HOE OM MET DIE HEILIGE GEES TE SAAMWERK

Werk saam met die Heilige Gees
Heilige Gees op ons
Heilige Gees en gebed
Heilige Gees se geskenke
Wat is my geskenk?

1. Alhoewel hierdie misterie van die Drie-eenheid buite ons volle begrip is, is dit voordelig vir ons om dit te bestudeer.
a. As ons die Drie-eenheid bestudeer, sal dit ons ontsag en eerbied vir God verhoog.
b. Deur die Drie-eenheid te bestudeer, sal dit ons help om meer effektief met God saam te werk soos Hy in ons lewens werk.
2. God se duidelikste openbaring van Homself as drie persone in een God word gevind in wat Hy gedoen het om ons van ons sondes te verlos.
3. Elke persoon in die Godheid het 'n spesifieke rol in verlossing geneem - ons verlos van ons sondes en maak ons ​​seuns en dogters van God.
a. God die Vader het verlossing beplan en God die Seun gestuur om te sterf vir ons sondes.
Ef 1: 4,5; Johannes 3:16
b. God die Seun het gewilliglik die hemel verlaat en aarde toe gekom om ons plek aan die Kruis in te neem. Heb 2: 9,14,15; Matt 20:28
c. Toe die Seun, Jesus, na die hemel teruggekeer het, het God die Heilige Gees gekom, en Hy werk nou in ons die voordele van wat deur die kruis bereik is.
Titus 3: 5; Johannes 3: 3,5
4. Die Heilige Gees het baie spesifieke dinge in en deur ons gedoen.
a. Hy is hier om die waarhede van die Christendom lewendig te maak en om ons te leer en te lei. I Kor 2: 9-12; Johannes 14:26; 16: 13-15
b. Hy is hier om in ons te werk en ons aan te pas by die beeld van Christus. Rom 8:29
c. Hy is hier om Homself deur ons te demonstreer om die Seun en die Vader aan die wêreld rondom ons te wys. 2 Kor 4,5: 14; Johannes 12:XNUMX
5. In hierdie les wil ons aanhou kyk na die Derde Persoon van die Drie-eenheid, die Heilige Gees - wat Hy gestuur is om te doen en hoe ons met Hom kan saamwerk soos Hy werk.

1. Deur die kruis (sy dood, begrafnis en opstanding), het Jesus ons voorsien van alles wat ons nodig het om hierdie lewe en die lewe wat kom, te leef (gees, siel en liggaam).
Ef 1: 3; II Pet 1: 3
2. Die dinge wat God die Vader alreeds vir ons aan die kruis deur God die Seun voorsien het, tree in werking in ons lewens as ons dit glo en bely.
a. Redding van u sondes is bewerkstellig toe Jesus uit die dood opgestaan ​​het.
Die Rome 4: 24,25
b. Dit het in u lewe in werking getree toe u die feite van die evangelie geglo en bely het. Rom 10: 9,10; 15 Kor 1: 4-XNUMX
c. Die Heilige Gees is die lid van die Drie-eenheid wat in werklikheid op u van toepassing was en in u die verlossing wat Christus vir u aan die kruis gekoop het. Titus 3: 5; Johannes 3: 3,5
3. Die proses - weet wat Jesus deur die Kruis voorsien het, glo dit en bely dit - is veronderstel om voort te gaan nadat u wedergebore is, sodat die voordele en bepalings van verlossing al hoe meer in u lewe kan inwerk.
4. Die Heilige Gees werk met ons terwyl ons intelligent met Hom saamwerk. II Kor 13:14
a. Nagmaal = KOINONIA = vennootskap, lett: deelname; skerper, medewerker, metgesel.
b. 'N Goddelike Persoon het in vennootskap met u begin werk om die wil van God in u lewe uit te voer.
c. Jesus het die Heilige Gees die Trooster genoem - Raadgewer, Helper, Voorbidder, Advokaat, Versterker, Bystand. (Amp)
d. Markus 16: 20 - Terwyl ons die boek Handelinge lees, sien ons dat nadat die Heilige Gees op Pinksterdag gegee is, die dissipels uitgegaan het om die evangelie te verkondig, en die Heilige Gees, die derde persoon van die Drie-eenheid, begin het om werk saam met hulle en bevestig wat hulle gepreek het. Hy wil dit met, deur en vir ons doen.

1. Kommunikasie = KOINONIA = vennootskap, deelname. Ons vennootskap met die Heilige Gees en deelname aan die geloof word effektief namate ons erken wat in Christus in ons is.
a. Filémon 6 - En ek bid dat u deelname effektief sal word wanneer u erken dat u alles wat in Christus is, goed vind. (Montgomery)
b. Filémon 6 - Die voorgee van my gebede is dat hulle deelname aan u getrouheid, deur meer vertroud te raak met elke goeie gawe wat in ons gelowiges is, effektief kan wees om Christus se saak te bevorder. (Wade)
2. As gevolg van wat God die Seun vir ons aan die kruis gedoen het (vir ons sondes betaal), betower God die Heilige Gees ons nou om die voordele van die kruis op ons toe te pas en ons volledig in ooreenstemming te bring met die beeld van Christus.
a. Sy werk in ons, 'n vennootskap met ons, word effektief namate ons erken wie en wat in ons is - die persoon van God, die krag van God, die lewe van God.
b. Erkenning = EPIGNOSIS = volle onderskeiding, erkenning.
1. Dit is uiters belangrik dat ons God se woord bestudeer om te sien wat in ons gebeur het as gevolg van wedergeboorte en die Heilige Gees om ons te bewoon.
2. Dan moet ons daarmee saamstem - glo dit en spreek dit uit.
c. En terwyl ons dit doen, word dit wat met ons gebeur het, in ons effektief. Effektief = ENERGES = aktief, operatief.
3. Onthou hoe die reddende werk van Christus aan die kruis by u in werking getree het - u het die feite van die evangelie geglo en gespreek. Met ander woorde, jy het erken wat God vir jou gedoen het.
a. Die proses is om voort te gaan nadat u wedergebore is. Belydenis word gemaak tot krag, tot genesing, tot oorwinning, tot leiding en tot alles wat die Kruis voorsien het.
b. Belydenis = HOMOLOGIA = om dieselfde te sê as. U sê wat God sê.
4. God het al alles deur die Kruis alles vir ons voorsien, maar hoeveel ons ervaar van die voorsiening in hierdie lewe, hang meer van ons af as van God af.
a. U moet verstaan ​​dat daar 'n wettige sy aan die Christendom is (dit wat God reeds deur die kruis voorsien het) en 'n belangrike kant van die Christendom (wat ons eintlik ervaar).
b. Die Heilige Gees is hier om ons die ervaring te gee as ons met Hom saamwerk.
5. Fil 2: 12,13 - Paulus het Christene gesê om hul redding uit te werk. Dit beteken nie dat hulle moet werk om gered te word nie - hulle is gered. Om te werk = ten volle te bereik of te bewerkstellig.
a. Wat innerlik met ons gebeur het, is veronderstel om aan die buitekant te verskyn.
b. God werk in ons om te wil en uit sy welbehae te doen.
1. Werk = ENERGEO = om aktief te wees; dieselfde woord wat in Filemon 6 gebruik word.
2. Want dit is God wat altyd effektief in u werk - wat krag en begeerte in u skep en skep - om te wil sowel as om te werk tot sy plesier en tevredenheid en plesier. (Amp)
c. Ons vennootskap met die Heilige Gees word effektief wanneer ons erken wat of wie in ons is - God is in my, wat my die krag en die krag en die begeerte gee om sy wil te doen en sy wil te doen.
6. Elke Christen is vertroud met Fil 4:13. Hoe word daardie vers effektief of lewensbelangrik in ons lewe? Deur te erken wie en wat in u is.
a. I Johannes 4: 4 - God is in my, die Groter is in my om my in die lewe oor te dra.
b. Fil 2: 13 - God werk in my om te wil sowel as om sy welbehae te doen.
c. Heb 13: 21 - God werk in my wat welgevallig is in sy oë.
d. Fil 1: 6 - Hy wat 'n goeie werk in my begin het, sal dit voltooi.
c. Fil 4: 13 - Ek kan alles doen deur Christus wat my versterk.
7. As ons God van binne word, sal dit ons lewens omwentel.
8. Ons kyk so gereeld na ons omstandighede en probeer vasstel wat God doen.
a. Dit is 'n fout, want die meeste van Sy werk is agter die skerms nie gesien nie.
b. Werk eerder met God saam. Erken wat die Bybel duidelik sê Hy doen en wil doen. Hy werk in jou om jou soos Jesus te laat lyk.

1. Die Bybel is die bloudruk waarmee die Heilige Gees in ons lewens werk.
a. Die Bybel wys ons wat God vir ons gedoen het en in ons wil doen.
b. Deur middel van hierdie inligting, kan ons met die Heilige Gees saamwerk deur sy werk in ons te erken of te bely.
2. Terwyl ons God se woord lees, bestudeer, mediteer en dit gehoorsaam, bou die Heilige Gees die woord in ons en verander dit ons. Johannes 6:63; II Kor 3:18
a. Heb 4: 12 –Kragtig = ENERGES = aktief, operatief, effektief (dieselfde woord wat in Filemon 6 gebruik word).
b. I Thess 2: 13 - God se woord werk in diegene wat dit glo.
c. Die Heilige Gees pas ons deur die geskrewe woord aan die beeld van die Lewende Woord, die Here Jesus Christus.
d. Die Heilige Gees is hier om Jesus in elkeen van ons weer te gee. God se wil vir u is dat u aan die beeld van Christus voldoen. Rom 8:29
3. Terwyl u God se woord lees en bestudeer, leer om te dink in terme van: Hoe kan ek hiermee saamstem? Hoe kan ek dit erken? Hoe kan ek dit uitspreek?
a. I Kor 6: 11 - Here, ek dank u dat ek gewas is, dat ek geheilig is (geheilig), ek deur die Heilige Gees geregverdig is (in die Naam van die Here Jesus).
b. Rom 8: 11 - Dankie Here, dat dieselfde Gees wat Christus uit die dood opgewek het, in my woon en dat hy my liggaam en liggaam en lewe gee.
c. Rom 8: 14-16; Johannes 16: 13 - Dankie Here dat ek u kind is en dat u Gees my lei en my lei tot alle waarheid.
4. Dit spog nie of fokus op onsself nie - dit werk saam met God.
a. Terwyl ons erken wat vir ons gedoen is deur die kruis van Christus, kan en sal die Heilige Gees ons die ervaring gee.
b. Ons spreek hierdie dinge uit, nie om dit te laat gebeur nie, maar omdat dit reeds deur die Kruis voorsien is. U spreek die Heilige Gees toestemming om dit in u toe te pas.
c. Onthou, die Heilige Gees is 'n Helper, doen dit nie vir u nie, en doen dit nie teen u wil nie. Onthou, jy en Hy werk saam in vennootskap, in kameraadskap.
5. Dit is waar die gebed in die sendbriewe vir onsself en ander Christene deur die Heilige Gees gebid word.
a. Een van die redes waarom die Heilige Gees ons binnegedring het, is sodat ons kan weet wat die dinge deur die kruis deur God aan ons gegee word. I Kor 2:12
b. Hierdie inligting word in die Bybel (veral die sendbriewe) aan ons gegee, en die Heilige Gees is in ons om ons te leer en om die Bybel te verstaan. Johannes 16:13; 17:17; Ef 4: 11,12
c. Vra die Here om sy begrip te gee deur sy Gees wat in jou woon. Ef 1: 16-20; Kol 1: 9-11; Rom 15: 13,14

1. God werk in ons, in ons lewens deur sy woord en sy Gees.
a. God wil in ons en deur ons alles doen wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het.
b. God die Vader en God die Seun het God die Heilige Gees gestuur om dit te bewerkstellig.
c. Die bloudruk waarmee die Heilige Gees werk, is die Bybel, die woord van God.
2. Ons werk saam met hierdie goddelike Persoon, die Heilige Gees, deur te leer wat die Kruis vir ons voorsien het, deur dit te glo en dit uit te spreek.
3. Onthou, die Heilige Gees is ons erns en ons seël. Ef 1: 13,14; 4:30; II Kor 1:22; II Kor 5: 5; Rom 8:23
a. Wat is die doel van 'n seël? Om iets te verifieer, om eienaarskap van iets aan te dui, om die inhoud van iets veilig te beskerm.
b. 'N Ernstige bedrag is 'n deposito (eerste paaiement) en 'n belofte om die res te betaal.
c. Die Heilige Gees in ons is 'n voorsmakie van wat vir ons moet kom, en Hy is die waarborg dat dit sal kom. Fil 1: 6