TCC - 1177
1
DIE OFFER VAN DANKSEGGING

A. Inleiding: Die Bybel gee Christene opdrag om ons lewens te leef met ons aandag op Jesus (Heb 12:1-2). Ons
praat wat dit beteken en hoe ons ons fokus op die Here hou, veral in die moeilike tye wanneer ons
gedagtes en emosies woed weens ons omstandighede.
1. Die sleutel is om te leer om God te loof. Dit het niks met musiek of korporatiewe aanbidding te doen nie. Lof in
sy mees basiese vorm beteken om God te erken te midde van jou situasie deur te praat oor wie Hy is
en wat Hy gedoen het, doen en doen.
a. Wanneer jy God loof of erken, plaas dit jou aandag terug op Hom en help dit om jou
emosies en bring vrede in jou gemoed
b. Jesaja 26:3-4—Jy sal in volkome vrede bewaar almal wat op jou vertrou, wie se gedagtes op jou gevestig is.
Vertrou altyd op die Here, want die Here God is die ewige Rots (NLT).
1. Hierdie gedeelte erken God deur Hom 'n ewige Rots (rots, krans) te vergelyk. Daarop
tyd, in daardie kultuur, was 'n rots of krans ('n groot rots) 'n onbeweeglike krag. Vertroue kom
deur die karakter, vermoë, krag of waarheid van iemand of iets te ken.
2. Die Hebreeuse woord vertaalde gedagtes beteken verbeelding, gedagte. Vaste beteken om op te steun
of vat aan. Wanneer jy jou gedagtes en gedagtes vasstel op die feit dat niks kan kom nie
teen jou wat groter is as God, wat by jou en vir jou is, bring dit vrede in jou gemoed.
2. In die laaste paar lesse het ons verwys na Paulus die apostel, 'n man wat baie swaarkry ondervind het
hoop en vrede in hulle midde. Paulus het gepraat van bedroef maar tog bly wees. II Kor 6:10
a. Paulus het geleer om op uitdagende, pynlike, angswekkende omstandighede te reageer deur bly te wees (Hand
16:16-26; Handelinge 27:21-25). Verheug beteken om "vrolik" te wees in plaas daarvan om "vrolik" te voel. Om te bemoedig
beteken om hoop te gee, aan te dring, met goedkeuring en entoesiasme te skree — om bly te wees.
b. Paulus het geleer om homself te bemoedig of te bemoedig in die aangesig van moeilikheid. Ons het meer te sê oor hoe
hy het dit gedoen - en hoe hy ander aangespoor het om hulself te bemoedig - in vanaand se les.

B. Die Nuwe Testament gee nie baie spesifieke voorbeelde van hoe Paulus gejuig of met homself gepraat het nie. Maar ons
het wel 'n voorbeeld in Dawid, een van Israel se beroemdste konings, wie se lewe in 'n mate in detail in die
Ou Testament. As 'n Fariseër wat in die Ou Testament geskool is, sou Paulus met Dawid bekend gewees het.
1. Dawid het 'n aantal van die psalms geskryf. Baie van sy psalms is geskryf terwyl hy meedoënloos besig was
agtervolg deur Israel se eerste koning, Saul, 'n man wat van plan was om Dawid dood te maak. Saul was uiters jaloers op Dawid
want hy sou die volgende koning van Israel wees.
a. Ons het na verskeie van Dawid se “op vlug” psalms gekyk. In hierdie psalms vind ons 'n paar algemene
kenmerke oor hoe hy homself aangemoedig het. Ps 34:1-3; Ps 42:5; Ps 56:3-4; Ps 57:1-2; Ps 63:6-7; ens.
1. Dawid het 'n keuse gemaak om God te loof en te erken te midde van sy omstandighede en die
ooreenstemmende angs en emosionele pyn wat hy gevoel het.
2. Hy het beheer oor sy emosies en gedagtes deur sy mond gekry deur die grootheid en te verkondig
goedheid van God. Hy het vertel van God se vorige hulp, Sy huidige voorsiening en Sy beloftes vir
in die toekoms.
3. Dit was soms 'n stryd vir hom. David sou 'n bietjie emosionele en geestelike verligting kry en dan
oorweldig word deur gedagtes en emosies. Maar Dawid het aangehou om God te erken.
b. Kennis uit God se Woord was die sleutel daartoe dat Dawid homself kon bemoedig. Ps 119:97—O,
hoe lief het ek u wet! Ek dink heeldag lank daaraan (NLT).
1. Dit beteken nie dat Dawid heeldag rondgegaan het om Bybelverse op te sê nie. Sy siening van die werklikheid
(sy perspektief) is deur God se Woord gevorm. Hy was oortuig dat God by hom was en
vir hom en dat niks teen hom kon kom wat groter is as God nie. Hy is oortuig
dat God hom sou deurkry totdat Hy hom uitgehaal het.

TCC - 1177
2
2. Daar is geen aanduiding dat Dawid 'n klomp bonatuurlike ervarings gehad het waar hy gesien en gevoel het nie
God. Hy het eenvoudig gekies om die feit dat God was, na sy gedagtes te bring en uit sy mond te praat
met hom, en dat God met hom was wat hy nodig gehad het om deur sy probleme te kom.
A. Ps 119:49-52 – Here, vergeet nooit die beloftes wat U aan my gemaak het nie, want dit is my hoop
en selfvertroue. In al my verdrukking vind ek groot vertroosting in u beloftes, want dit het hulle
het my aan die lewe gehou ... ek weier om van u voorskrifte af te wyk ... ek word bemoedig elke keer as ek dink
oor jou waarheid (v49-52, TPT).
B. Ps 94:19—In die menigte van my (bekommerde) gedagtes in my, juig U vertroostinge en
verlustig my siel (Amp); Toe my besige gedagtes buite beheer was, die strelende troos
van u teenwoordigheid het my kalmeer (TPT).
2. Beskou nog 'n voorval in Dawid se lewe. Op 'n stadium gedurende die jare toe Saul Dawid agtervolg het,
hy en die manne wat hom geskaar het en saam met hom gereis het, het 'n jaar lank onder 'n stam gewoon wat as die Filistyne bekend staan.
en vier maande (lesse vir nog 'n dag).
a. Gedurende 'n deel van daardie tyd het 'n Filistynse koning vir Dawid, sy bende manne en hulle families die stad gegee
van Ziklag om hul tuiste te wees. Gedurende hierdie tydperk het Dawid en sy manne saam met die Filistynse leër gereis.
b. Toe hulle van 'n ekspedisie saam met die Filistyne teruggekeer het, het Dawid en sy manne gevind dat hulle dorp oorval is
en tot op die grond afgebrand. Die stropers (Amalekiete) het ook al die vroue en kinders weggevoer,
insluitende Dawid se twee vrouens. 30 Sam 1:8-XNUMX
1. Dawid en sy manne het gehuil totdat hulle geen trane meer gehad het nie. Toe het sy manne vir Dawid begin blameer
wat gebeur het en gepraat oor steniging hom dood.
2. Dawid was baie benoud (v6). Die woord beteken letterlik om te druk. Nood beteken groot
lyding van liggaam of gees, pyn, angs, ongeluk, moeilikheid, hartseer (Webster's Dictionary).
c. Watter soort gedagtes en emosies het Dawid in daardie oomblik ervaar? Vrees, hartseer, skuld,
woede, verwarring – alles wat ons in daardie situasie sou voel, alles wat ons soms in ons lewens gevoel het.
Maar Dawid het hom bemoedig en versterk in die Here sy God (I Sam 30:6, Amp).
1. Die Hebreeuse woord wat vertaal word aangemoedig beteken om vas te maak, dus om vas te gryp, sterk te wees,
te versterk. Dawid het hom vasgemaak aan, hom versterk in, die Here.
2. Hierdie verslag vertel ons nie wat Dawid gesê het of hoe hy homself aangemoedig het nie, maar ons het baie
voorbeelde in sy psalms van hoe hy homself in ander haglike omstandighede aangemoedig het.
A. In Ps 56:3-4 het Dawid geskryf: Maar as ek bang is, vertrou ek op U. O God, ek loof
jou woord. Hy het gekies om God te vertrou, God se Woord onthou en dit begin uitspreek.
B. Lofprysing word vertaal uit die Hebreeuse woord halal wat beteken om te skyn of 'n show te maak; aan
roem, prys, prys. Dit kan beteken om te skree.
3. Dawid het die hoëpriester Abjatar geroep, wat saam met Dawid en sy manne op reis was (lesse
vir 'n ander dag), om die Here te vra wat hy moet doen.
A. Een vertaling gee dit weer: Maar met hernude vertroue op die Here sy God het Dawid gesê
Abjatar...bring die skouerkleed (I Sam 30:6-7). Die skouerkleed was 'n kledingstuk wat deur die
hoëpriester toe hy God genader het om leiding te vra.
B. Let op dat Dawid homself kalmeer het voordat hy rigting gesoek het. Wanneer jy geroer word
emosioneel en geestelik is dit baie moeilik om duidelike leiding van God te hoor. God het gegee
Dawid gerig en hom aangesê om die Amalekiete te agtervolg en hulle families terug te kry.
C. Wanneer jy emosioneel en geestelik opgewek is, is dit moeilik om leiding van God te hoor.
3. Wanneer ons Dawid se psalms lees, vind ons 'n belangrike stap om homself aan te moedig: God te onthou.
Dawid het gepraat oor die onthou van die Here in een van sy “op vlug” psalms.
a. Ps 63:5-7—My siel sal versadig word soos van vet en ryk voedsel, en my mond sal U loof met
vrolike lippe, wanneer ek aan jou dink op my bed, en oor jou peins in die nagwaak
(ESV); Ek dink aan jou voor ek gaan slaap, en my gedagtes draai in die nag na jou (CEV);

TCC - 1177
3
want U was my hulp, en in die skaduwee van u vleuels sal ek jubel (ESV);
b. Let daarop dat Dawid se tevredenheid (tevredenheid) gekom het uit die feit dat hy God ken en van
erken wat God reeds vir hom gedoen het.
c. Die Hebreeuse woord wat vertaal word onthou impliseer om te noem, te onthou, na te dink, te erken, te maak
bekend. Webster's Dictionary definieer onthou as: om na te dink of weer aan te dink.
1. Mediteer beteken om te murmureer of te oordink. Peins beteken om versigtig te oorweeg. Gemor
impliseer 'n deurlopende vloei van woorde of klanke in 'n lae, onduidelike stem (Webster).
2. Die idee is dat 'n persoon 'n poging aanwend om iets te herroep of dit na hul gedagtes terug te bring en
hou dit dan daar deur te prewel wat hulle onthou.
4. Om ons aandag op die Here te hou in die moeilike tye moet ons die gewoonte ontwikkel om te herroep of te bring
terug na ons gedagtes wie God is en wat Hy vir ons gedoen het en sal doen.
a. Dit is makliker gesê as gedaan, want ons praat daarvan om ons aandag op iemand te hou wat ons nie kan nie
sien of voel, en wat ons sien en voel het die sterker invloed op ons in die oomblik.
1. Ons sintuie gee ons voortdurend inligting oor ons omstandighede wat ons emosies ontketen
en voed ons gedagtes. Dan begin ons met onsself praat en gevolgtrekkings maak oor ons
situasie gebaseer op wat ons sien en voel.
2. Ons bring elke detail oor wat gebeur in ons gedagtes en begin elke moontlike oorweeg
uitkoms (byna altyd sleg). Ons spekuleer oor wat ander mense doen, hoekom hulle is
doen wat hulle doen, saam met wat hulle dink terwyl hulle dit doen.
A. Ons weet nie eintlik (ons kan nie weet nie) wat die uitkoms van ons situasie sal wees nie en kan ook nie
ons ken mense se motiewe of gedagtes. Tog mediteer ons dit alles oor en oor.
B. Niks van hierdie oorpeinsing bring 'n oplossing of 'n verandering in ons omstandighede voort nie. Die enigste
verandering is dat ons slegter voel - meer bang, meer opgewonde, kwaad, ens.
b. Beskou twee voorbeelde waarmee beide Dawid en Paulus vertroud sou wees. Moenie dit hoor as 'n
Bybelverhaal. Dit is 'n historiese weergawe van werklike gebeure waarby regte mense betrokke is, van wie ons baie sal doen
eendag in die Hemel ontmoet en dan saam op die nuwe aarde leef. Hulle wys ons dat die herinnering van
God se vorige hulp en belofte van toekomstige voorsiening vervaag vinnig in die aangesig van formidabele struikelblokke.
1. Vyf-en-dertighonderd jaar gelede het God sy volk (Israel) bonatuurlik verlos van Egipte
slawerny. Hulle het gesien hoe die Almagtige God die waters van die Rooi See skei en dit toe gebring het
veilig deur op droëland. Eks 14
A. Drie dae later, toe hulle terugreis na hul vaderland (Kanaän), het hulle 'n plek bereik
met ondrinkbare water en begin mor: Wat gaan ons drink? Eks 15:23-24
B. God het hulle in elk geval gehelp en die water drinkbaar gemaak. Maar sekerlik iemand in die groep
kon gehad het, moes drie dae vroeër God se hulp met 'n waterprobleem herroep het.
2. Toe hierdie mense uiteindelik die grens van hul vaderland bereik het, het hulle geweier om oor te steek en
vestig omdat hulle ommuurde stede, formidabele stamme en buitengewoon groot mense gesien het. Nommer 13
A. In die aangesig van die struikelblokke wat hulle gesien het en die vrees wat hulle gevoel het, behalwe drie van die mans in beheer
(Josua, Kaleb, Moses), het begin spekuleer: Ons sal sterf as ons hierdie land binnegaan (hulle doen nie
weet dat). Ons lyk soos goggas wat hierdie mense sal verpletter (in werklikheid was die mense in die land
bang vir Israel en hulle God, Jos 2:9-11). Num 13:31-33
B. Josua en Kaleb het probeer om almal se aandag op die Here te vestig, Sy teenwoordigheid by hulle,
Sy belofte om hulle vyande te verslaan en hulle veilig in Kanaän te bring. Num 14:8-9
c. Om God deur lof te erken, help jou om te onthou, help jou om die pad na jou gedagtes terug te bring
dinge is regtig: God met jou en vir jou, gereed om te help.
1. In die aangesig van oorweldigende emosies en gedagtes moet ons kies om te onthou wat God het
reeds vir ons gedoen en het belowe om vir ons te doen. Ons moet kies om na die geheue te roep (fokus
ons aandag op) wat ons nie kan sien nie. Ons moet kies om weg te kyk van een ding na 'n ander.

TCC - 1177
4
2. Ons emosies en geestelike prosesse is oorontwikkel in ons gevalle vlees. Dit lyk reg om
fokus op wat ons sien en hoe ons voel en spekuleer dan oor hoe sleg dinge kan raak.
3. Om God deur lofprysing te erken voel nie reg op die tye wat jy dit die nodigste het om dit te doen nie. Maar
as jy in gemoedsrus en hoop in hierdie baie moeilike lewe wil wandel, moet jy leer om te sit
jou aandag terug op God en hoe dinge werklik volgens Hom is.
d. Dawid het ook Ps 103 geskryf. Alhoewel dit nie 'n "op die vlug" psalm is nie (sover ons weet nie), het Dawid
versterk die belangrikheid daarvan om te onthou (nie vergeet nie) wat God gedoen het.
1. Ps 103:1-2—Loof God en moenie sy weldade vergeet nie. Seën beteken om te loof of te prys. Vergeet
beteken om te mislei, om onbewus te wees van gebrek aan geheue of aandag; om te versuim om bedag op te wees.
2. Ps 103:1-2—Prys die Here, sê ek vir myself; met my hele hart wil ek sy heilige Naam loof.
Prys die Here, sê ek vir myself, en vergeet nooit die goeie dinge wat hy vir my doen nie (NLT).

C. Gevolgtrekking: Soos ons vroeër gesê het, het ons nie baie besonderhede oor Paulus se proses soos hy homself aangemoedig het nie
in die Here. Maar ons kry insig uit iets wat hy aan mense gesê het wat in moeilike omstandighede te staan ​​gekom het.
Sommige het reeds eiendomsverlies en fisieke geweld ervaar weens toenemende vervolging.
1. Let op een van Paulus se laaste stellings aan hulle: Laat ons dan deur Hom (Jesus) voortdurend en hoegenaamd
tye bring aan God 'n lofoffer, wat die vrug is van lippe wat dankbaar erken en
bely en verheerlik sy Naam (Heb 13:15, Amp).
a. ’n Lofoffer was aan hierdie mense bekend. Hulle was Joodse gelowiges wat onder grootgeword het
die Ou Verbond en sy stelsel van offers, insluitend 'n dankoffer. Lev 7:12-14; Ps 107:21-22
1. Hierdie offer is aan God gemaak met 'n openbare belydenis van Sy krag, goedheid en barmhartigheid.
Die Hebreeuse woord wat met danksegging in Lev 7 vertaal word, kom van die woord yadah wat beteken
die daad om te erken wat reg is omtrent God in lofprysing en danksegging.
2. In goeie tye het hierdie offer hulle gehelp om God se goedheid en barmhartigheid te onthou. In tye van
gevaar, dit het hulle gehelp om bewus te wees van God se nabyheid en genade. Dit het hulle gehelp om te fokus.
A. Hierdie selfde woord word in Ps 50:23 gebruik—Hy wat dankoffers offer, eer My, en hy
berei die weg sodat ek hom die redding van God kan wys (NLV).
B. Hierdie woord word in Ps 107:1-2 gebruik—Loof die Here omdat Hy goed is. Syne
getroue liefde duur vir ewig voort. Dis wat diegene wat deur die Here vrygemaak is
moet sê (NIrV).
b. Paulus het 'n offer of gawe van lof gedefinieer as lippe wat dankbaar God se naam erken (Sy name
is uitdrukkings van wie Hy is en wat Hy doen). Die Griekse woord wat dankbaar vertaal word
erken beteken om dieselfde ding te sê as of om in te stem of mee saam te stem.
1. Met ander woorde, jy sê Wie God is en wat Hy doen—nie gebaseer op hoe jy voel of
wat jy in die oomblik sien, maar op die werklikheid soos dit werklik is—Wie Hy werklik is en wat Hy gedoen het.
2. Dit kan 'n opoffering wees (moeilik om God te loof) wanneer alles verkeerd loop en ons verskriklik voel.
Maar Paulus het die krag van lof en danksegging uit eie ervaring en uit die
voorbeeld van Dawid. Hy het geweet dat dit altyd gepas is om die Here te loof, maak nie saak wat nie.
A. Paulus het in sy sendbriewe baie geskryf oor dankbaarheid en danksegging. 5 Thess 16:18-XNUMX—
Wees altyd bly. Hou aan bid. Maak nie saak wat gebeur nie, wees altyd dankbaar, vir
dit is God se wil vir jou wat aan Christus Jesus behoort (NLT).
B. Die Griekse woord wat met dankbaarheid vertaal word, beteken om dankbaar te wees, om dankbaarheid uit te spreek. Dankbaar
beteken om waardering te hê vir voordele wat ontvang word (Webster's Dictionary).
2. Wanneer jy onthou (roep tot jou geheue) God se vorige hulp en belofte van huidige en toekomstige voorsiening,
en erken Hom dan deur lof en danksegging (ten spyte van hoe jy voel) dit maak jou dankbaar
en hoopvol selfs in die moeilikste omstandighede. Begin om die gewoonte van lof en te ontwikkel
danksegging. Praat oor hoe groot en goed God is, nie hoe groot die probleem is nie. Volgende week meer!