WAARHEID VERANDER WARE

Lewe soos supermanne
Die ongesiene onthulling
Mediteer oor God se Woord
Stap soos Jesus geloop het
Leer om te regeer
Leer om te regeer II
Hy wat Beleiveth Hath
Soos Hy so is, is ons
Jy was, jy is
Die lewe van God
Meer lewe van God
Waarheid verander waar
Sê wat God sê
1. God het sy plan deur die kruis van Christus bereik. Gal 4: 4-6
a. Deur die Kruis het Jesus die prys betaal wat ons vir ons sondes verskuldig was en Hy het hulle verwyder.
b. Sy offer maak dit wettiglik moontlik vir God om sondaars te neem en hulle in seuns te maak.
2. God voer sy plan uit om ons seuns en dogters deur die nuwe geboorte te maak.
a. As iemand die feite van die evangelie glo (Jesus het gesterf vir ons sondes volgens
die Skrif is begrawe en op die derde dag weer opgestaan) en bely Jesus as sy Verlosser en Here, hy is wedergebore. I Kor 15: 1-4; Rom 10: 9,10
b. By die nuwe geboorte plaas God sy lewe en natuur in ons, wat ons letterlike seuns en dogters maak. Johannes 5:26; I Johannes 5: 11,12; II Pet 1: 4
3. As u in Jesus glo, is u eintlik verenig met Jesus, en kom sy lewe in u.
a. Johannes 3: 16 – Die frase glo in Hom, in die Grieks, is letterlik glo in Hom.
b. Die Bybel gebruik verskeie woordfoto's om ons verhouding met die Here te beskryf, wat almal 'n eenheid en 'n gedeelde lewe voorstel - Tak en Wynstok (Johannes 15: 5); Hoof en liggaam (Ef 1: 22,23); Man en vrou (Ef 5: 28-32).
c. I Kor 6: 17– 'n Man wat met die Here verenig is, is een met hom in die gees. (20ste eeu)
4. Daardie verbintenis met Christus maak van u 'n nuwe wese in u gees.
a. II Kor 5: 17 – Daarom, as iemand in Christus (die Messias) ingeneem is, is hy ('n nuwe skepsel heeltemal) 'n nuwe skepping; die ou (vorige morele en geestelike toestand) is oorlede. Kyk, die vars en nuut het gekom! (Versterker)
b. Wat ook al in daardie lewe is, die lewe wat in Jesus is, is nou in jou, want daardie lewe is in jou. 1 Kor 30:5; Gal 22,23: XNUMX
1. I Kor 1:30 - Maar u, maar u verbintenis met Christus Jesus, is 'n nageslag van God; en Christus het deur God se wil nie net ons wysheid geword nie, maar ook ons ​​geregtigheid, ons heiligheid, ons verlossing. (20ste eeu)
2. Johannes 16: 33 – Ek het dit vir u gesê, dat u deur my verbondenheid vrede kan hê. (Williams)
c. Ons staan ​​by die Vader en ons vermoë om hierdie lewe te leef, is presies wat Jesus gehad het toe Hy op hierdie aarde geleef het, omdat ons dieselfde lewe in ons het as wat Hy gehad het. Johannes 5:26; 6:57; 5 Johannes 11,12: XNUMX
1. Ef 3: 12 – En in eenheid met Christus en deur ons vertroue in Hom, vind ons moed om God met vertroue te nader. (20ste eeu)
2. I Johannes 4: 17 - Want ons besef dat ons lewe in hierdie wêreld eintlik sy lewe in ons is. (Phillips)
3. Rom 8: 17 – En as ons [sy] kinders is, dan is ons ook [sy] erfgename: erfgename van God en mede-erfgename met Christus - en deel sy erfdeel aan Hom. (Versterker)
5. I Johannes 2: 6; Johannes 14: 12 – Ons word geroep om in hierdie lewe soos Jesus te leef, deur Sy karakter en Sy krag te demonstreer. Dit is moontlik omdat ons Sy lewe en natuur in ons het.
6. Dit is wonderlike dinge om in die kerk te praat, maar is dit moontlik om so te leef?
a. Vir baie van ons verskil die manier waarop ons leef en voel baie anders as waarmee ons tot dusver gepraat het.
b. Daarom neem ons tyd om die Bybel te bestudeer en te leer wat met ons gebeur het toe ons wedergebore is, en leer om in die lig daarvan te leef.
c. Ons wil voortgaan met ons studie in hierdie les.
1. Die NT, veral die sendbriewe, bevat 'n lys van ongeveer 130 dinge wat in ons waar is, want ons is nuwe skepsels - geregtigheid, vrede, geduld, vreugde, oorwinning, gesag, genesing, ens.
2. Dit veroorsaak sekere probleme. Hoe kan ek 'n nuwe wese wees en so voel? Ek kan mense nie soos Jesus behandel nie. Ek is te ongeduldig. Hoe kan ek genees word? Ek het nog steeds seer! ens., ens., ens.
3. In die laaste les, het ons gesê, moet u verstaan: as u so praat, praat u van sininligting.
a. U gee die getuienis van u sintuie. Dit is akkuraat sover dit gaan. Maar daar is meer aan die verhaal as wat jy sien en voel.
b. II Kor 4: 18 – Daar is eintlik twee inligtingsbronne beskikbaar, gesien en ongesiens.
c. Die onsigbare is meer werklik as wat gesien word, want dit het geskep en sal die gesiene oorleef - en dit sal die gesien verander as u daarby wil aansluit.
d. Net omdat jy nie die nuwe skepping wat jy geword het, kan sien en die lewe van God in jou nie, beteken dit nie dat dit regtig is nie.
4. Ons kan dit so sê: daar is waar en daar is waarheid. Die twee is verskillend.
a. Dit is waar wat u sien en voel (voel inligting). Alhoewel dit eg is, kan dit verander.
b. Waarheid sê God in sy woord, die Bybel (openbaringskennis). Dit kan nie verander nie. Matt 24:35
c. En God se waarheid kan u waarheid verander as u daarby wil aansluit. Johannes 8: 31,32
5. U staan ​​saam met (kies kant) met die waarheid (God se woord) deur dit te sê en deur dit te doen.
C. Deur die nuwe geboorte het God ons meesters gemaak wat met woorde in die lewe kan regeer. Rom 5:17;
I Johannes 5: 4; Openb 12:11
1. Ons moet leer om God se woord oor onsself en ons situasie te spreek ondanks wat ons sien of voel.
2. Die Heilige Gees is hier om in en deur ons alles te doen wat Christus vir ons aan die kruis gedoen het.
a. Hy doen dit deur die woord van God. As ons uit die Bybel uitvind wat God vir ons gedoen het deur die kruis van Christus en die nuwe geboorte en daarmee saam (spreek dit uit, doen dit), maak die Heilige Gees daardie woord goed in ons ervaring.
b. Rom 10: 9,10 – Die woord belydenis is HOMOLOGIA wat beteken om dieselfde te sê as. Toe u Jesus as Here en Verlosser bely, het u gesê wat God sê, en Hy het u gered.
3. Om dieselfde te sê wat God sê, is 'n belangrike deel van die Christelike lewe. Heb 4:14; 10:23; 13: 5,6
4. Ons leef deur geloof, wandel deur geloof, oorwin deur geloof - en geloof spreek. II Kor 4:13
a. Geloof is die aksie wat u neem in die gesig van bewyse wat teenstrydig is. U sê wat God sê ondanks wat u sien of voel.
b. As u uitspreek wat God oor u en u situasie sê ondanks wat u sien en voel, pas u waarheid toe op wat waar is - en die waarheid sal die ware verander.
5. I Johannes 5: 4 – Oorwinnaars (wat ons is) word deur geloof oorwin. Ons kan dit so sê - ons word oorwin deur die Bloed van die Lam en die getuienis. Op 12:11
a. Die Bloed van die Lam (Christus se offer aan die kruis) het dit vir ons moontlik gemaak om die lewe en die natuur van God te ontvang deur die nuwe geboorte, wat ons weer nuwe skepsels gemaak het.
b. Getuienis = getuienis gelewer. Ons oorwin deur God se woord te spreek oor wat die Bloed vir ons gedoen het. Ons lewer getuienis (spreek God se woord) vir die dinge wat God deur die wedergeboorte in ons gedoen het.
c. God se rekord is dat Hy ons die ewige lewe gegee het. I Johannes 5: 9-11 (dieselfde Griekse woord) –En hierdie getuienis is dat God ons die ewige lewe gegee het, en hierdie lewe word gegee deur eenheid met sy Seun. (Williams)
d. Ons getuig (sê) dat die lewe van God in ons is en dat dit is wat God sê dat ons is, het wat Hy sê dat ons het, en kan doen wat Hy sê dat ons kan doen.
6. Dit is hoe Jesus geleef het toe Hy op aarde was. Ons moet wandel soos Hy geloop het. I Johannes 2: 6
a. Jesus het die waarheid gepraat in die aangesig van die waarheid. True = Hy was 'n Joodse timmerman. Waarheid = Ek is die lig van die wêreld. Johannes 8:12
b. Jesus was, is, die lig van die wêreld. Hy het net nie so gelyk nie. Hoe het Hy opgetree soos wat Hy was? Hy het gesê dat Hy die lig van die wêreld was.
c. Johannes 5: 36-39 – Jesus het die getuienis (woord) van sy Vader gehad oor wie Hy was en Hy het dit uitgespreek. Hy het dit bely.
d. Ef 5: 8 - U was duisternis. Nou, deur die nuwe geboorte, is jy lig. Hoe tree jy so op? U sê dit.
7. Dit is 'n hele les vir 'n ander tyd, maar let op: Jesus het dinge met woorde gedoen.
a. Hy het ons die waarde van woorde geleer - die gesag en die krag in woorde. Hy het die woorde van sy Vader uitgespreek.
b. Met woorde, Hy het mense genees, die dooies opgewek, water in wyn omgesit, brood laat toeneem, stil storms gemaak.
c. Sy woord in ons lippe sal doen wat die woord van die Vader in sy lippe gedoen het. Soos Hy in hierdie wêreld is, so is ons ook deur die nuwe geboorte. I Johannes 4:17

1. Gen 1:26; Johannes 4: 24 – Ons is gemaak na die beeld en die gelykenis van God. Dit beteken:
a. Ons is in dieselfde klas as God. Dit beteken nie dat ons God is nie. Dit beteken dat ons so gemaak is dat God ons kan bewoon en met ons gemeenskap kan hê.
b. Ons is ewige wesens. Noudat ons bestaan, gaan ons vir ewig lewe.
c. Ons kan onafhanklik van ons liggame leef.
2. Paulus het verstaan ​​dat hy 'n geestelike wese was wat sy siel en liggaam sou oorheers.
a. Ek = die geesmens. Fil 1: 22-24; 4:13; I Kor 9:27; II Kor 5: 6; II Kor 4: 7-11
b. Dit alles het Paulus in staat gestel om onafhanklik van omstandighede te leef. Fil 4:11 Want hoe dit ook al sy, ek het geleer om onafhanklik te wees
omstandighede. (20ste sent)
c. Onafhanklike van omstandighede is 'n ander manier om te sê dat ons in die lewe regeer.
3. U identiteit is nou dat u 'n geestelike wese is wat die lewe en die natuur van God in hom het.
a. Johannes 3: 3-6 – Dit wat uit die Gees gebore is, is gees. Jy is 'n gees.
b. U word van bo gebore (Johannes 3: 5). U is uit God gebore (Johannes 5: 1). U is van God (4 Johannes 4: XNUMX).
c. U moet leer om uself vanuit daardie oogpunt te sien. II Kor 5: 16 - Gevolglik skat en beskou ons niemand voortaan uit 'n [suiwer] menslike oogpunt nie - in terme van natuurlike waardestandaarde. [Nee] alhoewel ons Christus eens vanuit 'n menslike oogpunt en as 'n mens geskat het, [weet ons nou dat ons Hom nie meer [wat die vlees betref] nie. (Versterker)
d. Dit is hoe God jou sien. As Hy na jou kyk, sien Hy sy eie aard. Hy het dit daar gesit !! Hy wil hê dat jy jouself so moet sien.
4. Om geestelik bewus te wees, beteken regtig om God-van-binne-minded te word.
a. U leef u lewe met die besef dat u die lewe van God in u het, dat God in u woon.
b. U weet dat God nou op grond van hierdie feite met u handel. U weet dat u op grond van hierdie feite met Hom kan verband hou.
c. U kan die lewe en die probleme daarvan hanteer aan die hand van hierdie feite - die Groter is in u. I Johannes 4: 4
5. Die probleem hiermee is dat ons baie meer bewus is van wat ons sien en voel as van geestelike realiteite. Dit verander nie bloot omdat ons wedergebore is nie.

1. Dit is nie 'n vraag om van God af te kom nie, dit is 'n vraag om uit te vind wat ons is en het deur die wedergeboorte en dan in die lig daarvan te loop.
a. Wat as Jesus huil en tot die Vader bid - Maak my die lig van die wêreld !?
b. Of, wat as Hy oor en oor bely het - ek glo dat ek die lig van die wêreld is. Ek glo dat ek die lig van die wêreld ontvang.
c. Nee, Hy WAS en IS die lig van die wêreld. Al wat Hy moes doen, was om so op te tree - op te tree volgens die woord van sy Vader, op te tree soos wat Hy was.
2. Beskou 'n ander voorbeeld: ek is 'n vroulike vrou met my eerste geboorte.
a. Of ek dit weet of glo, dit is wat ek is. Ek is 'n vroulike vrou, nie omdat ek dit glo nie, maar omdat ek dit gebore is.
b. Ek kan nooit wees, sal nooit wees nie, meer vroulik of meer menslik as wat ek was op die oomblik toe ek swanger geword het as wat ek nou is.
c. Ek kan groei in my bewustheid van vroulike mens en in my vermoë om in die lig daarvan te wandel.
d. En as ek my hele lewe lank teenstrydige bewyse gehad het (my ouers het my as 'n seun grootgemaak), kan dit my 'n geruime tyd neem om die feite oor te gaan oor wat ek regtig is, totdat daardie feite my aanbreek en my bewusteloos word. , outomatiese reaksie op die lewe.
e. Dit is nie nodig dat ek honderde kere bely dat ek 'n vrou is om dit so te maak nie. Ek hoef nie te glo dat ek vroulikheid ontvang nie. Ek is 'n vrou.
f. Ek moet begin erken wat ek is, en dit oor en oor sê totdat die onwerklikheid van wat ek sê, verdwyn het en die waarheid my oorheers.
3. Belydenis van die woord (om dieselfde te sê as wat God sê) versterk u gees - die nuwe skepsel - totdat daardie deel oorheers. I Johannes 2:14; I Pet 2: 2; Kol 3:16
1. Gelowiges het omdat hulle gelowig is, nie omdat hulle glo dat hulle dit het nie. Hulle het dit gekry toe hulle met Christus verenig het.
2. Nou moet ons wandel in die lig van wat ons is en deur die eenwording met Christus. Ek moet vir myself sê wat God oor my sê.
a. As ek dit doen, sê ek dat wat God sê, is ten spyte van wat ek sien of voel.
b. Die Bybel is dat God nou met my praat. Sy integriteit lê agter wat Hy sê.
c. Die Heilige Gees is in my om daardie woord goed te maak in my ervaring net soos Hy gedoen het toe ek Jesus as Verlosser en Here bely het. Titus 3: 5
3. Ek hou nou vas aan my geloofsberoep, omdat God getrou is.
a. As ek dit doen, pas ek God se waarheid op waar toe - en my ervaring, gevoelens, liggaam, sal verander.
b. Ek is wat God sê ek is. Ek het wat God sê dat ek het. Ek kan doen wat God sê dat ek kan doen.
4. Die kragte wat my teëstaan, is in die sin realm - dit is waar.
a. Maar die krag wat in my is, is die lewe en die natuur van God (Zoe). Ek is verenig met God se krag en vermoë (DUNAMIS). Die Heilige Gees woon my in.
b. Geestelike kragte (die waarheid) is groter as die kragte op die gebied (waar).
c. Ek handhaaf (hou vas) aan my belydenis van onsigbare geestelike werklikhede wat deur God se woord (die Bybel) aan my geopenbaar is - te midde van sinlike teenstrydighede met kennis - en dinge verander. Waarheid verander waar.