ONS WEN MET WOORDE

Ons wen met woorde
Die krag van woorde
Ons woorde en oorwinning

1. U word 'n letterlike seun van God wanneer u wedergebore word. Dit is egter 'n proses om volledig aan te pas by die beeld van Christus. I Johannes 5: 1; 3: 2
a. As u wedergebore is, maak God u soos Jesus in u gees deur sy lewe in u te plaas.
I Johannes 5: 11,12; II Pet 1: 4
b. Met die wegraping van die Kerk sal Jesus jou liggaam maak soos sy verheerlikte liggaam. Fil 3:21
c. Terwyl u hier op aarde woon, is dit God se wil dat die nuwe lewe in u gees u sal oorheers - dit wil sê, verander die manier waarop u dink, voel en optree, sodat u lewe soos Jesus geleef het toe Hy op hierdie aarde was. .
2. Terwyl ons op hierdie aarde is, moet ons soos Jesus optree en sy karakter en sy krag demonstreer.
I Johannes 2: 6; Johannes 14:12
a. Dit is nou moontlik omdat ons met Christus verenig is en sy lewe in ons het.
b. Dit beteken dat Sy vermoë nou in ons is om ons in staat te stel om te lewe soos God wil hê dat ons moet lewe. Ef 2:10;
Phil 4: 13
3. In die laaste les het ons na enkele feite gekyk oor hoe Jesus geleef het toe Hy op hierdie aarde was.
a. Terwyl hy op aarde was, het Jesus nie opgehou om God te wees nie, maar het hy nie soos God geleef nie. Hy het sy regte en voorregte as God opsy gesit. Hy het sy godheid versluier. Fil 2: 6-8
b. Terwyl hy op aarde was, het Jesus geleef as 'n man gevul met die lewe van die Vader, verenig met die Vader en gesalf deur die Heilige Gees. Johannes 5:26; 6:57; 14:10; Handelinge 10:38
4. As ons die lewe van Jesus in die Evangelies ondersoek, sien ons dat Jesus geweet het wie en wat Hy was (volgens God se getuienis), gesê het wie en wat Hy was, en dan opgetree het soos wie en wat Hy was.
a. Die woord van God was die belangrikste faktor in die manier waarop Jesus op aarde geleef het.
b. Jesus het geweet wat sy Vader oor Hom gesê het. Hy het die getuienis van sy Vader oor Homself aanvaar - ondanks teende getuienis.
c. Daarna het Hy gepraat en opgetree in ooreenstemming met die woorde van sy Vader.
d. Ons moet leer om dieselfde te doen as ons gaan loop soos Jesus gewandel het.
5. In hierdie les wil ons aanhou praat oor die belangrikheid daarvan om te weet wat God sê en dit dan ook te sê.

1. Op aarde het Jesus woorde gebruik om dinge te doen - om siekes gesond te maak, dooies op te wek, kalm storms te maak, brode en visse te vermenigvuldig.
a. Jesus het herhaaldelik gesê dat Hy die Vader se woorde gespreek het en die werke van die Vader gedoen het. Johannes 5:19; 7:16; 8:28; 12:49; 14:10
b. Jesus se woord was die Vader se woord. Jesus het dit gepraat, geleef, gehandhaaf - en dit het 'n lewende ding geword in Sy ervaring.
2. Dit is wat ons in ons lewens moet doen. Ons spreek God se woord en Hy bring die werklikheid in ons lewens (gee ons die ervaring).
3. Verlossing, verlossing, word 'n werklikheid in ons lewens as ons dit uitspreek. Rom 10: 9,10
4. Ons word geroep om deur geloof te leef en te wandel. Woorde is 'n belangrike deel van die geloof.
a. God spreek sy geloof uit as Hy praat. Hy glo wat Hy praat, en hy glo dat dit sal doen wat Hy sê. Jes 55: 10,11
b. Jer 1: 12 – Hasten beteken om waaksaam te wees, dit wil sê slapeloosheid; om op die uitkyk te wees.
1. 'n Amandelboom is die eerste wat in daardie streek blom (in Januarie), en dit is die eerste wat vrugte dra (in Maart) wanneer die ander bome eers begin blom.
2. Dit is 'n simbool van die spoedigheid (van tydigheid) van God wat sy woord vervul.
c. Markus 11: 12-23 - Jesus het geglo dat wat Hy gesê het, sou gebeur.
d. II Kor 4: 13 - Ons glo, daarom praat ons. Geloof word deur woorde uitgedruk.
e. Die stryd van die geloof is 'n stryd om woorde. Ons wen met woorde. Openb 12:11
5. Paulus het vir Timótheüs gesê dat hy die goeie geloofstryd moet beveg. I Tim 6:12
a. In die stryd om die geloof het Timoteus voor baie mense 'n beroep gemaak van die ewige lewe. Wat het hy gedoen?
b. Sonder twyfel het hy die evangelie verkondig. Maar daar is meer as om die evangelie te verkondig.
6. Ek Tim 6: 13 - Paulus vertel dat Jesus ook 'n goeie belydenis gedoen het (soos Timótheüs gedoen het).
a. Wat het Jesus voor Pilatus bely? Hy het ongesiene realiteite erken oor wie en wat Hy was. Johannes 18: 33-37
b. Belydenis beteken om dieselfde te sê wat God sê (Grieks = HOMOLOGIA).
7. Heb 11 noem OT-heiliges wat geloof word vir die lewe.
a. v13-16 - Vertel ons dat hulle geleef het deur onsigbare feite wat deur God aan hulle geopenbaar is.
b. Hulle het bely (het dieselfde gesê as wat God gesê het) wie en wat hulle was volgens ongesiene feite.
8. Om deur geloof te lewe, beteken om te lewe volgens onsigbare werklikhede wat in God se woord aan ons geopenbaar is.
a. Wat beteken dit om te lewe volgens onsienlike realiteite? Dit beteken dat u u woorde en aksies op ongesiene inligting baseer.
b. Die stryd om geloof hou vas by u geloofsberoep - deur dieselfde te sê wat God sê ten spyte van teende getuienis. Heb 4:14; 10:23
9. Heb 13: 5,6 - God het sommige dinge gesê, sodat ons dit kan sê. Hoekom? Sodat Hy ons die ervaring kan gee.
a. Geloof handel volgens God se woord sonder enige bewyse.
b. Geloof is die aksie wat u neem, gebaseer op wat God gesê het, te midde van sinvolle bewyse.
c. Geloof is die woord van God wat heers oor bewyse in u lewe.
10. Dit is hoe God in ons lewens werk. Hy sê. Ons glo en praat. Hy bring dit aan die orde. Hy maak die resultate sigbaar (waarneembaar vir die sintuie).

1. Gelowiges glo deur hul vereniging met Christus. Rom 12: 3; Markus 11:22 (geloof in God)
a. Nou moet daardie geloof ontwikkel word. Die ontwikkeling van ons geloof spruit uit die voed van God se woord. Rom 10:17
b. Die integriteit van die woord van God voed ons geloof. Die Bybel is dat God nou met my praat. Hy staan ​​agter, agter elke woord wat Hy spreek.
2. U geloof word ook ontwikkel wanneer u daarop handel - gehoorsaam dit en praat en bely dit.
a. Om te sê wat God sê (om God se woord te bely) help dat die werklikheid van God se woord op jou aanbreek.
b. Deur te sê wat God sê (om God se woord te bely), sal dit u tot die punt bring waar die onwerklikheid van die woord (die onsigbare wêreld) verdwyn en die waarheid u en u situasie oorheers.
3. Die belydenis van u lippe wat uit geloof in u hart gegroei het, sal die duiwel in elke geveg verslaan. Ons wen met woorde.
4. U moet u mond beheer en sê wat God oor u en u situasie sê. Daar is twee aspekte daaraan verbonde.
a. U het wel spesiale tye van belydenis nodig waar u deurdink wat God sê (of mediteer in sy woord). Jos 1: 8
b. Daardie tyd van belydenis doen dit nie goed as u woorde in u alledaagse gesprek weerspreek nie.
c. Ek weet wat die Bybel sê, maar = ek ken 'n inligtingsbron wat meer betroubaar is as God se woord.
5. Om 'n aantal redes is dit moeilik om ons mond te beheer.
a. Dit is moeilik om onsself in teenstelling met mekaar te herken - ons het altyd goeie redes om te sê wat ons sê.
b. Ons toespraak is 'n lewenslange gewoonte, en in baie gevalle is ons nie eens bewus van hoe negatief ons is nie, hoe teenstrydig met God se woord ons gedagtes en spraak is.
6. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde van enkele 'Ja, maar' in die Bybel om ons te help om gebiede in ons eie lewens te identifiseer waar ons goeie getuienis bo God se woord stel.
a. Num 13: 26-33 – Ja, Here, maar daar is reuse en ommuurde stede in die land.
b. Matt 18: 22-35 – Ja, Here, maar hy hou my aanstoot.
c. Lukas 5: 1-7 – Ja, Here, maar ons het die hele nag gewerk.
d. Johannes 6: 5-14 - Ja, Here, maar daar is nie genoeg kos om almal te voed nie.
e. Johannes 11: 1-45 - Ja, Here, maar hy stink.
7. Ons praat nie daaroor om 'n lys van belydenisreëls op te stel nie. U KAN dit sê, U KAN dit nie sê nie!
a. Ek vra u om hierdie punt te oorweeg: Waarvan gee u getuienis of getuienis in u lewe as u praat - die gesien of die onsienlike?
b. Ek is moeg; Ek voel nie goed nie; my kop is seer = u kry al u inligting uit die sintuiglike wêreld en bou dit in u bewussyn.
c. Of - wat 'n gek; jou idioot; het u gesien wat hy my aangedoen het ?; hy het geen reg om dit te doen nie; hoe durf hy = jy haal al jou inligting uit die sintuiglike wêreld en bou dit in jou bewussyn in.
d. Of - daar gaan nooit iets reg vir my nie; dit is hopeloos; alles is teen my; Ek kom altyd in die stadige lyn = u kry al u inligting uit die sintuiglike gebied en bou dit in u bewussyn in.
8. Wat u wil doen, is om 'n bewustheid van die ongesiende feite uit God se woord in u bewussyn op te bou. U doen dit deur hulle te praat.

1. Aangesien die doodmaak van vyebome nie 'n belangrike prioriteit vir die meeste van ons is nie, wat het dit dan met die regte lewe te doen?
2. Hierdie voorval wys ons die krag van woorde wat gespreek word deur iemand wat gemagtig is om die woord van God te spreek - soos ons ook was en is.
3. Om vyebome met woorde dood te maak, is nie iets wat jy kan aanskakel as jy dit nodig het nie. Daarom werk dit nie vir die meeste mense nie.
a. 'N Behoefte ontstaan ​​waarvoor ons skielik moet optree op grond van ongesiene inligting. Maar ons leef net volgens wat ons sien of deur 'n mengsel van gesien en onsien. Dit is baie moeilik om ratte skielik te verskuif, veral onder emosionele hardheid.
b. Ons gaan deur die mosies (maak die regte belydenisskrifte), maar die onsienlike is vir ons nie 'n werklikheid nie. En ons pogings is 'n desperate poging om God te help om namens ons te beweeg eerder as geloof.
4. Jakobus 3: 2-4 - Ons moet beheer kry oor die woorde wat uit ons mond kom. Hier is 'n paar voorstelle.
a. Erken dat ons op hierdie gebied moet en kan verbeter.
b. Word bewus van hoe u praat. Ons woorde is vir ons aanvaarbaar omdat ons goeie redes het om te sê wat ons sê. Ons teendeel woorde is nie meer reg as as iemand anders dit gesê het nie.
c. As u 'n probleemarea het, 'n gebied waar u sukkel, begin om God se woord in en na daardie gebied te spreek.
d. As u woorde soos: nooit, nooit, altyd, ens. Gebruik nie (veralgemenings) - tensy u die Skrif aanhaal, sê u waarskynlik iets wat u nie moet sê nie.
e. Moenie praat oor wat u sien en voel nie. Gesels oor wat God sê.
1. Dit beteken nie dat ons nie oor probleme kan praat nie. Ons moet oor probleme praat. Maar as ons die praatjie in die helfte sny, sou ons waarskynlik nog te veel oor die probleem praat.
2. Praat in terme van God se woord as u oor die probleme praat.
5. Jesus het gesê dat ons sal hê wat ons sê as ons dit in ons hart glo en nie twyfel nie. Markus 11:23
a. Om met die hart te glo, beteken om te glo onafhanklik van sininligting.
b. Om in u hart te twyfel, beteken om sinvolle inligting te aanvaar bo wat God sê.
6. As u leer om te praat in ooreenstemming met ongesiene realiteite as 'n gewoonte, bou u God se woord in u gees, u bewussyn.
a. En uiteindelik bereik jy 'n punt waar die onsienlike vir jou so werklik is, dit maak nie saak wat jy sien of voel nie.
b. U bereik die punt waar vyebome begin vrek. U wen die stryd van geloof met woorde. Ons wen met woorde - so praat dit !!