DIE VOLHEID VAN GOD

1. Die hele skepping (mense en die hemel en die aarde) is geskep met die doel om te verheerlik
God. Een manier waarop dit gebeur is deur Hom uit te druk, sy eienskappe of sy heerlikheid deur
wat Hy geskep het. Ps 19: 1; Rom 1: 19,20; ens
a. I Pet 2: 9 – Die Heilige Gees het Petrus geïnspireer om na gelowiges in Jesus as 'n eienaardige (of gekoopte) verwys te word.
mense wat deur God geroep is om Sy lof (of deugde) te betoon: [God se] eie
gekoopte, spesiale mense, sodat julle die wonderlike dade kan voorlê en die deugde kan toon en
volmaaktheid van Hom. (Amp)
b. As Christene is ons verhouding met God meer as 'n wettige verhouding. Ons het meer as vergifnis
van sondes deur die kruis van Christus. Ons het 'n lewende, organiese verhouding met God.
1. Toe ons in Jesus en sy offer geglo het, is ons sondes vergewe (wettiglik uitgewis) en
ons is uit God gebore. Hy plaas iets van Homself (sy lewe, sy Gees) in ons innerlike wese.
2. In die sendbriewe sien ons hierdie tema herhaaldelik: Ons is die tempel of woonplek van God.
God wil in ons woon en in ons wandel. 3 Kor 16,17: 6; I Kor 19:6; II Kor 16:XNUMX; ens
A. I Kor 3: 16 - Besef en verstaan ​​u nie dat u [die hele gemeente in Korinthe] is nie
God se tempel (sy heiligdom) en dat God se Gees sy permanente woning in jou het 
om tuis te wees in u [gesamentlik as kerk en ook afsonderlik]. (Amp)
B. I Kor 6: 19 - Weet u nie dat u liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat daarin is nie?
jy wat jy as geskenk van God het? (Williams)
c. Daar is aspekte van hierdie organiese verhouding met God wat buite ons begrip is. hoe
kan die Oneindige, alomteenwoordige (oral tegelyk teenwoordig) God eindelose mense inbring? ons
verantwoordelikheid is om dit te ken en te glo. Ons werk daaraan om God van binne te word.
2. Ef 1: 19,20 – Die apostel Paulus het vir die gelowiges gebid dat ons die buitengewone grootsheid van sal weet
God se krag na (na of in die Grieks) ons toe.
a. As deel van sy gebed het Paulus verwys na die volheid van God (Ef 1:23), en later ook in hierdie
brief het hy gebid dat gelowiges vervul sou word met al die volheid van God (Ef 3:19).
1. Volheid is 'n selfstandige naamwoord wat afkomstig is van 'n Griekse werkwoord wat beteken om vol te staan. (Volgens
Webster's Dictionary bevat volop.) Die Griekse woord beteken letterlik om
prop ('n net) of vlak op ('n hol). As dit figuurlik gebruik word, beteken dit om te voorsien.
2. Volheid (die selfstandige naamwoord) beteken herhaling of voltooiing; wat vul of gevul word; en by implikasie:
voltooiing of bereiking van die beoogde doel.
b. In hierdie les gaan ons ons bespreking toevoeg deur te besin wat dit beteken om gevul te word
die volheid van God.

1. God se plan sedert Hy die hemel (atmosfeer, lug, buitenste ruimte), die aarde en die aarde geskape het
die mensdom was nog altyd om Homself uit te druk deur sy skepping  die bonatuurlike (Almagtige God)
uitgedruk deur die natuurlike (geskape) ryk.
a. Die mens se opstand en sonde het korrupsie en dood deur die natuurlike (materiële, fisieke) ontketen
wêreld en veroorsaak 'n skeuring tussen hierdie twee lande. Verlossing is God se plan om te lewer wat Hy doen
geskep deur sonde, sowel sy straf as sy korrupte krag.
b. Jesus het die prys vir sonde aan die kruis betaal om die weg te open vir God om te herstel wat Hy oorspronklik was
bedoel. Jesus het gesterf om die bonatuurlike en die natuurlike ryke weer bymekaar te bring.
TCC - 988
2
1. Ef 1: 10 - Dan sal die Here alles doen wat Hy beplan het, en Christus sal dit ook doen
bring alles in die hemel en op die aarde bymekaar. (CEV)
2. Kol 1: 19,20 – Dit is God se behae om alle volledigheid in hom en deur hom te laat woon
om alles terug te wen, hetsy op aarde of in die hemel, om met homself te verenig en vrede te maak
saam met hulle deur sy bloed, aan die Kruis gestort. (Knox)
2. Terug na Ef 1: 19-23 – Paulus het geskryf dat die krag in ons (gelowiges) dieselfde krag is wat die
dooie liggaam van Jesus en Hom uit die dood opgewek (v20). In v21-23 gee Paulus inligting oor wat
het met Jesus gebeur nadat Hy uit die dood opgewek is. (Ons bespreek dit in komende lesse).
a. Let op hierdie punt. Nadat Jesus uit die dood opgewek is, het God die Vader Hom die hoof gegee
en tot voordeel van die kerk (gelowiges in Hom). v22 – En hy het hom die kop gemaak waarop die
by die hele kerk aangesluit. (Knox)
b. Die Bybel gebruik 'n aantal woordprente om die aard van die verhouding tussen eindige te beskryf
mense en die Oneindige God noudat Hy ons bewoon het. Kop en liggaam is een daarvan
beelde. Dit dra eenheid en die gedeelde lewe oor. Ons kan hele lesse in die kerk as die liggaam van
Christus. Maar oorweeg hierdie punt.
1. Ons is geneig om die liggaam van Christus te wees as die horisontale, korporatiewe verhouding wat ons het
saam met ons broers en susters in die Here. En dit is waar.
2. Maar dit is eerstens 'n vertikale verhouding - 'n vereniging met Christus deur die geboorte
waardeur ons as individue deel word van sy lewe, sy Gees.
A. Handelinge 9: 4 - Toe Jesus aan Saul (Paulus) verskyn toe hy op pad na Damaskus, Sirië, reis
om Christene te arresteer en gevange te neem, verwys die Here na die mense wat Paulus as MY vervolg het.
B. Sover ons weet, het Paulus tot op daardie oomblik geen kontak met Jesus gehad nie en het hy nie gearresteer nie
of tronk Jesus. Tog het Jesus die behandeling van Paulus oorweeg wat deur sy vervolging geraak is
as iets aan Hom gedoen. Jesus is bewus van die vakbond wat ons het, selfs al is ons nie.
c. In Ef 1:23 word die kerk (gelowiges) die volheid van Jesus genoem. v23 – Wat is sy liggaam, die
volheid van Hom wat alles in alles vul - want in daardie liggaam leef die volle maat van Hom wat maak
alles volledig, en Wie vul alles oral [met Homself]. (Amp)
1. Ons moet kommentaar lewer op hierdie frase: God vul alles. Dit is nie panteïsme nie. Die woord
panteïsme bestaan ​​uit twee Griekse woorde: pan of alles en teos of god. Panteïsme is 'n
leerstelling wat sê dat alles God bevat en in werklikheid God is. Dit maak geen onderskeid nie
tussen die Skepper en Sy skepping.
2. God vul alles. Dit is die heerlikheid van God (die ongeskape lewe en krag van God die
Skepper) versadig die geskape ryk, wat nog altyd Sy bedoeling was.
3. God het die skepping (mens en aarde) so ontwerp dat Hy Homself, sy heerlikheid, kan uitdruk
deur Sy skepping. Deur verlossing word sy oorspronklike doel herstel.
3. Hierdie herstelproses begin toe Jesus die prys vir sonde betaal het aan die kruis waarvoor hy weg was
mans en vrouens wat in Hom vertrou om gereinig te word van sonde en deur God in te woon. Dit sal uitloop op
die nuwe hemele en die nuwe aarde, wanneer hierdie materiële wêreld vrygestel word van slawerny tot korrupsie deur die
krag van God (Jes 65:17; II Pet 3: 10-12; Rom 8: 18-23). Die natuurlike (skepping) en die bonatuurlike
(Almagtige God) herstel tot perfekte harmonie - geen meer skeiding nie.
a. Ons het vroeër na hierdie vers verwys. Kol 1: 19,20 – Dit is God se behae om alle volledigheid toe te laat
woon in Hom en deur Hom om alles terug te wen, hetsy op aarde of in die hemel, tot vereniging
met homself, vrede met hulle deur sy bloed, aan die Kruis gestort (Knox). Die woord
volledigheid (vertaal in die KJV) is dieselfde woord wat Paulus in Ef 1:23 en 3:19 gebruik.
b. Paulus het aan gelowiges geskryf: Kol 2: 9,10 – Want in Hom (Jesus) is die volle volheid van Godheid (die Godheid),
bly in liggaamlike vorm en gee 'n volledige uitdrukking van die goddelike natuur. En jy is
in Hom, versadig en voluit geword; in Christus is u ook vervul met die Godheid.
Vader, Seun en Heilige Gees, en bereik volle geestelike statuur. (Amp)
1. Die KJV sê: U is volkome in Hom. Volledig is die werkwoordvorm van ons sleutelwoord,
TCC - 988
3
volheid. Deur die vereniging met Christus, deur die tempel van God te word, kan u moontlik wees
het alles wat u nodig het om te vervolmaak en herstel na u geskape doel.
2. Dit is God se plan om ons met Homself te vul, nie met die doel om ons te vervang nie, maar om
verander ons in sy heilige, regverdige seuns en dogters wat soos Jesus in karakter is
krag (in ooreenstemming met Sy beeld, Rom 8:29).
4. Dit is waar ons die aspek van “dit is buite ons begrip” van ons organiese verhouding ondervind
by die Almagtige God. God is een God wat gelyktydig manifesteer as drie persone Vader, Seun en
Heilige Gees. Jy kan nie die een sonder die ander hê nie. As u Christus in u het, het u ook die
Vader en die Heilige Gees.
a. Maar soos ons tot dusver in hierdie reeks aangedui het, het Jesus gesê dat Hy eenmaal teruggekeer het na die hemel
die Vader sou die Heilige Gees stuur om in gelowiges te woon. Hoe kan God die Vader en God die
Seun vir God die Heilige Gees gestuur om eindige mans te beset?
b. Soos ons opgemerk het, vind ons dat die eerste Christene twee afsonderlike dinge gehad het toe ons die boek Handelinge lees
ervarings met die Heilige Gees. Hulle is uit die Gees gebore en dan in die Gees gedoop.
1. Let op een punt. Op Pinksterdag, toe die 120 dissipels in die bovertrek was
gedoop in die Heilige Gees, is hulle almal gevul met die Heilige Gees. Handelinge 2: 4
2. Die Heilige Gees is God. Mense was gevul met God. Die Heilige Gees is God. Jesus
vul sy liggaam deur sy gees. Hy vul ons met Homself om ons te transformeer en te herstel.
c. Paulus het na die Heilige Gees verwys as ons erns. Earnest is afkomstig van 'n woord wat getranskribeer is uit a
Hebreeuse woord wat beteken dat 'n belofte gegee word om 'n kontrak te bekragtig. Dit was gewoonlik deel van die aankoop
geld of eiendom wat vooraf gegee is as sekuriteit dat die res opdaag.
1. II Kor 1: 22 - Dit is ook God wat sy seël op ons gesit het, en as 'n pand van die toekomstige
die Gees gegee om in ons harte te woon. (NEB)
2. II Kor 5: 4 - In die konteks van martelaarskap het Paulus geskryf dat ons fisiese liggame sal wees
ingesluk van die lewe (onsterflik en onkreukbaar gemaak. Lesse vir nog 'n dag). v5 – Nou
Hy wat ons op hierdie manier ontwerp het (voorberei en geskik maak) is God wat ook
het ons die (Heilige) Gees gegee as waarborg [vir die vervulling van sy belofte]. (Amp)
3. Ef 1: 14 – En nadat u hom vertroue gegee het, is u so te sê gestempel met die
het die Heilige Gees belowe as 'n belofte van ons erfenis, tot die dag waarop God die God voltooi het
verlossing van sy eie; en dit sal weer tot lof van sy eer wees. (Phillips)
d. Die voltooiing van die verlossingsplan is: Die hemel en die aarde het nuut geword en alles in die land
huidige onsigbare hemel wat herenig word met hul oorspronklike fisiese liggame wat lewend gemaak word met die ewige
lewe (onsterflik en onverganklik) sodat hulle weer op aarde kan lewe. Maar hierdie keer sal dit vir ewig wees.
Hemel op aarde. (lesse vir 'n ander dag)
5. Ons praat oor die volheid van God. Onthou wat volheid beteken. Dit kom van 'n woord (werkwoord)
dit beteken om vol te maak. Replete beteken oorvloedig voorsien. As dit as selfstandige naamwoord gebruik word, beteken dit wat
vul of word gevul en, by implikasie, voltooi of bereik die beoogde doel.
a. In Ef 1:23 word die kerk (gelowiges) die volheid van Jesus genoem. v23 – Wat is sy liggaam, die
volheid van Hom wat alles in alles vul - want in daardie liggaam leef die volle maat van Hom wat maak
alles volledig, en Wie vul alles oral [met Homself]. (Amp)
b. Diegene wat in Jesus glo en uit God gebore is, is vervul met God, met die volheid van God, of
wat ons nodig het om ons te bemagtig om te wees en te doen wat God van ons vra, sowel as om verander te word
en ten volle herstel na alles wat God ons beoog om te wees.

1. Sy brief aan die Efesiërs word op 'n baie sistematiese manier uiteengesit. (Ons kan 'n reeks daaroor doen). Maar let wel
verskeie punte as ons hierdie les afsluit.
TCC - 988
4
a. In die eerste drie hoofstukke lê Paulus God se plan vir die mens uiteen en verduidelik hoe God dit bewerkstellig
Sy plan alhoewel Jesus en sy offer aan die kruis. Dan verduidelik Paulus die transformerende effek
Christus se werk aan die kruis (wat die nuwe geboorte moontlik gemaak het) het in diegene wat in Jesus glo.
In die laaste drie hoofstukke gee Paulus praktiese instruksies oor hoe om te lewe en te wandel in die lig van
die effek van die offer van Christus en die krag van God by diegene wat glo.
b. Paulus open en sluit die eerste afdeling met die gees-geïnspireerde gebede. Ek het jou aangemoedig om
bid hierdie gebede vir julleself.
1. In Ef 1: 16-23 het Paulus gebid dat, soos Christene God beter leer ken, dit sou doen
toenemende openbaring op drie gebiede: die hoop op God se roeping, die rykdom van sy erfenis in
die heiliges, en die buitengewone grootheid van sy krag in en teenoor ons wat glo.
2. Paulus sluit hierdie gedeelte ook af met 'n gebed wat deur die Heilige Gees geïnspireer is. In Ef 3: 14-21 bid hy dit
Christene sal die grootheid van die krag wat daarin werk, ken en dit ook so wees
gevul met die volheid van God.
2. Hoe kan u min of meer die Oneindige God in u hê? Baie mense sou dit beantwoord
bevraagteken baie verskillende maniere met voorstelle oor hoe u meer van God in u kan kry. Maar dit is nie
regtig die manier om daarna te kyk. Jy het óf God in jou óf jy het nie.
a. Dit is die vraag om bewus te raak van wat u is (God se woonplek) en wat u het (God)
in jou deur sy Gees) en leer hoe om toenemend met Hom saam te werk.
b. Neem tyd om na te dink oor die feit dat God deur sy Gees in jou is. Dit is een manier waarop jy word
bewus daarvan. En soos herhaaldelik gesê, kom dit deur gereelde, stelselmatige lees van
die Nuwe Testament en gereeld bid in die Heilige Gees. II Kor 3:18
3. Laat ons hierdie les afsluit deur die tweede gebed van Paulus te lees. Ef 3: 14-21 (NLT)
a. v14-16 – As ek dink aan die wysheid en omvang van God se plan, val ek op my knieë en bid tot die
Vader, die Skepper van alles in die hemel en op die aarde. Ek bid dat van sy glorieryke, onbeperkte
hulpbronne wat hy deur sy Heilige Gees u sterk innerlike krag gee.
b. v17-18 – En ek bid dat Christus meer en meer tuis sal wees in u harte as u op Hom vertrou.
Mag u wortels diep in die grond van God se wonderlike liefde neerdaal. En mag u die krag hê
om te verstaan, soos alle mense van God moet wees, hoe breed, hoe lank, hoe hoog en hoe diep sy liefde is
regtig is.
c. v19-21 – Mag u die liefde van Christus ervaar, alhoewel dit so groot is dat u nooit ten volle sal wees nie
verstaan ​​dit. Dan sal jy gevul word met die volheid van lewe en krag as wat van God kom.
d. v20-21 –Eer aan God! Deur sy magtige krag binne ons werk, is hy in staat om te bereik
oneindig meer as wat ons ooit sou waag om te vra of te hoop, mag hy die eer in die kerk ontvang en
in Christus Jesus vir ewig en altyd deur eindelose eeue. Amen.
4. Paulus praat nie van 'n tegniek om resultate te kry nie. Hy praat oor die gevolge van u bewustheid
verhouding met God, die Almagtige. God, die Skepper van alles is deur u Gees in u. Meer volgende week!