TCC - 1105
1
GOD SE VUUR VERWYDER DIE VLOEK
A. Inleiding: Die Bybel lig ons in dat die jare wat Jesus se wederkoms voorafgaan, al hoe moeiliker word
om verskeie redes (II Tim 3:1; Matt 24:21-22; ens.). Ons praat oor wat gaan gebeur en hoekom
(volgens die Bybel) sodat ons beter voorbereid is om die moeilike tye wat vir ons voorlê, te hanteer.
1. Die afgelope twee weke bespreek ons ​​'n laaste skudding wat sal plaasvind wanneer Jesus terugkom (Joël
3: 15-16; Haggai 2: 6-7; Matt 24:29; Heb 12: 26-29). Die term finale skud verwys hoofsaaklik na veranderinge
in die aarde self in verband met die wederkoms van Jesus.
a. Onthou, die Almagtige God het mans en vroue geskep om deur geloof sy seuns en dogters te word
in Christus, en Hy het hierdie wêreld 'n tuiste vir Homself en sy gesin gemaak. Ef 1: 4-5; Jes 45:18
b. Sowel die gesin as die gesinshuis is deur die sonde beskadig
Adam se sonde. Gen 3: 17-19; Rom 5:12; Rom 5:19; ens.
1. Jesus het die eerste keer aarde toe gekom om vir die sonde aan die Kruis te betaal sodat almal wat in Hom glo, dit kan doen
word van sondaars verander in seuns en dogters van God. Johannes 1: 12-13
2. Hy sal weer kom om die aarde te herstel en dit terug te plaas na 'n ewige huis vir Homself en Syne
familie. Handelinge 3:21; Matt 19: 27-29; Jes 65:17
2. Wederkoms is 'n breë term wat baie gebeure dek wat oor 'n tydperk afspeel. Mense
fokus op individuele gebeure en mis dit waaroor Jesus se wederkoms gaan - om God se plan te voltooi.
a. Ons fokus op die eindresultaat: die voltooiing van God se vir 'n gesin van seuns en dogters met
wie Hy vir ewig op hierdie aarde kan leef. Van toe af sal die lewe in die gesinshuis uiteindelik wees
dit was altyd bedoel: om God ten volle te verheerlik en om sy gesin ten volle te bevredig. Op 21: 1-7
b. Om die eindresultaat te begryp en te leef met die bewustheid dat daar 'n goeie einde vir diegene voorlê
wat die Here ken, sal ons gemoedsrus en hoop gee as ons in moeiliker tye te staan ​​kom.
3. Ons ondersoek 'n stelling wat die apostel Paulus aan 'n groep Christene gemaak het
uitdagende tye wat erger gaan word. Hy het geskryf om hulle aan te spoor om getrou aan Christus te bly,
ondanks hul ontberinge, want wat voorlê, weeg swaarder as die huidige probleme.
a. In sy slotaanmaning het Paulus sy lesers daaraan herinner dat ons aan 'n onwrikbare koninkryk behoort, die
koninkryk van God. Hierdie koninkryk kom na die aarde toe Jesus terugkom en die koms van Hom
koninkryk sal die wêreld transformeer en herstel. Hierdie bewustheid sal u nou ondersteun.
b. Paulus het geskryf dat toe God van Mt. Sy stem het die aarde geskud en deur Sinai beloof
om weer die aarde sowel as die hemel te skud. Dan sal net die ewige dinge oorbly. Heb 12: 26-27
1. Hierdie tydelike, verganklike wêreld sal eendag vervang word met die ewige aarde - aarde
herstel na wat God altyd bedoel het voordat dit deur die sonde beskadig word.
2. Heb 12: 29 — In hierdie konteks het Paulus na God verwys as ’n verterende vuur. Wat het dit beteken vir
die mense wat die eerste keer die brief van Paulus gelees het? Dit is ons onderwerp vanaand.
B. Onthou aan wie Paulus geskryf het—Hebreeuse (of Joodse) gelowiges in Jesus wie se wêreldbeskouing gevorm is
deur die Ou Testament. Die Ou Testament verwys op 'n aantal plekke na God as vuur.
1. Die Bybel gebruik talle woordprente om die Oneindige, Almagtige God wat in baie opsigte is, te beskryf
vir ons eindige gedagtes buite beskrywing. Een van die woordfoto's is vuur.
a. Daar word na God verwys as vuur, nie omdat Hy vuur is nie, maar om ons te help om dinge oor Syne te verstaan
persoon en werk. In die Ou Testament was vuur 'n simbool van die Here se teenwoordigheid en krag.
b. Die Here verskyn aan Moses in 'n vuurvlam in 'n brandende bos en dan op die berg Sinai. God het gelei
Israel op reis van Egipte na Kanaän as 'n vuurkolom. Toe hulle die Here Kanaän binnegegaan het
het Israel vooruitgegaan as 'n verterende vuur om hul vyande te vernietig. Eks 3: 2; Eks 13: 21-22; Eks 14: 19-20;
Vanaf 14:24; Vanaf 19:18; Deut 9: 3
1. Alhoewel vuur vernietigend kan wees omdat dit brand, is vuur op sigself nie sleg nie. Dit is 'n seën.

TCC - 1105
2
Vuur gee warmte en lig en kook kos. Dit is wonderlik en mooi om na te kyk.
2. Let daarop dat dit nie die vuur is wat bepaal of iets brand nie. Dit is die samestelling van die voorwerp
self. Is dit brandbaar (kan verbrand word) of nie-brandbaar (kan nie verbrand word nie)?
c. Israel het God gesien as 'n vuur wat al dan nie gebrand of verteer het nie. Toe die Here aan
Moses in die brandende bos, die bossie is nie verbrand nie (Eks 3: 2-3). Dieselfde was op die berg Sinai waar
toe Moses opgaan in die verterende vuur van God (die woord beteken letterlik om te eet), was hy tog nie
verteer (Eks 24: 17-18).
2. Daar is ook voorbeelde in die Ou Testament waar die uitdrukking van God se toorn teen sonde verwys word
tot as 'n verterende vuur. Nadab en Abihu (seuns van Aaron, die eerste hoëpriester) het vreemde vuur aangebied
voor die aangesig van die HERE en die vuur van die HERE hulle verteer het.
a. God het Israel spesifieke instruksies gegee om offers aan die Here te bring wat die sonde sou dek.
Toe offers in die voltooide Tabernakel begin, stuur God sy eie vuur as 'n embleem van hom
teenwoordigheid en die middele om offers op die altaar te verteer. Lev 9: 23-24
1. Lev 6: 12-13 — Van toe af is hierdie vuur voortdurend aan die brand gehou as simbool van God
teenwoordigheid en 'n manier om die offers te verteer. Vreemde vuur was vuur waarvoor gebruik is
heilige doeleindes, maar het nie van God gekom nie.
2. Nadab en Abihu is aangestel as priesters van God en het deeglik opdrag gegee om te doen
nader die Here en bring effektiewe offers. Hulle het hierdie heilig onmiddellik oortree
kommissie deur vreemde vuur aan te bied. Lev 10: 1-3
3. Dit is 'n ernstige saak, want een van die doelwitte van hierdie spesifieke offers was om in te bou
menslike bewussyn die feit dat daar net een weg na God is. Anders kom vernietiging.
b. Die einste vuur wat die instrument van hul vernietiging geword het, sou geheilig en verteer het
hul geskenk as dit behoorlik toegepas is. Let op dat in Lev 9:24 die vuur van God uitgebrand het
die brandoffers op die altaar verteer. Nadab en Abihu het dit sien gebeur.
1. Die belangrikheid van die offers is 'n groot onderwerp vir 'n ander dag, maar let op een punt wat verband hou
hoe die eerste Christene die vuur van God sou beskou het. Hulle het dit as 'n reinigingsmiddel gesien.
A. Jes 6: 5-7 — Die profeet Jesaja is geheilig deur 'n brandende kool van die altaar van God.
B. Mal 3: 2-3 — Die koms van die Here is vergelyk met die vuur van 'n louter wat Israel sal suiwer.
Metale is verfyn deur die skeur van erts te skei. Metaal is verhit om dit vloeibaar te maak en
oplosmiddels is bygevoeg wat gemeng is met die skuim wat dit makliker maak om suiwer erts te onttrek.
2. Die vuur van God wat die offer verteer het, was nie 'n beeld van vernietiging en toorn nie. Die
Hebreeuse woord wat as verbrand vertaal word, beteken om rook te veroorsaak. N offer wat deur vuur verteer word van
God het opgevaar na Hom toe as 'n lieflike geur, aanvaarbaar vir Hom. Lev 1: 9; Lev 4:31
3. In Deut 4:24 word God 'n verterende vuur genoem. Let op die konteks. Israel was aan die grens van Kanaän,
op die punt om oor te steek en te vestig. Die Here het hulle gewaarsku (deur middel van Moses) dat as hulle die gode aanbid
van die mense wat rondom hulle woon, sou hulle deur indringers van die land gevee word (v23-28).
a. Onthou dat God sulke gebeure in die Ou Testament aan Homself verbind het om mense te help om dit te sien
vernietiging kom wanneer u deur afgodsaanbidding nie die regte verhouding tot My het nie.
b. Deut 4: 33-39 — Moses het hulle daaraan herinner hoe en waarom die Here Homself in so 'n geval aan hulle gewys het
kragtige weg deur die plae (magsdemonstrasies) in Egipte en as vuur — sodat hulle sou
weet dat daar geen ander god is nie. Sy motief was liefde. Sy oogmerke is altyd verlossend.
1. Voordat ons aanbeweeg, moet ons die stelling aanspreek dat God 'n jaloerse God is. Die woord
jaloers in verband met God word altyd gebruik om sy houding teenoor aanbidding te beskryf
valse gode. Eks 20: 5; Eks 34:14; Deut 6:15
2. Dit is nie jaloesie soos mense dit uitdruk nie (vrees of vermoede vir 'n mededinger of afguns van iemand meer
suksesvol). Die woord jaloers kom van 'n werkwoord wat beteken om ywerig te wees. God was jaloers
jaloers of ywerig vir Israel se beswil. Afgodaanbidding bring vernietiging by almal wat daaraan deelneem.

TCC - 1105
3
4. Eerste-eeuse Christene (die soort mense waaraan Paulus geskryf het) het uit die Ou Testament geweet dat daar
is twee groepe mense in die wêreld - diegene wat aan God behoort en diegene wat nie is nie.
a. Hulle het verder verstaan ​​dat diegene wat nie aan God behoort nie, uiteindelik van kontak met hulle verwyder sal word
God, sy gesin en die gesinshuis. Ps 37: 37-39; Ps 104: 35; ens.
1. Judas (Jesus se halfbroer) noem 'n profesie oor die koms van die Here wat aan Henog (wat geleef het) gegee is
in die laaste lewensjare van Adam) dat die Here sal kom met diegene wat aan Hom behoort en uitvoer
geregtigheid oor diegene wat nie aan Hom behoort nie. (Geregtigheid beteken verwydering van die goddelose). Judas 14-15
2. Jesus het dit ook bevestig: So sal dit aan die einde van die wêreld wees. Ek, die Seun van die mens, sal my
engele, en hulle sal alles verwyder wat my sonde veroorsaak en almal wat kwaad doen,
en hulle sal dit in 'n oond gooi en dit verbrand (Matt 13: 40-42, NLV).
3. Op daardie tydstip sal (Jesus) met sy magtige engele in vlammende vuur kom en oordeel oor hom uitspreek
diegene wat God nie ken nie en diegene wat weier om die goeie nuus van ons Here Jesus te gehoorsaam
Christus. Hulle sal met ewige vernietiging gestraf word, vir ewig geskei van die Here
en uit sy glorieryke krag wanneer hy kom om eer en lof van sy heilige volk te ontvang
(II Thess 1: 7-10, NLT).
b. Die skeiding van diegene wat aan God behoort en die wat nie is nie, is nie net van toepassing op diegene wat op aarde lewe nie
wanneer Jesus terugkom. Dit sluit almal in wat deur die geskiedenis God se aanbod van verlossing verwerp het
deur Jesus. Niemand hou op om te bestaan ​​met die dood nie, en almal sal deur sy wederkoms geraak word.
1. As ons by die dood van ons liggame skei, keer ons liggame weer tot stof, maar ons (die onbelangrike)
deel van ons make-up) oorgaan in 'n ander dimensie — of die hemel of die hel, afhangende van hoe ons
gereageer op God se aanbod van verlossing van sonde deur Jesus wat aan ons geslag gegee is.
2. Die hemel en die hel is tydelik. In verband met Jesus se wederkoms sal almal in die hemel wees
herenig met hul liggame wat uit die graf opgewek is, sodat hulle op die aarde kan woon nadat dit herstel is.
Diegene in die hel sal vir ewig beperk wees tot 'n plek genaamd die Poel van Vuur en die Tweede Dood.
Dit is alles deel van die herstel van die wêreld na wat God altyd bedoel het. Op 20: 11-15
5. Dit is die konteks waarin die Hebreeuse Christene waaraan Paulus geskryf het, die uitspraak sou hoor dat
God is 'n verterende vuur. God se vuur sal hierdie wêreld nie vernietig nie - dit sal die aarde verander.

C. Die eerste Christene het verstaan ​​dat die aarde nie vernietig sal word nie. Dit sal herstel word deur die vuur van God.
1. II Pet 3: 10-12 — Petrus die apostel het 'n redelik gedetailleerde beskrywing gegee van die komende transformasie op aarde.
Die oorspronklike taal (Grieks) maak dit duidelik dat Petrus nie die vernietiging van die aarde beskryf het nie.
a. Afsterwe bestaan ​​uit twee Griekse woorde wat beteken dat ons moet verbygaan en die idee van verbygaan dra
van een toestand of staat na 'n ander. Die woorde beteken nooit ophou bestaan ​​nie. Elemente is 'n
Griekse woord wat die mees basiese komponente van die fisiese wêreld (atome, molekules) beteken.
b. Sal smelt (v10), en oplos (v11-12) is dieselfde Griekse woord en beteken om los te maak (Johannes 11: 44—
los hom en laat hom gaan). Sal smelt (v12) is die Griekse woord teko. Ons kry ons Engelse woord
ontdooi daarvan. Die winter laat sy greep los as die lente-ontdooiing intrek.
1. Die eerste mens, Adam, was nie net die hoof van die menslike geslag nie, maar hy was die eerste rentmeester van die aarde. Soos
sodanig het sy sonde 'n direkte invloed op die materiële skepping gehad. Deur Adam se daad van ongehoorsaamheid
die aarde is toegegooi met 'n vloek van korrupsie en dood. Gen 3: 17-19
A. Rom 5: 12 —Toe Adam gesondig het, het die sonde die hele mensdom betree. Sy sonde het die dood versprei
dwarsdeur die hele wêreld, sodat alles begin oud word en sterf (TLB).
B. Rom 8: 20-22 — Want die skepping is aan frustrasie (korrupsie en dood) onderwerp, nie deur
sy eie keuse, maar deur die wil van die een wat dit onderwerp het (Adam), in die hoop dat die skepping
homself sal (eendag) bevry word van sy slawerny om te verval ... Ons weet dat die geheel
die skepping het gekreun soos in die pyn van die bevalling tot nou toe (NIV).
2. In verband met die wederkoms van Jesus, sal korrupsie en die dood eendag hul greep op loslaat

TCC - 1105
4
hierdie wêreld en die aarde sal losgemaak word van slawerny aan albei.
2. II Pet 3: 10 — In die vroegste Griekse manuskripkopieë van die Nuwe Testament is verbrand uit 'n Grieks
woord wat beteken gevind of getoon word. Die idee is nie die vernietiging van die aarde nie, maar blootstelling aan korrupsie vir
die doel van vernuwing: En die aarde en alles daarin sal blootgelê word (NAV).
a. II Pet 3: 5-7 — Die konteks van Petrus se beskrywing van die aarde se toekoms maak dit duidelik dat hy dit beskryf
aarde se transformasie - nie die vernietiging daarvan nie. Hy het pas na Noag se vloed verwys en gesê dat die
wêreld vergaan het. Die aarde is nie deur vloed vernietig nie, dit is verander. 'N Oppervlakkige skoonmaak het plaasgevind.
1. Noag se vloed het nie die wortelprobleem in die hemel (atmosfeer, lug, die buitenste ruimte) aangespreek nie
en die aarde — die vloek van korrupsie en dood wat daarin deurgedring het toe Adam gesondig het. Dit
probleem sal aangespreek word wanneer Jesus terugkom.
2. II Pet 3: 13 — Let op dat Petrus verwys na die veranderde aarde as die nuwe hemel en nuwe aarde.
Nuut (kainos) beteken nuut in kwaliteit of vorm in teenstelling met nuut in die tyd.
b. Die reiniging van die hemel en die aarde sal deur die Woord van God bewerkstellig word. Vuur is
figuurlik in die skrif gebruik om God se Woord te beskryf. Jer 5:14; Jer 23:29; Deut 33: 2
1. Die Here sal die materiële elemente waaruit die fisiese wêreld bestaan, suiwer met die vuur van Hom
Woord. Net soos Hy in die begin gepraat en die hemel en die aarde geskep het, sal Hy spreek
weer en atome sal van hul huidige korrupsie verlos word.
2. Hulle sal weer aanmekaar gesit word in 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde - die hele heelal wat vrygestel is
gevangenskap tot verval en dood. Die gesinshuis sal herstel word. Onthou, Petrus is die een
wat verwys het na die herstel van alle dinge toe Jesus terugkom. Handelinge 3:21
c. Ps 24: 1 — Die aarde behoort aan die Here. Hy gaan nie een atoom van sy materiaal oorgee nie
skepping tot sonde, Satan, korrupsie of dood.
1. God se plan om die gesin en die gesin te herstel (Sy verlossingsplan) strek tot so ver as
die vloek van sonde en dood word gevind. Op 22: 3
2. Kol 1: 18-20 — Hy (Jesus) was in die begin oppermagtig en — lei die opstandingsparade—
hy is uiteindelik oppermagtig. Van die begin tot die einde is hy daar, toring ver bo alles uit,
almal. So ruim is hy, so ruim dat alles van God sy regte plek in hom vind
sonder om saam te druk. Nie net dit nie, maar ook al die gebroke en ontwrigte stukke van die heelal -
mense en dinge, diere en atome - word behoorlik vasgestel en inpas in lewendige harmonieë,
alles as gevolg van sy dood, sy bloed wat uit die Kruis gestort het (The Message Bible).

D. Gevolgtrekking: Eerste-eeuse mans en vroue het verstaan ​​dat die finale skudding wat kom, goed is. Dit sal
lei tot die verwydering van alles wat nie God s'n is nie en die reiniging en herstel van die hemele en die aarde.
1. Hulle het begryp dat almal wat aan God behoort, na hierdie wêreld sal terugkeer sodra dit herstel is om hier te woon
vir altyd. Beskou twee uitsprake uit die oudste boek in die Bybel, die Boek Job.
a. Job 19: 25-26 — Job het geweet dat sy liggaam eendag in die grond sou gaan. Maar hy het dit ook geweet
vanweë die komende Verlosser sal hy eendag weer op hierdie aarde woon - in sy liggaam opgewek uit
die graf. Job is tans in die hemel en wag op daardie dag, die wederkoms van Jesus, omdat Job
weet dat hy saam met Jesus na die aarde sal kom.
b. Job 38: 4-7 — God het uit stormwind met Job gepraat en Job gevra waar hy was toe hy die
wêreld. Die Here het geopenbaar dat die seuns van God ('n term in die Ou Testament vir engele) getuie was van die
skepping en geskree van vreugde by die gesig.
c. Wanneer die wêreld herskep word, sal al die verloste seuns en dogters van God (insluitend ek en jy) dit doen
aanskou hierdie luisterryke gebeurtenis, en ons sal ook skree van vreugde by die gesig !!
2. Ondanks hoe donker dinge tans op aarde kan lyk, is dit alles tydelik. En God sal ons deurkry
totdat Hy ons uitkry. Ons toekoms is blink !! Baie volgende week !!