.

TCC - 1244
1
MEER OOR GELOOF, GEBED, GENESING, WOORDE
A. Inleiding: Ons leef in 'n gebroke wêreld, 'n wêreld wat deur sonde beskadig is. As gevolg hiervan, lewe op hierdie
planeet is baie uitdagend. Jesus het self gesê dat ons in hierdie wêreld “verdrukking en beproewings en
benoudheid en frustrasie” (Johannes 16:33, Amp).
1. Daar is geen maklike manier om deur hierdie lewe te kom nie. Baie, indien nie die meeste van die lewe se probleme kan nie vermy word nie of
maklik verander. In plaas daarvan moet ons leer om hulle te hanteer.
a. Vir 'n groot deel van hierdie jaar het ons gepraat oor die belangrikheid daarvan om te leer om te prys en te bedank
God voortdurend, in die goeie tye en die slegte tye. Voortdurende lof en danksegging nie net nie
verheerlik God, maar dit help ons deur die las van hierdie moeilike lewe ligter te maak.
b. Wat ek gesê het, het gelei tot 'n paar vrae, aangesien baie van die gewilde lering in Christelike kringe
vandag gee mense die idee dat ons ons geloof en ons woorde kan gebruik om ons omstandighede te verander. In
die laaste drie lesse het ons hierdie vrae aangespreek en het vanaand meer om te sê.
2. Die idee dat ons ons omstandighede kan verander en al ons probleme kan oplos deur ons geloof en ons woorde
kom uit verskeie Bybelgedeeltes wat uit verband geruk en misverstaan ​​is.
a. Ons het spesifiek na Markus 11:22-24 gekyk wat gebruik word om te sê dat jy berge kan versit en doodmaak
vyebome (verander jou omstandighede) as jy glo dat wat jy sê sal gebeur, en dit nie doen nie
twyfel. Daarom, wat jy ook al begeer, wanneer jy bid, glo dat jy ontvang en jy sal hê.
1. Jesus het daardie gedeelte gepraat. Ons het die punt gemaak dat Hy met Sy twaalf apostels gepraat het
oor wat hulle deur hulle bedieninge sou doen nadat Hy na die Hemel teruggekeer het. Jesus het nie
maak 'n algemene stelling wat op almal van toepassing is. (Hersien laaste drie lesse indien nodig).
2. In 'n aantal Christelike kringe vandag het hierdie gedeelte 'n tegniek geword wat baie gebruik om te probeer
om hul gebede verhoor te kry en hul omstandighede te verander deur die regte woorde te spreek, deur
nie die verkeerde woorde spreek nie, en deur te glo het hulle iets voor hulle dit sien of voel.
b. Hierdie lesse het 'n aantal vrae laat ontstaan ​​oor gebed vir genesing en die krag van woorde.
Sommige het my gevra: Glo ek steeds dat dit God se wil is om te genees? Ja ek doen. Glo ek nog in
die belangrikheid van ons woorde en die behoefte om te leer praat in lyn met God se Woord? Ja ek doen.
1. Ek het dit in vorige lesse gesê. Ek probeer niks van iemand wegneem of verwar nie
enigiemand. As jy berge versit en vyebome doodmaak met jou geloof en jou woorde, hou aan
doen wat jy ook al doen. Maar ek kan nie saamgaan met die gewilde lering hieroor nie, want,
nie net lewer dit nie resultate vir die meeste mense nie, dit strook nie met die Skrif nie.
2. My doel in hierdie lesse is om mense se fokus van ons geloof af te haal, en wat ons moet doen en
sê om te kry wat ons wil hê, en sit dit terug op Jesus, die outeur en voleinder van ons geloof. Heb 12:2

B. Kom ons praat eers oor meer fisiese genesing. As jy vertroud is met sommige van die gewilde leringe oor genesing,
dan weet jy dat dit die idee insluit om te glo en te sê dat jy genees is voordat jy dit sien of voel. Dit
sluit ook die idee in dat jy nie moet sê jy is siek nie, ten spyte van hoe jy voel, want jy is reeds genees.
1. Ons het verlede week daarop gewys dat niemand in die Bybel (Ou of Nuwe Testament) geglo het dat hulle genees is nie
voordat hulle beter gevoel het (Mark 5:25-34; Mark 10:46-52; ens.). Die idee dat ons reeds genees is, selfs
alhoewel ons dit nie sien of voel nie, is gebaseer op 'n frase in I Pet 2:24—Met Jesus se wonde is ons genees.
a. Hierdie frase is uit konteks geruk. Wanneer ons die hele konteks lees, vind ons dat Petrus was
wat sy lesers daaraan herinner dat Jesus ons voorbeeld is van hoe om op onregverdige lyding te reageer. Wanneer Jesus
gely het Hy het nie gesondig nie. Hy het Homself toevertrou aan God wat regverdig oordeel. 2 Pet 19:23-XNUMX
1. Toe stel Petrus die doel van Jesus se dood: Hy het self ons sondes in sy liggaam op die boom gedra,
sodat ons vir die sonde kan sterf en vir geregtigheid kan lewe. Deur sy wonde is jy genees. Vir
julle het gedwaal soos skape, maar het nou teruggekeer na die Herder en Opsiener van julle siele
(2 Pet 24:25-XNUMX).
.

TCC - 1244
2
2. Geen oorspronklike leser sou hierdie frase opgeneem het dat hulle by die Kruis genees is nie
die wonde wat Jesus ontvang het, of dat hulle nou fisies genees is – al het hulle
een of ander soort siekte of gebrek in sy of haar liggaam. (Hersien verlede week se les indien nodig.)
b. Jesus het nie na die Kruis gegaan om ons van siekte te genees nie. Jesus het na die Kruis gegaan as 'n offer vir sonde.
Deur die offer van Homself het Hy die geregtigheid namens ons bevredig, sodat ons bevry kan word van
die straf van sonde (ewige skeiding van God).
1. Ons is nie genees aan die Kruis net so min as wat ons van sonde aan die Kruis gered is nie. Die
opoffering wat nodig was om ons van die straf en mag van sonde te red, is gemaak, maar ons moet glo
en erken Jesus as Verlosser en Here om van sonde gered te word. Ef 2:8-9; 4 Tim 10:XNUMX
2. Wanneer ons in Jesus glo en ons daaraan verbind, produseer God deur Sy Heilige Gees (deur Sy krag) in
ons, voer in ons uit, wat aan ons beskikbaar gestel is as gevolg van die Kruis.
A. Die Kruis het die weg oopgemaak vir ons om tot seunskap (ons geskape doel) herstel te word. Wanneer
ons glo, God woon in ons deur sy Gees en ons is uit Hom gebore Titus 3:5; Johannes 1:12-13
B. Die Kruis het ons nie genees nie. Dit het die weg oopgemaak vir ons om fisies deur God s'n herstel te word
krag. Dit sluit in fisiese genesing en krag in hierdie lewe, en opstanding van die
liggaam wanneer Jesus na hierdie wêreld terugkeer (lesse vir 'n ander dag). Rom 8:11; 15 Kor 51:52-XNUMX
2. Opregte mense praat oor genesing in die volgende terme, waarvan nie een met die Bybel ooreenstem nie:
Ek het my genesing deur geloof. Ek wag dat dit manifesteer. Ek noem myself genees so ek sal genees word.
a. Ons moet 'n paar punte duidelik maak oor geloof. Geloof word vertaal van 'n Griekse woord wat beteken
oorreding. Geloof is vertroue of geloof in die waarheid, akkuraatheid en werklikheid van enige persoon of ding.
1. Geloof moet altyd 'n voorwerp hê—dit is geloof in iemand of iets. Geloof is vertroue of
vertroue in 'n persoon. Bybelse geloof is altyd verwant aan en gerig op God.
2. II Kor 5:7—Christene word opgedra om deur geloof te wandel, nie deur sig nie. Geloof word gekontrasteer met sig
want die objek van ons geloof is onsigbaar of buite die persepsie van ons fisiese sintuie.
b. Daar is twee soorte dinge wat ons nie kan sien nie—dinge wat werklik is, maar onsigbaar (nie deur ons waargeneem word nie
ons fisiese sintuie, dws God), en dinge wat nog nie bestaan ​​nie (dit is toekoms). Wat ons nou het
is die belofte dat hulle sal uitkom omdat die een wat (God) beloof het, getrou is.
1. Omdat baie vandag glo dat ons by die Kruis genees is en daarom nou genees is,
hulle probeer glo hulle het iets wat nog nie bestaan ​​nie.
2. Mense sê: Ek is genees—jy kan dit nog net nie sien nie. Maar daar is nie iets soos onsigbaar nie
genesing of genesing wat ek het of is, maar nie kan sien nie. Jy is óf genees óf jy is nie.
c. Sommige gebruik Abraham verkeerdelik as 'n voorbeeld van iemand wat geglo het hy is iets ('n vader)
voordat hy eintlik 'n seun gehad het. Nie Abraham of sy vrou het dit geglo nie. Hulle het geglo dat God
sou Sy belofte nakom om vir hulle 'n seun te gee, al was albei te oud om 'n kind voort te bring.
1. Rom 4:20-21—(Abraham) het sterk geword in sy geloof toe hy eer aan God gegee het, ten volle oortuig daarvan dat
God was in staat om te doen wat hy belowe het (RSV).
2. Heb 11:11—Deur geloof het Sara self krag ontvang om swanger te raak, selfs toe sy ouer geword het,
aangesien sy hom getrou geag het wat beloof het (RSV).
3. Ons het hierdie punt verlede week gemaak. As Christene genees word omdat ons by die Kruis genees is, hoekom dan
sê die Bybel dat ons veronderstel is om vir mekaar te bid dat ons genees kan word?
a. Jakobus 5:14-16—Is iemand onder julle siek? Hulle moet die ouderlinge van die kerk roep en het
hulle bid oor hulle en salf hulle met olie in die Naam van die Here. En hulle gebed het ingedien
geloof sal die siekes genees, en die Here sal hulle gesond maak. En elkeen wat sondes gepleeg het
sal vergewe word. Bely julle foute aan mekaar en bid vir mekaar sodat julle kan wees
genees (NLT).
1. Let op Jakobus verwys na siek Christene wat siek is en sê dat as ons bid, die Here sal genees
hulle. Daar is geen aanduiding van: Jy is reeds genees nie. Glo dat jy genees is voordat jy voel
.

TCC - 1244
3
beter. Bely net dat dit goed gaan met jou. Jy is nie siek nie - jy het leuensimptome.
2. Let op dat Jakobus genesing van die liggaam verbind met vergifnis van sondes. Dit is omdat dieselfde
opoffering wat dit vir ons moontlik gemaak het om deur bekering van die straf van sonde bevry te word
en geloof het dit vir ons moontlik gemaak om deur gebed en geloof van fisiese siekte bevry te word.
b. Om te glo dat jy genees is terwyl jy siek is, en om te weier om te sê jy is siek, is nie die gebedspatroon nie
wat ons in die Nuwe Testament sien. In plaas daarvan sien ons die oordrag van krag deur kontak. Lê
op van hande (om mense aan te raak of hande op te sit) is 'n fundamentele Christelike leerstelling. Heb 6:1-2
1. Jakobus se brief gee die ouderlinge opdrag om die siekes met olie te salf (Jak. 5:14). Dit vereis aanraking.
Olie genees nie. Salwing met olie is 'n simbool van die toewyding of commit iemand aan die
Heilige Gees. Ouderlinge is mense wat weet wat hulle doen en effektief kan bid.
2. Hierdie patroon het begin by die apostels en ander dissipels tydens Jesus se aardbediening, toe Hy
het hulle uitgestuur om in Sy Naam te preek en te genees. Markus 6:7-13
A. Voordat Jesus na die Hemel teruggekeer het, het Hy gesê dat gelowiges hande op die siekes sal lê in Sy
naam, en hulle sal herstel. Markus 16:18
B. Die vroegste brief wat ons het, Jakobus se brief, gee ons 'n idee van hoe die eerste Christene was
opdrag gegee om vir mekaar te bid oor genesing. Jakobus 5:14-16
3. Mensehande op sigself kan niemand van enigiets genees nie. Niemand sou genees gewees het as
God het deur sy krag nie opgetree toe hulle gebid het en die hande op mense gelê het nie.
4. Ek gaan om 'n aantal redes nie 'n lering doen oor hoe om vir die siekes te bid nie. My punt om te gee
hierdie inligting is om te wys hoe gebed vir genesing in die vroeë kerk gelyk het, om ons te help om ons
fokus terug op Jesus en van ons geloof en ons tegniek af. Laat ek 'n paar kort opmerkings maak.
a. Jakobus 5:15-16—Die gebed [dit is] van geloof sal die sieke red en die Here sal hom herstel (Amp);
die gebed wat in geloof gedoen word, sal die sieke gesond maak, en die Here sal hom oprig (Wuest).
Die opregte (opregte, volgehoue) gebed van 'n regverdige man maak geweldige krag beskikbaar—
dinamiese in sy werking (Amp).
1. Let daarop dat dit 'n nie-ritueel of 'n tegniek is nie. Dit is gebed wat deur geloof gemotiveer word. Onthou
wat geloof is. Geloof is vertroue of vertroue in 'n persoon (Almagtige God) om Sy Woord te hou.
2. Hoe bid ons? Here, ons lê die hande op hierdie persoon in u naam (met u gesag en
krag) met die verwagting dat jy hom of haar sal oprig. Dankie dat jy het
ons verlos van sonde en siekte deur die Kruis. In u naam beveel ons hierdie siekte
om te gaan. Ons dank u dat u by die werk is en hierdie persoon sal grootmaak.
3. Hoe kan ons glo dat God deur Sy krag aan die werk is? Omdat God, in Sy Woord (die Bybel)
sê dat wanneer ons die hande op die siekes lê, hulle sal herstel. Markus 16:18; Jakobus 5:15
b. Hoekom lewer handoplegging nie onmiddellike resultate soos in die bedieninge van Jesus en die
apostels? Ek weet nie heeltemal nie. Ek weet wel dat Jesus volmaak gebid het, en die Gees van God was
op Hom sonder beperking of mate (Johannes 4:34). En die apostels het dikwels met gawes gebid (spesiale
manifestasies) van die Heilige Gees. 12 Kor 7:11-XNUMX
1. Vir ons kan dit 'n aantal toepassings van krag verg (volgens die maatstaf van die Gees wat
ons het). En as ons nie onmiddellike resultate sien nie, is dit maklik om moedeloos te raak.
2. Dit is hier waar volharding in gebed nodig is. Ons hou daaraan. Ons hou aan om God s'n toe te pas
krag en bly glo dat God aan die werk is. Maar ons hou ons fokus op Hom en Syne
getrouheid eerder as op ons tekortkominge of die spoed van ons herstel.
A. Ons gaan voort om gebede van danksegging en lof te bid: Dankie Here dat U is
werk in my deur u Gees om my liggaam te herstel. Fil 2:13: Heb 13:20-21; Rom 8:11; ens.
B. Jesus, die geneesheer, is in ons deur Sy Gees. Paulus het gebid dat Christene die
grootheid van Sy krag in ons, en dat ons sal lewe met die bewustheid dat God deur Syne
Gees is in ons. Ons kan hierdie gebede ook bid. Ef 1:19; Kol 1:10-11; 6 Kor 19:XNUMX, ens.
.

TCC - 1244
4
C. Gebaseer op verse wat uit konteks geneem is, het ons om sekere woorde te praat en ander nie te sê nie in 'n
tegniek: Sê net hierdie woorde—en moenie daardie woorde sê nie—want ons het wat ons sê. Ons kon
(maar gaan nie) 'n reeks hieroor doen, maar oorweeg hierdie punte soos ons afsluit.
1. In die konteks van die verskuiwing van berge, het Jesus in werklikheid gesê dat “(hy) sal hê wat hy ook al sê”
(Markus 11:23). Jesus se woorde moet geneem word in die konteks van alles wat Hy gesê en gedoen het.
a. Jesus het met Sy apostels gepraat – manne wat almal verlaat het om Hom te volg. Hy het hulle gesag gegee om te doen
die werke wat Hy gedoen het. Hulle sou siektes en duiwels praat, en hulle sien weggaan net soos Jesus gedoen het.
b. Niemand wat Jesus daardie stelling hoor maak het, sou dit aanvaar het dat ons parkering kan bepaal nie
spasies om oop te maak of te verklaar dat 'n irriterende medewerker na 'n ander departement oorgeplaas word. En
niemand sou Sy woorde verstaan ​​het nie: Sê jy is genees voor jy is.
2. Miskien het jy een van hierdie beeldspraak gebruik om die idee uit te druk dat jy nie van iets hou nie—
wat my net doodmaak of siek maak—en 'n goedbedoelende persoon het jou aangemoedig om op te hou om dood te praat
en siekte oor jouself.
a. Ek besef dat hoe jy met jouself en ander praat, jou en hulle kan beïnvloed (lesse vir 'n ander dag).
Maar daar is geen inherente krag in woorde per se nie. Die woorde van jou mond druk jou siening van
werklikheid, hoe jy werklik voel en wat jy werklik glo. Dis nie die woorde nie; dit is wat jy glo.
b. Jesus het gesê: Want 'n man se woorde vloei uit wat sy hart vervul (Matt 12:34, JB Phillips). Jesus
vergelyk die woorde van ons mond met vrugte of uiterlike bewyse van wat in ons is (Matt 12:33).
1. Wanneer ons na Jesus as Verlosser en Here kom, het ons almal 'n siening van die werklikheid of perspektief opgemaak
van oortuigings en denkpatrone wat strydig is met die manier waarop dinge volgens God werklik is.
2. Hierdie sienings oor die werklikheid word in ons toespraak weerspieël. Ons moet leer om in ooreenstemming te praat
met God se Woord (die Bybel), nie as tegniek nie, maar omdat ons siening van die werklikheid besig is om te verander.
3. Ek glo wel dat jy konsepte in jou gedagtes kan inbou, en kan help om jou siening van die werklikheid te verander,
deur God se Woord met jouself te praat—maar dit is nie 'n tegniek om jou omstandighede te verander nie.
3. Dink aan wat die apostel Paulus in Heb 13:5-6 geskryf het—Wees tevrede met wat jy het. Want God het
gesê: “Ek sal jou nooit in die steek laat nie. Ek sal jou nooit in die steek laat nie”. Daarom kan ons met vertroue sê, Die
Here is my helper. So ek sal nie bang wees nie. Wat kan blote sterflinge aan my doen (NLT)?
a. Paulus het sy lesers aangemoedig om tevrede te wees, en het toe aangehaal wat God vir hulle voorvaders (die Israeliete) gesê het.
toe hulle op die punt was om Kanaän (hedendaagse Israel) binne te gaan en terug te eis en gedugte vyande in die gesig staar.
b. God het hulle verseker dat Hy hulle nie sou faal of verlaat nie. Hy was by hulle en hulle sou wees
suksesvol in besit neem van die grond. Deut 31:6; 8
1. Let op, Paulus het geskryf dat God sommige dinge gesê het sodat ons sommige dinge kan sê. Wat ons sê
is nie 'n woord vir woord aanhaling van God se Woord of 'n papegaai van sommige woorde nie.
2. Hierdie persoon het gedink oor wat God gesê het (daaroor nagedink), en het verpersoonlik en
dit toegepas het. Dit het sy siening van die werklikheid geword wat in sy toespraak weerspieël word.
D. Gevolgtrekking: Ons lewe en wandel deur geloof in 'n Persoon — Almagtige God, wat nie kan faal nie en nie lieg nie. Ons
kan Hom vertrou om te wees wie Hy is en doen wat Hy sê. Maak nie saak vir watter omstandighede ons te staan ​​kom in die moeilike nie
lewe, niks daarvan is groter as God wat by ons en vir ons is nie. Hy sal ons deur alles kry wat voorlê.
1. Ons het 'n aantal maande gesels oor die belangrikheid daarvan om te leer om God te loof en te dank
voortdurend, maak nie saak wat in ons lewens aangaan of hoe ons voel nie, met die bewustheid dat Hy in staat is om
want alles in ons lewens dien Sy doel vir uiteindelike en ewige goeie.
2. Lof en danksegging help ons om ons fokus te hou op die Een wat saak maak en die Een wat in staat is en
bereid om ons te help. Kom ons sluit hierdie reeks af met 'n stelling wat Paulus gemaak het: Kom ons hardloop met uithouvermoë die
wedloop wat God ons voorgehou het. Ons doen dit deur ons oë op Jesus te hou, van wie ons geloof afhang
van begin tot einde (Heb 12:1-2, NLV).