TCC - 1198
1
WAT IS HEL?
A. Inleiding: Ons het die afgelope paar maande die wederkoms van Jesus bespreek—waarom Hy is
terugkeer en wat dit vir die mensdom sal beteken. Jesus kom terug om God se plan vir 'n gesin van
seuns en dogters saam met wie Hy vir ewig op hierdie aarde sal lewe. Ef 1:4-5; Openb 21:3
1. Jesus het die eerste keer aarde toe gekom om vir sonde by die Kruis te betaal sodat sondige mense getransformeer kan word
tot heilige, regverdige seuns en dogters van God deur geloof in Hom. Hy sal terugkeer om die aarde te reinig
van alle korrupsie en dood en herstel dit tot 'n geskikte, ewige tuiste vir Homself en Sy gesin.
a. Mense vrees die wederkoms omdat hulle verkeerdelik glo dat dit die einde van die
wêreld. Hierdie planeet sal nie vernietig word nie. Dit sal vernuwe word deur die krag van God, en herstel word
wat die Bybel die nuwe hemele en die nuwe aarde noem. Jes 65:17; II Pet 3:10-13; Openb 21-22
1. Onlangs het ons gekyk na die proses om die aarde te reinig en te herstel. Deel van die
proses behels die verwydering van alles en almal uit die skepping wat nie aan God behoort nie.
2. Dit behels oordeel. Die Griekse woord wat in die Nuwe Testament vertaal word as regter (krino)
beteken om te skei, om te onderskei tussen goed en kwaad, om die goeie uit te kies en a
besluit. Slegs diegene wat aan God behoort sal toegelaat word om op die nuwe aarde te lewe.
b. In die Boek Openbaring het die apostel Johannes 'n oordeelstoneel beskryf wat eindig met diegene wat
sal nie op die nuwe aarde wees wat in die poel van vuur gegooi word wat met swawel brand nie. Openb 20:11-15
2. In hierdie les gaan ons begin praat oor hierdie finale verwydering en die uiteindelike lot van diegene wat
behoort nie aan die Here nie, asook wat hierdie oordeel oor God se goedheid en liefde openbaar.

B. Voordat ons by die poel van vuur en swawel kom, moet ons oor die Hel praat. Jesus het baie gepraat oor die Hel wanneer
Hy was op aarde. Dertien persent van Sy woorde in Sy leringe gaan oor die Hel en toekomstige straf.
1. Twee verskillende Griekse woorde word in die Nuwe Testament met Hel vertaal—Hades en Gehenna. Maar hulle
het effens verskillende betekenisse. Hades verwys na waar diegene wat tans sonder die Here gesterf het
woon. Gehenna verwys na die finale oordeel oor die goddelose wanneer Jesus terugkeer (die poel van vuur).
a. Alle mense het 'n innerlike (nie-fisiese) deel en 'n uiterlike (fisiese) deel aan hul samestelling.
Die fisiese deel is die liggaam. Die nie-fisiese gedeelte sluit die verstand, emosies en
persoonlikheid (soms na verwys as siel), en gees. Niemand hou op om te bestaan ​​wanneer hul liggaam sterf nie.
b. By fisiese dood skei die inwendige gedeelte en die uiterlike gedeelte. Die liggaam keer terug na stof en
die persoon (gees, verstand, emosies) gaan oor na 'n ander dimensie, óf die Hemel óf die Hel (Hades).
1. Beide die Hemel en die Hel, soos hulle nou is, is tydelik. God het nooit bedoel dat ons geskei moet word nie
uit ons fisiese liggame. Die skeiding is 'n gevolg van Adam se sonde. Rom 5:12
2. Hierdie toestand sal reggestel word in verband met die wederkoms van Jesus. Almal wat het
gesterf het, sal herenig word met hulle liggaam wat uit die graf opgewek is by die opstanding van die dooies.
c. Na hulle opstanding sal almal wat sonder die Here gesterf het na die hel (Gehenna) oorgedra word.
(Dis wat Johannes in Openbaring gesien het.) Gehenna kom van die naam van 'n vallei wat net geleë is
suidwes van Jerusalem, die vallei van Hinnon, 'n diep, smal ravyn met steil, rotskante.
1. Heidense rituele is eens in hierdie vallei uitgevoer. En, op sekere tye in hul geskiedenis, die
Israeliete het babas lewendig verbrand as offer aan die gode Molok en Baäl. 11 Konings 7:7; Jer 31:XNUMX
2. Een van Israel se konings (Josia, 640-609 vC) het die vallei verander na 'n plek waar enigiets wat
besoedel is die stad gegooi, soos riool en lyke. Dooie liggame is ook ingebrand
die vallei. In die tyd van die Nuwe Testament is vullis in die Hinnom-vallei verbrand.
3. Teen Jesus se dag het Gehenna 'n prentjie geword van die finale oordeel oor die goddeloses en was 'n
gewilde naam vir Hel. Gehenna is Grieks vir die Hebreeuse woord hinnom.
2. Kom ons praat eers oor die Hel (Hades), die tydelike woonplek van die goddeloses. Jesus het vir ons 'n paar gegee
inligting oor hierdie plek in 'n verslag wat Hy gegee het van twee mans wat omtrent dieselfde tyd gesterf het, 'n bedelaar

TCC - 1198
2
genaamd Lasarus, en 'n ryk man wat na die hel (Hades) gegaan het. Lukas 16:19-31
a. Jesus het nie 'n gedetailleerde lering gegee oor hoe die hel is nie. Hy het hierdie rekening in verband gebring om die aan te spreek
gierigheid van die Fariseërs (godsdienstige leiers in Israel) en maak die punt dat die ryk man se rykdom
hom nie uit die hel hou nie—en ook sou die Fariseërs se lot hulle nie uit die hel hou nie.
1. Jesus het die verslag in verband gebring in terme wat ooreenstem met die 1ste eeuse Israel se konsep van die
plek waarheen die wat gesterf het gaan om op die opstanding van die dooies te wag.
2. Joodse tradisie het gesê dat diegene wat sterf gaan na 'n plek met twee kompartemente geleë in die
hart van die aarde. Die boonste gedeelte het die regverdige dooies gehuisves en was bekend as Abraham s'n
boesem of paradys. Die onderste plek was vir die straf vir die onregverdige dooies.
b. Let op verskeie sleutelpunte in hierdie rekening. Al was hierdie mans van hulle liggame geskei,
hulle het nog soos hulleself gelyk en mekaar herken. Albei was ten volle bewus, bewus van
hul omgewing, en het herinneringe van hul lewe voor die dood gehad.
1. Maar dit is waar die ooreenkoms eindig. Lasarus, die bedelaar, is getroos, maar die ryk man
gepynig—Lasarus woon in die gemak van die paradys en jy is in angs (v25, TPT).
2. Jesus het die Hel vier keer as 'n plek van pyniging beskryf (v23-25; 28). Twee Griekse woorde word gebruik
vir pyniging. Een beteken om te treur of te bedroef. Die ander beteken marteling (van liggaam of gees).
Hulle kan vertaal word as angs, lyding en ellende. Let op, die verwysing na vlamme (v24).
3. Jesus het ander uitsprake gemaak oor die toestande in die Hel (Gehenna), die permanente (ewige) tuiste van die
goddelose. Die Griekse woord Gehenna word twaalf keer in die Nuwe Testament gebruik, elf keer deur Jesus.
a. Markus 9:43-48—Jesus het gepraat van vuur wat nooit geblus word nie en 'n wurm wat nooit sterf nie. Wurm
beteken 'n graan, maaier of erdwurm, maar word hier figuurlik gebruik vir oneindige pyniging.
b. Matt 8:12; Matt 22:13—Jesus het na die plek van straf vir die goddelose verwys as buitenste duisternis
waar daar geween en gekners van tande is. Dink aan wat dit vir die eerste-eeuse mense beteken het.
1. Eerste-eeuse mense het 'n vrees vir duisternis gehad wat ons nie kan waardeer nie omdat ons in die eeu leef
van elektrisiteit. Lampe het die hele nag in die huis aangehou brand. Lampe wat geblus is
het 'n simbool van groot rampspoed geword. Job 21:17; Ps 18:28; Spr 20:20; Openb 2:5
2. Let op die konteks van die term buitenste duisternis in Matt 22:1-13. Jesus het 'n gelykenis vertel oor a
troue waar 'n ongenooide gas ontdek en van die feestelikhede verwyder is. Trou
bankette het in die nag plaasgevind. In die gelykenis het die ongenooide gas van lig in donker gegaan, toe
uit in die donker donkerder gemaak in kontras met die feesligte in die huis.
A. Huil en gekners van tande was 'n bekende idioom. In die Ou Testament het dit verteenwoordig
woede, woede en haat (Job 16:9; Ps 37:12; Ps 112:10). In die Nuwe Testament is dit
spreek teleurstelling, wanhoop en angs van gees uit (Matt 8:12; Matt 13:42; 50; ens.).
B. Let op dat die bruilofsgas sprakeloos was (Matt 22:12). Hy het niks te sê gehad oor die
feit dat hy sonder 'n bruilofskleed ingekom het. (Hierdie punt is dat hy nie daar hoort nie.)
4. Mense maak 'n fout wanneer hulle hierdie verskillende beskrywings te ver vat en 'n letterlike prentjie probeer skets
van hoe die Hel is – vlamme, brandende liggame, duiwels wat mense martel, wurms wat vleis eet, ens.
a. Hierdie beskrywings is simbolies in teenstelling met letterlik en bedoel om die permanensie te beklemtoon en
die eindeloosheid van die hel. Let op dat die Hel beskryf word as 'n plek van duisternis, maar tog is daar vuur
wat 'n bron van lig is. Hierdie oënskynlike teenstrydigheid wys vir ons dat die beskrywings simbolies is.
b. Die pyniging of straf van die hel kan nie fisies wees nie, want die ryk man in Jesus se rekening het dit nie gedoen nie
het 'n fisiese liggaam, maar hy was in angs. Jesus het gesê dat die ewige vuur (Hel) voorberei is
die duiwel sy gevalle engele (Matt 25:41), wat almal geeswesens is sonder fisiese liggame.
1. Die hel is 'n plek van geestelike lyding of geestelike angs soos spyt en verlies. Jy weet dat jy
is vir ewig geskei van alles wat goed is en daaraan kan niks doen nie.
2. God pynig nie mense in die Hel nie. Die pyniging van die hel (Hades en Gehenna) is die
besef dat jy verlore is vir jou geskape doel (seunskap en verhouding met God), en

TCC - 1198
3
daar is niks wat jy daaraan kan doen nie, want jy het die regte troudrag geweier—die
geregtigheid (geregtigheid met God) wat kom deur geloof in Christus.
C. Die idee van verskillende uiteindelike bestemmings vir verskillende mense, gebaseer op hul reaksie op die Almagtige God, was
nie 'n nuwe konsep vir eerste-eeuse Christene nie, van wie die meeste Joods was.
1. Hulle het geweet uit die geskrifte van die Ou-Testamentiese profete dat die Here eendag aarde toe sal kom
herstel hierdie planeet in voor-sonde toestande, stel Sy koninkryk op, en leef op aarde saam met Sy mense. Hulle
het geweet dat die opstanding van die dooies op daardie tydstip sal plaasvind - met verskillende uitkomste vir verskillende mense.
a. Die profeet Daniël het geskryf: Baie van die wie se liggame dood en begrawe lê, sal opstaan, sommige om
ewige lewe en sommige tot skande en ewige veragting (Dan 12:2, NLV).
b. Jesaja het dit geskryf oor hulle wat aan God behoort: Tog het ons hierdie versekering: Die wat behoort
tot God sal lewe; hulle liggame sal weer opstaan! Die wat in die aarde slaap, sal opstaan ​​en vir sing
vreugde! Want God se lewenslig sal soos dou op sy volk val in die plek van die dooies (Jes 26:19,
NLT). Hy het ook geskryf oor die lot van diegene wat teen God in opstand gekom het: Vir die wurms wat
hulle verslind, sal nooit sterf nie, en die vuur wat hulle verbrand, sal nooit uitgaan nie (Jes 66:24, NLV).
2. Soos ons reeds gesien het, het Jesus dieselfde simboliese terme gebruik wanneer Hy die uiteindelike lot van die
goddelose (wurms, vuur). Let op iets anders wat Jesus gesê het. Johannes 5:28-29
a. Jesus het gesê dat daar 'n tyd kom wanneer een groep mense sal opstaan ​​en 'n ander sal opstaan
verdoemenis. Die Griekse woord wat met verdoemenis vertaal word, is krisis 'n vorm van krino (om te oordeel).
1. Dit beteken 'n besluit vir of teen en kan as oordeel of veroordeling vertaal word. Om
veroordeel beteken om skuldig te verklaar, te vonnis of formeel straf uit te spreek.
2. In verband met Jesus se wederkoms diegene wat nog nooit aan Hom as Verlosser oorgegee het nie
en Here sal formeel tot die poel van vuur veroordeel word. Ons gesels volgende week meer hieroor.
b. Let op, Jesus het gesê dat diegene wat goed gedoen het, die lewe sal hê, en die wat kwaad gedoen het, sal
veroordeel word.
1. Uit hierdie gedeelte kan jy aflei dat toegang tot die Hemel of Hel afhang van hoeveel
goeie of slegte dade (werke) wat jy gedoen het.
2. Maar baie ander verse maak dit duidelik dat ons werke (ons dade) nie die basis van verlossing is nie.
Geloof in Jesus en Sy gestorte bloed is die basis van verlossing. Rom 5:1; Titus 3:5; Ef 2:8-9; ens.
3. Dit wys hoe belangrik dit is om verse in konteks te leer lees en te dink in terme van hoe die eerste
Christene het Jesus se woorde gehoor. Selfs voordat Jesus na die Kruis gegaan het, het Hy baie stellings gemaak dat
maak dit duidelik dat die werk wat mans en vroue van sonde red, geloof in Hom is. Oorweeg verskeie:
a. Johannes 3:16—God het die wêreld so lief gehad dat Hy sy eniggebore Seun gegee het sodat elkeen wat in glo
Hy sal nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe hê.
b. Johannes 6:29—Toe die skare wat gekom het om Jesus te sien, Hom gevra het wat hulle moet doen om die
werke van God, het Hy geantwoord: Dit is die werk van God, dat julle in Hom glo wat Hy gestuur het.
c. Johannes 8:24—In een van baie van Sy omstrede ontmoetings met die Joodse leierskap wat verwerp het
Hom, Jesus het hulle gewaarsku: As julle nie glo dat dit Ek is nie, sal julle in julle sondes sterwe.
1. In sommige Engelse vertalings word die woord “hy” bygevoeg nadat Jesus sê ek is. "Hy" is egter
nie in die oorspronklike Griekse teks voorkom nie. “Hy” is deur vertalers bygevoeg om dit minder ongemaklik te maak
in Engels. Maar hierdie byvoeging verloor die impak van Jesus se uitspraak.
2. Dit is een van vele kere wat Jesus die naam Ek Is vir Homself geneem het. Ek Is wat Ek Is was die
naam wat God (Yahweh, Jehovah) vir Homself gegee het toe Hy Moses opdrag gegee het om te lei
Israel uit slawerny in Egipte (Eks 3:14). Dis hoekom mense probeer het om Jesus te stenig vir godslastering.
3. Jesus het vir die Fariseërs gesê dat as julle nie glo dat Ek God (Here en Verlosser) is nie, julle sal sterf in
jou sondes. En, jy sal opstaan ​​tot veroordeling of oordeel—die straf vir die verwerping van My.
d. Jy wonder dalk: Is ons nie veronderstel om goed te doen nie? Absoluut! Goeie dade sal egter nie

TCC - 1198
4
red jou van die straf van sonde. Goeie dade is 'n uitdrukking van opregte geloof in Christus. As jy
leef 'n sondige lewe (wat jy ook al wil sonder om God se Woord of Sy opdragte in ag te neem, dat
is bewys dat jy nie werklik in Jesus geglo het nie. Die wat aan Hom behoort wil sy wil doen
Sy manier - al is nie een van ons nog perfek daarmee nie (lesse vir nog 'n aand).
4. Mense is geneig om aan die hel te dink in terme van 'n woedende God wat dit verheug om mense in die ewige in te werp
straf. Om mense uit te stuur of oor te gee aan die Hel en die poel van vuur en die tweede dood is
nie 'n emosionele aksie nie. Dit is 'n administrasie ('n uitvoering) van geregtigheid, of om te doen wat reg is.
a. Matt 23:33—Jesus het na die hel (Gehenna) verwys as 'n plek van verdoemenis (krisis). Dieselfde Grieks
woord word in Johannes 5:29 gebruik toe Jesus gepraat het van 'n opstanding tot verdoemenis.
1. Soos ons gesê het, kan die woord as veroordeling vertaal word. Dit beteken om skuldig te verklaar, aan
vonnis of straf formeel uitspreek—Hoe kan jy die straf vryspring om gely te word in
hel (Amp); tot die hel (ESV) gevonnis word?
2. Alle mense het 'n morele verpligting om hul Skepper te gehoorsaam en almal het hierdie plig versuim.
Dit is meer as 'n mislukking as gevolg van onkunde. Dit is moedswillige rebellie, want God maak Homself
bekend aan elke man en vrou (lesse vir 'n ander dag). Pred 12:13-14; Jes 53:6; Rom
1:19-25; Rom 3:23
b. Maar God, gemotiveer deur liefde, het 'n manier bedink om geregtigheid ten opsigte van ons sonde uit te voer en dit te maak
moontlik vir sondaars om onskuldig verklaar te word. Die straf (straf) wat ons verskuldig was vir ons sonde het gegaan
Jesus aan die Kruis. Jes 53:4-6
1. Ons is geoordeel vir ons sonde aan die Kruis toe Jesus ons plek ingeneem het. Maar, ons moet Jesus aanvaar
en Sy werk sodat die straf van sonde van ons verwyder kan word. As ons dit nie doen nie, sal ons in die gesig staar
die straf vir ons sonde in die lewe na hierdie lewe. Johannes 3:36
2. Rom 8:1—Daarom is daar nou geen veroordeling nie—geen skuldigbevinding aan onreg nie—want
die wat in Christus Jesus is (Amp). Die Griekse woord wat vertaal word veroordeling is 'n vorm van
die woord wat in Matt 23:33 en Johannes 5:29 gebruik word. Daar is geen straf verskuldig aan die wat weet nie
Jesus as Verlosser en Here.
A. Die woord straf word nege keer in die Nuwe Testament gebruik. Slegs vier keer verwys dit na
God straf mense. Matt 25:46; II Thess 1:9; Heb 10:29; II Pet 2:9
B. Al vier daardie verse verwys na die straf van mense wat Jesus en Sy offer verwerp het
aan die Kruis, en drie van hulle is direk verbind met die wederkoms.
c. Onthou, beide die Hemel en die Hel (Hades), soos hulle nou is, is tydelik—gevul met mense wat
word van hul liggaam geskei. Opstanding van die dooies (die hereniging van die innerlike en uiterlike
man) sal plaasvind in verband met die wederkoms van Jesus.
1. Diegene wat aan God behoort sal dan uit die Hemel kom om vir ewig op hierdie aarde te lewe nadat dit het
hernu en gerestoureer is. Die hemel (God se huis) sal saam met Sy gesin op aarde wees.
2. Diegene wat nie aan God behoort nie, sal uit die hel gebring word, met hul liggame herenig word, en
vir altyd oorgedra aan die Poel van Vuur en die tweede dood (meer hieroor volgende week).
D. Gevolgtrekking: Die bestaan ​​van 'n plek van ewige straf laat 'n vraag ontstaan ​​wat beantwoord moet word.
Hoe kan 'n liefdevolle God instem tot 'n plek van ewige straf, wat nog te sê iemand daarheen stuur? God doen nie
“stuur” enigiemand om hel toe te gaan. Mense kies die straf deur Jesus en Sy offer te verwerp.
1. Deel van die proses van skoonmaak en herstel van die aarde behels die verwydering van alles en almal wat
is nie van God nie. Daar sal nooit vrede in die heelal wees sonder hierdie skeiding nie. Chaos en korrupsie
sal vir ewig voortduur as diegene wat God weier toegelaat word om terug te keer aarde toe.
2. Die vraag is nie: Hoe kan 'n liefdevolle God enigiemand na die hel oorgee nie. Die vraag is: Hoe kan a
om God lief te hê, verwyder nie alles wat seermaak en benadeel nie, tot voordeel van Sy gesin? Baie meer volgende week!!