Wandel soos JESUS ​​WALKED

Lewe soos supermanne
Die ongesiene onthulling
Mediteer oor God se Woord
Stap soos Jesus geloop het
Leer om te regeer
Leer om te regeer II
Hy wat Beleiveth Hath
Soos Hy so is, is ons
Jy was, jy is
Die lewe van God
Meer lewe van God
Waarheid verander waar
Sê wat God sê
1. God se plan was en is om seuns en dogters te laat ooreenstem met die beeld van Jesus Christus. Ef 1: 4,5; Rom 8:29
a. Op grond van sy voorkennis het God hulle gekies om die gesinsbeeld van sy Seun te dra. (Phillips)
b. Want God het dit ooit vantevore van sy eie geken, en Hy het ook ingestel op die vorm van sy Seun. (NEB)
2. Om aan die beeld van Jesus Christus gelykvormig te wees, beteken:
a. Ons praat, tree op en dink soos Jesus en verteenwoordig beide Sy karakter en Sy krag akkuraat. I Johannes 2: 6; Johannes 14:12
b. Deur na ons te kyk, kan u sien in watter gesin ons is - ons het die gesinsbeeld.
3. Dit is God se wil dat ons as seuns en dogters van God op aarde moet lewe. Dit beteken:
a. Ons leef in 'n liefdesverhouding met ons hemelse Vader. Rom 8: 14-17
b. Rom 5: 17 – Ons regeer in die lewe. Regeer in die lewe beteken nie 'n probleemvrye lewe nie. Dit beteken dat ons te midde van probleme 'n oorwinning behaal. Dit beteken dat ons alles ervaar wat die Kruis van Christus voorsien het. Dit beteken dat ons die mag het om Jesus akkuraat voor te stel.
4. God maak ons ​​soos Jesus deur sy lewe en natuur in die nuwe geboorte in ons te plaas.
a. As ons wedergebore word, ontvang ons die ewige lewe (ZOE). Die ewige lewe is die lewe en die natuur van God. Johannes 1: 4; 5:26; I Johannes 5: 11,12; II Pet 1: 4; Heb 3:14
b. Daardie lewe maak ons ​​God se seuns en dogters. Ons is uit God gebore.
5. U moet verstaan ​​dat die mens 'n drieledige wese is - gees, siel (verstand en emosies) en liggaam. Ek Thess 5:23
a. Toe u wedergebore is, het u die lewe en die natuur van God in u gees ontvang, en u het 'n nuwe skepsel geword. God het ooreenstem met die beeld van Christus, innerlik, in u gees. II Kor 5: 17,18
b. Nou, daardie nuwe lewe in u gees is veronderstel om u siel en liggaam te oorheers, terwyl u die gevolge van hierdie innerlike verandering na buite aanneem.
c. Die Bybel sê dat u die nuwe man moet aantrek en verder ooreenstem met die beeld van Christus in u siel en liggaam. Ef 4:24; Kol 3:10
d. En uiteindelik sal Jesus ons liggaam verander in 'n liggaam soos sy eie liggaam.
Fil 3: 20,21; I Kor 15: 49-53
6. Deur sy lewe en die natuur in ons voer God die proses aan om ons aan te pas by die beeld van Christus.
a. Hoe meer ons in hierdie lewe aan die beeld van Christus gelykvormig is, hoe meer sal ons in die lewe regeer - omdat Jesus in die lewe geregeer het.
b. Hoeveel ons siel ooreenstem met die beeld van Christus in hierdie lewe, hang af van wat ons doen met God se woord, die Bybel, in hierdie lewe.
7. Ons neem die een of ander tyd om God se plan te bestudeer, sodat ons op intelligente wyse met Hom kan saamwerk, aangesien Hy ons aanpas by die beeld van Christus.
a. Dit is uiters belangrik dat ons verstaan ​​wat met die nuwe geboorte met ons gebeur het en leer om in die lig daarvan te leef.
b. Dit is waar die oorwinning lê. Dit is waar tevredenheid en onafhanklikheid van omstandighede gevind word. Fil 4:11
1. Die NT is baie duidelik. Ons is veronderstel om in hierdie lewe soos Jesus op te tree. I Johannes 2: 6
a. Wie beweer dat hy in hom woon, bind hom daartoe om te leef soos Christus self geleef het. (NEB)
b. Wie sê dat hy in Hom bly, moet - as 'n persoonlike skuld - wandel en optree op dieselfde manier waarop Hy gewandel en gedra het. (Versterker)
2. Inligting soos hierdie kan 'n bron van ontmoediging en selfs veroordeling wees, tensy u 'n paar basiese feite verstaan.
3. Toe Jesus op die aarde gewoon het, het hy geleef as 'n man wat bemagtig is deur die lewe van God, die Gees van God. Handelinge 10:38; Matt 4: 1,2; Markus 4:38
a. Toe Jesus na die aarde in Betlehem kom, het Hy die volle menslike natuur (gees, siel en liggaam) aangeneem - een persoon, twee geaardhede (menslik en goddelik).
b. Jesus het nie opgehou om God op aarde te wees nie, maar Hy het nie soos God geleef nie. Hy het sy regte en voorregte as God opsy gesit. Hy het sy godheid versluier en as 'n man geleef. Fil 2: 6-8
c. Terwyl hy op aarde was, het Jesus in die lewe van die Vader geleef. Johannes 5:26; 6:57
4. Die lewe waarmee die man Jesus geleef het toe hy op aarde was, het in u wederkoms in u opgekom.
a. Die lewe is nou in jou. I Johannes 5: 11,12; Johannes 15: 5; Kol 3: 4
b. Dit is hoe God die Vader op regverdige wyse kan verwag dat u soos Jesus sal leef.
5. U is 'n gees en u het nou die lewe en die natuur van God in u.
a. Johannes 3: 3-6 – Dit wat uit die Gees gebore is, is gees. Jy is 'n gees.
b. Dit is nou jou identiteit. U word van bo gebore (Johannes 3: 5). U is uit God gebore (Johannes 5: 1). U is van God (4 Johannes 4: XNUMX).
6. Jou liggaam hoef jou nie meer te regeer nie. Jou emosies hoef jou nie meer te oorheers nie. Omstandighede hoef u nie meer te regeer nie. U deur die lewe van God in u, kan in hierdie lewe regeer deur Jesus Christus - oor u liggaam, oor u emosies, oor u omstandighede.
1. Let op, Jesus is die absolute meester in hierdie situasie. v41-44
a. Hy is vol vertroue in die teenwoordigheid van sy Vader.
b. Hy is vreesloos voor die satan (dood - Heb 2:14).
2. Hoe kan Jesus so optree? Sommige mense sou sê dat Hy dit kan doen omdat Hy God is.
a. Jesus was en is sekerlik God. Maar Hy het nie so opgetree nie, omdat Hy God was.
b. Jesus het gesê dat Hy die dinge gedoen het wat Hy gedoen het deur die krag of die lewe van die Vader in Hom. Johannes 14:10
c. Jesus het nie soos God geleef terwyl Hy op die aarde was nie. Hy het geleef as 'n regverdige man wat deur God bemagtig is.
3. Dit is goeie nuus vir ons, want ons is regverdige seuns van God en ons het die lewe en die natuur van God om ons te bemagtig.
a. Daarom kan ons leef soos Jesus in hierdie wêreld geleef het. God beveel ons nie tot iets onmoontliks nie.
b. Noudat ons wedergebore is, kan ons leef soos God beveel.
Eph 2: 10
4. Geregtigheid is geregtigheid. Dit is reg om by God te staan. Geregtigheid maak mans meesters. Rom 5:17
a. Geregtigheid gee die mens die vermoë om in die teenwoordigheid van die Vader te staan ​​asof sonde nooit bestaan ​​het nie.
b. Geregtigheid gee die mens die vermoë om in die gesig te staar van satan, siekte, gebrek, vrees, as 'n absolute meester, vol selfvertroue en nie bang nie, want die sonde wat hierdie dinge mag oor ons gegee het, is betaal en verwyder.
5. Geregtigheid is 'n gawe van God wat na ons wedergeboorte na ons toe kom.
Rom 5:17; 10: 9,10
a. Omdat ons sondes betaal is deur die offer van Christus, het God ons regverdig verklaar (geregtigheid gereken). Rom 4: 22-25
b. Maar meer as dit, het God ons regverdig gemaak deur sy lewe (ZOE) in ons te plaas (geregtigheid gegee).
c. Wat ook al in Christus is, in sy lewe, is nou in ons omdat sy lewe in ons is - geregtigheid ingesluit. I Kor 1:30; II Kor 5:21; Ef 4:24
6. Dit is hoe God jou sien. As Hy na jou kyk, sien Hy sy eie aard. Hy het dit daar gesit !! Hy wil hê dat jy jouself so moet sien.
a. II Kor 5: 16 - Gevolglik skat en beskou ons niemand voortaan uit 'n [suiwer] menslike oogpunt nie - in terme van natuurlike waardestandaarde. [Nee] alhoewel ons Christus eens vanuit 'n menslike oogpunt en as 'n mens geskat het, [weet ons nou dat ons Hom nie meer [wat die vlees betref] nie. (Versterker)
b. Dat die lewe in jou nou jou posisie by God is. Dit het van u 'n letterlike, regverdige, heilige seun van God gemaak wat soos Jesus kan optree. Dit is wat jy is - 'n nuwe regverdige wese.
7. As u uself sien soos God u sien en soos u, die geestelike mens aan die binnekant, is, sal dit u lewe revolusioneer.
a. U sal u lewe lei met die bewustheid dat God nou met u handel op grond van hierdie feite: u is sy seun, sy dogter. Hy is u eie Vader.
b. U kan die lewe en sy probleme hanteer aan die hand van hierdie feite - daardie dinge het geen aanspraak op u nie, kan dit nie oor u heers nie, want u is vry van hulle heerskappy. Rom 6:13; Kol 1:13
8. U probeer nie iets word nie. U is iets, 'n regverdige nuwe wese. Nou moet u optree soos u is. I Johannes 4:17
a. Dit is vir ons die volmaaktheid van liefde, om vertroue te hê op die oordeelsdag, en dit kan ons ook hê, want selfs in hierdie wêreld is ons soos Hy is. (NEB)
b. Ons liefde vir hom groei dus al hoe meer en vul ons met volle vertroue vir die dag wanneer Hy alle mense sal oordeel - want ons besef dat ons lewe in hierdie wêreld eintlik sy lewe in ons is. (Phillips)
c. Sodat ons op die oordeelsdag vertroue kan hê - in ons wese, selfs in hierdie wêreld, wat Christus self is. (20ste eeu)
1. Ons moet God se woord bestudeer en uitvind wat God vir ons en in ons gedoen het.
a. God se woord funksioneer as 'n spieël wat wys wat nie sigbaar is vir die fisiese oë nie (die veranderinge in ons gees), maar tog is dit werklik.
b. Terwyl ons tyd spandeer om in die spieël te kyk, bou die Heilige Gees daardie woord in ons, en dit versterk ons ​​gees en verlig ons gedagtes, vernuwe dit en bring dit in harmonie met ons herskepte gees.
c. II Kor 3: 18 – En dan kan ons almal met onbedekte gesigte die heerlikheid van die Here aanskou. En ons word verander in sy gelykenis, van heerlikheid tot heerlikheid, deur die Gees van die Here wat in ons werk. (Norlie)
2. Ons moet God se woord oordink - klein stukkies kou tot ons dit sluk. Jos 1: 8
3. Ons moet oor onsself bely wat God sê. Dit is wat Jesus gedoen het. Johannes 11:25
4. Ons moet ophou beweeg deur sinskennis - dat dinge wat ons sien, die dinge wat ons voel. II Kor 4:18; Johannes 11:11, 39, 44
a. Wat ons sien en voel, is nie die finale woord nie - God se woord is finaal.
b. Op enige gebied van u lewe waar u sê - ek weet wat die Bybel sê, maar ... tot op daardie stadium word u deur u sintuie oorheers.
5. Jakobus 1: 18-25 – Op sy eie wens het hy ons deur die Woord van die waarheid sy eie seuns gemaak, sodat ons so te sê die eerste eksemplare van sy nuwe skepping sou kon wees. Laat elkeen, geliefde broers, vinnig luister, maar stadig om sy tong te gebruik, en stadig om sy humeur te verloor in die lig van wat hy ons dan gemaak het. Want die humeur van die mens is nooit die middel om God se ware goedheid te bereik nie. Moenie, ek smeek u, net die boodskap hoor nie, maar pas dit toe; anders mislei julle julleself. Die man wat eenvoudig niks hoor en doen nie, is soos 'n man wat die weerkaatsing van sy eie gesig in 'n spieël vang. Hy sien homself, dit is waar, maar hy gaan voort met alles wat hy doen sonder die geringste herinnering aan watter soort persoon hy in die spieël gesien het. Maar die mens wat in die volmaakte spieël van God se wet, die wet van vryheid, kyk en die gewoonte maak om dit te doen, is nie die man wat sien en vergeet nie. Hy voer die wet uit en hy wen ware geluk. (Phillips)
a. As u sal voortgaan in God se woord en dit doen, sal u nie vergeet watter soort man u is nie. U sal dink en optree soos u is.
b. En jy sal dit wees wat loop net soos Jesus gewandel het. U sal dit wees wat deur Christus Jesus in die lewe regeer.