DIE GOEIE NUUS

1. Die Bybel gee baie inligting oor die wêreldomstandighede wanneer die Here weer kom. Dit beskryf 'n wêreldwye stelsel van regering, ekonomie en godsdiens onder voorsitterskap van 'n wêreldheerser wat met die hand uitgesoek en bemagtig word deur Satan - sy Anti (of in die plek van) Christus. Op 13; II Tess 2: 3-10
a. Om onder meer hierdie toestande te ontwikkel, moet mense bereid wees om 'n valse Christus te aanvaar. 'N Valse Christendom moet ontwikkel - een wat die Anti of in die plek van Christus verwelkom.
b. Dit beteken dat die opregte Christus - Jesus, wat in en deur die Bybel geopenbaar word - moet ondermyn word. Die proses is reeds goed aan die gang.
1. Die persoon van Jesus (wie Hy is) en sy werk (waarom Hy gekom het) word soos nooit tevore verkeerd voorgestel nie - nie net onder ongelowiges nie, maar onder baie wat glo dat hulle Christene is.
2. Daarom neem ons tyd om te kyk wie Jesus is en waarom Hy gekom het - volgens die Bybel. Akkurate kennis uit die Bybel is ons beskerming teen misleiding. Ps 91: 4
c. Rom 1: 18-32 beskryf die afwaartse spiraal van menslike gedrag wanneer hulle die Almagtige God verwerp - insluitend Sy regverdige woede oor hulle sonde (lesse vir 'n ander dag). Let op een punt vir nou. Hulle verwerping van Hom begin met die verwerping van die waarheid.
1. “Maar God wys sy toorn uit die hemel teen alle sondige, goddelose mense wat die waarheid van hulself wegstoot (of verhoed dat die waarheid bekend word) ... In plaas daarvan om te glo dat hulle weet wat die waarheid oor God is, het hulle doelbewus leuens geglo. ”(V18; v25, NLT)
2. Terwyl die wêreld God toenemend laat vaar, verwerp hulle die waarheid omdat God die Waarheid is. Hy is die standaard waaraan al die ander beoordeel moet word. Jesus — wat God geïnkarneerd is — is die Waarheid. Johannes 14: 6
2. Die absolute waarheid as konsep is in ons kultuur grotendeels weggegooi. 'N Absolute waarheid is daar geen uitsonderings of kwalifikasies nie. Twee plus twee gelyk aan vier is 'n absolute waarheid. Maak nie saak hoe u die getalle rangskik of watter kleur ink u gebruik as u die formule skryf nie, twee plus twee is altyd gelyk aan vier.
a. Ons leef nou in 'n kultuur wat inligting oor die werklikheid (waarheid) kry uit wat mense voel. Objektiewe waarheid is irrelevant: objektiewe getuienis is irrelevant. Die kwessie is: Hoe voel ek daaroor? Dinge is waar as ek voel dat hulle waar is: ek voel net dat twee plus twee vyf is. Waarheid, vir daardie persoon, het subjektief geword (en dus nie meer absoluut nie).
1. Doelwit beteken dat dit buite bestaan ​​en onafhanklik van die gees. (Iets is waar, want dit is absoluut - onafhanklik van my.) Subjektief beteken dat dit uit u self of verstand kom.
2. Ons het etlike geslagte jeugdiges opgelewer vir wie objektiewe feite nie saak maak nie, wat glo dat daar geen absolute dinge is nie. Alles is relatief (nie absoluut of onafhanklik nie). Dit is nie ongewoon om mense te hoor sê nie: dit is u waarheid, nie my waarheid nie.
A. Die Oxford Dictionary kies elke jaar 'n internasionale woord van die jaar. Dit doen dit om maniere te wys hoe ons taal verander na aanleiding van die huidige gebeure. Die woord “post-waarheid” was 2016 se internasionale woord van die jaar
B. Post-waarheid word omskryf as: verband hou met of aandui van omstandighede waarin objektiewe feite minder invloed het op die vorming van die openbare mening as 'n beroep op emosie en persoonlike geloof.
C. Dink aan die peilings wat u in die nuus sien wat mense vra: Dink u dat hierdie persoon skuldig of onskuldig is? Hulle vra mense om hierdie vasberadenheid te neem, nie op grond van die feite in die saak nie, maar op grond van hoe hulle daaroor voel.
b. Sulke denke het Christelike kringe binnegedring. Dit word meer gereeld om mense te hoor wat beweer dat hulle Christene is, soos hierdie uitsprake lewer: ek voel net dat 'n liefdevolle God nooit iemand hel toe sou stuur nie. Ek weet die Bybel sê dat ek dit nie moet doen nie, maar dit maak my gelukkig. Ek het daaroor gebid, en ek voel dat God wil hê dat ek gelukkig moet wees, en daarom sal ek dit met sy seën doen.
1. Dit is voorbeelde van die versaaking van die waarheid ten gunste van 'n leuen. Dit is voorbeelde van mense wat bereid is om 'n valse Christus en 'n valse evangelie te ontvang. Ons dink gewoonlik aan mense wat vir 'n valse Christus sal val as 'gekke mense'. Maar dit is mense wat die waarheid van God se Woord laat vaar het, hetsy onwetend (deur gebrek aan of verkeerde inligting) of opsetlik.
2. As u hierdie 'kleiner stappe' van God se Woord wegneem (verwerping van wat u nie goed vind of goed voel nie), is dit baie makliker om die finale 'groot stap' na 'n valse messias te neem.
3. Met hierdie gedagtes in gedagte, gaan ons voortgaan om te kyk na wat die Bybel openbaar oor wie Jesus is, waarom Hy aarde toe gekom het, en waarom Hy binnekort terugkom.

1. Die woord sonde word op baie maniere in die Bybel gebruik. Dit is beide 'n aksie en 'n innerlike element in die gevalle mensdom. Die Griekse woord vertaalde sonde beteken om die merk te mis; om van die pad af te swaai.
a. Alle mense het 'n morele verpligting om hul Skepper te gehoorsaam. Prediker 12: 13 — Die uiteinde van die saak is: Vrees God (weet dat Hy is, eer en aanbid Hom) en hou sy gebooie: want dit is die hele (plig) van die mens, [die volle oorspronklike doel van sy skepping, die voorwerp van God se voorsienigheid, die wortel van karakter, die fondament van alle geluk] (Amp)
1. Nie net is God die standaard van die waarheid nie, Hy is die standaard van wat reg is. I Pet 1: 16 - Wees heilig, want ek is heilig. Heilig word gedefinieer as moreel skoon, regop, onberispelik in hart en lewe.
2. Ons is bedoel om heilige lewens te leef. Dit is waar ware geluk gevind word (lesse vir 'n ander dag).
b. Ons punt vir nou is dit: Almal het misluk in hul morele verpligting om hul skepper te gehoorsaam. Alhoewel ons onsself en / of ander as goeie mense beskou, is dit nie die standaard wat ons stel nie. Rom 3:23 - Want almal het gesondig; almal skort tekort aan die heerlike standaard van God (NLT). Dit is die waarheid.
2. Rom 6: 23 — Die loon van die sonde is die dood. Dood is meer as fisiese dood. Die dood van die liggaam is 'n gevolg of uitvloei van 'n ander kategorie dood - skeiding van God wat die lewe is.
a. Gen 2: 17 - God het Adam en Eva gewaarsku dat as hulle ongehoorsaam was aan hulle, hulle sou sterf. Die Hebreeus lui: As jy sterf, sal jy sterwe. Toe Adam en Eva gesondig het, het hul liggame nie onmiddellik gesterf nie. 1. Hier is wat gebeur het. Gen 3: 7 - Op daardie oomblik het hulle oë oopgegaan en hulle het skielik skaam gevoel oor hul naaktheid (NLT). Die eerste gevolge van sonde en dood was skaamte en vrees, wat hulle vir God verberg het (Gen 3: 8-10).
2. Gen 3: 22-24 — Toe is hulle afgesny van toegang tot God se lewe. Die boom van die lewe was 'n regte boom, maar dit was ook simbolies van die ewige lewe in God self. Dit was God se bedoeling dat die mens vrylik sou verkies om verenig te wees met die lewe in Hom. Die uiteindelike uitdrukking van die dood is die ewige skeiding van God, soms ook geestelike dood genoem. (baie lesse vir 'n ander dag)
3. As hoof van die menslike ras het Adam se optrede die rasbewoner in hom beïnvloed. Rom 5: 12 - Toe Adam gesondig het, het die sonde die hele mensdom betree. Die sonde van Adam het die dood gebring, sodat die dood na almal versprei het vir almal wat gesondig het (NLT).
b. Jesus het hierdie toestand reggestel deur die ding wat die dood oorheers het oor die mensdom (ons sonde) te verwerk en dit vir ons moontlik te maak om verenig te word tot die ewige lewe, die lewe in God.
1. II Tim 1: 10 - [Dit is daardie doel en die genade] wat Hy nou bekend gemaak het en dit [aan ons] ten volle geopenbaar en geopenbaar het deur die verskyning van ons Verlosser Christus Jesus wat die dood nietig verklaar het en die lewe en onsterflikheid - dit wil sê immuniteit teen die ewige dood - aan die lig gebring deur die Evangelie. (Amp)
A. Rom 3: 24 - Maar nou verklaar God ons in sy genadige guns nie skuldig nie. Hy het dit gedoen deur Christus Jesus wat ons bevry het deur ons sondes weg te neem. (NLT)
B. Rom 3: 25 — Want God het Jesus gestuur om die straf vir ons sondes te neem en om God se woede teen ons te bevredig. Ons is reg met God wanneer ons glo dat Jesus sy bloed vergiet het en sy lewe vir ons opgeoffer het. (NLT)
2. Johannes 3: 16 — God het, in liefde, sy eniggebore (unieke) Seun (die Godmens) gegee om vir sonde geoffer te word (v14-15), sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.
A. Perish kom van 'n woord wat beteken om ten volle te vernietig, te vergaan of te verloor (in teenstelling met vernietiging). Dit word gebruik van die fisiese dood, maar ook van die ewige dood wat ewige uitsluiting van die koninkryk van God is (ook bekend as die tweede dood, Openb 20: 6; 10).
B. Jesus het gekom om mans en vrouens te red, eerstens van die ewige dood. Johannes 3: 17-18 — Want God het die Seun nie in die wêreld gestuur om te oordeel — om te verwerp, te veroordeel, om die wêreld te vonnis nie; maar dat die wêreld verlossing kan vind en deur Hom veilig en gesond kan word. Hy wat in Hom glo ... word nie geoordeel nie ... kom nooit tot die oordeel nie, want daar is geen verwerping, geen veroordeling (hy veroordeel geen veroordeling nie). (Amp)
3. Lukas 19: 10 — Jesus het gekom om die verlorenes te soek en te red. Verlore is dieselfde woord wat vertaal word as vergaan in Johannes 3:16. Deur ons sonde het ons verlore geraak aan ons geskape doel om heilige, regverdige seuns en dogters van God te word deur geloof in Christus. Ef 1: 4-5; Rom 8:29
3. Baie van die Christendom wat tans gewild is, is beïnvloed deur die Amerikaanse kultuur van die 20ste eeu en verskil baie van die wat in die Nuwe Testament aangebied word. (Daarom smeek ek u om gereelde, stelselmatige lesers van die Nuwe Testament te word - lees daagliks en lees deurgaans).
a. Gevolglik is verse soos Johannes 10:10 verkeerd geïnterpreteer om te beteken dat Jesus ons 'n oorvloedige lewe gegee het — wat 'n wonderlike, welvarende lewe in hierdie lewe beteken. Ek sê nie dat God daarteen gekant is dat ons 'n wonderlike lewe in hierdie lewe het nie, maar dit is nie die rede waarom Jesus vir ons gesterf het nie.
1. As ons Johannes 10:10 lees in die konteks van alles wat Hy gesê het totdat Hy die stelling gemaak het, vind ons dat Jesus verwys het na 'n oorvloed van ewige lewe.
2. Ons kan die konteks hiervandaan in Johannes 3 naspeur soos dit deur die volgende hoofstukke vorder (Johannes 4: 13-14; 5:24; 6: 35,40,47; 7: 37-38; ens.) Tot en met Johannes 10:10. Elke keer as Jesus verwys na die lewe wat Hy kom bring het, is dit duidelik dat Hy die ewige lewe bedoel - ook in Johannes 10:28.
b. Ek is seker dat baie van die mense wat leer dat Jesus gekom het om ons 'n wonderlike lewe te gee, opreg is. Maar baie wat hulle sê is onakkuraat en daarom onakkuraat. Onakkuraat is 'n ander woord vir verkeerd. As gevolg van die tye waarin ons leef, kan en word dwaling kettery. As gevolg van die toenemende misleiding in die wêreld, is dit nie die tyd om onbedagsaam met die Skrif te wees nie.
4. Ek Johannes 4: 9-10 — God het sy liefde vir ons getoon deur in Jesus se grootste behoefte te voorsien. Jesus het na die aarde gekom om vir ons te sterf. Aan die kruis het Hy ons by die dood aangesluit om ons deur die dood te bring, ons uit die dood te bring. Hy is in ons plek gestraf vir ons sondes. Heb 2: 14-15; Jes 53: 3-5
a. Jesus is die versoening vir ons sondes. 'N Versoening is 'n offer wat woede aanneem en versoening bring met iemand wat rede het om kwaad te wees.
1. Voordat ons gered is, was ons nie net dood in ons sondes of van God afgesny nie (Ef 2: 1), ons sonde het ons vyande van God gemaak (Rom 5:10). Ons was 'van nature kinders van [God se] toorn en erfgename van [Sy] verontwaardiging, soos die res van die mensdom' (Ef 2: 3, Amp).
2. Die plaasvervangende dood van Jesus het die goddelike geregtigheid teen ons vir ons sondes bevredig en die weg vir ons oopgemaak om heilige, regverdige seuns en dogters van God te word. Rom 8:30
3. Rom 8: 1-2 — Daarom [is daar] nou geen veroordeling nie — geen skuldig oordeel aan verkeerd nie — vir diegene wat in Christus Jesus is ... Want die wet van die Gees van die lewe [wat is] is in Christus Jesus [die wet van ons nuwe wese], het my bevry van die wet van sonde en dood. (Amp)
b. Die Almagtige God het ons sy liefde getoon, nie deur ons te sê om alles te doen wat ons gelukkig maak nie, maar deur sy Seun, die Here Jesus Christus, te stuur om ons grootste behoefte te herstel deur te sterf aan ons sondes.
1. As Hy jou liefgehad het en jou met jou grootste behoefte gehelp het toe jy Sy vyand was, waarom sou Hy jou dan nie nou help nie? Rom 8:32
2. Dit is 'n objektiewe feit. Dit is absolute waarheid. Dit hang nie af van hoe u voel of wat u dink nie. Dit is afhanklik van 'n histories-verifieerbare waarheid - Jesus Christus het uit die dood opgestaan ​​en die mag van sonde en die dood oor ons gebreek. I Kor 15: 55-57
c. Dit word deesdae al hoe meer gereeld gehoor dat mense wat beweer dat hulle Christene is, sê dat daar baie paaie na God is, en solank jy opreg is, maak dit nie regtig saak wat jy glo nie. Dit is nie waar of waarheid nie !! Jesus self het gesê: Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader nie, maar deur My (deur). Johannes 14: 6
1. As u verstaan ​​wat Jesus deur die kruis gedoen het, is sy stelling volkome sin. Alle mans is skuldig aan sonde en niemand kan na God kom sonder 'n versoeningsoffer of 'n offer wat versoening tussen God en mens bring nie.
2. Jesus is die enigste gekwalifiseerde om daardie offer te bring — en Hy het dit gemaak, maar u moet dit aanvaar (lesse vir 'n ander dag).

1. Markus 1: 14-15 — Jesus verklaar dat Hy die evangelie (goeie nuus) van die koninkryk (heerskappy) van God kom verkondig (verkondig). Om die goeie nuus te waardeer, moet u die slegte nuus verstaan.
a. Alle mans is skuldig aan sonde voor 'n heilige God en verdien oordeel en toorn (latere lesse). Ons is onder die heerskappy van sonde, Satan en die dood sonder enige uitweg. Hierdie aarde is nie soos dit behoort te wees vanweë die sonde van die mens nie. Dit is toegegooi met korrupte en dood. Gen 3: 17-19; Rom 5: 12-19; ens b. Jesus het tweeduisend jaar gelede in hierdie wêreld gekom om sonde aan die kruis te hanteer en die weg oopgemaak vir herstel tussen God en die mens.
1. Sy offer het dit moontlik gemaak dat mense gereinig word van die sonde en die heerskappy van God deur die nuwe geboorte in die harte van mense gevestig kon word. Die nuwe geboorte is 'n bonatuurlike transformasie wat sondaars verander in heilige, regverdige seuns en dogters van God. Johannes 3: 3-5; Lukas 17: 20-21
2. Die herstel van die heerskappy van God sal voltooi word in verband met die wederkoms van Jesus, toe Hy God se sigbare, ewige koninkryk op hierdie aarde opgerig het, nuut gemaak. Op 11:15; Handelinge 3:21; II Pet. 3:13; ens
c. Jesus het verklaar dat die tyd vervul is en dat die koninkryk naby is. Hy het mans aangespoor om hulle te bekeer en die evangelie te glo. As u die ware evangelie verstaan ​​- Jesus het gesterf vir ons sondes en uit die dood opgewek, en bewys dat daarvoor betaal word (I Kor. 15: 1-4) - kan u sien hoekom dit goeie nuus is.
2. As gevolg van wat Jesus gedoen het, het ons vrede met God - die verhouding is herstel en het ons toegang tot God. Rom 5: 1-2
a. God kan ons nou deur sy Gees en sy lewe inwoning neem - ons het 'n woonplek van God geword (I Kor 6: 19-20). 'N Proses van bonatuurlike transformasie is begin wat ons uiteindelik volledig sal laat ooreenstem met die beeld van Christus - ons soos Jesus in karakter en krag maak (Rom 8:29; Fil 1: 6).
b. Dit is alles goeie nuus. Maar dit is ook baie lesse vir 'n ander dag. Meer volgende week!