MEER OOR WERKLIKHEID, Vrees en bekommernis

1. Emosies is deur God geskep en vorm deel van die menslike natuur. Emosies is spontane reaksies op
stimulus rondom ons. Dit is nie 'n sonde om 'n gevoel te voel nie.
a. Ons emosies is egter beskadig deur die val van die mens. Dit kan en gee ons dikwels
verkeerde inligting en dit kan en dryf ons tot sonde. Ons moet met ons emosies omgaan.
b. Dit beteken dat ons ons siening van die werklikheid (soos dinge regtig is) vanuit God se Woord kry, en nie hoe ons dit doen nie
voel. Dit beteken ook dat God se Woord ons dade bepaal, nie hoe ons voel nie. Ef 4:26
2. Ons het die afgelope twee weke vrees en bekommernis bespreek, en ons het enkele afsluiting daarvan
maak in hierdie les. Ons het voorheen gesê dat:
a. Vrees word gegenereer as ons iets skadelik teëkom wat groter is as ons of groter as die
krag en hulpbronne tot ons beskikking. Bekommernis is van vrees. Dit is angs of angs oor iets
in die toekoms sal dit groter wees as die hulpbronne tot ons beskikking.
b. Daar is nooit 'n rede vir 'n Christen om bang of bekommerd te wees nie, omdat die Almagtige God wat volmaak is
Liefde en alle mag is ons Vader en niks kan groter as God teen ons kom nie.
c. Dit is nie verkeerd om bang of bekommerd te voel nie. Dit is 'n natuurlike reaksie in baie situasies. Beide David en
Paulus het omstandighede teëgekom wat die emosie van vrees gewek het. Maar albei het dit hanteer deur
fokus op God se Woord. Ps 56: 3; Handelinge 27: 23,24

1. God het in sy soewereiniteit die mens vrye wil gegee en gekies om Homself tot menslike keuse te beperk.
a. Dit beteken baie dinge. Dit is 'n hele les vir 'n ander dag. Maar een van die dinge wat dit beteken
verband met ons huidige bespreking is dat God in die algemeen nie in mekaar se lewens beweeg nie
van hul vrywillige samewerking.
b. Ons werk saam deur geloof en gehoorsaamheid. As ons glo wat God sê en daarvolgens handel,
dit maak die weg oop vir sy genade en krag om in ons lewens te werk. Maar jy laat jou emosies toe
oorheers u siening van die werklikheid en u optrede wat u moontlik met kruisdoeleindes met God beywer,
2. Vrees is 'n verwoestende emosie. Nie net bring dit groot pyniging nie (I Johannes 4:18), maar dit kan eintlik afgesny word
God se krag in u situasie. Dit is wat met Peter gebeur het. Matt 14: 24-32
a. Die dissipels was op die See van Galilea in 'n boot in ruwe waters toe Jesus kom stap
na hulle op die water. Omdat dit donker was (die vierde horlosie is 4:3 tot 00:6 uur) kon hulle nie
sien goed, het Jesus nie herken nie, en het gedink dit moet 'n ongeërgde gees wees wat vrees gestimuleer het.
1. v27 – Maar onmiddellik het hy met hulle gepraat en gesê: Hou moed! EK IS; hou op om bang te wees! (Versterker).
Sy woorde aan hulle was: hanteer jou vrees.
2. Toe gee Hy hulle redes waarom dit nie nodig was om te vrees nie: volmaakte liefde en alle mag is
met jou. Ek is alles wat jy nodig het om te wees (Ex 3:14). Moedig u aan met hierdie waarheid.
b. v28 – Petrus antwoord Hom: Here, as U dit is, beveel my om na U op die water te kom (Amp).
Jesus het gesê: “Kom”, en Petrus het uit die skuit geklim en op die water in die rigting van Jesus begin loop. maar
daar kom 'n punt waar Petrus begin sink en. Oorweeg hierdie gedagtes:
1. Dit was God se krag wat Petrus in staat gestel het om so ver te loop as wat hy gedoen het (amper tot Jesus, v29). Maar die
krag stop skielik (v30). Hoekom? Ons weet dat God nie die sluiting begin het nie, want
Jesus skryf dit toe aan min geloof (vertroue) en twyfel aan Petrus se kant (v31). Om te twyfel beteken om
staan ​​op twee maniere. Dit impliseer onsekerheid oor watter manier om te neem; om van mening te waag.
2. Ons word vertel dat Petrus 'n tydjie lank geloop het om na Jesus te gaan (v29). Met ander woorde, syne
die fokus was op Jesus. Maar toe vestig Petrus sy aandag op wat hy kon sien en voel (die wind
en die golwe) en dit het angs en twyfel gestimuleer (v30).
TCC - 900
2
3. Toe Petrus se aandag op Jesus gerig was, het hy die mag om te loop. Maar toe hy vat
sy fokus van Jesus af, en dan meer voorraad gemaak het in wat sig en gevoelens vir hom gesê het, het hy geword
bang, het God se krag opgehou om te vloei en hy het begin sink.
3. Ons moet twee punte duidelik stel: ons impliseer nie dat as u sterk in die geloof is nie, dit nooit sal doen nie
voel bang. Ons stel ook nie voor dat God sy hulp en krag van ons onttrek as ons bang is nie.
a. As gevolg van die aard van die lewe in 'n sonde-vervloekte aarde, sal ons situasies ervaar wat die stimulering van die
emosies van vrees en bekommernis. Emosies is onwillekeurig en word spontaan gegenereer. Maar ons
kan nie toelaat dat ons emosies ons beeld van die werklikheid bepaal of hoe ons in enige situasie optree nie.
1. Ons optrede en reaksies op die lewe moet gebaseer wees op die Woord van God, ondanks hoe ons voel.
2. In Petrus se situasie was die werklikheid dat hy op water kon loop, omdat die Almagtige God gesê het
so. Die werklikheid was dat die Petrus geen werklike gevaar inhou nie, want die groot EK IS was met hom so daar
was geen rede om te vrees nie, ondanks wat hy gesien het. Hy het God se Woord en sy teenwoordigheid by hom gehad.
3. Wat moes Petrus gedoen het? Kyk na Jesus en gaan voort om te loop. Wind en golwe
is nie groter as God en sy krag nie.
b. Ons vrees en bekommernisse veroorsaak nie dat God sy hulp en krag van ons weerhou nie, maar hulle hou eerder
ons toegang daartoe kry. Aan die rand van Kanaän was Israel bang en het geweier om in te gaan. vrees
het hulle verhinder om die Woord van God te gehoorsaam om in te gaan en die land in besit te neem. Num 14: 9; Deut 1:29
1. Sou hulle volgens God se Woord gehandel het en die Kanaänse God binnegegaan het deur sy krag deur hulle te werk?
sou hulle vyande verslaan het. (Dit is wat met die volgende generasie gebeur het.)
2. God het nie sy teenwoordigheid en krag aan Israel onttrek nie. Hy was die heeltyd daar. hulle
Die beeld van die werklikheid het hulle verhinder om toegang tot sy hulp te kry.
3. Israel het hul vrees gevoer deur verkeerde stellings oor God te maak (Hy het ons hierheen gebring na
sterf), praat oor hoe groot die gevare in die land was, hoe klein hulle was, en hoe
onmoontlik was die situasie. Hulle het hulself met die wil en seën van God in
hulle lewens. Deut 1: 27,28; Num 13: 28-33; 14: 2-4
4. Ons is op so 'n manier gemaak dat alles wat ons aandag op ons beïnvloed. En ons is gemaak in
op so 'n manier dat ons outomaties met onsself praat oor alles wat ons verder beïnvloed.
a. As ons ons aandag op God vestig - sy skoonheid, heiligheid, liefde, krag, teenwoordigheid en beskerming
- dit bou ons geloof en vertroue in Hom op.
1. Heb 12: 1,2 – Laat ons met geduld uithouvermoë hardloop ... die wedloop wat voor ons voorlê, en wegkyk [van alles wat aandag aftrek] na Jesus, wat die leier is en die bron van ons geloof [wat die
eerste aansporing vir ons geloof] en is ook die Finisher, [bring dit tot volwassenheid en volmaaktheid].
(Versterker)
2. As ons praat oor hoe wonderlik God is en wat Hy gedoen het, doen en doen
bou ons vertroue in en liefde vir Hom. Rom 10:17; I Johannes 4:19
b. Maar as gevolg van die sondeval is hierdie eienskappe beskadig en werk dit teen ons. Ons fokus ons
aandag aan onsself en na wat ons sien en hoe dit ons laat voel en dan gaan ons oor en oor
dit en dit word groter en groter in ons gedagtes en in ons praatjies, en dit versterk en sny
ons weg van God se krag en hulp.

1. In Sy lering oor Jesus om nie bekommerd te wees oor waar die lewensbenodigdhede vandaan kom nie, Matt. 6: 25-34
het gesê: Moenie bekommerd wees nie en moenie bang wees om gedagtes te lewer en dit uit te spreek nie. Let op ander plekke.
a. Jesus het aan sy luisteraars gesê om na te kyk na die voëls en die blomme (Matt 6:28;
Lukas 12: 24,27). Twee Griekse woorde wat vertaal word, beskou dit as beteken: om deeglik te leer, let op akkuraat;
duidelik en ten volle verstaan. Kyk mooi na die voëls ... en die blomme (Rotherham).
b. Jesus het gesê dat u moet ophou om u emosies te voed om u met kommer (die toekomsvrees) te hanteer
TCC - 900
3
praat net oor wat u sien en voel. Voed u geloof eerder: My Vader weet dat ek behoeftes het
(V32). My Vader sorg vir die voëls en die blomme. Ek maak meer saak vir Hom. Sy belofte aan my is
as ek Hom en sy koninkryk eerste soek, sal ek die lewensbenodigdhede hê (v33).
2. Jesus praat nie daarvan om te ontken wat jy sien en voel nie. Hy praat daaroor dat hy daar is
meer tot die werklikheid as wat jy sien en voel. En dat 'n groter werklikheid wat kan beïnvloed en verander
jy sien en voel. Daar is 'n onsigbare koninkryk van volle mag en voorsiening agter hierdie materiële wêreld.
a. Jesus het 'n geestelike saak agter die voëls en blomme waarvoor voorsiening gemaak is, erken - die Onsigbare
God sorg vir sy skepping op 'n tasbare manier.
1. Dawid het dieselfde siening van die werklikheid. In 'n psalm van lof aan God het Dawid gesê: Alle oë kyk na
u om hulp; jy gee hulle hul kos soos hulle dit nodig het. As u u hand oopmaak, bevredig u
die honger en dors van elke ding. (Ps. 145: 16-17, NLT)
2. Paulus het daardie siening van die werklikheid gedeel. Onthou, hy het sy beeld van die werklikheid uit die Oue gekry
Testament en vanuit persoonlike ontmoetings met Jesus (Gal 1: 11,12). Paulus het in heidene gepreek
die stad Lystra: In vroeër dae het hy (God) al die nasies toegelaat om hul eie weg te gaan, maar
hy het homself nooit sonder 'n getuie gelaat nie. Daar was altyd sy herinneringe, soos stuur
jy reën en goeie oeste en gee jou kos en vreugdevolle harte. (Handelinge 14: 16-17, NLT)
b. Aan die rand van Kanaän het God nie verwag dat Israel sou ontken dat daar ommuurde stede en reuse in Israel was nie
die land. Hy het verwag dat hulle sou besef dat dit wat hulle sien en voel, meer is:
Ek is met jou en dit is nie groter as ek nie. Jos 14: 9
c. Dit gaan nie daaroor dat u voorgee dat u goed voel as u sleg voel of ontken dat u iets in die gesig staar nie
ernstig as jy duidelik is. Dit gaan daaroor om na die realiteit van die verlede te kyk soos dit werklik is: God
saam met u, perfek teenwoordig, liefdevol en regeer en alle dinge handhaaf met Sy Woord van krag.
1. Ons weet almal hoe om verby iets te kyk. As u 'n bevestigingsboks koop (of dit nou 'n motor is, a
huis, of 'n meubelstuk) kyk jy verby dit, na die eindresultaat. U erken dat dit
huidige toestand is tydelik.
2. Markus 5: 39 – Toe Jesus na Jaïrus se huis gaan om vir sy oorlede dogter te bid, het Hy gesê:
Sy is nie dood nie. Sy slaap. Jesus het die probleem nie ontken nie. Hy kyk verby
die werklikheid soos dit werklik is. Hy het dit gesien as tydelik en onderhewig aan verandering deur die krag van God.
3. Ongelukkig verminder baie mense die geloof in die onsigbare God en sy teenwoordigheid en krag tot 'n formule: sê maar net
die regte woorde die regte aantal kere en dit sal in orde wees.
a. Uiteindelik hou mense sulke stellings uit: Wanneer hulle gevra word hoe dit gaan
hulle antwoord: wil u die kerkweergawe hê (wat beteken dat ek die regte belydenisskrifte maak) of
wil u die regte verhaal hê (wat beteken dat ek u moet vertel wat regtig aan die gang is). Maar dit is net 'n
gimmick nie 'n veranderde siening van die werklikheid nie.
b. Die middel teen vrees en bekommernis verander jou siening van die werklikheid (jou perspektief, hoe jy sien)
dinge) sodat jy hulle sien soos hulle regtig volgens God is en dan daaruit praat. Niemand
moet u sê wat u moet sê of nie, of hoeveel keer om dit te sê. Dit is hoe u u situasie sien.
c. Dan 3 – Sadrag, Mesag en Abednego het baie gevrees toe hulle voor 'n
vuuroond omdat hy geweier het om die standbeeld van koning Nebukadnesar te aanbid. Maar 'n akkurate siening van
die werklikheid het hulle vrede gegee te midde van 'n gruwelike situasie.
1. Let op, hulle fokus op God se teenwoordigheid, krag en beskerming en verklaar dat God dit sou doen
lewer hulle af. Maar let ook op hoe hulle die potensiaal gehad het om baie bang te wees. Hulle kyk
op die slegste ding wat kon gebeur (ons kom nie uit nie) en besluit dit is nie groter as nie
God. Hulle sou getrou bly aan die Almagtige God en dit gehoorsaam. v17,18
2. Hulle kon dit doen - nie omdat hulle geweet het hoe om 'die regte belydenis af te lê' nie, maar
omdat hulle 'n akkurate siening van die werklikheid gehad het.
A. Hulle het geweet dat selfs as die ergste gebeur, dit nie vir hulle verby was nie, omdat God dit sou doen
vestig Sy ewige koninkryk op aarde en hulle sou uit die dood opgewek word en 'n
deel daaraan, want daar is lewe na hierdie lewe. Dan 2:44; 7:27; 12: 2; ens
TCC - 900
4
b. Die eindresultaat was dat God wat perfek saam met hulle in die vuuroond was.
Hulle het Hom liefgehad en regeer. Hulle het gesien dat Hy hulle redding geword het. v25,27,28

1. Fil 4: 6-8 – Ons kan die hele les oor hierdie gedeelte doen, maar ons dink aan verskeie gedagtes terwyl ons afsluit.
a. v6 – Wees vir niks versigtig nie. Versigtig is dieselfde woord wat Jesus gebruik het in Matt 6. Dit beteken om te hê
verdeelde aandag, om afgelei te word. As u bekommerd raak deur dit wat u sien, moet u fokus
God. Vermaak of bekommerd wees (Berkeley); Laat geen sorg jou (Conybeare) lastig val nie. Hanteer die emosie
wanneer dit ontstaan.
b. v6 – Laat u versoeke aan God bekend word met danksegging. Erken dat daar meer aan is
werklikheid as wat jy op die oomblik sien en voel. Erken God en plaas u fokus op Hom
as die bron van u hulp. Dank Hom voordat u dit sien, omdat u weet dat Hy getrou is.
c. v7 – God se vrede (die teenoorgestelde van bekommernis en angs) sal in u geaktiveer word. God is nie ontsteld nie
oor enigiets. Dit het Hom nie verbaas nie. Hy sien 'n manier om dit ten goede te gebruik. Hy sal jou kry
deur totdat Hy jou uittrek. Hy weet die eindresultaat. Dit sal u goeie en Hom eer gee.
d. v7 – God se vrede berus nie op sig of beredenering nie. Dit gaan verstand te bowe en sal beskerm of bewaar
jou hart en verstand. Vrede is vryheid van onrustige of onderdrukkende gedagtes of emosies.
e. v8 – Dink aan hierdie dinge. Die Grieks beteken om 'n inventaris op te neem; om te skat. U moet leer om
beoordeel u situasie in terme van wat God sê. Laat dit die argument van u gedagtes wees. (Knox)
f. v8 – Die gedagtes wat u vermaak, moet hierdie toets slaag. Hulle moet waar, eerlik, regverdig, suiwer, lieflik, van wees
goeie verslag, deugsaam en lofwaardig. Slegs God se Woord voldoen aan al hierdie kriteria.
1. Dit kan waar wees dat u na 'n vreesaanjaende situasie kyk. Maar as jy gedagtes van vermaak
hoe groot dit is en hoe klein en hulpeloos jy is sonder om God se Woord in die Woord te bring
bespreking, dit is 'n slegte verslag (wat die tien spioene aan Israel aan die rand van Kanaän gegee het).
2. Wat u ook al staar, dit is nie groter as God wat by u is en vir u het en het nie
belowe om jou te help. Dit moet u siening van die werklikheid word - nie wat u sien of voel nie.
2. Dit verg moeite om u siening van die werklikheid te verander. U moet tyd neem om na te dink oor God se woord om na te dink
dit, gaan daaroor in u gedagtes, praat met uself daaroor. Dit is waaroor meditasie gaan. Die een wat
God se Woord mediteer is die een wat deur die uitdagings van die lewe in die oorwinning kom. Ps 1: 1-3; Jos 1: 8
a. Hoekom? Omdat u siening van die werklikheid verander, en u God begin sien soos Hy en u self is
soos u waarlik in verhouding staan ​​met Hom en in u situasie in samewerking met Hom werk.
b. Vrees word gewek deur wat jy sien en hoor. Dit bly en oorheers as u dit dan beoordeel
situasie slegs in terme van wat u sien en nie in terme van wat God daaroor sê nie.
c. Maar as u leer om die werklikheid te sien soos dit waar is, sal u dit met angs en bekommernisse kan hanteer, hou aan
hulle om jou te oorheers en in samewerking met God te werk. Meer volgende week!