LEWE VAN GOD

Lewe soos supermanne
Die ongesiene onthulling
Mediteer oor God se Woord
Stap soos Jesus geloop het
Leer om te regeer
Leer om te regeer II
Hy wat Beleiveth Hath
Soos Hy so is, is ons
Jy was, jy is
Die lewe van God
Meer lewe van God
Waarheid verander waar
Sê wat God sê
1. Toe u 'n Christen geword het, Jesus die Here van u lewe gemaak het, is u wedergebore.
a. Op die oomblik van die nuwe geboorte het daar iets in u opgekom wat nog nie voorheen daar was nie - die lewe van God.
b. Daardie lewe is aan u gegee om God se plan in en vir u lewe te verwesenlik - om u sy seun of dogter te maak en u dan aan te pas by die beeld van Jesus Christus.
Ef 1: 4,5; Rom 8:29
2. In hierdie les wil ons aanhou praat oor wat met die nuwe geboorte met ons gebeur het en hoe om in die lig daarvan te leef.
1. As ons JOU sê, bedoel ons u gees. Die mens is meer as net 'n fisiese wese. Daar is 'n ongesiene deel vir elkeen van ons. Daar is 'n innerlike mens en 'n uiterlike mens.
II Kor 5: 6-9; 4:16
a. Die Bybel vertel ons van ongesiene dinge, insluitend onsself. II Kor 4:18
b. Uit die Bybel leer ons dat die mens 'n gees is wat in 'n liggaam leef en 'n siel het (verstand, emosies en wil). Ek Thess 5:23
2. Volgens die Bybel, voor u wedergeboorte was, was u liggaamlik lewendig, maar geestelik dood (het u nie die lewe van God in u gees nie). Ef 2: 1-3; 4: 17,18
a. U het lewe geskep wat u van u ouers ontvang het, maar dit is korrup weens Adam en Eva se ongehoorsaamheid in die tuin. Rom 5: 12-19
b. In u gees was daar duisternis, sonde, die aard van satan. Ef 5: 8; 2: 2,3;
II Kor 6: 14-16
c. Jy was geestelik dood. Dit was regtig, alhoewel u dit nie kon sien nie en dit nie geweet het nie. Dit was so.
d. Dit was soveel dat u geen toegang tot God gehad het nie, en as u liggaamlik gesterf het, sou u (die innerlike mens) hel toe gegaan het.
e. Die mens se grootste behoefte is die lewe van God in sy gees. Jesus het gekom om vir ons lewe van God af te bring. Johannes 10:10; I Johannes 4: 9
1. Johannes 3: 16 – Die frase glo in Hom, in die Grieks, is letterlik glo in Hom.
a. Die Bybel gebruik verskillende woordprente om ons verhouding met die Here te beskryf, wat 'n eenheid en 'n gedeelde lewe uitbeeld.
b. Tak en wingerdstok (Johannes 15: 5); Hoof en liggaam (Ef 1: 22,23); Man en vrou (Ef 5: 28-32)
2. Hoe is dit moontlik dat ons almal deur die gemeenskaplike lewe tot Jesus verenig kan word en dat Hy steeds aan die regterhand van die Vader sit?
a. Ons praat oor God, 'n wese buite die grense van tyd en ruimte.
b. Dit gaan ons verstand te bowe op hierdie stadium. Dit beteken egter nie dat ons dit nie kan glo en daarby kan baat nie.
c. Net omdat ons dit nie kan sien en verstaan ​​nie, beteken dit nie dat dit nie regtig is nie.
d. Ons moet na die Bybel kyk om hierdie ongesiene inligting te kry.
3. Alhoewel ons dit nog nie kan sien nie, is hierdie unie werklik. Die Vader en die Seun het dit in die ewige verlede beplan en dit suksesvol uitgevoer deur die Heilige Gees tydens die wedergeboorte. Kyk na enkele uitsprake oor ons vereniging met Christus.
a. Johannes 14: 20 – In daardie tyd sal u besef dat ek met die Vader verenig is, en u met my en ek met u. (20ste eeu)
b. Johannes 15: 5 – Ek is die wingerdstok, julle die lote. Diegene wat aan my verenig bly terwyl ek verenig bly met hulle, is diegene wat volop vrugte dra. (20ste eeu)
c. Johannes 17: 20,21 – Maar dit is nie net vir hulle wat ek intree nie, maar ook vir diegene wat deur hulle leer in My glo, dat hulle almal een kan wees - net soos U Vader, is u in eenheid met my en ek met jou, sodat hulle ook met ons kan wees. (20ste eeu)
d. I Kor 6: 17 – Of weet u nie dat 'n man wat hom met 'n prostituut verenig, een met haar in die liggaam is nie (want 'die twee', sê God, 'sal een word'); terwyl 'n man wat met die Here verenig is, een is met hom in die gees
e. Kol 1: 27 – Want hierdie openbaring beteken niks minder nie as: 'Christus in eenheid met u, u hoop van heerlikheid'!
f. I Johannes 5: 20 – Ons weet ook dat die Seun van God onder ons gekom het en ons onderskeiding gegee het om die Ware God te erken; en ons is in eenheid met die ware God deur ons eenheid met sy Seun, Jesus Christus.
1. Die ewige lewe wat u ontvang het, is nie 'lewe vir ewig' nie. Dit is nie die lewe sonder einde nie.
a. Alle mense (gered en ongered) sal vir ewig lewe, hetsy in die hemel of in die hel, afhangende van wat hulle met Jesus doen.
b. Die ewige leuen wat u by die nuwe geboorte ontvang het, is die ongeskape lewe in God.
2. Die ewige lewe is 'n Persoon - die ewige lewe is God. Jesus is die ewige lewe.
a. Ons is verenig met, met die ewige lewe, Jesus, by die nuwe geboorte.
b. Die Griekse lewenswoord wat gebruik word wanneer die NT die lewe beskryf wat by die nuwe geboorte in ons opgekom het, is ZOE. ZOE word in elk van hierdie verse gebruik.
c. Johannes 1: 4; 5:26; 14: 6; 17: 3; II Tim 1: 1; I Johannes 1: 1,2; 5: 11,12; 20
3. Wat daar nou in die lewe is, is nou in u, want die lewe is in u deur u vereniging met Jesus Christus.
a. Johannes 15: 4,5 – Jesus het gesê dat diegene wat met Hom verenig baie vrugte sal dra. Vrugte is 'n uiterlike bewys van die lewe binne.
b. Gal 5:22 noem die vrugte van die herskepte (wedergebore) menslike gees: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. (NAS)
c. Al hierdie eienskappe is in Christus, is deur Jesus uitgestal, en hulle is nou in u, in u gees, omdat Sy lewe in u is deur u verbintenis met Hom.
4. Dat die lewe deur u verbintenis met Christus nou is:
a. Die basis van u status met en verhouding met die Vader.
b. U aard, u grimering en u vermoë.
5. Kyk wat die Bybel oor ons, oor u sê, noudat ons uit God gebore is.
a. Rom 8: 1 –Daar is dus geen veroordeling (wat skuldig bevind word aan onreg nie) vir diegene wat in eenheid met Christus Jesus is nie. (20ste eeu)
b. I Kor 1: 30,31 – Maar u, uit u eenheid met Christus Jesus, is die nageslag van God; en Christus het, deur God se wil, nie net ons wysheid geword nie, maar ook ons ​​geregtigheid, ons heiligheid, ons verlossing, sodat - volgens die woorde van die Skrif - die wat roem, moet roem op die Here! (20ste eeu)
c. II Kor 5: 17 – As iemand dus met Christus verenig is, is hy 'n nuwe wese! Sy ou lewe het verbygegaan, en 'n nuwe lewe het begin. (20ste eeu)
d. II Kor 5: 21 – God het Hom wat niks van sonde geweet het, vir ons sonde gemaak nie, sodat ons deur die eenheid met Hom die Geregtigheid van God kan word.
(20ste sent)
e. Ef 2: 10 – Die waarheid is dat ons die handewerk van God is. Deur ons vereniging met Christus Jesus is ons geskep met die doel om die goeie dade wat God gedoen het, gereed te maak, sodat ons ons lewe daaraan kan wy. (20ste eeu)
f. Ef 3: 12 – En in eenheid met Christus en deur ons vertroue in Hom, vind ons moed om God met vertroue te nader. (20ste eeu)
g. Ef 4: 23,24 – En dat u 'n geestelike en geestelike transformasie moet ondergaan en u eens en vir altyd moet beklee met 'n nuwe natuur - een wat gemaak is om God te lyk in die geregtigheid en heiligheid wat die Waarheid eis. (20ste eeu)
h. Fil 4: 19 – En my God - so groot is sy rykdom - sal in heerlikheid u behoeftes ten volle bevredig deur u verbintenis met Christus Jesus. (20ste eeu)
i. Kol 2: 9,10 – Want die Godheid woon in al sy volheid in liggaamlike liggaam in Christus; en deur u verbintenis met hom word u ook daarmee vervul. (20ste eeu)
6. Sien u waarom die Bybel sê dat nuwe wesens meer is as oorwinnaars wat deur Jesus Christus in die lewe kan regeer? Rom 8:37; 5:17
a. Sien u waarom Paulus (geïnspireer deur die Heilige Gees) Christene in die stad Korinte berispe het omdat hulle soos blote mans opgetree het? 3 Kor 3: XNUMX
b. Dit is nie godsdienstige woorde of woorde vir 'n Sondagskoolles nie. Dit is wat jy regtig is - of jy dit nou glo of nie.
c. Dit is hoe God jou sien en met jou omgaan - of jy dit nou glo of nie.
d. Dit is hoe u kan leef as u God sal begin aanneem en begin handel soos Hy sê.
1. Gal 5: 16 –Wandel in die gees beteken om te wandel in die lig van wat die nuwe geboorte aan u, die geestelike mens, gedoen het.
a. Om te wandel in die lig van wat jy is, beteken om te praat en op te tree soos wat jy is - 'n nuwe skepsel met die lewe en die natuur van God in jou.
b. Moenie bid vir krag, vreugde, geduld, liefde, ensovoorts nie. U het al die dinge in u omdat u uit God gebore is. Bely wat jy is! Bely wat jy het! Begin dan om op te tree soos wat jy is !!
c. Deur die nuwe geboorte het God ons reeds gemaak wat ons probeer wees - heilig, kragtig, geduldig, liefdevol, ens.
d. Deur die nuwe geboorte het God ons reeds gegee wat ons probeer kry - gesag, mag, vrede, oorwinning, genesing, vreugde, ens.
2. U is verenig met die lewe en die vermoë van God. Praat soos dit !! Tree op soos dit !!
1. Waarom sou hy mense wat reeds ZOE gehad het, moes vertel dat hulle dit gehad het?
a. Omdat dit sigbaar is en die inligting wat ons sintuie gee, weerspreek dit dikwels.
b. Omdat u net die ewige lewe het, sal u nie outomaties baat vind in hierdie lewe nie. (Dit sal in die komende lewe.) U hoef nie net die ewige lewe te hê nie, u moet weet dat u dit het en wandel (leef) in die lig daarvan.
c. Want wat ons is en het as gevolg van die nuwe geboorte, moet ons oorheers, ons denke oorheers, sodat ons begin leef soos ons is en dan die voordele ervaar van wat ons is.
2. As ons die tyd neem om te mediteer oor wat die Bybel sê oor die lewe wat ons by die geboorte ontvang het en begin optree soos daar is, sal die nuwe natuur ons oorheers en ons sal lewe en wandel, selfs soos Jesus gestap. I Johannes 2: 6
3. Kol 3: 10 – En beklee u met die nuwe [geestelike self], wat (altyd in die proses van wording) vernuwe en herbou word tot (vollediger en meer volmaakte kennis op) kennis, na die beeld (die gelykenis) van Hom wat dit geskep het. (Versterker)