MEER OOR SUFFERING

1. Ons tema is dat God goed is en goed beteken goed !!
2. Ons moet so 'n studie by Jesus begin, omdat Hy die volledige openbaring van God is. Johannes 1:18; 14: 9; Heb 1: 1-3
a. Jesus sê vir ons dat God goed is. Matt 19:17
b. Goed word gedefinieer as wat Jesus gedoen het. Handelinge 10:38
3. Dit bring 'n skynbare teenstrydigheid na vore - wat van lyding?
a. Is lyding nie deel van die Christelike lewe nie? God se perfekte instrument vir sy dienaars?
b. Hoe kan 'n waarlik goeie God al die lyding in hierdie wêreld toelaat?
c. Daar is geen teenstrydigheid nie. Mense het nie kennis van die Bybel nie en stel hul ervaring bo wat die Bybel sê. (meng appels en lemoene)
4. In hierdie les gaan ons verder met die onderwerp van lyding in verhouding tot God se karakter: eers 'n bietjie oorsig en dan nuwe materiaal!

1. Gedurende sy bediening op aarde het Jesus die lyding nie veroorsaak, gestuur of versuim vir almal wat na Hom toe gekom het nie - Hy was die wil van God in aksie. Matt 12:20
2. Christus het 'n paar dinge vir ons gely, sodat ons dit nie hoef te ly nie. I Pet. 3:18
a. Aan die Kruis het Jesus die toorn van God gely en die straf wat ons toekom vir ons sondes, sodat ons nie die dinge hoef te ly nie. II Kor 5:21
b. Hy het ook die gevolge van ons sondes gely, sodat ons dit nie hoef te doen nie.
1. Jes 53: 4-6 vertel dat Jesus ons sondes, siektes en pyne gedra het met die doel om dit te verwyder. (AVON = sondes en straf)
2. Gal 3:13 - Christus het ons verlos van die vloek van die wet: vernedering, onvrugbaarheid, onvrugbaarheid, geestelike en liggaamlike siekte, gesinsverbrokkeling, armoede, nederlaag, onderdrukking, mislukking, God se onguns. (Deut 28)
3. Die NT leer dat ons ly vir Christus en saam met Christus. Fil l: 29; Rom 8:17
a. Die enigste ding wat ons vir Christus kan doen, is die verspreiding van die evangelie
b. Die enigste ding wat ons saam met Christus kan ly, is vervolging. Handelinge 9: 4
4. Terwyl ons die boek Handelinge bestudeer, sien ons dat die eerste volgelinge van Christus twee soorte lyding ervaar het:
a. Vervolging in die vorm van slae, tronk, laster en selfs die dood omdat hulle die evangelie verkondig en aan God gehoorsaam was.
b. Fisiese ongemak as gevolg van struikelblokke in hul weg of dinge wat hulle prysgegee het om die evangelie te verkondig.
c. Daar is geen voorbeelde dat hulle vir die Here ly soos ons die woord gebruik nie - siekte, motorwrakke, slegte huwelike, werkverlies, ens.
d. Ons moet die NT toelaat om lyding vir die Here vir ons te definieer. Handelinge 5: 40,41

1. Lyding is in die aarde as gevolg van sonde.
a. Ons moet daagliks die gevolge van sonde en die gevolge daarvan op die aarde en in die mensdom hanteer.
1. Ons leef in 'n aarde wat vervloek is deur sonde = moordenaars storms; onkruid; roes. Gen 3: 17-19
2. Ons het liggame wat sterflik is = onderworpe aan siekte, ouderdom en dood. Rom 5:12
3. Ons het interaksie met ongeredde mense wat deur satan oorheers word. Ef 2: 2,3
4. Ons het 'n interaksie met Christene wat vleeslik en ongeoorloof is. Rom 12: 1,2
5. Ons het 'n vyand wat ons wil vernietig. I Pet 5: 8; Johannes 10:10
b. Dit sal voortduur totdat Jesus terugkom aarde toe.
2. Dit lei tot die vraag: hoe kon God al hierdie onheil en lyding toelaat?
a. Ons moet duidelik wees wat ons met "toelaat" bedoel. God laat mense toe om te sondig en hel toe te gaan - dit beteken nie dat Hy daaragter sit of enigsins wil nie.
b. Die mens het regtig 'n vrye wil - hy kan goed of sleg kies en al die gevolge wat daarmee gepaard gaan.
3. Oorweeg ook hierdie punte:
a. Onthou, lyding is hier weens sonde; dit sal nie vir ewig aanhou nie.
1. As Jesus terugkom aarde toe, sal pyn en lyding ophou.
2. Wat die ewigheid betref, is 6,000 jaar van die geskiedenis van die mens baie min.
b. Wanneer die geskiedenis van die mens uiteindelik toegedraai word, sal dit 'n ewige monument wees vir wat gebeur as mans onafhanklikheid van God kies.
c. God, wat alwetend (alwetend) en almagtig (alles magtig) is, is in staat om die slegte, die kwaad, die lyding en die ewige doeleindes te laat dien en groot goed daaruit te bring.
4. Lyding is in die wêreld aanwesig, maar dit kom nie van God nie - dit is die resultaat van:
a. Lewe in 'n vervloekte aarde.
b. Omgang met mense beïnvloed deur satan.
c. Swak keuses wat ons maak.
5. Kom ons kyk na enkele voorbeelde van mense wat gely het en identifiseer die bron van hul lyding.

1. Toe God Israel uit Egipte uitgelei het op pad na die beloofde land, moes Hy hulle oor die Sinai-skiereiland neem - geen goeie reis nie!
a. Enkele feite oor die skiereiland:
1. Dit is bergagtig = Mt. Sinai = 7,400 voet.
2. Dit is droog; 1 tot 8 ″ duim reënval per jaar.
3. Kos en water skaars.
b. Waarom is daar woestynplekke - as gevolg van sonde? Gen 2: 6
1. Die probleme wat Israel op die reis ondervind het = die lewe in 'n gevalle wêreld.
2. Onthou, hulle het ook sterflike liggame gehad onderhewig aan hitte, moegheid, ens.
3. Daar was ook 'n duiwel wat in hul gedagtes gewerk het.
2. Op die reis het hulle gedoen wat baie van ons gedoen het.
a. Hulle het Moses (en indirek God) begin blameer, Ex 14: 11,12
b. Hulle het geglo dat God hulle uit Egipte gebring het om hulle seer te maak. Deut 1:27
3. Die reis na die beloofde land was moeilik, maar nie omdat God hulle gemaak het / hulle kon laat ly nie.
a. Hulle was in 'n woestyn wat daar was weens Adam se sonde, en daar was geen ander manier om by Kanaän uit te kom nie.
b. Daar was eintlik twee maniere waarop God hulle kon lei - nie een was baie goed nie (dit is die lewe !!). Eks 13: 17,18
1. Deur die land van die Filistyne (beter volgens sig omdat dit die mees direkte roete was).
2. Deur die woestyn van die Rooi See.
c. Albei weë was moeilik, maar God het hulle die beste manier geneem.
1. Hulle was nie gereed om die Filistyne te verslaan nie; God sou Og van Basan en Sihon van Hesbon verslaan voordat hulle Kanaän toe gekom het en 'n hupstoot gegee het
hul vertroue in die stryd.
2. By die Rooi See het God hulle vyand, Farao, vernietig en Israel aangemoedig met sy demonstrasie van sy mag.
4. Ons sien dus dat hulle lyding die gevolg was van die lewe in 'n gevalle wêreld, gekombineer met hul eie houding en misverstand oor God se karakter.
5. Baie sê dat God sy uitverkore volk, Israel, die woestyn in gelei het om hulle te leer, om hulle te vervolmaak, ensovoorts - en dat Hy dit aan ons doen.
a. Israel was in die woestyn weens rebellie. Num 14: 22-35
b. Waar noem die Bybel hulle nie vir hul woestynervaring nie; in werklikheid word ons gewaarsku om dit nie te dupliseer nie !! Heb 3: 17-19; 4: 1,2; 11
c. Die woestyn is nie God se plek om te volmaak vir Sy spesiale volk nie, dit is die gevolg van sonde en opstand!
d. Hulle eie dwase keuses het Israel na die woestyn gebring.
e. Maar selfs in die woestyn sien ons God se goedheid - Hy het na hulle omgesien as 'n vader en in hul behoeftes voorsien. Deut 1:31; 2: 7
6. Soms sê mense: God het my in sy vuuroond gekry om my te vervolmaak.
a. Kom ons kyk na die verslag in Daniël 3.
1. Koning Nebukadnesar het 'n afgod van goud gemaak en beveel dat almal moet neerbuig en aanbid.
2. Enigiemand wat nie gehoorsaam was nie, moet in 'n vuuroond gegooi word. v6
b. Drie Hebreërs het geweier om voor die afgod te buig - Sadrag, Mesag en Abednego. v12; 16-18
1. Die koning het hulle in die vuur laat gooi - let op, 'n goddelose koning het hulle in die vuur gesit omdat hulle nie 'n afgod aanbid het nie
2. God het hulle nie in die vuur vervolmaak nie, Hy het hulle bewaar. v25-27
c. Weereens sien ons God se goedheid: om sy volk te bewaar en te verlos.

1. Sommige meen dat God mense toelaat om siek te wees, sodat Hy hulle kan genees. Johannes 9: 1-7
a. Die dissipels het Jesus gevra waarom hierdie man blind gebore is.
1. v2 - Let op, die dissipels het 'n verband gesien tussen sonde en siekte.
2. Jesus het nie vir hulle gesê waarom die man blind gebore is nie.
b. v3,4 - Jesus het vir hulle gesê dat die werke van God op hierdie stadium nog nie in die man geopenbaar is nie. Jesus het gesê dat Hy die werk van God moes doen (hom genees).
c. As blindheid die werk van God was, dan maak Jesus die werk van die Vader, deur die man te genees, ongedaan.
d. As God goed / sleg aan ons doen en dan omdraai en ongedaan maak, is dit dan nie 'n huis wat verdeel is nie? Matt 12: 25,26
e. Die probleem is nie waarom dit gebeur het nie, maar hoe gaan ons dit hanteer?
1. Mense in sterflike liggame wat in 'n gevalle wêreld gebore word, word blind gebore - dit is die lewe.
2. Maar God het Jesus in sy goedheid gestuur om die skade ongedaan te maak.
2. Paulus se skipbreuk op die eiland Melita. Handelinge 27
a. As gevolg van vervolging (naby onluste) in Jerusalem, het die Romeine Paulus gearresteer; hy het sy saak na Rome beroep. Handelinge 21-26
b. Terwyl hy op die seereis na Rome was, het Paulus diegene wat in beheer van die skip was, gewaarsku om nie verder te gaan nie. Handelinge 27:10
1. Die offisiere het nie geluister nie en is op pad see toe. 27: 11-13
2. 'n Groot storm het geblaas en die skip het ondergegaan. 27: 14-44
c. Paulus het skipbreuk gely weens 'n besluit wat deur 'n ander persoon geneem is - nie aan God se hand nie.
1. God het Paulus en die ander aan boord gered - Sy goedheid en barmhartigheid.
2. Paulus noem hierdie ervaring 'n swakheid = 'n hindernis, probleme tydens die prediking. II Kor 11: 23-30
3. Op Melita het Paulus 'n slang gebyt. Handelinge 28: 1-3
a. Hoekom? Hy is 'n moordenaar wat kry wat hy verdien. Nee wag, hy is 'n god. v4,6
b. Waarom is Paulus gebyt? Dit is die lewe in 'n gevalle wêreld. Maar ons sien God se goedheid hierin - Paulus het die slang afgeskud sonder om skade te berokken. Markus 16:18; Lukas 10:19; Ps 91:13

1. Ons kan voorbeelde soos hierdie gee, maar hopelik begin u die punt kry.
2. Ek besef dat ons nog nie elke vraag beantwoord het nie, maar ons het nog 'n paar appels uit lemoene gesorteer.
3. Ek weet sommige van julle dink, ja, maar wat van al die dinge in die OT?
a. Die dinge wat ons in die OT sien, is oordele teen sonde en rebellie.
1. God het mense toegelaat om die gevolge van hul dade te maai.
2. Vonnis het gekom ná baie mondelinge waarskuwing.
3. Dit gebeur nie dat Joe Christian sy bes doen om God te dien nie.
b. Op die oomblik het ons te doen met Joe Christian !!
4. Ons moet ons riglyne onthou:
a. Jesus is die volledige openbaring van God; begin by Hom.
b. Die OT moet gelees word in die lig van die NT.
c. Ons kan nie ons ervarings (of iemand anders - ook Job) bo God se Woord stel nie.
5. Die Bybel weerspreek nie homself nie.
a. As daar gesê word dat God goed is en goed beteken, dan is dit wat dit beteken.
b. As ons iets in die Bybel of ons ervaring sien wat blykbaar in stryd is met die beginsel, beteken dit dat ons nog nie die volle begrip van die oënskynlike teenstrydigheid het nie.
6. Maar as ons verder gaan studeer, sal ons met elke les duideliker sien dat God goed en goed is, goed beteken !!