DIE REST VAN GELOOF

Die res van die geloof
'N Verbondsrus
Meer Verbondsrus
Verbondsrus III
Ons deel aan die verbond
Ons deel aan die verbond II

1. God werk soewerein en deur ons geloof.
a. As ons sê dat God soewerein werk, bedoel ons dat Hy mense “uit die bloute” seën, afgesien van alles wat hulle gedoen het omdat Hy goed is.
b. As ons sê dat God deur ons geloof werk, bedoel ons dat Hy mense seën omdat hulle Sy woord en sy belofte aan hulle glo.
c. Niemand het 'n belofte van God dat Hy soewerein namens u sal ingryp nie. Almal het 'n belofte dat God sy krag namens u sal gebruik deur geloof - as u Sy belofte sal glo. I Kor 12: 7-11; 29,30; Jakobus 5: 14,15; Markus 9:23
d. God het soewerein vir u beweeg deur Jesus te stuur om te sterf vir u sondes, en nou is al die voorsiening van God deur u beskikbaar.
2. Die gebeure wat in die Bybel oor Israel opgeteken is, vertel ons baie van hoe God soewerein werk en hoe Hy deur die geloof werk.
a. God het Israel soewerein gekies en hulle uit Egipte verlos, maar hulle moes deur die geloof die beloofde land binnekom. Deut 7: 6-8; Heb 3:19
b. God het ons soewerein bevry van sonde, dood, vernietiging, deur wat Jesus vir ons gedoen het, net soos Hy Israel uit slawerny in Egipte verlos het.
c. Maar ons moet die bepalings deur die geloof aangaan net soos Israel die beloofde land deur die geloof moes binnegaan - deur God se belofte te glo.
3. Geloof is om te glo wat God sê. Geloof plaas God se woord bo elke ander inligtingsbron. Geloof verwag dat God sal doen wat Hy beloof het.
a. Geloof kom hierby neer: Glo u dat God sy woord sal hou? Glo u dat Hy sal doen wat Hy gesê het?
b. Geloof word ten volle oortuig van wat u nie sien nie, want God het u daarvan vertel.
4. Van die hele generasie wat soewerein uit Egipte gebring is, het net twee die beloofde land binnegekom, en hulle het dit gedoen deur die geloof - Joshua en Kaleb. Num 14:30
a. Van die 12 spioene wat die land besoek het, het net Joshua en Caleb 'n goeie verslag gelewer. Hulle het gerapporteer wat hulle gesien het, maar hulle het God se woord in die verslag gebring. Num 13:30; 14: 6-9
b. Kaleb en Josua het die Here volkome gevolg. Deut 1:36; Num 14:24
c. Hulle het God bevestig. Geloof bevestig God. Om te bevestig = om te ondersteun met getuienis of gesag.
d. Hulle was oortuig van wat hulle nie kon sien nie (God se hulp) omdat hulle die gesag en bewyse van God gehad het - Sy woord.
5. Toe Israel gekies het om God te glo en die land binne te gaan:
a. Die voorafverwante Jesus het op hulle gewag met 'n plan en die mag om Jerigo te neem. Jos 5: 13-15; 6: 1-5
b. Hulle moes die plan glo en dit doen. Heb 11:30; 10:23
c. Die boek Josua eindig met die stelling dat God alles gedoen het vir Israel wat Hy beloof het. Josh 21: 44,45; 23:14
d. Die volk wat God soewerein bevry het, het uiteindelik die land deur geloof binnegekom.
6. Josh 21: 44 - Die Here het hulle rus gegee toe hulle deur die geloof die land binnegekom het.
a. Die NT tref 'n vergelyking tussen die res wat God deur Josua se leierskap na Israel gebring het en die rus wat Jesus ons voorsien.
b. In hierdie les wil ons kyk na die res van die geloof.

1. Een van die punte wat die skrywer maak, is dat Jesus groter is as Josua.
a. Jesus sorg vir 'n rus wat groter is as toe God Israel onder leiding van Josua in die beloofde land gebring het.
b. Ons kan baie leer oor die rus wat Christus ons uit hierdie gedeelte bied.
2. Kom ons kyk eers na die res wat onder Joshua voorsien word. Dit sal ons insig gee in die rus wat ons in Christus het. Rus in die land onder Josua het beteken: Josh 21: 43-45
a. Hulle het die land volledig binnegekom, hulle vyande verslaan en dit gevestig (God se belofte in besit geneem).
b. Hulle het nou gewoon in die land wat oorloop van melk en heuning.
c. God het vir hulle alles gedoen wat Hy belowe het - hulle het met hul oë gesien wat Hy hulle al jare vertel.
3. In Josua 24: 2-13 vertel God vir Israel wat Hy gedoen het om hulle tot op hierdie punt te bring. Kyk na die vervulling van enkele beloftes. v11-13
a. God het belowe dat Hy die stamme sal verdryf, en Hy het dit ook gedoen. Eks 23:23; 33: 2; 34:11 b. God het belowe om sy vrees voor Israel uit te stuur om die mense van die land bang te maak, en Hy het dit ook gedoen. Eks 23: 27-30; Deut 7:20; Deut 2:25; Jos 2: 8-11 (die horing = kollektief as 'n soort of soort; word verstaan ​​as die verskrikkinge van God wat voor Israel uitgegaan het)
c. God het belowe om hulle na 'n land van volle voorsiening te bring, en dit het Hy gedoen. Dit was gereed en wag vir hulle. Eks 3: 8; Jos 24:13
4. Wat God sê, is net so waar voordat jy dit sien soos wanneer jy dit sien - en daar kan jy rus.
a. Num 13:30; 14: 8,9 - Die land het net soveel aan hulle behoort, God was net so bereid om te veg, die mense van Jerigo was op hierdie punt net so bang soos toe Israel dit met hul oë gesien het.
b. Hulle kon op God se woord rus, vertrou voordat hulle dit kon sien. c. Van die begin af het God vir Israel gesê wat hulle (goed en sleg) sou hanteer as hulle in die land sou kom. Eks 3: 8; 17; 13: 5; Lev 20:24
d. Toe hulle die rand van die land bereik, sou hulle kon sê: Dit is net soos God ons gesê het - stamme en melk en heuning. Wat het Hy nog meer vir ons gesê? Dit moet ook so wees !!
5. Die rus onder Josua is vir ons nog 'n voorbeeld van God se getrouheid. God het sy woord aan Israel vervul. Ons kan rus in die feit dat Hy ook sal doen wat Hy ook vir ons gesê het.
6. Rus vir Israel onder Joshua beteken ook volledige voorsiening.
a. Daar het huise en weivelde op hulle gewag. Jos 24:13
b. 'N Land van melk en heuning = vrugbare land wat ryk weiveld vir beeste voorsien het, wat 'n oorvloed melk sou gee, sou die land “daarmee saamvloei”, en baie soorte blomme produseer vir bye wat heuning produseer.
c. Deut 8: 7-10 - Dit was 'n land vol water en gewasse (reeds geplant) en minerale.
d. God het aan hulle belowe nie net die aanvanklike voorsiening in die land nie, maar deurlopende voorsiening. Lev 26: 4-13; Deut 11:14; 28: 11,12
7. Rus in die Hebreeus beteken: om te weerstaan ​​= jy moet jou eie pogings ophou (stop); jy vertrou op God; rus = 'n lewe wat geleef het en God vertrou!
a. Toe Israel die land onder Joshua binnekom, het hulle vanuit 'n posisie van rus gekom (opgehou om op hul eie pogings te vertrou en God te glo).
b. Alles wat hulle gedoen het (van die Jordaan na Jerigo), was omdat hulle in God geglo het.
c. Ons weet dat hulle dit gedoen het omdat hulle God geglo het omdat hulle die land binnegekom het - 40 jaar tevore het hulle nie ingegaan nie omdat hulle nie in God geglo het nie.
8. Lev 26: 9 - God het gesê dat Hy sy verbond met hulle vestig en bekragtig.
a. Die bestaan ​​van die Jode as volk is een van die wonderlikste getuienisse vir die getrouheid van God.
1. Oor 'n periode van 25 honderd jaar is hulle twee keer uit hul land versprei. Groot pogings is aangewend om dit uit te wis.
2. Ondanks hul sondes teen Hom, het God geweier om sy verbond met hulle voorvaders en hulle te verbreek. Lev 26: 44,45
b. Die teenwoordigheid van die Jode op die aarde behoort vandag ons harte te ontbrand oor die getrouheid van God.

1. Rus vir die Christen sluit in: alles wat dit vir Israel beteken plus meer.
a. Die Here het al ons vyande vir ons verslaan.
b. Ons kan leef in die volle voorsiening wat God deur Christus aan ons voorsien het - vir hierdie lewe en die volgende - gees, siel en liggaam. II Pet 1: 3; Rom 8:32
c. God vervul al sy woorde aan ons.
2. Israel het binnegekom deur die land in te gaan. Hoe kan ons die rus, voorsiening, van God aangaan?
a. Daar is twee kenmerke van die een (die Christen) wat in God se rus ingaan, God se voorsiening in Christus.
b. Die een wat glo, gaan rus in. Die een wat opgehou het met sy eie werke, gaan tot rus. Heb 4: 3; 10
3. Onthou hoe God deur geloof in ons lewens werk.
a. Hy gee Sy woord, Sy belofte, en waar Hy die gewenste antwoord kry, laat Hy dit gebeur, laat dit gebeur.
1. Die reaksie waarna God soek, is geloof = mense om Sy woord te glo. 2. As iemand glo aan God se belofte, aan God se woord, dan laat God dit gebeur = laat dit gebeur.
b. As u God se woord, God se belofte, glo, verstaan ​​u die belofte en die krag van die belofte.
c. Daarom stop u u eie pogings om dit te laat gebeur.
1. U hou op om God se hulp te verdien of verdien.
2. U hou op met u pogings om dit te laat gebeur.
3. U glo bloot sy beloftes, en die resultaat is die volle voorsiening in Christus.
4. Daar is twee belangrike feite wat u moet weet om die rus van God in te gaan.
a. God handel met ons op grond van sy genade voor en na ons verlossing. Ef 2: 8,9; Rom 5: 1,2
1. Christene val dikwels in die strik - hulle weet dat hulle deur genade gered is, maar noudat hulle gered is, dink hulle dat God se hulp direk in verhouding is met wat hulle doen of nie doen nie. Hulle moet dit verdien of verdien deur gebed, kerkbywoning, Bybellees, getuienis, ens.
2. God vervul sy woord aan ons, nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat ons dit glo.
3. U kan sê: verdien ek dit dan deur dit te glo? Nee, geloof is u plig, en die geloof kom uit sy woord. Ef 2: 8,9; Rom 10:17
4. U tree tot rus as u besef dat u nie God se hulp kan verdien nie, en u hou op om te probeer om dit te laat gebeur = ophou uit u eie werke.
b. U moet weet dat God getrou is - Hy sal doen wat Hy belowe. Die Bybel is gevul met talle voorbeelde van God se getrouheid.
5. Ons moet arbei om die rus wat Jesus voorsien, in te gaan. Heb 4:11
a. Sterk geloof is geloof wat volkome oortuig word, heeltemal oortuig is van wat hy nie kan sien nie, oortuig dat God sal doen wat Hy beloof het.
1. Om oortuig te word, beteken om deur argumente of getuienis geloof te maak. Om oortuig te wees, beteken om die ongeloof en besware van.
2. Al die argumente van ons fisiese sintuie, ons logika, ons ervaring, ons godsdienstige tradisies wat sê wat God sê, is nie so nie, moet oorkom word deur kennis uit God se woord - as ons ten volle oortuig moet word. Dit neem tyd, moeite en studie.
b. Ek kan in my bed rus, want ek weet dit hou my op. U kan net in God rus as u regtig weet hoe Hy is en hoe Hy werk. Ps 9:10
6. Rus beteken nie onaktiwiteit nie.
a. Rus in die Grieks beteken om te gaan rus; te koloniseer. U vestig u in 'n lewe van vertroue in God.
b. Rus beteken dat u vertrou, afhangende van God om sy belofte aan u na te kom - nie omdat u dit doen of nie verdien nie, maar omdat God barmhartig en getrou is.
c. Rus beteken dat die aksies wat u neem nie pogings is om God te laat optree nie, maar eerder 'n uitdrukking van u ooreenkoms met God se belofte aan u - uitdrukking van u vertroue dat Hy sy woord aan u sal vervul.

1. Ek kan rus in die feit dat ek nie verlossing of hulp hoef te verdien nadat ek gered is nie.
2. Ek kan rus in die feit dat God alles wat ek nodig het in en deur Christus voorsien het.
3. Ek kan berus by die feit dat alhoewel ek dit nog nie kan sien nie, God se woord net so seker is, net so waar as wanneer ek dit sien.
4. Ek kan daarin rus dat God getrou is en sy belofte sal nakom as ek dit glo.