GOD SE KRAAMTROOM

1. Die Bybel openbaar dat die jare voor die Here se wederkoms gevaarlik sal wees, met 'n tyd van verdrukking
anders as wat die wêreld nog ooit gesien het. II Tim 3: 1; Matt 24: 21-22
a. Baie glo dat hierdie dreigende gevaar die werk sal wees van 'n woedende God wat uiteindelik genoeg gehad het
van die sondige mensdom en ontplof die wêreld met sy toorn en oordeel.
b. Ons het in vorige lesse die punt gestel dat die rampspoed van hierdie laaste jare van die mensegeskiedenis
kom nie van God af nie. Dit sal die gevolg wees van menslike keuse en die gevolge daarvan.
1. Die wêreld sal 'n valse Christus (Antichris) en sy optrede en die reaksies van die mensdom omhels
vir hom sal die verdrukking voortbring hierdie laaste jare van die mensegeskiedenis. (Sien vorige lesse vir
meer besonderhede hieroor)
2. Dit raak u en my omdat ons toenemende woelinge op die aarde begin sien as die
omstandighede wat hierdie finale verdrukking sal oplewer. (Sien vorige lesse)
2. Die idee dat die rampspoed en chaos van hierdie laaste paar jaar van die mensegeskiedenis in hierdie huidige tydvak nie sal wees nie
uitdrukkings van God se woede laat 'n vraag ontstaan.
a. Wat van God se optrede in die Ou Testament waar Hy kwaad, arbitrêr en wraakgierig lyk en
lyk dit asof dit strawwe strawwe op mense neerlê? Ons het dit in die laaste vyf lesse aangespreek.
b. Ons het ondersoek ingestel na hoe die eerste lesers die Ou Testamentiese verslae verstaan ​​wat ons moeilik maak en
ontdek dat daar geen teenstrydigheid is tussen die God van die Ou en die Nuwe Testament nie.
3. In hierdie les gaan ons voortbou op wat ons geleer het oor die Ou Testament en die oorgang na
Jesus se wederkoms bespreek, asook hoe ons kan voorberei op die probleme wat vir hierdie wêreld voorlê.
1. Laat ons eers die historiese konteks kry. Onthou, die Ou Testament is hoofsaaklik die geskiedenis van Israel (die
Jode), die mensegroep waardeur Jesus in hierdie wêreld gekom het.
a. Nadat Israel onder Moses (1490 vC) uit slawerny in Egipte verlos is, het Israel uiteindelik binnegekom
Kanaän onder leiding van Joshua. Vir die volgende byna 400 jaar funksioneer hulle hoofsaaklik as
'n stamgenootskap. Maar in 1050 vC word Saul as die eerste koning van Israel gesalf, gevolg deur Dawid (1003
VC) en daarna Salomo (971 vC).
b. Toe Salomo sterf (931 vC), het die land burgeroorlog beleef en in twee gedeel. Die tien noordelike
stamme het bekend geword as Israel en die twee suidelike stamme het Juda genoem. Gedurende hierdie
tydperk afgodsaanbidding was 'n steeds groter probleem in die noorde en suide.
1. U kan onthou dat God voor Israel Kanaän binnegegaan het om hulle te vestig, hulle gewaarsku het as hulle
die gode van die volk in die land aanbid het, sou hulle vyande hulle oorval en verwyder
hulle uit die land. Deut 4: 25-28
2. Gedurende 'n paar honderd jaar het God baie profete na sy volk gestuur om hulle na Hom terug te roep
en om te waarsku oor naderende vernietiging as hulle hul nie bekeer nie. In 722 vC die noordelike koninkryk
is deur die Assiriese ryk oorval, en in 586 vC verower Babilon die suidelike koninkryk.
A. Jesaja was een van die profete wat God na sy eiesinnige volk gestuur het. Hy het vir Juda geprofeteer
gedurende die laaste jare voordat Israel (die noordelike koninkryk) deur Assirië oorval is.
B. Jesaja het vir Juda gesê dat as hulle nie tot God terugkeer nie, die Here die oordeel sou uitspreek
hulle, eers deur Assirië en daarna deur Babilon. Jesaja het na Assirië verwys as die
roede van God se toorn (Jes 10: 5). Onthou, God het Homself verbind met gebeure wat Hy nie gedoen het nie
inisieer om mans te help om te sien dat onheil kom omdat hulle Hom verlaat het vir valse gode.

TCC - 1101
2
2. Jes 13: 1-5 — Soos baie van die profete, het Jesaja voorspelbare profesieë op kort en lang termyn gegee. In
hierdie gedeelte het hy begin deur te sê dat Babilon uiteindelik omvergewerp sal word. (Hierdie profesie het gekom
slaag toe Persië Babilon byna tweehonderd jaar later, in 539 vC, verower het).
a. Let op dat die profeet Persië die wapens van die toorn van die Here genoem het, wat deur God gebring is om te vernietig
Babilon (v5). Onthou, in die Hebreeuse taal word gesê dat God moet doen wat Hy net toelaat.
1. Soos dikwels in die profete gebeur, het Jesaja se voorspellings op kort termyn na langtermyn gevloei
profesie toe hy verwys het na die dag van die Here. Die dag van die Here is 'n term wat gebruik word
deur ten minste agt van die profete om te verwys na wat ons die wederkoms van Jesus noem. v6; v9
2. Die dag van die Here is 'n uitgebreide onderwerp, maar oor die algemeen verwys dit na die koms van die Here as die
regmatige Koning van die aarde, om beheer te neem en oordeel en seën te bring.
b. Ons gaan nie die hele gedeelte vanaand (volgende week meer) bespreek nie, maar let op 'n paar punte
voordat ek die belangrikste punt vir vanaand maak.
1. Jesaja 13: 10 — Volgens Jesaja, op die dag van die Here, sal die sterre nie lig en die son gee nie
en die maan sal verduister word. Beide Jesus en Petrus verbind hierdie gebeurtenis aan die tweede van die Here
kom (Matt 24:29; Handelinge 2: 19-20). En Johannes verwys daarna in Openbaring (Openbaring 6:12).
2. Jesaja 13: 8 — Jesaja het gemeld dat vrees mense met verskriklike pyn sal aangryp soos 'n vrou wat wil
gee geboorte. Jesus het dieselfde metafoor (die pyn van kindgeboorte) gebruik om sy dissipel te antwoord
toe hulle Hom vra watter tekens daarop dui dat sy wederkoms naby is (Matt 21: 6-8).
c. Volgens Jesaja sal God op die dag van die Here met toorn en woede kom om die land te vernietig
land en alle sondaars daarin. Dit is 'n tweestrydverwysing.
1. Jesaja 13: 9 — Israel en Juda sal met geweld deur Assirië en Babilon en hulle land verwyder word
verlate gelaat weens hul onberouvolle afgodediens: Hy sal die land 'n wildernis maak en
vee die sondaars daarvan weg (ABPS); roei die sondaars daaruit (Jerusalem Bible).
2. Jesaja 13: 11 — Maar in die tyd wanneer die son en die maan verduister word, sal die hele wêreld daar wees
geraak word. Die woord Hebreeus wat as straf vertaal word, beteken om te besoek en te soek. Dit verwys na
iemand wat aandag skenk aan 'n persoon, óf om hulle goed te doen óf om straf te bring.
3. Wêreld beteken meer dat die mense op aarde ten tye van verdonkering van die son en die maan. Dit
verwys na die ganse mensdom, terug na Adam en Eva. (oor 'n oomblik meer hieroor)
3. Hierdie gedeelte lyk soos 'n volkome teenstrydigheid. Die Nuwe Testament sê dat Jesus gekom het om te soek en
red verlorenes (Luk. 19:10). Hy het sondaars tot berou kom roep (Matt 9:13). Hy het gesterf sodat sondaars
sal nie vergaan nie, maar die lewe hê (Johannes 3:16). Hoe kan ons dit versoen? Ons moet na die geheelbeeld kyk.
a. Die Almagtige God het mans en vroue geskep om sy seuns en dogters te word deur geloof in Christus
en Hy het die aarde 'n tuiste vir Homself en sy gesin gemaak. Ef 1: 4-5; Jes 45:18; ens.
1. Sowel die gesin as die gesinshuis is deur die sonde beskadig, begin met Adam se sonde in
die tuin. Gen 2:17; Gen 3: 17-19; Rom 5:12; Rom 5:19; Rom 8:20; ens.
2. Verlossing (redding) is God se plan om sy gesin en die gesin van die sonde te verlos,
korrupsie, en die dood deur Jesus. Ef 1: 7; Heb 9:12; I Pet 1: 18-19; ens.
b. Jesus het die eerste keer aarde toe gekom om vir die sonde aan die Kruis te betaal, sodat almal wat in Hom vertrou, kan wees
van sondaars verander in seuns en dogters van God.
1. Hy sal weer kom om die aarde van alle korrupsie en dood te reinig en dit vir ewig te laat herstel
huis vir God en sy gesin. Johannes 1: 12-13; Op 21: 1-5; ens.
2. God kom nie na die aarde om 'n finale groep mensdom te ontplof weens hulle boosheid nie. Hy is
kom om die aarde vir Homself en sy gesin te herwin en te herstel. Deel van hierdie proses
behels dat die goddelose vir ewig van Homself en sy gesin geskei word.
4. Die eerste lesers van die Ou Testament (die mans en vroue wat Jesus se eerste volgelinge geword het) het dit geweet
dat daar twee groepe mense in die wêreld is - diegene wat aan God behoort en diegene wat nie is nie. Hulle
het verstaan ​​dat diegene wat nie God s'n is nie, uiteindelik verwyder sal word.

TCC - 1101
3
a. Ps 104 is 'n psalm oor die grootheid van God soos dit deur sy skepping tot uiting kom. Dit eindig met: Laat
alle sondaars verdwyn van die aarde af. Laat die goddelose vir ewig verdwyn. Wat my betref — ek sal
loof die Here (v35, NLT).
b. Ps 37 is 'n psalm wat gelowiges aanmoedig om op God te vertrou en te doen wat reg is omdat daar a
dag wanneer die goddelose vir ewig verwyder sal word van kontak met God se gesin en die gesin.
Let op hoe dit eindig: Kyk na diegene wat eerlik en goed is vir 'n wonderlike toekoms, voor hulle lê
wat van vrede hou. Maar die goddelose sal vernietig word. Hulle het geen toekoms nie. Die Here red die
godvresend; hy is hulle vesting in tye van benoudheid (v37-39, NLT).
5. Jesus het hierdie idee herhaal toe Hy op aarde was: dit sal aan die einde van die wêreld gebeur. Ek, die Seun van die mens,
sal my engele stuur, en hulle sal alles wat sonde veroorsaak, en almal wat doen, uit my koninkryk verwyder
kwaad ... Dan sal die godvresendes skyn soos die seun in die koninkryk van hulle Vader (Matt 13: 40-43, NLV).
a. Paulus-apostel ('n voormalige Fariseër wat in die Ou Testament opgelei is en deur Jesus geleer is) het gesê: (Jesus)
sal kom met sy magtige engele, in vlammende vuur, en oordeel oor diegene wat God nie ken nie
en aan diegene wat weier om die goeie nuus van onse Here Jesus te gehoorsaam. Daarmee sal hulle gestraf word
ewige vernietiging, vir ewig geskei van die Here en van sy heerlike krag wanneer hy
kom om eer en lof van sy heilige volk te ontvang (II Thess 1: 7-10, NLV).
1. Oordeel kom van 'n woord wat beteken om reg te laat geskied of die reg en regverdigheid uit te voer
straf vir 'n misdaad. Die regverdige straf vir die verwerping van die Almagtige God is ewige skeiding
van Hom af, eers in die hel en daarna in die tweede dood en die poel van vuur. Op 20:15
2. Almal wat die openbaring van Jesus Christus aan hul geslag verwerp, sal gestraf word
ewige vernietiging of ewige skeiding van God. Die Griekse woord het vernietiging vertaal
(II Thess 1: 9) beteken om dood te maak, te vernietig, te vernietig. Daar is 'n vernietiging wat groter (erger) is as
fisiese dood — ewige dood of ewige skeiding van God wat lewe is.
b. Handelinge 17: 31 — Paulus het verkondig dat God ’n dag (tydperk) bepaal het waarop hy die wêreld sal oordeel
(die hele mensdom) in geregtigheid (volgens wat reg is) deur Jesus (die man wat Hy uit die
dood). Jesus is die maatstaf waarvolgens alle mense beoordeel sal word - hoe hulle op die
openbaring van Jesus wat in hulle leeftyd aan hulle gegee is. (baie lesse vir nog 'n dag)
1. Hierdie uitspraak sal plaasvind in verband met die wederkoms. Dit sal almal betrek
al ooit geleef het, nie net die een groep aan die einde nie. Hierdie uitspraak is nie om te bepaal of
jy is gered of nie. Dit word in hierdie lewe besluit op grond van u reaksie op Jesus.
2. By hierdie finale oordeel sal die Here handel met almal wat dwarsdeur die mensegeskiedenis verwerp het
Sy verlossingsaanbod. Hulle sal uit die hel gebring word om voor die regter te staan, en dit sal ook wees
getoon waarom dit reg en regverdig is om hulle vir ewig van Homself te skei. Op 20: 11-15
3. Diegene wat dwarsdeur die mensegeskiedenis op die Here geglo het, sal beloon word om terug te keer na
hierdie aarde nadat dit vernuwe is om vir ewig by God, hul Vader, te woon in die huis wat Hy vir ons geskep het.
Op 11:18; Op 21: 1-5
c. Een van die oogmerke van die dag van die Here (die wederkoms) is om alle sondaars vir ewig te verwyder
God se skepping sodat die lewe op aarde sal wees soos wat God dit altyd bedoel het. Die profeet Daniël
het dit geskryf in verband met die komende dag van die Here: (God se volk) sal so helder skyn soos die
en diegene wat baie tot geregtigheid bekeer, sal vir ewig soos sterre skyn (Dan 12: 3, NLV).

1. God se verlossingsplan gaan nie daaroor om sondaars te vernietig nie, maar om hulle te transformeer. Onthou die groot
prentjie — God wil seuns en dogters hê. Sodra Adam en Eva gesondig het, het God syne begin onthul

TCC - 1101
4
beplan om mans en vroue deur Jesus van sonde te verlos en hulle dan in seuns te omskep.
a. Die Here het die bloed van 'n onskuldige dier gestort en Adam en Eva bedek (Gen 3:21). Wanneer hy
Israel van Egiptiese slawerny verlos het, is hulle gered van vernietiging deur die bloed van 'n
plaasvervanger, 'n onbevlekte lam (Eks 13: 21-23). Hy het vir hulle 'n stelsel van diereoffers gegee om dit te bedek
hulle sonde en gee hulle toegang tot Hom soos dit die komende Verlosser voorstel (Levitikus 16).
b. Toe Johannes die Doper met sy bediening begin en Jesus herken, het hy na Hom verwys as die Lam wat
neem die sonde van die wêreld weg (Johannes 1:29), die een wat verlos van die toekomstige toorn (Matt 3: 7).
Dit is bekende beelde vir diegene wat vertroud is met die Ou Testament. Dit is hoe hulle wat gehoor het
God het met sondaars te doen gehad. God sal 'n weg uit die sonde voorsien.
2. God se toorn is nie 'n emosionele uitbarsting van sonde nie (hoewel hy baie ontevrede is daaroor). Die toorn is syne
geregtelike reaksie. Om getrou aan sy heilige natuur te wees, moet God geregtigheid uitvoer en sonde straf.
a. God, gemotiveer deur liefde, het 'n plan beraam om getrou aan sy geregtigheid en geregtigheid te wees. Hy sou neem
toorn wat ons toekom oor ons sonde op Homself. Die straf wat ons weens ons sonde opgelê het, het Jesus aan die kruis gekry.
Vir almal wat Jesus erken, is daar geen toorn meer oor ons nie. I Thess 1:10; I Thess 5: 9
b. Rom 5: 8-9 — God het sy liefde vir ons getoon of bewys deurdat ons nog sondaars was,
Jesus het vir ons gesterf. Deur dit te doen, het Hy ons verlos van die toekomstige toorn.
1. Diegene wat in Jesus glo, word nie net verlos van die toekomstige toorn nie, hulle ontvang ook God s'n
lewe en Gees en word letterlike seuns en dogters van God wanneer hulle Hom erken.
2. Johannes 1: 12-13 — Maar aan almal wat Hom geglo het en Hom (Jesus) aangeneem het, het Hy die reg gegee
word kinders (seuns) van God. Hulle is wedergebore! Dit is nie 'n fisiese geboorte as gevolg van
menslike passie of plan - hierdie wedergeboorte kom van God (NLV).
3. Hierdie nuwe geboorte is die begin van 'n proses wat uiteindelik elke deel van ons sal transformeer
wees en maak ons ​​Christusagtig in alles wat gedink word, beweeg en doen (pas ons by die
beeld van Christus, Rom 8:29). (Baie lesse vir 'n ander dag)
4. Rom 5: 10 — Want as ons, terwyl ons vyande was, met God versoen is deur die dood van Hom
seun, dit is baie meer seker as ons nou versoen is, dat ons [elke dag gered sal word
verlos van die heerskappy van die sonde] deur sy [opstandings] lewe (Amp).
c. Daar is twee maniere om sondaars te verwyder of die sonde op die aarde te beëindig - verwyder hulle of transformeer
hulle van sondaars tot seuns.
1. I Tim 1: 12-16 — Paulus noem homself as voorbeeld of voorbeeld waarvoor God wil doen
sondaars: Christus Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te red - en ek was die slegste van almal.
Maar dit is waarom God my oor my ontferm het, sodat Christus Jesus my as 'n uitstekende voorbeeld kon gebruik
sy groot geduld met selfs die ergste sondaars (v15-16, NLT).
2. Paulus was bewus van die eng ou dinge uit die Ou Testament. Dit het hom nie bang gemaak nie, want hy het dit verstaan
in terme van die geheelbeeld. Hy het God se verlossingsvoornemens in die Ou Testament gesien - God
besig om sy plan te ontvou om almal wat verkies om na Hom te kom verlos deur geloof in Christus.

 1. Let daarop dat daar twee groepe is: diegene wat aan God behoort en diegene wat nie behoort nie. Diegene wat behoort aan
  God sal deur geloof in Christus die komende tydperk as seuns en dogters van God tegemoet gaan.
 2. Omdat ons uit God gebore is: kan ons vertroue hê vir die oordeelsdag - met versekering en
  vrymoedigheid om Hom in die oë te kyk — want soos Hy is, so is ons ook in hierdie wêreld (I Johannes 4:17, Amp).
 3. Namate die chaos in ons wêreld opduik en die tyd donkerder word, kom vrede en hoop uit die wete dat die
  die moeilikheid kom nie van God nie, dat u deur die geloof in Christus sy seun of dogter is en aan Hom behoort, en
  dat Hy jou sal deurkry totdat Hy jou uitkry.