WAT WIL GOD?

1. Dit is so belangrik dat u verstaan ​​dat u probleme, toetse, beproewinge nie van God af kom nie, en dat u nie vir 'n soewereine doel 'deur God' toegelaat word nie. God sit op geen manier agter u probleme nie.
a. God is 'n goeie God en goed beteken goed.
b. Toetse, proewe, ontberings is net hier. Hulle is deel van die lewe in 'n sonde vervloekte aarde.
2. Baie Christene sukkel in hul verhouding met God omdat hulle verkeerdelik dink dat Hy op die een of ander manier agter die probleme is.
a. U kan nie vertrou op iemand wat u dink skade berokken het nie. Ps 9:10
b. Akkurate kennis van God se karakter is noodsaaklik vir sterk geloof. Heb 11:11
3. Ons het te doen gehad met drie verwante aspekte van God se karakter: God is goed en goed beteken goed. God is 'n Vader wat beter is as die beste aardse vader. God is getrou - Hy bring altyd sy woord tot stand.
a. In die vorige lesse het ons beklemtoon dat God goed en goed is, beteken goed. En sodoende het ons baie van die vrae "Ja, maar wat van ..." beantwoord.
b. In hierdie les wil ons meer spesifiek begin fokus op die feit dat God 'n Vader is.

1. Ons lewer uitsprake soos hierdie: Omdat God soewerein is, kan Hy doen wat Hy wil.
Omdat Hy soewerein is, kan Hy jou kanker gee of weier om jou te genees of jou geliefde af te neem of jou huis af te brand.
2. Ons dink verkeerdelik dat die feit dat God soewerein is, mense sleg kan doen as Hy wil, want Hy is God en Hy weet die beste.
a. Die feit dat God soewerein is, beteken dat Hy magtig is en in volle beheer is.
b. Dit beteken nie dat Hy kan doen wat Hy wil nie, al is dit sleg omdat Hy soewereine God is.
1. God kan nie sy woord weerspreek nie. Hy kan nie lieg nie en kan nie optree in stryd met sy aard nie. Heb 6:18; Titus 1: 2; II Tim 2:13
2. God wil nie sleg met mense doen nie. Hy wil goed doen. Jes 64: 4; Jer 29:11; Ps 31:19
3. Ps 35: 27 – God het behae in die voorspoed van sy volk. Welvaart is SHALOM in die Hebreeus wat veilig, wel, gelukkig beteken. Dit kan vertaal word as gesondheid, welsyn, voorspoed, vrede.
c. Terwyl ons die Bybel bestudeer, sien ons dat God sy soewereiniteit nie gebruik om mense leed aan te doen nie, maar om mense te seën en vriendelik te wees teenoor mense wat dit nie verdien nie. Rom 9:15
3. Ons kan baie van hierdie misverstande opklaar deur bloot die vraag te beantwoord: Wat wil God hê? As God soewerein is en kan doen wat Hy wil, wat wil Hy dan doen?
a. God wil 'n gesin hê. God se plan, God se begeerte, en God se voorneme sedert hy die aarde gevorm het, was om 'n gesin van seuns en dogters te laat ooreenstem met die beeld van Jesus.
b. Jes 45:18; Ef 1: 4,5; Rom 8: 29 – God het die mens geskep vir verhouding, vir gemeenskap, vir seunskap. Ons sien in hierdie verse 'n begeerte na verhouding met die mens.
c. God is 'n Vader wat 'n gesin vir homself maak, en omdat Hy soewerein is (alles magtig en in volle beheer), kan Hy sorg dat alles daardie plan dien, daardie doel. Ef 1:11

1. Gen 1: 26,27; Gen 2: 7 – As ons na die skepping van die mens kyk, sien ons dat God Adam persoonlik na sy beeld gevorm het, sodat die verhouding moontlik was. Lukas 3:38 noem Adam die Seun van God.
a. God het Adam in die tuin geplaas met pragtige bome en goeie vrugte om te eet. Gen 2: 9
b. Die eerste plek wat die woord goed in die Bybel voorkom, is in verhouding tot die skepping van God (Gen 1: 4). Die woord goed word sewe keer in Gen 1 gebruik.
c. God het Adam werk gegee om te doen, diere om te geniet, en 'n hulpprogram, Eva, vir kameraadskap. Hulle het geen vrees, gebrek, minderwaardigheid of dood geken nie. Gen 2:15; 18-22
2. Gen 3: 6-8 – Maar Adam en Eva het gesondig deur ongehoorsaam aan God te wees, en hulle sonde skei hulle van God. Let op wat God gedoen het. Hy het hulle kom soek. Hy het hulle nie in woede of woede genader nie.
a. Gen 3: 9-11 – Hy het hulle ondervra (Waar is jy? Wie het jou gesê? Het jy geëet?). God het al die antwoorde op daardie vrae geken. Die vrae was vir hulle geleenthede om na Hom toe te kom vir vergifnis.
b. Gen 3: 14-19 – God het die gevolge gesê van wat hulle gedoen het. Vloek is 'n gevolg van sonde.
God het hulle nie vervloek nie.
c. Gen 3: 21 – God het velvelle gemaak, 'n bloedbedekking, vir hulle sonde. Dit is God se soewereine genade. 1. Hierdie bedekking met onskuldige bloed het hulle voortgesette toegang tot God gegee.
2. Selfs nadat hulle die tuin verlaat het, het bloedoffers van diere voortgegaan om hulle en hul kinders toegang tot God te gee. Gen 4: 4
d. Laastens is Adam en Eva uit die tuin gesit, nie as gevolg van God se toorn nie, maar vir hulle eie beswil. Gen 3:22
1. Die uitdrukking “mens het geword” in die Hebreeus is letterlik “het” en dit beteken dat dit nie was nie. Dit verander die hele betekenis.
2. Adam Clarke se kommentaar gee hierdie parafrase: “En die Here God het gesê dat die man wat soos een van ons was in suiwerheid en wysheid, nou geval en beroof is van sy voortreflikheid; hy het bygevoeg tot die kennis van die goeie, deur sy oortreding, die kennis van die kwaad; en nou, anders steek hy sy hand uit en neem ook van die boom van die lewe en eet en lewe vir ewig in hierdie ellendige toestand ... ”
3. Dit is hoe God sy verhouding met die mens begin het. Kom ons kyk nou na God se plan vir ons nadat al die gevolge van sonde van die aarde verwyder is.
a. Op 21: 1-7 – Ons sien verhouding, seuns, gemeenskap, seën.
b. Jes 25: 6-8 – Jesaja beskryf hierdie tyd, en ons sien dat God besig is om saam met sy kinders aan 'n piekniek te werk. Ons kan in al hierdie dinge God se begeerte na 'n gesin sien.
4. Wanneer ons die OT deurlees, sien ons tergende wenke van God se begeerte na 'n verhouding met die mens.
a. Gen 5: 21-24; Heb 11: 5 – Henog het met God gewandel op 'n manier wat so aangenaam was, dat God hom hemel toe geneem het sonder dat hy die liggaamlike dood gesien het.
b. Gen 18: 17 – God het na Abraham afgekom om met Sodom en Gomorra met hom te gaan praat. Abraham word die vriend van God genoem in Jakobus 2:23, II Kron 20: 7 en Jes 41: 8
c. Eks 33: 11 – God het met Moses gepraat soos 'n man met sy vriend praat.
d. II Sam 12: 24,25 – Toe troos Dawid Batseba; en toe hy by haar slaap, het sy swanger geword en 'n seun gebaar en hom Salomo genoem. En die Here het die baba liefgehad en deur Natan, die profeet, gelukwense en seëninge gestuur. Vanweë die belang van die Here het David die baba Jedidiah (wat Jehovah se geliefde beteken) die bynaam gegee. (Woon)

1. Hy was die Vader van Israel as geheel as hulle Skepper, Verlosser en Verbondmaker. I Kron 29:10; Mal 2:10
a. Maar daar was geen begrip van 'n individuele vader, seun of dogter nie. Hulle het nie na God as hul vader verwys nie. Hulle het Abraham, Isak en Jakob vader genoem.
b. En hulle was nie seuns van God in die sin wat ons is nie. Ons is uit God gebore. Ons het sy lewe, sy Gees, sy natuur in ons. Johannes 1:12; 5 Johannes 1,11,12: 1; II Pet 4: XNUMX
2. Jesus het gedeeltelik na die aarde gekom om ons God te wys, om ons die Vader te wys.
a. Aan die einde van sy aardbediening, die aand voordat Hy gekruisig is, het Jesus 'n gebed tot die Vader gebid in Johannes 17 en ons sien duidelik dat Jesus se bedoeling in sy aardbediening was.
1. Johannes 17: 6 – Ek het u naam geopenbaar - ek het u self, u ware self, geopenbaar aan die mense wat U my uit die wêreld gegee het. Hulle was van U, en U het dit aan My gegee, en hulle het u Woord gehoorsaam en bewaar. (Versterker)
2. Johannes 17: 26 – Ek het u naam aan hulle bekend gemaak en u karakter en u self geopenbaar, en ek sal aanhou om u bekend te maak, sodat die liefde wat u aan my gegee het, in hulle kan wees - voel in hulle harte - en dat Ek daarin kan wees. (Versterker)
b. Die Bybel maak dit baie duidelik dat Jesus die sigbare manifestasie van God is. Johannes 1:18; 12:45; 14: 9; II Kor 4: 4; Kol 1:15; Heb 1: 1-3
1. Jesus het herhaaldelik gesê dat Hy die woorde van sy Vader gespreek het deur die krag van die Vader in Hom. Johannes 4:34; 5: 19,20,36; 7:16; 8: 28,29; 9: 4; 10:32; 14:10; 17: 4; II Kor 5:19
2. As u Jesus gesien het, het u God gesien omdat Jesus God is.
c. Die Vader wil die dinge doen wat Jesus vir mense op aarde gedoen het. Jesus wys ons die Vader. Die Vader is God. Jesus is God.
1. Let op wat Jesus gedoen het. Jesus het mense genees. Hy het mense die woord van God geleer. Hy het duiwels uitgedryf. Hy het mense uit die dood opgewek. Hy het mense gevoed. Hy het in die behoeftes van mense voorsien. Hy het mense aangemoedig en vertroos. Hy het medelye met mense gehad. Hy het opgehou om storms te woed.
2. Let op wat Jesus nie gedoen het nie. Hy het niemand siek gemaak nie, en ook nie geweier om iemand te genees wat na Hom toe gekom het nie. Hy het nie omstandighede opgestel om te sien wat mense sou doen of om hulle te dissiplineer nie. Hy het mense geleer met Sy woord, nie deur slegte omstandighede te stuur nie. Hy het mense met sy woord gedissiplineer, nie onder slegte omstandighede nie. Hy het geen storms gestuur om mense 'n les te leer nie. Hy het nie 'n donkiekar-ongeluk veroorsaak nie.
d. Dit is die werke van Jesus, maar dit is ook die werke van die Vader omdat Jesus ons die Vader wys. Jesus wys hoe God mense behandel omdat Jesus God is.
1. As u wil weet hoe God lyk, moet u na Jesus kyk. Jesus is die volledige openbaring van God.
2. Matt 11: 27 – U kan die Vader nie sonder Jesus ken nie. En omdat u Jesus ken, kan u die Vader ken - dat Hy goed en goed is, beteken goed.
3. Jes 9: 6 – Jesus wys vir ons 'n ewige Vader. God het 'n Vaderhart. Hy het altyd gehad en sal altyd doen.
a. Jesus sê vir ons dat ons Vader beter is as die beste aardse vader. Jesus wys ons hoe die Vader optree, hoe die Vader sy mense behandel. Matt 7: 7-11
b. Onthou, as ons na God kyk voordat die tyd begin en na die einde van die tyd, sien ons 'n Vader, 'n ewige Vader.
4. Ja, maar wat van al die vermeende teenstrydighede in my lewe? in ander se lewens? in die OT?
a. Ons kry nie ons inligting oor God uit mense se ervaring nie - van ons of van iemand anders nie. Ons kry dit uit die Bybel.
b. Jesus wys ons die Vader en Hy is die plek om te begin wanneer u hemelse Vader leer ken.
c. As u 'n oënskynlike teenstrydigheid in u lewe of in die Bybel sien, beteken dit dat u nog nie die volle teenstrydigheid verstaan ​​nie.
d. U ervaring kan verander word. Aan die ander kant kan God nie verander nie.
5. As ons mooi na die OT kyk, kan ons God die Vader sien werk aan sy mense, net soos Jesus ons in die NT wys.
a. Die meeste van die OT (van Gen 12 tot Maleagi 4) teken God se handelinge met Israel aan.
1. Gen 12-50 – God het 'n verbond met Abraham, die vader van Israel, aangegaan en beloof om 'n groot nasie van hom en sy nageslag te maak. Hy het aan hom en sy nageslag die land Kanaän belowe en gesê dat al die nasies van die aarde deur hom geseën sou word.
2. Deur 'n lang reeks gebeure het Abraham se nageslag in Egipte in slawerny beland. Maar God het Moses opgewek om Israel uit slawerny in Egipte en na die beloofde land te lei.
b. Terwyl ons studeer, kom ons agter dat God se motief agter dit alles - sy keuse daarvoor, sy verlossing daarvan - liefde was. Deut 4:37; 7: 6-8
l 1. God het na Israel verwys as sy eersgebore seun. Eks 4:22
2. In die woestyn, op pad na die beloofde land, het God vir hulle gesorg soos 'n vader vir 'n seun sorg - selfs nadat hulle geweier het om die beloofde land binne te gaan. Deut 1:31; 2: 7; 32: 10,11; Eks 19: 4; Handelinge 13:18
3. Nadat God hulle in die beloofde land gebring het, was sy hart nog steeds na hulle, selfs nadat hulle Hom verlaat het om valse gode te aanbid. Jes 46: 3,4; Jes 63: 7-9; Hosea 11: 1-4
c. Baie van die dinge wat ons in die OT sien, is ons oordeel teen rebellie - spesifiek om valse gode te aanbid.
1. Toe God Israel in die land gebring het, het Hy hulle gewaarsku dat as hulle valse gode aanbid, hulle vyande hulle sou oorrompel. Deut 4: 25-31
2. Afgodsaanbidding was 'n verwerping van God. Israel het eintlik klippe hul vader genoem. Jer 2: 26,27

1. Adam en Eva het die hele mensdom in sonde en dood gedompel. Gen 2:17; 3: 8; Rom 5:12
a. Sonde het die menslike geslag van God geskei, maar God het 'n plan in gedagte gehad om ons na Jesus terug te bring deur Jesus. Op 13: 8
1. Net soos met Adam en Eva, het God bloedoffers vir Israel ingestel om hulle sondes te bedek, sodat 'n verhouding moontlik was totdat Jesus die prys vir sonde kon betaal. Rom 3:25
2. Jesus het ons sondes betaal en verwyder sodat God sodra hulle weg was, ons sondes wettiglik kon verwyder, en dan sy lewe in ons kon plaas, sodat ons letterlike seuns en dogters van God kon word.
c. Deur Jesus het God sy gesin verkry. Gal 4: 4-6
2. As ons Jesus Here en Verlosser maak van ons lewens, word ons opgevoed tot by die beginpunt.
a. Ons is herstel tot seunskap, na verhouding met God en ons gaan daarvandaan. Ef 2: 4-7
b. God, as Vader, verlang, verlang na verhouding met ons, verlang na sy liefde vir ons en vir ons as sy kinders. Dit is wat God wat soewerein is, wat 'n Vader is, wil hê. 2 Kor 9: XNUMX