. TCC–1238 1 GEBED EN LOFPRYS A. Inleiding: Ons kyk al vir baie weke na wat die Bybel sê oor om God voortdurend te loof en te dank. Ps 34:1; Ef 5:20; 5 Thess 18:13; Heb 15:XNUMX; ens. 1. God se Woord (die Bybel) sê vir ons om God altyd te loof en te dank—maak nie saak wat nie, in die goeie tye en in die slegte tye, wanneer ons so voel en wanneer ons nie. a. Lof en danksegging, in sy mees basiese vorm, is 'n verbale erkenning van God. Ons verkondig uit ons mond wie Hy is en wat Hy doen. Ps 107:8; 15; 21; 31 b. Ons loof God voortdurend omdat dit altyd gepas is om die Almagtige God te loof. Ons dank God voortdurend, want daar is altyd iets om Hom voor te dank – die goeie wat Hy gedoen het, die goeie wat Hy doen en die goeie wat Hy sal doen. 2. Voortdurende lofprysing en danksegging gebeur nie outomaties nie. Trouens, ons het almal 'n natuurlike neiging om net te fokus op wat ons in ons omstandighede sien en dan oor te kla. Ons moet moeite doen om die gewoonte van voortdurende lof en danksegging aan God te ontwikkel. a. Verlede week het ons Paulus die apostel bespreek. Hy het 'n goed ontwikkelde gewoonte gehad wat hom in staat gestel het om op baie moeilike omstandighede te reageer met voortdurende lof en danksegging aan God. b. Ons het na Paul en sy medewerker Silas gekyk wat in 'n tronk in die Griekse stad Filippi gearresteer, geslaan en vasgeketting is. Tog het hulle om middernag gebid en lofsange tot God gesing. Handelinge 16:25 1. Nie lank daarna nie het Paulus aan gelowiges in die Griekse stad Thessalonika geskryf wat vervolging weens hul geloof ervaar het. Hy het vir hulle gesê: Wees altyd bly, bid sonder ophou, dank in alle omstandighede; want dit is die wil van God in Christus Jesus vir julle (5 Thess 16:18-XNUMX). 2. Etlike jare later het Paulus aan Christene in die stad Rome geskryf: Wees bly in die hoop, wees geduldig in verdrukking, wees volhard in gebed (Rom 12:12, ESV). 3. 'n Paar jaar daarna, toe Paulus in Rome in die tronk was, het hy 'n brief aan die gelowiges in Filippi gestuur en hulle vermaan: Moet oor niks besorg wees nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend word. (Fil 4:6, ESV). c. Let daarop dat Paulus in hierdie verse lofprysing, danksegging en gebed verbind. Lof en danksegging kan en behoort uitdrukkings van gebed tot God te wees. In hierdie les gaan ons die verhouding tussen gebed en lofprysing en danksegging oorweeg. B. Ons gaan nie 'n volledige studie van gebed doen nie. Maar voordat ons die verhouding tussen gebed, lofprysing, danksegging bespreek, moet ons 'n paar algemene opmerkings oor gebed maak. 1. Gebed is 'n uitdaging vir baie, indien nie die meeste van ons nie. Ons is nie seker wat om te sê of hoe om dit te sê nie. Ons is nie seker of God ons hoor nie, wat nog te sê ons sal antwoord. a. Vir baie, indien nie die meeste van ons nie, is gebed 'n desperate versoek aan God om ons probleme te stop en ons situasie reg te stel. Of ons lys die redes waarom ons Sy hulp verdien as gevolg van ons getrouheid en werke. b. En baie van die gewilde leringe in die Kerk oor die laaste paar dekades het gebed tot 'n tegniek verminder: as jy die regte woorde op die regte manier sê, sal jy jou antwoord kry. 1. Maar gebed is nie meganies nie, en ook nie transaksioneel nie - ek doen dit sodat God dit sal doen. Gebed is meer as net om God te vra om vir ons dinge te gee en ons omstandighede reg te maak. 2. Gebed is relasioneel. Gebed is die manier waarop ons met God kommunikeer of kommunikeer. Deur gebed gee ons uitdrukking aan ons gesindheid teenoor die Here – ons eerbied en liefde vir Hom, en ons afhanklikheid van Hom vir alles. 2. Om effektief te bid, moet ons verstaan ​​dat baie, indien nie die meeste nie, van die lewe se uitdagings nie maklik verander kan word nie, indien enigsins. Probleme is onvermydelik in hierdie gebroke wêreld. Rom 5:12; Gen 3:17-19; ens. a. Ons leef in 'n gevalle wêreld wat deurspek is met 'n vloek van korrupsie en dood. Ons moet daagliks die gevolge van hierdie vloek hanteer—verlies, pyn, frustrasie, teleurstelling, swaarkry. . TCC–1238 2 1. Jesus het self gesê dat ons in hierdie wêreld verdrukking sal hê, en mot en roes sal verderf, en diewe sal deurbreek en steel. Johannes 16:33; Matt 6:19 2. Maar God is in staat om die harde realiteite van die lewe in 'n gevalle wêreld te gebruik en hulle Sy uiteindelike doel te laat dien vir 'n gesin van seuns en dogters wat soos Jesus is. God is in staat om ware goed uit werklik slegte omstandighede te bring. Van die goeie word in hierdie lewe verwesenlik, maar die meeste daarvan, in die lewe wat kom. Ef 1:9-11; Rom 8:18; II Kor 4:17-18; ens. b. Baie van die tyd verander gebed nie jou omstandighede nie. Gebed verander jou deur jou perspektief en jou houding teenoor jou omstandighede te verander. 1. Paulus het geskryf dat die eerste effek van gebed gemoedsrus is, 'n vrede wat verstand te bowe gaan. Gemoedsrus beteken vryheid van ontstellende gedagtes en emosies (Webster's Dictionary). 2. Fil 4:6-7—Moenie oor niks bekommer nie; bid eerder oor alles. Sê vir God wat jy nodig het, en dank hom vir alles wat hy gedoen het. As jy dit doen, sal jy God se vrede ervaar, wat baie wonderliker is as wat die menslike verstand kan verstaan. Sy vrede sal jou harte en gedagtes bewaar terwyl jy in Christus Jesus (NLT) lewe. A. Paulus is herhaaldelik geteister deur 'n doring in die vlees, 'n boodskapper van Satan (gevalle engel) wat goddelose mense teen Paulus opgehits het waar hy ook al gegaan het om die evangelie te verkondig. Paulus het die Here drie keer gesmeek om dit te verwyder. B. Die Here se antwoord: My genade is al wat jy nodig het. My krag werk die beste in jou swakheid. Nou is ek (Paulus) bly om oor my swakhede te roem, sodat die krag van Christus deur my kan werk...want as ek swak is, dan is ek sterk (NLT, II Kor 12:9-10). 3. Ons weet nie watter woorde Paulus en Silas gebid het toe hulle in die Filippense tronk opgesluit was nie. Maar ons weet wel wat hulle geweet het oor gebed, lofprysing en danksegging uit die Bybel, die Woord van God. a. Hulle sou bekend gewees het met 'n gebed wat koning Josafat van Juda gebid het toe drie vyandelike leërs saamgesnoer het om hom en sy mense aan te val. Juda was baie in die minderheid en baie bang toe Josafat die mense in gebed tot God gelei het. II Kron 20:5-13 1. Die koning het sy gebed begin deur God groot te maak (of te loof): “O Here, God van ons voorvaders, U alleen is die God wat in die hemel is. U is die owerste van al die koninkryke van die aarde. U is kragtig en magtig; niemand kan teen jou standhou nie” (20 Kron 6:XNUMX, NLV). 2. Volgende Josafat het hy God se vorige hulp en belofte van hulp in die tyd van toekomstige benoudheid in herinnering geroep (20 Kron 7:9-XNUMX). Ten slotte het hy die probleem gestel en hul volledige afhanklikheid van die Almagtige God uitgespreek: Ons weet nie wat om te doen nie. Maar ons oë is op U gerig (20 Kron 10:13-XNUMX). 3. Josafat en sy leërs het in die stryd gegaan met lofsange voor die leër en verklaar: “Loof die Here, want sy goedertierenheid en goedertierenheid is tot in ewigheid” (II Kron 20:21, Amp). En, die Here het hulle verlos van hulle vyande in 'n magtige oorwinning. b. Hierdie voorval wys vir ons 'n belangrike punt oor gebed. Gebed is in die eerste plek Godgerig, nie mensgerig nie. Gebed begin by God, Sy eer en Sy heerlikheid, nie ons probleem en wat ons wil hê nie. 1. Maak nie saak hoe desperaat ons is of hoe groot ons nood is nie, gebed moet begin met die besef dat ons die Skepper van alles nader, die Koning van die heelal, die Almagtige God. 2. Wanneer ons God groot maak (prys Hom vir wie Hy is en wat Hy doen) word Hy groter in ons oë en ons vertroue in Sy hulp en ons gemoedsrus groei. En, ons word dankbaar. 4. Paulus sou ook geweet het wat Jesus oor gebed geleer het. Onthou, Jesus het Paulus persoonlik opdrag gegee na sy bekering en aan hom die boodskap gegee wat hy verkondig het (Gal 1:11-12). Kom ons kyk na wat Jesus oor gebed geleer het. C. Toe Jesus op aarde was, het sy dissipels Hom gevra om hulle te leer bid. Jesus het vir hulle 'n gebed gegee wat bekend staan ​​as die Onse Vader of die Onse Vader, en vir hulle gesê dit is hoe jy moet bid. Lukas 11:1-4 1. Kom ons lees dit: Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word. U koninkryk kom. U wil. TCC–1238 3 op aarde gedoen word, soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood. En vergewe ons ons skulde soos ons ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose (Matt 6:9-12). a. In hierdie gebed het Jesus 'n patroon of 'n model vir gebed gegee. Dit het elemente wat in alle gebed gevind moet word. Let op dat die eerste helfte van hierdie gebed Godgerig is of op God en Sy heerlikheid gerig is, en die tweede helfte mensgerig of op ons en ons behoeftes gerig is. 1. Moet ons hierdie gebed woord vir woord bid, net soos dit is? Daar is niks verkeerd om dit te doen nie. Eerstens is dit 'n gebed wat deur Jesus gegee word. Tweedens kan ons aanneem dat Jesus hierdie patroon gevolg het toe Hy gebid het. Derdens, om dit te bid, sal jou help om te groei in wat en hoe om te bid. 2. Het Jesus nie gesê ons moet nie ydele herhaling gebruik of dieselfde woorde oor en oor herhaal nie (Matt 6:7)? Jesus se luisteraars sou dit herken het as 'n verwysing na heidense gebruike, soos die profete van Baäl wat heeldag geroep het: Baäl hoor ons (18 Konings 25:29-XNUMX). b. Jesus het vir Sy luisteraars gesê dat ons Vader weet wat ons nodig het voordat ons vra (Matt 6:8). Maar ons moet enige manier vra as 'n uitdrukking van ons vertroue in en afhanklikheid van God wat die bron van alles is. 2. Let daarop dat Jesus die gebed open met die verklaring onse Vader. Jesus het in hierdie wêreld gekom om te sterf as 'n offer vir sonde. Deur dit te doen, het Hy die weg oopgemaak vir mans en vroue om deur geloof in Hom tot hul geskape doel as seuns en dogters van God herstel te word. Johannes 1:12-13 a. Jesus is in die 1ste eeuse Israel gebore. God was die Vader van Israel as geheel deurdat Hy hulle Skepper, Verlosser en verbondmaker was (Eks 4:22-23; Jer 31:9; Hosea 11:1). Hulle het egter geen konsep van 'n individuele Vader-seun-verhouding met God gehad nie. Hulle was dienaars van God, nie seuns nie. b. In baie opsigte was Jesus se aardbediening oorgangstyd. Hy was besig om mense voor te berei om 'n nuwe soort verhouding met die Almagtige God te ontvang – dié van God as ons Vader en ons as seuns en dogters. 1. Tydens Sy bediening het Jesus gemodelleer hoe 'n Vader-seun verhouding lyk. Onthou, Jesus is God en word mens sonder om op te hou om God te wees—een persoon, twee natuur; volkome God en volkome mens. Terwyl Hy op aarde was, het Hy as mens geleef in afhanklikheid van God as Sy Vader. Deur dit te doen het Hy vir ons gewys hoe 'n verhouding met God lyk. Johannes 1:1; Johannes 1:14; Fil 2:6-7; ens. A. Jesus is in Sy menswees die patroon vir God se familie (Rom 8:29). Hy het vir ons gewys hoe seuns en dogters lyk wat onderdanig is aan die Vader se wil (wat Hom ten volle behaag). B. Hoekom het Jesus gesê ons Vader in teenstelling met my Vader? Dit was kultureel gepas. Jode het God genader met die konsep dat hulle Sy mense is en saam deel van iets was. Dit beteken nie dat ek en jy nie kan bid nie My Vader of in 'n groep moet bid. 2. Gedurende Sy tyd op aarde het Jesus ook vir ons belangrike inligting oor God die Vader gegee. A. Jesus het die werke van God die Vader gedoen en Sy Vader se woorde gespreek. Wanneer ons na Hom kyk, kry ons 'n idee van hoe God is en hoe Hy seuns en dogters behandel. Johannes 14:9-10 B. In die konteks van gebed tot God die Vader, het Jesus dit duidelik gemaak dat ons hemelse Vader beter is as die beste aardse vader. Matt 7:7-11 3. Jesus het voortgegaan: Onse Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word. U koninkryk kom. Laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel Matt 6:9-10. Met ander woorde, die God tot wie ons bid is bo alles. a. Wanneer ons ons Vader nader, nader ons die Almagtige God – die Transendente, Ewige, Heilige, God wat eerbied en ontsag waardig is. Hy is nie Pappa God of Pappa nie. Hy is Almagtig (Almag), Alwetend (Alwetend), en Alomteenwoordig (tegelykertyd oral teenwoordig). b. Geheilig beteken om heilig te maak of te hou: Mag u naam geëer word (J. B. Phillips); vereer word (Moffatt); heilig gehou word (20ste eeu). Naam beteken God self. Die Jode het soveel eerbied vir God gehad dat hulle na Hom verwys het as die Naam om te vermy om Sy Naam hardop te praat (Jahweh, Jehovah). 1. Jesus het gesê dat ons moet begeer dat God self deur almal eerbiedig en geëer sal word, en dat almal Hom sal sien en ken soos Hy waarlik is – en Hom dan aanbid en verheerlik. 2. Let op wat Paulus later geskryf het oor die aanbidding van God: Aangesien ons 'n koninkryk ontvang wat nie vernietig kan word nie, laat ons dankbaar wees en God behaag deur hom met heilige vrees te aanbid en . TCC–1238 4 ontsag (Heb 12:28, NLT). c. Jesus het gesê dat ons eerste begeerte moet wees dat God se koninkryk kom en dat Sy wil op aarde sal geskied soos dit in die Hemel is. Die betekenis is tweeledig. 1. Ons moet begeer dat die goeie nuus van die dood en opstanding van Jesus vorder sodat die heerskappy (die koninkryk) van God in die harte van mense gevestig kan word wanneer hulle in Hom glo, en dan hul lewens in onderwerping aan die wil van God hulle Vader. Lukas 17:20-21 2. En ons moet Jesus se wederkoms begeer sodat God se sigbare, ewige koninkryk op aarde gevestig kan word en Sy wil volmaak uitgedruk kan word. Hierdie sonde vervloekte wêreld sal dan bevry word van die vloek van sonde, korrupsie en dood en herstel word tot 'n geskikte ewige tuiste vir God en familie. Openb 11:15 4. Die volgende drie versoeke in die Onse Vader handel oor ons en ons behoeftes: Gee ons vandag ons daaglikse brood. En vergewe ons ons skulde soos ons ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose (Matt 6:11-13). Hierdie versoeke spreek ons ​​fisiese, geestelike en geestelike behoeftes aan. a. Ons gaan nie nou almal bespreek nie (ons sal dit volgende week doen). Maar let op een punt. Onmiddellik na die eerste drie verhewe versoeke – dat God se naam eerbiedig moet word, sy koninkryk kom en sy wil geskied – openbaar Jesus se volgende stelling dat hierdie Transendente, Glorieryke Wese, die Skepper en Onderhouer van die heelal, besorg is oor ons daaglikse brood. b. Daaglikse brood beteken meer as kos. Dit beteken al ons materiële behoeftes, alles wat nodig is om in hierdie wêreld te lewe. In Sy aardbediening het Jesus dit duidelik gemaak dat God besorg is oor en bewus is van die besonderhede van ons lewe—jou lewe, my lewe. 1. Jesus het vir Sy volgelinge gesê dat God die Vader weet dat ons die noodsaaklikhede van die lewe nodig het, en dat Hy vir ons sal gee wat ons nodig het, wanneer ons Hom eerste soek (begeer dat Sy heerlikheid, Sy wil geskied en Sy koninkryk kom). Jesus het gesê dat voëls eet en blomme geklee is omdat ons hemelse Vader vir hulle sorg – en ons maak meer saak as blomme en voëls. Matt 6:25-34 2. Jesus het vir Sy volgelinge gesê: Nie eers 'n mossie, wat net 'n halwe sent werd is, kan op die grond val sonder dat jou Vader dit weet nie. En die hare op jou kop is almal getel. Moet dus nie bang wees nie; jy is vir hom meer werd as 'n hele trop mossies (Matt 10:29-30, NLV). c. Johannes 16:23-24—Die aand voor Jesus gekruisig is, het Hy vir Sy apostels gesê dat daar 'n dag kom wanneer hulle tot die Vader sal bid in Sy Naam en die Vader sal hoor en antwoord. 1. Jesus het nie vir hulle die reëls vir gebed gegee nie—jy moet my naam in jou gebed gebruik. Hy het die punt gemaak dat Sy dood en opstanding dit vir mans en vroue moontlik sou maak om seuns en dogters van God te word – en na God te gaan vir hulp, net soos 'n kind na hul vader toe gaan. 2. Stefanus die martelaar en Paulus die apostel het albei na sy opstanding tot Jesus gebid (Hand 7:59; II Kor 12:8-9). Gebed gaan nie oor tegniek nie. Dit is 'n uitdrukking van verhouding. D. Gevolgtrekking: God verlang 'n verhouding met ons. Gebed is relasioneel en hou ons in kontak met ons Vader—wie Hy is en wie ons in verhouding tot Hom is. Dit maak God groot en verhoog ons vertroue in Hom. 1. Gebed is Godgerig. Dit moet nie begin by ons en wat ons wil hê nie. Dit begin met wie God is en wat Hy wil hê. Om saam met God te begin bid is nie net gepas as gevolg van wie Hy is nie, dit baat ons ook. a. Wanneer jy jou gebed begin met lof aan God deur sy grootheid en goedheid te erken, maak jy Hom groot, wat sommige van die geestelike en emosionele druk van die lewe se probleme verlig. b. Wanneer jy God groot maak deur lof en danksegging, word Hy groter in jou oë wat jou vertroue in Hom verhoog en jou gemoedsrus gee. 2. Paulus het geskryf dat ons sonder ophou moet bid (I Thess 5:17) en volhard of daarby moet bly (Rom 12:12). Voortdurende lof en danksegging aan God help jou om te volhard en sonder ophou bid. 3. Het Paulus die Onse Vader gebid? Daar is geen rede om te dink dat hy dit nie gedoen het nie. Hy het beslis gebid volgens die patroon wat Jesus uitgelê het. Hy het God erken met lof en danksegging, terwyl hy sy eer en wil bo alles begeer het. Ons sal wys wees om dit ook te doen.