WARE OORWINNING

1. In hierdie gevalle wêreld kom allerhande dinge na vore wat ons vertroue in God (ons verseker) kan ondermyn
vertrou op Sy karakter, vermoë, krag en waarheidsgetrouheid).
a. Wat ons sien en voel, lyk dit dikwels of God ons vergeet het of nie omgee vir ons nie.
As ons nie weet hoe om hierdie teenstrydige getuienis te hanteer uit wat ons sien en voel nie, kan dit skud
ons vertroue op God.
b. Hierdie gebrek aan vertroue kan ons gedrag beïnvloed en dit makliker maak om ongehoorsaam te wees aan God. So, ons neem
tyd om te praat oor hoe om onbeweeglik te word in die lig van die uitdagings van die lewe.
2. Die apostel Paulus is 'n voorbeeld van 'n man wat nie deur die swaarkry van die lewe beweeg het nie (Hand. 20: 22-24). laaste
week het ons gekyk na die feit dat hy vasbeslote was om sy wedloop te hardloop en sy kursus te voltooi.
a. Ongeag die afleidings wat hy ondervind het, Paulus weier om van hierdie doelwit af weg te kom. En, by die
Aan die einde van sy lewe kon hy verklaar: Ek het 'n goeie stryd geveg, ek het my kursus voltooi, ek het gehou
die geloof (II Tim 4: 7). Paulus het getrou aan Christus gebly. Hy het die oorwinning behaal.
b. Een van die temas wat ons in die Nuwe Testament sien, is dat gelowiges oorwinnaars is. Gelowiges is
oorwinnaars wat oorwin. Rom 8:37; I Kor 15:57; 5 Johannes 4,5: XNUMX; ens
1. Ons het baie verkeerde idees oor wat dit beteken om te wen, deels omdat twintigste
eeu-beginsels van sukses en welvaart is by baie van die gewildes opgeneem
leringe in die kerk.
2. Daarom dink ons ​​verkeerdelik dat oorwinning geen probleme beteken nie. Oorkom beteken om te wees
gelukkig en sorgeloos. En verowering beteken 'n vinnige einde aan enige probleme wat op ons pad kom.
c. Nie een van hierdie dinge is 'n Christelike oorwinning nie. Vir 'n Christen bly die oorwinning getrou aan Jesus.
Oorwinnaars herken die afleidings wat hulle fokus van Jesus kan verwyder en word nie deur hulle gestuit nie
hulle. Oorwinnaars hardloop hul wedloop en voltooi hul loop.
3. In hierdie les, as deel van ons bespreking oor onbeweeglikheid, gaan ons meer oor wat praat
ware oorwinning is en waarom ons verseker kan wees dat ware oorwinning ons s'n is.

1. Let daarop dat die vers begin met die woord “daarom” wat Paulus se gedagtes verbind aan wat hy regverdig
gesê: Ons kan nie beweeg nie, want God het ons die oorwinning gegee deur Jesus Christus. v57
a. Paulus was pas klaar met 'n lang gedeelte oor die opstanding van die dode. Die kerk in Korinte het
sommige wanopvattings oor die opstanding van die dode en Paulus het geskryf om dit reg te stel.
b. Voordat ons ons uitvind oor die oorwinning wat Jesus gelewer het, moet ons 'n paar kortliks maak
kommentaar oor die opstanding van die dooies.
1. Alle mense het 'n innerlike en uiterlike deel (II Kor 4:16). Die uiterlike deel is die
liggaamlike liggaam. Die innerlike deel is die immateriële gedeelte, saamgestel uit gees (regstreeks in staat)
gemeenskap met God) en siel (geestelike en emosionele fakulteite).
2. By die dood skei die innerlike gedeelte en die uiterlike gedeelte. Die liggaam keer terug na stof en die
innerlike gedeelte gaan in die hemel of die hel in.
3. God het nie ons liggame geskep om te sterf nie, of dat ons van ons liggame geskei moet word. Beide dood en
disembodiment vind plaas as gevolg van Adam se sonde. Gen 2:17; Rom 5:12
c. Die opstanding van die dode is die hereniging van die innerlike en uiterlike gedeeltes wat by die dood geskei is.
1. Dit is aan mense belowe sedert die vroegste dae van die geskiedenis van die aarde. Dit is deel van die verlossing
God het deur Jesus voorsien.
2. Job 19: 25,26; Jes 26:19; Eseg 37:12; Dan 12: 2), Hosea 13: 14 – Ek sal hulle van die dood verlos
TCC - 1010
2
(Lamsa); Ek, die dood se sterflike vyand, ek, korrupsie ongedaan maak (Knox).
2. Laat ons teruggaan na I Kor 15: 54,55 om die nadenke te kry. Dit begin: Wanneer dit verganklik en sterflik
sal onverganklikheid en onsterflikheid aangepak het. Dit is die opstanding van die dooies. Ons liggame sal wees
uit die graf opgewek en onsterflik en onverganklik gemaak.
a. Paulus het geskryf dat wanneer dit gebeur, dit die vervulling van 'n profesie is wat deur Jesaja opgeteken is: God
sal die dood verslind in die oorwinning. Jes 25: 8
b. Kyk na Jes 25: 7. Daar is 'n bedekking of sluier oor die gesig van alle mense, maar God sal dit vernietig.
Vernietig (v7) en insluk (v8) is dieselfde Hebreeuse woord. Dit beteken om te sluk of te verswelg.
1. In daardie tyd en kultuur is 'n bedekking oor die dood veroordeel. Die
die hele mensdom is skuldig aan sonde voor 'n heilige God en tot die dood veroordeel.
2. v7 – Op hierdie berg sal Hy (God) die roubedekking voor al die volke verwyder
kleed omhul alle nasies; hy sal die dood vir ewig vernietig. (Jerusalem)
3. Alle mense is weens die sonde van Adam onder die heerskappy van die dood. En ons het daartoe verbind
ons eie sonde en word skuldig voor God, wat die dood verdien. Jesus het gekom om af te skaf (breek die
krag, vernietig die dood en bring die ewige lewe vir almal wat in Hom vertrou. II Tim 1: 9,10
a. I Kor 15: 56 – Die angel van die dood is sonde. Sting (in die Grieks) beteken 'n bok of 'n dolk. Die dood is
teenwoordig in die skepping slegs as gevolg van sonde. Die dood het mag omdat mans skuldig is aan sonde en onder
sy heerskappy. Niemand ontsnap die dood nie. Dit is slegs 'n vraag van wanneer en hoe ons sterf.
b. Aan die kruis het Jesus vir ons sonde betaal, sodat ons vrygemaak kon word van die skuld en straf van sonde
wat die dood in al sy vorme is (lesse vir 'n ander dag). Jesus het gekom om mans uit slawerny te verlos
tot die vrees vir die dood. Heb 2: 14,15
1. Wanneer ons in Christus en sy offer vertrou, word ons bevry van die heerskappy van die dood. hierdie
beteken (onder andere) dat ons nie meer daarvoor hoef te vrees nie. Ons het 'n oorwinning daaroor. 15 Kor 7: XNUMX
A. As 'n Christen sterf, word hy (die innerlike man) tydelik van sy liggaam geskei en
gaan by die Here in die hemel wees.
B. By die opstanding van die dood (wat sal plaasvind in verband met die wederkoms)
van Jesus) sal hy herenig word met sy liggaam wat uit die graf opgewek is en onverganklik gemaak word
en onsterflik (nie meer onderhewig aan korrupsie en dood nie).
3. Wanneer ons liggame uit die graf opgewek word en lewend gemaak word met die ewige lewe (word
onveranderlik en onsterflik) sal die dood deur die lewe verswelg word, volgens Jesaja se profesie.
c. Die grootste geweer van die duiwel, ons ergste vrees, die een onomkeerbare toestand wat algemeen by alle mense bestaan
is verslaan deur die kruis en opstanding. Die grootste bedreiging van die lewe is weg.
1. Daar is nie net lewe na die dood nie, maar die dood is omgekeer deur herstel en herstel
van die liggaam by die opstanding van die dode.
2. Ons wen die grootste probleem deur die Here Jesus Christus. Daarom, Paulus
gesê, wat u ook al moet doen, bly getrou sodat u nie die dood misloop nie
verswelg deur die lewe. I Kor 15:58
4. Dit is waarom Paulus selfs in die aangesig van die dood onbeweeg was. Hy het geweet dat hy van die liggaam afwesig sou wees
is om by die Here teenwoordig te wees. En hy het geweet dat skeiding van die liggaam 'n tydelike toestand is
wat deur die opstanding van die dode reggestel sal word. Oorweeg hierdie stellings wat Paulus gemaak het.
a. Fil 1: 20,21 – Terwyl hy in die gevangenis was wat moontlik tereggestel is, was hy nie bekommerd nie: haal my hier weg!
Sy begeerte was dat God in hom verheerlik sou word, hetsy deur sy lewe of deur sy dood.
b. I Kor 15: 29-32 – Hy het vir die Korintiërs gesê: As die dooies nie opstaan ​​nie, waarom sou ek myself blootstel aan sulke
gevaar en daaglikse dood deur vervolging, soos ek toe ek in Éfese was (II Kor 1: 8).
c. II Kor 5: 1-4 – In die konteks van die dood deur vervolging het Paulus geskryf: Want ons weet dat as die
tent wat ons aardse huis is, word verwoes, ons het 'n gebou van God, 'n huis wat nie gebou is nie
hande, ewig in die hemele. Want in hierdie tent sug ons en verlang om ons hemelse woning aan te trek,
as ons inderdaad nie naak aangetrek word deur dit aan te trek nie. Want terwyl ons nog in hierdie tent is, kreun ons,
word nie belas nie, maar dat ons verder geklee sou wees, sodat
TCC - 1010
3
wat sterflik is, kan deur die lewe verswelg word. (ESV).
1. Mense interpreteer hierdie skrif verkeerd om te sê dat ons 'n ander liggaam in die hemel kry. Maar toe ons
lees alles wat Paulus geskryf het oor die opstanding van die dode, dit is duidelik dat Paulus bedoel het dat hy Jesus het
sal ons liggaam verander, nie vervang met 'n nuwe een nie. Fil 3: 20,21; I Kor 15: 51-53; ens
2. Tent is 'n verwysing na sy sterflike, verganklike liggaam. Hy het geweet dat 'n hemelse liggaam op hom wag
 nie 'n ander liggaam nie, maar sy liggaam is herstel en onsterflik en onverganklik gemaak
deur die opstanding van die dode.
3. Ons onsterflike en onverganklike liggaam word 'n hemelse liggaam genoem omdat dit deel is van die
verlossing wat in die hemel vir ons gereserveer is, gereed om geopenbaar te word met die wederkoms van Jesus na hierdie wêreld (I
Pet 1: 3-5), en omdat dit die krag uit die hemel is wat ons liggame sal opwek en transformeer.

1. Hierdie vers verwys na diegene wat doodgemaak is deur vervolginge wat deur Satan geïnspireer is. Hulle oorkom is
vasgemaak aan hul dood en nie aan die oorwinning van hul probleme in hierdie lewe nie. Hulle het oorkom omdat hulle
het getrou gebly aan Christus selfs in die aangesig van die dood. Dit is die ware oorwinning.
a. In Openb 2:10 het Jesus vir gelowiges gesê om getrou te wees tot die dood toe (of om hul wedloop te hardloop en te voltooi).
En Hy het agt spesifieke beloftes in die boek Openbaring gemaak aan diegene wat oorwin. Almal van
hulle het nie betrekking op hierdie lewe nie, maar op die lewe wat kom. Beskou twee voorbeelde.
1. In Openbaring 2:11 het Jesus gesê dat oorwinnaars nie deur die tweede dood beseer sal word nie. Die tweede
die dood is 'n naam wat gegee word aan die lot van almal wat Christus as Verlosser en Here weier. Hulle sal wees
ewig geskei van God wat die lewe is (Op. 21: 8; Op. 20: 6; lesse vir 'n ander dag).
2. In Openb 21: 7, die Almagtige, het God gesê: Hy wat oorwin (of oorwin), sal al hierdie dinge erwe
dinge, en ek sal vir hom 'n God wees, en hy sal my seun (Amp) wees. “Al hierdie dinge”, in konteks,
is 'n ewige lewe met die Here, in opgestane liggame, op hierdie aarde nuut gemaak.
b. As Openbaring 12:11 aangehaal word, word die laaste gedeelte van die vers dikwels oor die hoof gesien: Hulle het hulle nie liefgehad nie
hulle lewe tot die dood toe.
1. Let op hierdie vertaling: Hulle oorwinning was te danke aan die bloed van die Lam en die boodskap aan
wat hulle getuig het (20ste eeu), en nie deur hul eie lewens lief te hê nie: dit was hulle
bereid om te sterf (Norlie).
2. Dit is presies wat Paulus in Handelinge 20:24 gesê het toe hy 'n moontlike dood in die gesig gestaar het: Maar selfs die
offer van my lewe tel ek as niks (Weymouth) solank ek getrou bly aan Christus, hardloop my
wedloop, en voltooi my kursus.
3. Nie een van hierdie stellings beteken dat hierdie mense nie hul lewens liefgehad het nie. Almal wil
leef. Dit beteken dat hulle die regte perspektief gehad het. Hierdie lewe is nie al wat daar is nie. As ons wins
alles wat hierdie wêreld te bied het, maar die ewige lewe verloor, is alles verniet. Matt 16:26
c. Die dood moet gevrees word as u aan sonde skuldig is voor 'n heilige God. As gevolg van die bloed van
die Lam wat die prys vir ons sonde betaal het, die dood hou geen vrees vir Christene in nie. Deur Sy bloed,
Jesus het die prys vir ons sondes betaal en ons bevry van die heerskappy van die dood.
2. Kol 1: 20-22 – Paulus het geskryf dat God die Vader behaag het om vrede tussen homself en sondig te maak
mans deur die Kruis. Hy het dit gedoen sodat ons heilig en sonder gebrek voor Hom kon staan
onoplosbaar voor Sy soekende en deurdringende blik ”(v22, Wuest).
a. Let daarop dat Paulus onmiddellik na hierdie stelling geskryf het: v23 – Maar u moet voortgaan in die
geloof, gegrond en gevestig, en nie weggeruk word van die hoop op die evangelie nie.
b. Paulus het duidelik uiteengesit wat hy bedoel toe hy na die evangelie in I Kor 15: 1-4 verwys. Hy ook
het die Korintiërs daaraan herinner dat hulle dit wat hy nodig het, moet onthou (hou vas en hou vas)
het vir hulle gepreek. (Onthou, Paulus is direk deur Jesus self geleer. Gal 1: 11,12)
1. Dit is die evangelie (of die goeie nuus) volgens Paulus (en Jesus): Jesus het gesterf vir ons sondes, Hy
TCC - 1010
4
is begrawe en op die derde dag weer grootgemaak, alles volgens die Skrif.
2. Waarom is hierdie goeie nuus? Omdat ons almal skuldig is aan sonde voor 'n heilige God en dit verdien
ewige skeiding van Hom. Maar soos belowe is, het Jesus gesterf vir ons sondes en daarna opgestaan
die dooies toe die prys betaal is. Sy opstanding is 'n bewys dat Goddelike geregtigheid so was
tevrede met betrekking tot ons sonde. Rom 4:25; I Kor 15:17
3. As ons ons knie buig voor Jesus as Verlosser en Here, word ons geregverdig (vrygespreek, nie verklaar nie)
skuldig, alle aanklagte teen ons gedaal) en ons het vrede met God. Rom 5: 1
c. Kol 1: 5 – Paulus het aan die Kolossense gesê dat hulle deur die goeie nuus (die evangelie) weet dat hulle dit het
'n hoop wat vir hulle in die hemel opgeslaan is. Die hoop sluit in die toegang tot die hemel wanneer ons ons liggaam verlaat
met die dood, sowel as die krag van die hemel om ons liggame uit die graf te lig en ons met mekaar te verenig
hulle in verband met die wederkoms van Jesus. Dit is 'n ware oorwinning.
3. Die aand voordat Jesus na die kruis gegaan het, het Hy aan sy volgelinge gesê: In die wêreld sal julle verdrukking hê
en beproewings en benoudheid en frustrasie, maar wees van blydskap  neem moed, wees vol vertroue, seker,
onbewus  want ek het die wêreld oorwin.  Ek het dit die mag ontneem om jou skade te berokken
het dit vir jou oorwin (Johannes 16:33, Amp). Daar is baie in Sy stelling dat ons nie van plan is nie
bespreek nou, maar kyk na verskillende gedagtes.
a. Proewe en probleme is deel van die lewe in 'n gevalle, sonde-beskadigde wêreld. Ons gaan egter net verby
alhoewel hierdie lewe (I Pet. 2:11; 1:17). En, “hierdie wêreld in sy huidige vorm is besig om te verbygaan” (I Kor
7:31, NVG). Die glorie van wat ver gaan kom, oortref die uitdagings van hierdie lewe (Rom 8:18).
1. Jesus het nie gesterf om aan ons 'n probleem in die lewe te gee nie, of om hierdie lewe die hoogtepunt te maak van
ons bestaan. Hy het gesterf om ons te verlos van hierdie huidige bose wêreld (Gal 1: 4) en om dit te verseker
ons het 'n lewe buite hierdie lewe (I Pet. 3:18).
2. Deur te betaal vir ons sonde aan die kruis en die dood te bowe te kom deur sy oorwinningsoorwinning,
Jesus het dit ook vir ons moontlik gemaak om hierdie wêreld te oorkom. Die slegste ding wat hierdie lewe kan
bring ons pad (dood) kan ons nie skade berokken as ons aan Hom getrou bly nie. Hy het ons oorwinnaars gemaak.
b. In Rom 8: 35-39 vertel Paulus die vele uitdagings waarmee hy en Jesus se eerste volgelinge te staan ​​gekom het. maar
sy getuienis was: IN (in teenstelling met al hierdie dinge) is ons oorwinnaars (v 37). Hierdie woord
is 'n vorm van die woord wat oorwinnaar en oorwinnaar vertaal word in die verse waarna ons in hierdie les verwys het.
1. Paulus het geweet dat om 'n oorwinnaar te wees, nie 'geen probleme meer' beteken nie. Dit het beteken om getrou te bly
vir Jesus maak nie saak wat op sy pad gekom het nie. Hierdie houding het hom 'n oorwinnaar gemaak: As ek getrou bly
vir Christus wen ek. Hy het die dood vir my oorwin. Dit is 'n uiteindelike oorwinning, ware oorwinning.
2. Hy het geweet dat wat die lewe ook al sou wees, dit nie groter as God is nie en dat God dit sou doen
bewaar hom tot sy hemelse koninkryk.