet begin identifiseer met wat ons is - nuwe skepsels wat die lewe en die natuur van God in ons het. II Kor 4:16
a. Lukas 9: 55 – Omdat Jakobus en Johannes verkeerd wou optree, het hulle nie geweet watter gees hulle gelei het nie.
b. I Kor 3: 3 – Die Heilige Gees se vermaning aan die vleeslike Korintiërs was: Hou op om soos blote mans op te tree. Tree op soos wat jy is.
c. Gal 4: 19 - Paulus se besorgdheid oor die Galasiërs wat in leerstellige dwaling verkeer het, was dat Christus nog nie in hulle gevind is nie.
5. Een van die Bybeltemas wat ons in die afgelope lesse behandel het, is God se plan vir ons lewens. God se plan vir ons is dat ons seuns en dogters word wat ooreenstem met die beeld van Christus. Ef 1: 4,5; Rom 8:29
a. Dit is God se wil dat ons op die aarde leef net soos Jesus geleef het. I Johannes 2: 6; 4:17
b. Jesus het geweet wie Hy was en Hy het voortdurend gesê wie Hy was - nie volgens die gesig nie, maar volgens sy Vader. Johannes 6:35; 8:12; 10: 9; 11:25; 14: 6
c. Ons moet dieselfde doen as ons presies Jesus wil verteenwoordig.
6. Plaas hierdie soort studie te veel fokus op ons en nie genoeg op God nie?
a. In die sendbriewe, ongeveer 130 keer, sien ons frases soos in Christus, deur Christus, deur Christus, ens. Hierdie verse vertel elkeen iets wat waar is van ons noudat ons wedergebore is. Die Heilige Gees het daardie sendbriewe geskryf.
b. In Jakobus 1: 22-25 word ons aangesê om voort te gaan om na God se woord (Sy spieël) te kyk, sodat ons nie sal vergeet watter maniere ons is nie.
c. God weet dat ons geskik is om te lewe soos Hy wil hê dat ons moet lewe. Nou moet ons dit ook weet! Ef 2:10
7. Daar is twee maniere om jouself te beskou - volgens wat jy sien of volgens wat God sê.
a. U kan leef volgens die sigbare, of u kan leef volgens die onsigbare, volgens die natuurlike of volgens die bonatuurlike.
b. Albei lewer besliste resultate in ons lewens.
8. Ons wil na verskeie voorbeelde in die OT kyk na die belangrikheid daarvan om jouself te sien soos God jou sien en dan in die lig daarvan te leef.

1. Toe die kinders van Israel die rand van die beloofde land bereik het, het twaalf spioene veertig dae in die land deurgebring om dit te ondersoek. Toe hulle terugkom, het hulle aan die res van die mense verslag gegee.
2. Die spioene het twee bronne van inligting oor hul situasie tot hul beskikking gehad.
a. Wat hulle kon sien - Dit was 'n goeie land gevul met sterk mense, ommuurde stede en reuse. Num 13:27-29
b. Wat God gesê het - Dat Hy hierdie land aan hulle gegee het en hulle daarin sou bring.
Eks 3: 7,8; 6: 6-8; Eks 13
3. Tien spioene het gekies om te loop in die lig van wat hulle kon sien = hul situasie beoordeel volgens wat hulle kon sien = praat en optree gebaseer op wat hulle kon sien.
Num 13: 28,29; 31-33
a. Twee spioene, Josua en Kaleb (en Moses), het die situasie en hulself beoordeel op grond van wat God gesê het. Num 13:30; 14:7-9; Deut 1:29-33
b. Die hele Israel het die verslag van die tien spioene aanvaar, en dit het vrees, gekla, moedeloosheid en ongeloof voortgebring. Num 14:1-4
c. Gevolglik het hulle nie die land besit wat reeds aan hulle was nie, die land wat God wou hê hulle moes hê. Num 14:26-29; Heb 3:19
4. Die enigstes wat die land ingegaan het, was diegene wat hulself gesien het soos God hulle gesien het en daarvolgens opgetree het — Josua en Kaleb. Num 14:30
5. Die interessante ding is — toe dit goed gegaan het, kon die kinders van Israel die regte belydenis aflê. Eks 15:13-17
a. In die krisis van die lewe het hulle egter die kant van sintuiglike bewyse geskaar.
b. Hoekom? Want selfs hulle “goeie belydenis” was gebaseer op wat hulle gesien en gevoel het – die Rooi See het geskei en hulle vyande vernietig.
c. Jy moet sê wat God oor jou sê (peins oor Sy woord) totdat dit jou oorheers ten spyte van wat jy sien en voel.
1. Die Filistynse leërs het bymekaargekom teen Saul en die manne van Israel. v1-3
a. Goliat, een van die Filistyn se magtige krygers, het veertig dae lank elke dag uitgetrek en Israel uitgedaag. v4-11;16
b. Hy het elke dag dieselfde uitdaging gerig - stuur 'n man uit om teen my te veg. Israel se reaksie was vrees.
c. Dawid was nie in die weermag nie, maar het drie ouer broers gehad wat wel was. Dawid het eendag na die kamp opgekom met kos toe Goliat besig was om sy uitdaging uit te reik. v17-24
d. Dawid het aangekondig dat hy met Goliat sou veg, en hy is na Saul geneem. v31,32
2. Dit is die feite oor Dawid en Goliat volgens sig.
a. v3-7–Goliat was nege voet lank, het 'n 200 LB-jas gedra. Hy het 'n spies 'n paar duim dik gedra, met 'n 25 LB yster spiespunt. Sy skild was so groot dat 'n man voor Goliat gestap het, met die skild.
b. v33 – Dawid was 'n seun sonder militêre opleiding wat gewoond was om skape op te pas. Goliat was van sy jeug af opgelei vir oorlog.
c. v38-40 – Dawid het geen wapenrusting van sy eie gehad nie, en kon nie Saul se wapenrusting dra nie. Al waarmee hy moes veg, was 'n slinger en vyf klippe.
d. v41,42–Goliat het na Dawid toe uitgestap met sy skilddraer voor hom, en met minagting na hierdie mooi klein rooiwang seuntjie gespot! (Lewend)
3. Maar, Dawid het nie in die geveg gegaan op grond van wat hy kon sien nie. Hy het Goliat ontmoet op grond van wat God gesê het.
a. Dawid het teen Goliat gegaan as 'n verbondsman. Dawid se verwysing na Goliat as onbesnede maak dit duidelik dat Dawid dit as 'n verbondskwessie beskou het. v 26,36
b. As 'n verbondsman het Dawid God se belofte van oorwinning gehad. Lev 26:3-13
4. Terwyl Dawid Goliat in die gesig gestaar het, het hy homself vereenselwig met die onsigbare ryk – God se woord en God se krag. v37,45-47
a. Dawid het nie die werklikheid van wat hy kon sien ontken nie, hy het 'n hoër werklikheid erken wat hy nie kon sien nie.
b. Dawid het nie hierdie dinge bely om iets te probeer word nie, maar omdat hy reeds iets was. Hy het gesê wat hy volgens God was.
c. Enigiemand in Israel kon Goliat met klippe doodgemaak het, want hulle was almal verbondsmanne. Net Dawid het opgetree soos wat hy was.
5. Die gevolg van Dawid wat geloop het in die lig van wat hy was volgens onsigbare inligting was dat hy in hierdie situasie geregeer het.

1. Om dit te kan doen, sal u tyd moet neem om in God se woord te mediteer totdat hierdie onsigbare werklikhede u oorheers. Ps 63: 5-7; Ps 8
2. Daarby is die gewoonte ontwikkel om oor jouself en jou situasie te sê wat God sê.
a. Ons moet vas hou aan ons beroep (om dieselfde dinge te sê as) van geloof.
Heb 10:23; 13: 5,6
b. U lieg nie - u praat van onsigbare werklikhede wat deur God aan ons geopenbaar is.
c. Die kere wat ons die minste voel om te sê wat God sê, is die kere wat ons dit die nodigste het.
d. Deur die nuwe geboorte word ons meesters. Ons is meesters wat met woorde regeer, wat oorwin. I Johannes 5: 4; II Kor 2:14; I Kor 15:57; Rom 8:37
3. Hou hierdie gedagte in gedagte terwyl ons hierdie probleme bestudeer.
a. Die basis van alles waaroor ons praat, is die integriteit van God se woord.
b. Die Bybel is dat God met ons praat. Hy kan nie lieg nie. Hy kan nie faal nie. Jes 55:14;
Jer 1:12; Het 6:18
c. As Hy dit gesê het, is dit so - die saak is gesluit, die kwessie is afgehandel. Die Bybel is God wat met ons praat.
4. As ons God sal neem op sy woord ondanks wat ons sien of voel en in die lig daarvan sal wandel, sal ons in die lewe regeer deur Christus Jesus.