TCC - 1103
1
'N SKUD KOM
A. Inleiding: Toe Jesus hierdie wêreld verlaat het, het Hy sy volgelinge belowe dat Hy sou terugkeer (Hand. 1:9-11).
Maar Hy het ook vir Sy volgelinge gesê dat die jare wat tot Sy wederkoms lei, gevul sal wees met toenemende moeilikheid
en onrus wat sal uitloop op die ergste verdrukking wat die wêreld nog ooit gesien het. Matt 24:6-8; Matt 24:21-22
1. Die omstandighede en chaos wat Jesus voorspel het, begin reg voor ons oë ontstaan. Vir 'n
aantal maande het ons gepraat oor waarom dit gebeur en hoe ons moet reageer.
a. Ons het daarop gewys dat die rampspoed in hierdie laaste jare van die mens se geskiedenis nie kom nie
van 'n woedende God wat dit uiteindelik met die sondige mensdom gehad het. Dit is die resultaat van menslike keuse
en die gevolge van hul keuses. (Sien vorige lesse vir meer besonderhede.)
b. As deel van ons bespreking het ons 'n paar weke geneem om vrae oor die Ou Testament waar te bespreek
lyk asof God mense terreur neerlê as Hy kwaad is. Ons het dit oorweeg
sommige van hierdie voorvalle in terme van hoe die eerste Christene dit sou gehoor het.
1. Verlede week het ons wat die Ou Testament sê gekoppel aan wat die Nuwe Testament het
oor die Here se wederkoms. Ons het na Jesaja 13: 9-13 gekyk. Hierdie gedeelte verwys na die
dag van die Here, die Ou-Testamentiese term vir wat ons ken as die wederkoms van Jesus.
2. Volgens die profeet Jesaja sal die dag van die Here kom met verskriklike, wrede toorn en
woede om sondaars te vernietig. Die eerste Christene het dit verstaan ​​dat God ontsag het
inspirerend en verdien eerbied en Hy verafsku sonde. Hulle het dit verstaan ​​om sondaars te vernietig
beteken om dit te verwyder.
2. Jesus Christus kom terug om God se plan te voltooi vir 'n gesin met wie Hy vir ewig hieraan kan leef
aarde. God het mense geskep om deur die geloof in Jesus sy seuns en dogters te word. En hy
het die aarde 'n tuiste vir Homself en sy gesin gemaak. Ef 1: 4-5; Jes 45:18; Op 21: 1-7; ens.
a. Sowel die gesin as die gesin is deur die sonde beskadig. Jesus het die eerste keer aarde toe gekom
om vir sy sonde te betaal met sy kruisdood sodat almal wat in Hom glo, getransformeer kan word
sondaars in heilige, regverdige seuns en dogters van God. Hy sal weer kom om die aarde te reinig
alle sonde, korrupsie en dood en herstel dit tot 'n geskikte ewigheid vir God en sy gesin.
b. 'N Deel van die herstelproses van die gesin en die gesin behels dat almal verwyder word
wat dwarsdeur die mensegeskiedenis weier om die Almagtige God te erken uit kontak met
Homself of die gesinshuis. (Sien vorige lesse vir meer besonderhede)
3. Jes 13:10; Jes 13: 13 — In die gedeelte wat ons ondersoek het, het Jesaja onthul dat die verwydering van sondaars
sal voorkom wanneer die sterre, die son en die maan nie hul lig gee nie. Hy het dit verder gesê
tyd sal die Here die hemel en die aarde skud.
a. Die Nuwe Testament identifiseer hierdie tyd duidelik as die wederkoms van Jesus. In vanaand se les
ons gaan Jesaja se uitsprake in die lig van die Nuwe Testament bespreek en meer leer oor hoe
die eerste Christene het vertolk wat Jesaja voorspel het.
b. Wanneer ons begin, moet u onthou dat wederkoms 'n breë term is wat 'n periode en a dek
aantal verskillende gebeure op aarde en in die hemel (baie lesse vir ander tye). My doel is om
help u om die geheelbeeld te sien en die eindresultaat te beklemtoon - God op aarde met sy verloste gesin.

B. Matt 24:1-3—Net 'n paar dae voor Jesus gekruisig is, het sommige van sy dissipels (apostels) Hom gevra wat
tekens sal aandui dat Sy wederkoms naby is. Hy het vir hulle 'n lang antwoord en 'n aantal tekens gegee.
1. Jesus het vir hulle gesê dat daar 'n tyd van verdrukking sal kom, anders as wat die wêreld nog ooit gesien het. Reg daarna
dat, die son en die maan nie hul lig sal gee nie en die magte van die hemele sal geskud word. v21; v29
a. Dit was nie nuwe inligting vir Sy luisteraars nie. God praat al van die begin af oor die einde
omdat Hy 'n plan uitwerk. Baie meer mense stel belang in Jesus se wederkoms as net ons.
Die hoogtepunt van sy plan sal elke mens raak wat ooit geleef het.

TCC - 1103
2
b. Jesus se apostels het uit die Ou-Testamentiese profete geweet dat onheil die wederkoms van die Here sal voorafgaan,
maar dat diegene wat aan Hom behoort, dit sal regkry. Dan 12: 1; Sag 14: 1-4
2. Hulle het verder geweet dat daar tekens in die hemele sal wees en dat die aarde geskud sal word, maar dat die
eindresultaat is goed vir diegene wat deur Jesus aan God behoort.
a. Joël 2: 30-32 — Die profeet Joël (835 vC) het aangedui dat op die dag van die Here (die wederkoms)
Hy sal wonders in die hemele toon. Die son sal verduister word, die maan word bloedrooi en
die sterre sal ophou skyn. Maar elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal verlos word.
b. Joël 3: 15-16 — Joël het geprofeteer dat wanneer die son, maan en sterre verduister word, die aarde sal wees
geskud, maar dat die Here die hoop en sterkte van sy volk sal wees.
c. 'N Eeu later (740-680 vC) het Jesaja ook voorspel dat op die dag van die Here die son, maan en
sterre sal nie hul lig gee nie, die hemel sal bewe en die aarde sal verwyder (skud, bewe).
1. Maar Jesaja het ook 'n dag voorsien wanneer die omstandighede van Eden herstel en die aarde sal wees
nuut gemaak. Jes 51: 3; Jes 35: 1-7; Jes 55: 12-13; Jes 65:17
2. Volgens Jesaja sal God in daardie tyd saam met sy volk op aarde vier: die Here
Almagtige sal 'n wonderlike fees vir almal regoor die wêreld versprei. Dit sal heerlik wees
fees van goeie kos, met helder, goed verouderde wyn en keurvleis. Op daardie dag sal Hy die
wolk van somberheid, die skaduwee van die dood wat oor die aarde hang. Hy sal die dood insluk
vir ewig! Die Soewereine Heer sal alle trane afvee (Jes 25: 6-8, NLV).
3. Haggai 2: 6-9 — Haggai was 'n ander profeet wat verwys het na die hemel en die aarde
geskud en verbind dit met wat ons nou weet die wederkoms van Jesus is (520 vC). Kom ons kry die
konteks van Haggai se stelling
a. In 586 vC is die volk Israel met geweld uit hul land verwyder weens hul volgehoue
onberouvolle afgodediens. Die Babiloniërs het Israel binnegeval, Jerusalem en die tempel verwoes.
en die Israeliete as gevangenes na Babel teruggeneem.
b. Die Israeliete is toegelaat om na sewentig jaar terug te keer na Kanaän toe 'n nuwe leier, Cyrus die
Persies, het hulle huis toe gestuur om Jerusalem en die Tempel te herbou. Hulle het baie hindernisse in die gesig gestaar en
Haggai is opgewek om hulle aan te moedig om die herbou van die tempel te voltooi.
1. Die mense was onder meer bekommerd dat hierdie tweede tempel nie daarmee vergelyk kon word nie
die skoonheid en prag van die oorspronklike. Maar die Here het hulle verseker dat die heerlikheid van hierdie huis
eersgenoemde sou oortref. Dit sou die tempel wees waarin Jesus gestaan ​​het toe Hy gekom het
aarde die eerste keer. Jesus is die begeerte van al die nasies.
2. Die profete van die Ou Testament het nie duidelik gesien dat daar twee verskillende koms van die
Here. Baie profesieë verwys na die eerste en tweede koms. Dit is waar van
dit profeteer.
A. Let op dat Haggai die koms van Jesus verbind met die tyd dat die hemel en die hemel
die aarde sal geskud word. Die aarde het geskud of gebewe toe Jesus gekruisig is (Matt
27: 50-51). Maar die eerste Christene het begryp dat daar nog 'n laaste skudding sou kom
(in 'n oomblik meer hieroor).
B. Let op een punt in verband met ons huidige bespreking. Die skud van die hemele
en die aarde wanneer die Here terugkom, eindig goed vir sy volk: en hierheen sal Ek bring
vrede. Ek, die Here die Almagtige, het gespreek (Hag 2: 9, NLV).
C. Ons vind 'n Nuwe-Testamentiese verwysing na hierdie laaste skudding in die Hebreërbrief. Kom ons kry die konteks.
Hierdie brief is geskryf aan Joodse gelowiges in Jesus wat onder druk geplaas is om Jesus en Syne te verwerp
bloed en gaan terug na Tempelaanbidding.
1. Hebreërs is geskryf om hulle aan te spoor om getrou aan Christus te bly en sy Woord te gehoorsaam. Paul (die skrywer) gebruik
'n aantal argumente om hulle te oorreed. As deel van sy argument het Paulus verwys na hul voorouers - die

TCC - 1103
3
diegene wat van die Egiptiese slawerny verlos is deur die magtige hand van die Almagtige God. Hierdie generasie
en hulle voorbeeld was bekend vir elke geslag Jode na hulle.
a. Heb 3: 7-4: 2 — Moenie soos u voorvaders wees wat gesien het hoe My krag hulle verlos en toe ervaar nie
My voorsiening vir hulle in die woestyn. Maar hulle het geweier om na My te luister en Kanaän binne te gaan.
b. Toe Paulus aan die einde van sy brief kom, het hy 'n hartstogtelike pleidooi gedoen: sorg dat u gehoorsaam
God, die een wat met u praat. Want as die volk Israel nie ontsnap het toe hulle weier nie
luister na Moses, die aardse boodskapper, hoe verskriklik ons ​​gevaar is as ons die een wat met ons praat, verwerp
uit die hemel (Heb 12: 25 — NLT).
c. Die geslag wat Egipte verlaat het, het nie die vernietiging vrygespring nie. God het hulle vernietig weens ongeloof (Jud
5). Verwoes beteken nie dat God hulle doodgemaak het nie. Die Here het hulle teruggestuur na die woestyn
veertig jaar lank tussen Egipte en Kanaän waar hulle as nomades gewoon het.
1. Daardie generasie het God se voorneme met hulle — Kanaän, misgeloop. Hulle het 'n voorbeeld geword van
wat gebeur met diegene wat nie in Jesus glo nie - hulle mis hul geskape doel, om
word seuns en dogters van God. Hulle is vir ewig van God en die gesin geskei.
2. Heb 12: 22-24 — Paulus het pas gesê dat daar meer aan die lewe is as net hierdie lewe.
Daar is 'n onsigbare ryk waaraan ons nou deel is - die koninkryk van die hemele. Moenie 'n
keuse wat u tydelike gemak gee (geen vervolging meer van u mede-Jode omdat u
verwerp Jesus) maar kos u u toekoms ('n lewe en huis by die Almagtige God).
2. Daar is baie belangrike punte in Paulus se stelling (lesse vir 'n ander keer). Maar let op hierdie punt in
verband met ons bespreking van die aarde en die hemel wat bewe. Heb 12: 18-21
a. Paulus het sy lesers herinner aan die tyd toe hul voorvaders na Mt. Sinai. Hulle het God gesien
op die berg neerdaal en Hom hoor praat. Dit was so 'n wonderlike gesig dat selfs Moses was
verskrik en bewend.
b. Dit is die konteks waarin die skrywer sê dat as die mense wat die opdrag van Moses geweier het
Kanaän binnegaan, het nie aan die verderf ontkom nie, hoeveel te meer jy (ons) as God met ons praat
Hemel.
c. Toe het Paulus die stelling gemaak dat God, wie se stem die aarde by Sinai geskud het, weer sal bewe
nie net die aarde nie, maar ook die hemel, net soos Hy belowe het. Dit is 'n verwysing na die profeet Haggai
profeteer wat nog moes vervul (en nog steeds is) wanneer Christus terugkom.
A. Hebr 12: 26-29 — Weer eens sal ek nie net die aarde nie, maar ook die hemel skud. Dit beteken
dat die dinge op aarde geskud sal word, sodat net die ewige dinge oorbly. Aangesien ons is
ontvang 'n koninkryk wat nie vernietig kan word nie, laat ons dankbaar wees en God behaag deur te aanbid
hom met heilige vrees en ontsag. Want onse God is 'n verterende vuur.
B. Paulus was besig om sy lesers aan te spoor om getrou aan Christus te bly, maak nie saak wat nie. Sy woorde
bedoel was om aan te spoor en hulle hoop vir die toekoms te bied. As die skud van die
die hemel en die aarde was 'n slegte ding wat dan vernietiging vir God se volk sou beteken
dit sou nie 'n bron van hoop en bemoediging wees nie.
C. Gevolgtrekking: Die term skud word in die Bybel gebruik om die effek op die materiële wêreld wanneer God te beskryf
op die toneel kom.
1. Dit verwys onder andere na die opskudding van die heerskappy van hierdie aarde. Die profeet Haggai het dit opgemerk
die Here sal die nasies skud (2: 7). Wanneer Jesus terugkom, die regmatige heerser van die aarde, sal die Almagtige God
neem sy plek as die koning oor alles in. Op 11:15; Op 19: 6
a. Almagtige God sal Sy troon en die hoofstad van die Hemel, die hemelse Jerusalem, na die aarde en
woon vir altyd by sy gesin (die stad waarna Paulus in Heb 12 verwys). Op 21: 2-3; Op 21: 24-25
b. Die nasies sal onderwerp aan die regmatige Koning en die wêreld sal uiteindelik permanent wees
vrede, net soos Jesaja en Haggai geprofeteer het. Op 22: 3; Jes 9: 7; Haggai 2: 9

TCC - 1103
4
2. Hierdie laaste skudding verwys hoofsaaklik na veranderinge wat op die aarde self sal plaasvind wanneer Jesus terugkom.
Eerste eeuse Christene het van die profete verstaan ​​dat die aarde nie vernietig gaan word nie. Dit sal
getransformeer en nuut gemaak word.
a. II Pet 3: 13 — Die apostel Petrus, in ’n brief geskryf kort voordat hy gemartel is weens sy geloof in
Christus het geskryf dat hy uitsien na die nuwe hemel en aarde. Die profeet Jesaja was die
gebruik eers hierdie term (Jes 65:17).
b. Petrus het 'n spesifieke Griekse woord vir nuut (kainos) gebruik. Dit beteken nuut in kwaliteit of vorm in teenstelling met
nuut in die tyd. God gaan nie hierdie wêreld vernietig nie. Hy gaan dit vernuwe en herstel na wat Hy is
het dit altyd bedoel - 'n ewige huis vir God en sy gesin.
c. Gedurende sy bediening het Petrus hierdie boodskap aan gelowiges verkondig. Kort nadat Jesus teruggekeer het na
Hemel, Petrus het aan 'n gehoor gesê dat die hemel Jesus moet ontvang en moet behou tot die tyd vir die
volkome herstel van alles wat God deur die mond van al sy heilige profete vir ewig gespreek het - vanaf
die oudste tyd in die geheue van die mens (Hand 3:21, Amp).
3. Toe Petrus sy uitspraak oor die nuwe aarde maak, het hy die proses van
transformasie wat in hierdie fisiese wêreld sal plaasvind. Ons het volgende week meer te sê, maar oorweeg dit
hierdie gedagtes terwyl ons afsluit.
a. II Pet 3: 10-12 — Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag; waarin die hemele
sal met 'n groot geluid verbygaan, en die elemente sal smelt met vurige hitte, ook die aarde en
die werke wat daarin is, sal verbrand word ... al hierdie dinge sal ontbind word en die elemente
sal smelt met vurige hitte.
b. Hierdie gedeelte word soms verkeerd geïnterpreteer om te beteken dat die aarde deur vuur vernietig sal word
Here keer terug. Maar Petrus beskryf nie vernietiging nie. Hy beskryf transformasie. God sal
praat en reinig die fisiese elemente waaruit hierdie wêreld bestaan ​​met die vuur van Sy Woord. Jer 23:29
1. Afsterwe bestaan ​​uit twee Griekse woorde wat beteken om te kom of te gaan. Dit dra die idee van
van een toestand of toestand na 'n ander oorgaan. Dit beteken nooit ophou bestaan ​​nie. Elemente is 'n
Griekse woord wat die mees basiese komponente van die fisiese wêreld (atome, molekules) beteken.
2. Sal smelt (v10), oplos (v11-12) is dieselfde Griekse woord en beteken om los te maak (Johannes 11: 44—
los hom en laat hom gaan). Verbrand, in die vroegste Griekse manuskripte, is 'n woord wat beteken
gevind of getoon. Die idee is die blootstelling van korrupsie met die doel om dit te verwyder.
3. Sal smelt (v12) is die Griekse woord teko. Ons kry ons Engelse woord daarby. Winter
laat sy greep los wanneer die lente-ontdooiing begin. Korrupsie en die dood sal hulle eendag vrylaat
die greep op hierdie wêreld en die aarde sal losgemaak word van slawerny aan albei.
c. II Pet 3: 11-12 — Met enkele van sy laaste woorde het Petrus gelowiges aangespoor: Aangesien al hierdie dinge so is
op die punt van ontbinding, watter soort mense behoort u te wees in alle heilige lewenswandel en godvrugtige gedrag?
(Weymouth), op soek na en verhaas die koms van die Here. Haastig in die Grieks beteken om
vinnig of dringend aan, en by implikasie, om gretig te wag.
4. Daar kom toenemend uitdagende tye op hierdie aarde. Ons moet leer hoe om ons fokus op die
groot prentjie.
a. Ons het geen rede om die wederkoms van die Here te vrees nie. Jesus kom terug om God se plan vir 'n
familie deur hierdie aarde skoon te maak en te vernuwe. Die lewe sal uiteindelik wees wat ons almal daarna verlang.
b. Totdat Hy kom, sal die Here ons lei en ons lei terwyl ons ons prioriteite reg hou. Wat saak maak
die meeste is dat mans en vroue kennis van Jesus red. Baie volgende week!