SENSE KENNISGELOOF

1. Die onderwerp van geloof is vir baie Christene 'n bron van frustrasie.
a. Jesus het wonderlike uitsprake gemaak oor geloof en geloof toe Hy op aarde was.
b. Hy het gesê ons kan berge beweeg en vyebome doodmaak. Hy het gesê dat alles moontlik is vir die een wat glo. Matt 17:20; 21: 21,22; Markus 9:23; Markus 11: 23,24
c. Maar vir die meeste van ons werk dit nie soos Jesus gesê het nie en ons raak gefrustreerd.
2. Tot dusver het ons drie redes geïdentifiseer waarom geloof nie vir ons werk soos Jesus gesê het nie.
a. # 1 – Ons verstaan ​​nie wat die bergbewegende, vyeboom wat geloof vermoor nie.
1. Hierdie soort geloof is nie dieselfde as die diepte en opregtheid van u toewyding aan Christus nie.
2. Hierdie soort geloof leef volgens onsigbare werklikhede - dinge wat werklik is, maar wat nie met u fisiese oë gesien kan word nie. II Kor 5: 7; 4:18
3. Hierdie soort geloof is eerder 'n aksie as 'n gevoel. Dit tree op asof God sê dit is sonder enige fisiese bewyse. Dit tree in ooreenstemming met God se woord op, ondanks wat u sien of voel.
b. # 2 – Ons probeer deur gebed en geloof neem wat ons reeds is en het deur die wedergeboorte.
1. Geloof bring jou in die gesin van God en maak jou 'n letterlike, eintlike seun van God.
Ef 2: 8,9; 5 Johannes 1: XNUMX
2. Sodra u uit God en in die gesin gebore is, behoort alles wat aan die gesin behoort, waar van die gesin. Lukas 15:31; Rom 8:17; Ef 1: 3; II Pet 1: 3
3. Dit is joune as gevolg van wat u ('n kind van God) is, nie as gevolg van wat u doen nie (glo dit).
John 6: 47
4. U hoef nie die dinge wat deur die wedergeboorte na u toe gekom het, deur geloof te bly ontvang nie. U moet eenvoudig optree soos u is en wat u is.
c. # 3 – Ons het geloofskennis en weet dit nie. Sinnige kennis geloof beweeg nie berge of laat vyebome doodmaak nie.
3. In hierdie les wil ons meer in detail gaan oor die kennis van geloof in kennis om ons te help om dit in ons lewens te identifiseer en dit dan uit te skakel.

1. Daar is twee konings van geloof - sinskennis geloof wat glo wat dit sien en voel, en openbaringsgeloof wat glo wat God sê ten spyte van wat hy sien en voel. Johannes 20:29
a. God wil hê dat ons moet glo, nie omdat ons sien en voel dat iets so is nie, maar omdat Hy sê dat iets so is. Openbaringsgeloof eer God se woord en God se integriteit.
b. Sense kennis geloof is eintlik 'n vorm van ongeloof. Dit is eintlik staproete. Johannes 20:27
2. Die meeste van ons funksioneer in die arena van geloofskennis en is nie daarvan bewus nie.
a. Almal van ons sou sê dat ons die Bybel glo - elke woord van Genesis tot Openbaring. En ons is heeltemal opreg as ons dit sê!
b. Die meeste van ons glo dat God voorsien het, ja gesê het om in al ons geestelike en fisiese behoeftes deur die kruis van Christus te voorsien.
c. Tog baseer ons wat ons glo (hoe ons optree) op wat ons sien en voel sonder om dit te besef.
3. Ons beveel iets om te gaan of om in die naam van Jesus te verander (iets waarvoor ons gemagtig is) en niks gebeur nie. Ons antwoord dit - dit werk nie.
a. Hoe weet jy dat dit nie gewerk het nie? Omdat u geen verandering gesien of gevoel het nie. U getuienis is sinskennis.
b. Hoe sou u weet of dit gewerk het? As u 'n verandering gesien of gevoel het. Jou bewyse is sinskennis. Dit is sin-geloof.
c. Openbaringsgeloof glo dat iets so is sonder enige fisiese bewyse as God sê dat dit so is. Tydperk. As God sê iets is so, dan is dit so. Einde van bespreking.
4. Ons gemoed sukkel met hierdie soort denke en ons natuurlike reaksie is - ja, ek verstaan ​​dit alles, maar dit het nie gewerk nie, dit werk nie. Of as ek dit doen en dit nie werk nie?
a. Hierdie antwoorde wys dat u in die sin is. God se woord maak dit nie reg vir u nie. Wat u sien en voel, is dit reg vir u.
b. God se woord besleg dit vir bergverskuiwing, vyeboom wat geloof doodmaak. Tydperk. Einde van bespreking.

1. Markus 11: 12-14; 20-23 – Jesus en sy dissipels kom op 'n vyeboom sonder vrugte en Jesus vervloek dit.
2. Soms wonder mense waarom Jesus in die eerste plek na 'n boom opgeklim het sonder vrugte daaraan.
a. Die vyeboom se vrugte is groen en onopsigtelik, weggesteek tussen die blare tot die tyd van die rypwording. Dit lyk asof die boom vrugte het sonder om dit eintlik te hê. Dit is 'n skynheilige boom. (Unger's Bible Dictionary)
b. v13 – Die tyd van die vye was nog nie = dit was nog nie die tyd van vye versamel nie. Dit was egter amper tyd dat hulle geoes moes word.
1. In Judea word vye ryp gedurende die pasga-tyd - al einde Maart. Hierdie spesifieke voorval het plaasgevind vyf dae voordat die Pasga daardie jaar begin het - begin April.
2. Paasfees was die oestyd. Dit was dus die tyd van ryp vrugte, maar nie die regte oestyd toe Jesus die vyeboom nader nie.
3. Die vyeboom dra ook eers die vrugte, dan die blare. Daar was alle redes om vrugte op die boom te verwag, want dit het blare gehad.
3. Mense wonder soms waarom Jesus die vyeboom vervloek het. Daar is verskeie dinge om te oorweeg - meer as wat ons in hierdie les kan hanteer.
a. Baie Bybelkundiges meen dat hierdie voorval 'n visuele beeld was van wat met die volk Israel sou gebeur. Hulle is op die punt om Jesus as hul Messias te verwerp en Hom oor te gee om gekruisig te word. Die eindresultaat van daardie besluit sal vernietiging vir hul land wees.
b. Uit die konteks is dit ook duidelik dat dit 'n geleentheid vir Jesus was om te demonstreer hoe geloof deur sy optrede en deur sy woorde werk.
4. Onthou 'n sleutelpunt terwyl ons hierdie voorval bestudeer. Jesus het dinge soos hierdie gedoen (met die vyeboom gepraat en op sy woorde gereageer), nie as God nie, maar as 'n man wat deur die lewe van die Vader leef en deur die Heilige Gees gesalf is. Johannes 6:57; Handelinge 10:38
a. Toe Jesus aarde toe kom, het Hy 'n volkome menslike natuur aangeneem. Jesus het nie opgehou om God op aarde te wees nie, maar Hy het nie soos God geleef nie. Hy het as 'n man geleef. Fil 2: 7,8; Matt 4: 1-4; Jakobus 1:13
b. Jesus is ons voorbeeld om te lewe omdat Hy as 'n man geleef het.
1. Ons kan doen wat ons gedoen het terwyl Hy hier op aarde was. Johannes 14:12; I Johannes 2: 6; 4:17
2. Ons kan doen wat Hy gedoen het omdat ons gemagtig is om dit te doen en ons deur die nuwe geboorte bemagtig is om dit te doen.
d. Matt 21: 21 - Oor hierdie spesifieke voorval (die vervloeking van die vyeboom), het Jesus spesifiek gesê dat ons dit ook kan doen (dinge met woorde kan verander).
5. Kom ons lees die verslag van hierdie voorval en let op die volgende punte:
a. v14 – Jesus het nie oor die boom gebid nie. Hy het met die boom gepraat. Jesus het herhaaldelik gesê dat Hy die Vader se woorde gespreek het.
1. Kan 'n woord van God of die woord van God iets fisies, materieel, sigbaar verander?
Dit is presies wat hier gebeur het.
2. Die man Jesus het God se woord gespreek met sigbare resultate. God se woord in ons mond sal dieselfde resultate lewer as wat God se woord in die mond van Jesus gedoen het.
b. Toe Jesus met die boom praat, het daar niks gebeur wat met die liggaamlike oë gesien kon word nie.
1. Let op wat Jesus gedoen het nadat Hy met die boom gepraat het. Hy stap weg. Hy het nie die boom ondersoek om te sien of iets gebeur of verander het nie, om te sien of Hy nog die manifestasie gehad het nie.
2. Nadat die woord gespreek is, was dit 'n gedaante wat Jesus betref. Tydperk. Einde van bespreking.
c. v20 – Die volgende dag het Jesus en die dissipels by die boom verbygegaan en dit was dood.
1. Jesus het nie daarop kommentaar gelewer nie. Hy hoef nie. Hy het sedert die vorige dag geweet wat met die boom gebeur het. Hy het geweet die boom is dood.
2. As daar op die tweede dag geen fisiese verandering was nie, wat dink jy sou Jesus gedoen het? Verbygegaan!
d. v21 – Toe Petrus die tweede dag na die boom verwys, was Jesus nie verbaas oor die resultate nie.
1. Hy het die vorige dag van die boom af weggeloop omdat dit deur die woord bepaal is.
2. Sy getuienis was nie die dood van die boom nie (fisiese resultate). Sy getuienis was die gesproke woord van God op sy lippe.
6. Die meeste van ons, as ons eerlik is daaroor, sal moet erken dat wanneer ons met iets gepraat het en daar geen verandering was nie, ons een of meer van die volgende dinge gedoen het.
a. Ons het weer met meer krag gepraat - vir ingeval ons dit nie die eerste keer reg gedoen het nie.
b. Ons het begin kyk na fisieke veranderinge.
c. Ons het iemand gevra om in gebed met ons saam te stem dat dit gedoen is - net om hulle geloof met ons te vermeng.
d. Ons het vir almal gesê: ek wag net vir die manifestasie.
e. Ons het aanhou bely - ek glo dat ek dit ontvang het - om dit te openbaar.
7. Dit alles is sinskennis. Hoekom?
a. U soek fisiese bewyse. God se woord het dit nie vir u reggemaak nie.
b. En, of, jy probeer iets laat gebeur. God se woord het dit nie vir u reggemaak nie.
c. As dit wat u sien of voel u woorde en optrede op enige manier beïnvloed (behalwe die feit dat u dit kan sien en voel), dan is u in die arena van sintuigkennis-geloof.

1. U gedagtes wil sê - ek weet God sê dat ek genees is, maar ek het steeds seer. Hoe sal ek weet, hoe kan ek weet of die boom dood is (of as ek genees is) as ek dit nie kan sien of voel nie? God sê so !!
2. Oorweeg hierdie punt. Onmiddellik nadat Jesus met die vyeboom gepraat het, was dit 'n lewendige boom of 'n dooie boom?
a. Dit was 'n dooie boom, al was daar geen sigbare, fisiese bewyse nie. Die woord van God is gespreek.
b. Hoe kan u die feit versoen dat 'n dooie boom nog geleef het? Jy hoef nie.
c. Die lewende boom was 'n teenoorgestelde bewys. Dit is al wat dit was.
1. Dit was werklik, maar dit was onderhewig aan verandering deur 'n hoër werklikheid - die woord van God.
2. Dinge wat gesien word, is tydelik. Toe sy vriend Lasarus sterf, het Jesus van hom gesê: hy slaap. Met ander woorde, Sy liggaamlike toestand is tydelik. Johannes 11:11; II Kor 4:18
d. Moenie probeer om versoeningsbewyse in u lewe te versoen of te verklaar nie. Jesus het dit nie probeer doen nie.
1. Nadat Hy met die vyeboom gepraat het, het Jesus weggestap sonder enige uitleg aan iemand.
2. Voordat Hy met Lasarus gepraat het, het Jesus gesê: 'Dit is 'n tydelike toestand'.
3. Weier om plek te gee aan enige gedagtes wat God se woord sou weerspreek. II Kor 10: 4,5
a. Weier om fisiese bewyse te neem as bewys dat God se woord nie waar is nie, en dat dit nie gewerk het nie.
b. U weet dat twee plus twee gelyk is aan vier. As iemand vir u 'n boek of 'n referaat wys wat sê twee plus twee is gelyk aan vyf, sal u nie twyfel of twee plus twee vier is nie. U verwerp die twee plus twee is vyf.
c. Hoekom? Want die waarheid kan nie verander nie! En, die waarheid sal verander wat waar is !! God se woord sal verander wat u sien.

1. Geloof is gebaseer op die woord van God wat ongesiene feite aan ons openbaar. Rom 10:17
a. U kan nie glo of optree volgens wat u nie weet nie. Ons moet dus kennis uit God se woord verkry.
b. God, wat nie kan lieg nie, wat alles weet, sê iets is so. Dan is dit so. Dit is geloof.
2. U moet tyd neem om oor hierdie dinge te mediteer totdat die realiteit van wat God vir u gedoen het en gemaak het dat u begin aanbreek.
a. God se woord moet net soveel met u swaai as die woord van 'n bankier of 'n dokter of as twee plus twee is gelyk aan vier.
b. Jy is wat God sê dat jy is, jy het wat God sê dat jy het - nie omdat God dit gesê het nie, maar dit is nie regtig so nie, Hy sê dit net, ensovoorts - maar omdat jy onsigbare, geestelike werklikhede is en het deur die nuwe geboorte, of jy dit nou glo of nie.
c. God vertel jou wat jy het, wat Hy jou gemaak het om deur die kruis en pasgeboorte te gaan.
3. Nou, u moet begin optree soos u is en het ten spyte van wat u sien en voel.
a. Die beste manier om dit te doen, is om deur jouself en jou situasie te sê wat God sê ondanks wat jy sien of voel.
b. Ons moet bely wat ons regtig is en wat ons regtig het in die lig van getuienis wat teenstrydig is, en hou vas aan die belydenis. Heb 4:14; 10:23; 13: 5,6
1. Dit beteken nie dat u dit 10,000 XNUMX keer moet sê totdat u dit laat geskied nie.
2. Dit beteken dat wanneer sinvolle bewyse opkom om God se woord te weerspreek, hou u vas aan wat God sê deur dit self te sê.
4. God is getrou. Hy sal sy woord goed (sigbaar) in u lewe maak as u dit bo alle ander bewyse sal stel en vas sal hou.