MEER LEWE VAN GOD

Lewe soos supermanne
Die ongesiene onthulling
Mediteer oor God se Woord
Stap soos Jesus geloop het
Leer om te regeer
Leer om te regeer II
Hy wat Beleiveth Hath
Soos Hy so is, is ons
Jy was, jy is
Die lewe van God
Meer lewe van God
Waarheid verander waar
Sê wat God sê
1. Jesus Christus het na die aarde gekom en na die Kruis gegaan om vir mense lewe te gee - lewe wat mense letterlik, werklike seuns van God sou maak deur geboorte. Johannes 10:10: II Tim 1: 1; Ef 1: 4,5
a. Dat die lewe in ons kom deur die nuwe geboorte, deur wedergeboorte of van bo gebore word, wanneer ons Jesus die Here van ons lewens maak.
b. Toe u 'n Christen geword het en wedergebore is, het u die ewige lewe ontvang.
1. Die ewige lewe is die lewe van God, die onbehandelde lewe en die natuur wat in God is, ZOE. Johannes 1: 4; 5:26; I Johannes 5: 11,12; II Pet 1: 4
2. God het jou die lewe gegee deur jou (jou gees) met Jesus te verenig, net soos 'n tak aan 'n wingerdstok gekoppel is. Johannes 15: 5
2. Alles wat in die ewige lewe is (ZOE, die lewe van God), is nou in jou omdat die lewe in jou is.
a. Dat die lewe, deur u vereniging met Christus, nou die basis is van u status en verhouding met die Vader.
b. Dat die lewe deur u verbintenis met Christus nou u aard is, u grimering, u vermoë.
c. Daardie lewe, deur u vereniging met Christus, het u 'n letterlike seun van God gemaak. Dit het jou regverdig en heilig gemaak.
3. Die nuwe geboorte is van kritieke belang vir God se plan vir u lewe. U kan nie die koninkryk sien of binnegaan nie
van God daarsonder. Johannes 3: 3,5
a. Hierdie eenheid met Christus maak van u 'n nuwe skepsel. II Kor 5: 17 – As iemand dus met Christus verenig is, is hy 'n nuwe wese. (20ste eeu)
b. Gal 6: 15 – Want die besnydenis is [nou] nie van belang en ook nie die besnydenis nie, maar slegs 'n nuwe skepping [die resultaat van 'n nuwe geboorte en 'n nuwe natuur in Christus Jesus, die Messias]. (Versterker)
c. Die lewe vernietig die sondige natuur wat u 'n voorwerp van God se toorn gemaak het, en vervang dit deur die lewe en die natuur van God. Ef 2: 3; II Pet 1: 4
4. Daar het iets egs in u opgekom toe u weer gebore is - die lewe van God (ZOE).
a. Daardie lewe het jou verander. Dit het jou 'n nuwe aard gegee en jou aanvaarbaar vir God gemaak.
b. U moet nou leer hoe om in daardie lewe te leef totdat dit die manier waarop u dink, voel en optree, oorheers.
5. Dat u lewe gegee is om u aan te pas by die beeld van Jesus, en om u in staat te stel om te lewe en te loop, soos Jesus gedoen het toe Hy op aarde was. I Johannes 2: 6; 4:17
6. In hierdie les wil ons voortgaan om te kyk na wat die nuwe geboorte vir ons beteken en hoe om te wandel in die lig van wat met ons gebeur het.
1. Wat ook al in daardie lewe is, die lewe van God (ZOE), is nou in jou omdat die lewe in jou is omdat jy wedergebore is.
2. Johannes 15: 4,5 – Jesus het gesê dat diegene wat met Hom verenig baie vrugte sal dra. Vrugte is 'n uiterlike bewys van die lewe binne.
3. Gal 5:22 noem die vrugte van die herskepte (wedergebore) menslike gees: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. (NAS)
a. Die woord vir menslike gees en die Heilige Gees is dieselfde in die Griekse taal, en daar is geen hoofletters en kleinletters in die NT-manuskripte nie.
1. U moet gereeld vanuit die konteks bepaal of 'n vers verwys na die menslike gees of die Heilige Gees.
2. Hierdie gedeelte verwys na die menslike gees omdat die Heilige Gees en julle vlees nie met mekaar veg nie. U gees en vlees veg.
b. Al hierdie karaktertrekke is in Jesus, is deur Jesus op aarde uitgestal, en hulle is nou in u, in u gees, omdat Sy lewe in u is deur u verbintenis met Hom by die nuwe geboorte.
4. Kom ons kyk na liefde vir 'n voorbeeld. Christene bid soms: God, gee my meer liefde vir daardie persoon (persone).
a. Waarna hulle gewoonlik vra, is 'n emosionele gevoel van warm fuzzies teenoor iemand.
b. Maar die Bybel sê dat God se liefde in ons (in ons gees) is deur 'n daad van die Heilige gees wat ons wedergebore het. Rom 5: 5; Titus 3: 5
c. Dit is dus nie 'n kwessie van liefde van God vir die persoon nie, dit is 'n kwessie van wandel in wat Hy reeds vir ons gegee het.
5. Of bid ons: Here, gee my geduld. Maak my geduldig, maak my sterk. Help my om hiermee op te let.
a. Maar geduld is 'n vrug van die herskepte menslike gees.
b. Die geduld van Jesus is in jou omdat jy die lewe van Christus in jou het omdat jy wedergebore is. U moet leer om te wandel in die lig van dit wat u reeds het.
6. Omdat Christene nie verstaan ​​wat met die nuwe geboorte met hulle gebeur het nie, soek hulle God dikwels vir dinge wat Hy reeds bewys het deur sy lewe in ons te plaas.
a. Die resultaat is - hulle kry nie waarvoor hulle bid nie. Hulle gebed is eintlik 'n gebed van ongeloof (hulle glo nie wat God deur die wedergeboorte gedoen het nie). en hulle word geteister deur gevoelens van ontoereikendheid omdat hulle gefokus is op hul tekortkominge en gebrek.
b. Christene probeer deur geboorte en geloof te neem of te ontvang wat reeds by geboorte is.
6. Toe Jesus op aarde was, voordat Hy na die kruis gegaan het, voordat iemand weer gebore kon word, moes mense uitreik en van Jesus neem wat hulle nodig het, om so te praat aan die soom van sy kledingstuk.
a. Markus 5:30; Lukas 6: 19 – Toe hulle Jesus in geloof aanraak, het krag uit Hom gevloei.
Deug = DUNAMIS = wonderbaarlike krag, vermoë, krag.
b. Maar ons wat wedergebore is, hoef nie uit te reik nie, want ons is verenig met Jesus, met die lewe en krag wat in Hom is. I Kor 6:17
c. Deur ons verbintenis met Christus, deur die ontvangs van sy lewe en natuur, het ons die krag, mag en vermoë van God in ons. Ons is nuwe wesens.
1. Paulus sê vir gelowiges wat hulle is, wat hulle het, omdat hulle wedergebore is (in eenheid met Christus), en sê dan dat hulle moet optree soos hulle is.
2. Sy gebede vir hulle (deur Heilige Gees geïnspireerde gebede) is nie: God gee hulle meer liefde, maak hulle meer geduldig, maar eerder dat hulle die grootsheid van die lewe (krag) daarin sal ken en daardeur versterk sal word.
3. Kyk na enkele voorbeelde van hoe Paulus met Christene gepraat het.
a. Ef 1: 19 – En [sodat u kan weet en verstaan] wat die onmeetbare en onbeperkte en oortreffende grootheid van sy krag (DUNAMIS) is in en vir ons wat glo. (Versterker)
b. Ef 3: 16 – Mag Hy u uit die ryk skat van sy heerlikheid skenk om deur die (Heilige) Gees self te versterk en met magtige krag (DUNAMIS) versterk te word - met u innerlike wese en persoonlikheid. (Versterker)
c. Ef 3: 20 - Nou aan Hom wat deur (as gevolg van) die [optrede van sy] krag (DUNAMIS) wat binne ons werk, in staat is om [sy doel te bereik en] oorvloedig te doen, ver bo en behalwe alles wat ons [durf] vra of dink - onbepaald buite ons hoogste gebede, begeertes, gedagtes, hoop of drome - (Amp)
d. Fil 2: 12,13 – oefen - bewerk, voer die doelwit uit en voltooi ten volle - u eie saligheid [nie in u eie krag nie] want dit is God wat die hele tyd effektief in u werk - krag gee en skep in u die krag en begeerte - om te wil en om te werk vir Sy welbehae en tevredenheid en behae. (Versterker)
e. Kol 1: 11– [Ons bid] dat u met alle krag verryk en versterk kan word, volgens die krag (DUNAMIS) van Sy heerlikheid, om elke soort uithouvermoë en geduld (volharding en verdraagsaamheid) met vreugde te beoefen. (Versterker)
f. Kol 1: 29 – Hiervoor beywer ek my [tot vermoeidheid] en streef ek na al die super menslike energie wat Hy so kragtig (DUNAMIS) binne my verenig en werk. (Versterker)
4. Ons moet uit die bybel leer wat met die nuwe geboorte met ons gebeur het - wat God ons gemaak het deur sy lewe in ons te plaas - en dan in die lig daarvan te begin wandel of leef.
a. Om te wandel in die lig van wat jy is, beteken om te praat en op te tree soos wat jy is - 'n nuwe skepsel met die lewe en die natuur van God in jou.
b. Moenie bid vir krag, vreugde, geduld, liefde, ensovoorts nie. U het al die dinge in u omdat u uit God gebore is en die lewe van God in u het.
1. U moet verstaan ​​dat u praat van sininligting as u so praat. U gee die getuienis van u sintuie. Dit is akkurate inligting sover dit gaan.
2. Maar daar is eintlik twee inligtingsbronne beskikbaar vir u en my. II Kor 4:18
a. Wat gesien word = sin van inligting, en wat nie gesien word nie = openbaringskennis of ongesiene feite wat in die Bybel aan ons geopenbaar is.
b. Net omdat jy nie die nuwe skepping en die lewe van God in jou kan sien nie, beteken dit nie dat dit nie werklik is nie.
c. Die onsigbare is meer werklik as die gesien omdat dit die gesien het geskep en sal oorleef - en dit sal die gesien verander as ons daarby wil aansluit.
3. Ons kan dit so sê: dit is waar dat u siel (verstand en emosies) en u liggaam ongeduldig of swak of liefdeloos is, ens.
a. Maar die waarheid (volgens die woord van God, die Bybel) is dat u, die geestelike mens, die geduld van Christus in u het.
b. En die waarheid (wat God sê oor wat Hy in u gedoen het) sal verander wat waar is (u ongeduldige siel en liggaam, u gevoelens en u ervaring) as u met die waarheid inskakel.
4. U sluit die waarheid in deur dit te sê. Ek is wat God sê ek is. Ek het wat God sê dat ek het. Ek kan doen wat God sê dat ek kan doen.
a. Die Heilige Gees is hier om in ons en deur ons alles te doen wat Christus vir ons aan die kruis gedoen het.
b. Hy doen dit deur die woord van God. Wanneer ons uit die Bybel uitvind wat God vir ons gedoen het deur die kruis van Christus en die nuwe geboorte en daarmee saam (spreek dit uit, maak die Heilige Gees daardie woord ons ervaring. Rom 10: 9,10; Titus 3: 5; Filemon 6
5. Vir soveel Christene bestaan ​​hulle praat uit wat God vir hulle gaan doen. Maar dit is eintlik ongeloof.
a. U moet herken en praat oor wat God vir u gedoen het deur die kruis en wat nou van u waar is omdat u wedergebore is.
b. U moet dit gespanne laat voel.
6. Bely wat jy is! Bely wat u het !! Begin dan optree soos jy is !! 'N Nuwe wese !!
a. Deur die nuwe geboorte het God ons reeds gemaak wat ons probeer wees - heilig, kragtig, geduldig, liefdevol, ens.
b. Deur die nuwe geboorte het God ons reeds gegee wat ons probeer kry - gesag, mag, vrede, oorwinning, genesing, vreugde, ens.
c. God het ons hierdie dinge gemaak en ons die dinge gegee om ons te verenig met die lewe in Homself.
d. U is verenig met die lewe en die vermoë van God. Nou moet u praat en so optree.
e. En soos jy dit doen, sal die Heilige Gees jou die ervaring gee.